Oznanila za 43. teden 2014

BESEDA ŽIVEGA BOGA

2014_43-1»Pokažite mi davčni novec!« Prinesli so mu denar. In reče jim: »Čigava je ta podoba in napis?« Rekó mu: »Cesarjeva.« Tedaj jim pravi: »Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega.« (Mt 22,19–21)

BESEDA O BESEDI

ODNOS DO OBLASTI IN POLITIKE Mt 22,15–21

Če bi ljudi vprašali, kateri stavek iz Svetega pisma znajo na pamet, bi najbrž marsikdo navedel prav stavek iz današnjega evangelija: Dajte cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega (Mt 22,21). Jezus ga je povedal, ko so ga njegovi nasprotniki vprašali, ali naj plačujejo Rimljanom davek ali ne. Z vprašanjem so mu postavili past: če bi odgovoril, naj plačujejo, bi ga obtožili, da sodeluje z okupatorsko rimsko oblastjo; če pa bi odgovoril, da ne, bi ga prijavili Rimljanom, češ da hujska ljudi proti njim. Jezus pa se je ne samo briljantno izmazