Oznanila za 39. teden 2014

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2014_39-1»Ali ne smem s svojim storiti, kar hočem? Ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober?«Tako bodo poslednji prvi in prvi poslednji. (Mt 20,15–16)

BESEDA O BESEDI

ODPUŠČANJE – DOBROTA   Jn 3,13–17
Ob spremljanju stiske delavcev, ki ostajajo brez dela, in njihovih družin, me vsaj malo tolaži solidarnost med ljudmi. Socialna pravičnost in pravice delavcev so velik dosežek prejšnjega stoletja in so, kot lahko razberemo iz današnjega evangelija, tudi v duhu Kristusovega nauka. Vendar gospodar v priliki ne plačuje po povračilni logiki. Ob branju prilike imamo prej vtis, da je plačilo odvisno od njegove dobre volje. Ne bi bilo prav, če bi pripoved brali samo v socialno ekonomskem okviru, saj pri takem branju ne bomo mogli mimo jeze delavcev, ki so delali ves dan, in bi upravičeno zahtevali višje plačilo, potem ko so prenašali »težo dneva in vročino«. Gospodarja pa bi po ekonomski logiki lahko obtožili »pokroviteljske« drže, razsipništva in celo negospodarnega obnašanja. Zato berimo priliko predvsem v teološkem ključu.
Ob takem branju dobi pripoved drug pomen, saj poudarimo dobroto in velikodušnost gospodarja. Zelo verjetno je, da je Kristus z godrnjavimi dninarji želel ošvrkniti razmišljanja farizejev, pripadnikov najstrožjega judovstva. Zanje je bila vera podobna strogemu ekonomskemu odnosu, ki ga ureja golo načelo pravičnosti: po napornem delovnem dnevu, to je po vestnem izpolnjevanju Božjih zakonov, si človek »zasluži« večno življenje. Odrešenje je zanje nekakšen »dolg«, ki ga ima Bog do človeka. Zato imajo farizeji za neumnost, da bi spreobrnjenje zbrisalo (največkrat grešno) preteklost ljudi, kot zamah z gobo po tabli zbriše star napis. Nedopustno je, da bi enako odrešenje pripadlo grešniku, ki je »delal« v pokorščini zakonu samo nekaj časa. Farizeji so očitali Jezusu, da sprejema in razglaša za odrešene cestninarje, pocestnice in grešnike, potem ko so dobršen del dneva svojega življenja preživeli v brezdelju, napakah in grehih.«
V današnjem evangeliju se naša pozornost osredotoči na gospodarja vinograda. V njegovem ravnanju Kristus pokaže obličje Boga Očeta, katerega ljubezen je nad pravičnostjo in za katerega je dragocen tudi sin, ki se je vrnil, da bo delal dobro, pa čeprav samo eno uro. (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

25. nedelja med letom

»Zakaj življenje je meni Kristus in smrt dobiček.« (prim. Flp1, 21)
V drugem berilu 25. nedelje med letom je izpostavljena misel, ki je nikoli ne bomo mogli povsem razumeti. V njej apostol Pavel izraža najgloblje izkustvo, ki ga je imel v veri v Jezusa: zanj je »živeti Kristus in umreti dobiček«. Končno se mu ne more zgoditi nič, kar bi ga obsodilo na neuspeh. Kajti povsem vseeno je, naj živi ali umrje, njemu gre za Kristusa. Kristus mora biti poveličan v njegovem življenju, pa tudi v njegovi smrti. Zato je njemu samemu umreti dobiček. Le slutimo lahko, kako intenzivno je Pavel srečal Kristusa. Ni mu več pomembno, kako se bo on sam odrezal, ali ga zaradi tega preganjajo in pride v ječo, ali živi ali mrje. Kristus mu omogoča življenje, ki ga tudi smrt ne bo uničila.
In kaj je zate življenje? Kaj naredi življenje vredno življenja? Če bi lahko z apostolom rekel »živeti je zame Kristus«, kako bi tedaj doživljal svojo sedanjo situacijo? Kako bi doživljal rane, ki si jih dobil in vedno znova dobivaš? Kako bi bil kos svoji bolezni ali strahu pred tem, da bi zbolel? Kako bi doživljal svoja depresivna razpoloženja, svoja razočaranja, svoje strahove? Prosi, Boga, naj ti podari izkušnjo svetega Pavla in se ti Kristus razkrije kot pravi temelj tvojega življenja. Tedaj se bo zate bolj postranska stvar marsikaj, kar se ti trenutno zdi še tako zelo pomembno. In začutil boš notranjo svobodo do vsega, kar se vsak dan zliva nate. (po: A. Grün, Veselje bo popolno)

Ob negodovanju farizejev, ki jih srečamo v današnjem evangelijskem odlomku, svojevrstne pa tudi v našem vsakdanu, se mi odpira še eno vprašanje: ali farizeji ne privoščijo tudi delavcem »zadnje ure«, da bi okusili srečo, ki so jo oni doživeli že prej? Ali pa jim ni bilo lepo v Gospodovi bližini? Toda če opazujem sončni zahod in mi je pri tem lepo, bom poklical prijatelje ali znance, naj se mi pridružijo. Vesel bom, če bodo lahko vsaj za trenutek videli lepoto barv zahajajočega sonca. Niti na misel mi ne pride, da bi jih odganjal proč! (po: B. Rustja)

Naslovljeno na vas

DRAGI STAREJŠI ŽUPLJANI!
Zopet je pred nami zadnja septembrska nedelja, ki je že leta dan vašega župnijskega srečanja. To je lepa priložnost, da pridete skupaj, se pogovorite, poveselite, pa si tudi kaj potožite … Zato ste prav lepo vabljeni na letošnje vaše srečanje, ki bo v nedeljo 28. septembra 2014 ob 10.30 uri na Gomilskem.
Prvi del srečanja bo v župnijski cerkvi, kjer bomo skupaj pri nedeljski sv. maši.  Bogoslužje bo vodil lazarist Anton Lavrič iz Celja.
Od 9.45 ure naprej bo na razpolago za sv. spoved. Med sv. mašo boste tisti, ki boste želeli, prejeli sv. bolniško maziljenje. Lepo vabljeni k sv. obhajilu . Zaželjeno je tudi, da bi sedeli bolj spredaj. Če težje vstajate, kar sedite vso mašo.
Drugi del srečanja  pa bo takoj po sv. maši v župnijskem Domu srečanj, kjer se boste ob okrepčilu pogovorili, kaj zapeli ali prisluhnili petju.
Kdor bi imel težave glede prevoza ali spremstva, naj sporoči v župnišče (tel 03 572-61-98) ali kateremu sodelavcu karitas in se bo to uredilo.
Župljani vas vse prijazno vabimo  in z veseljem pričakujemo!
/če do koga od starejših ne bi prislo vabilo, naj velja to vabilo/
2014_39-2

 

Čeprav zadeve ne potekajo tako,
kot smo predvidevali in želeli,
nikar ne dvomimo,
da jih bo Božja previdnost uredila tako,
kot je najbolje za nas.
(sv. Vincencij Pavelski)

 

MAŠNI NAMENI

NED—21.9. šmatevška
25. ned. med letom
Matej (Matevž), evangelist, apostol    
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.30 za +Frančiško (god, oblet.) in Jožefa Rožič (v Šmatevžu)

PON. – 22.9.
Mavricij, mučenec    
18.30 za +Dragomiro Bldin

TOR—23.9.   
Pij iz Pietrelcine, redovnik, spovednik    
18.30 za +Gašperja in Faniko Toman – oblet.

SRE—24.9.  
Anton Martin Slomšek, škof    
18.30 za +Alojzijo (50.) oblet. in vse Tiseljeve

ČET—25.9.
Sergij, menih
17.00 za +Ivana Krsnik -oblet , Marijo Stepišnik (v Šentrupertu)
18.30 za +Janija, Marijo, Franca Rančigaj.

PET—26.9.
Kozma in Damijan, mučenca        
18.30 za +Šramove in Koširjeve

SOB—27.9.
Vincencij Pavelski, duhov., ustanov. lazar.    
18.30 za +Ivana Rojnik in starše

NED—28.9.
26. ned. med letom
Slomškova nedelja – ekumenski dan
Venčeslav, mučenec
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.30 za +Leopolda in Frančiško Grah
15.00 srečanje starejših župljanov

V tem tednu: bomo obhajali praznik blaženega Antona Martina Slomška/zunanja slovesnost  bo v nedeljo/, sv. Kozma in Damijan – sozavetnika ob sv. Štefanu, Vincencij Pavelski, svetnik usmiljenja in dobrodelnosti,  …

Bralci v nedeljo: I. Tilen Hadolin, Janez Jelen  II. v Šmatevžu: kateri bodo tam
Dežurni ministrant(ka):  Luka Rožič Plazovnik, Luka Semprimožnik
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: naprošamo Trnavo

Napoved: 12.10. bo ob 10.30 slovesnost zakonskih jubilantov, ob 15.00 pa na Vranskem srečanje dekanijskih pevskih zborov.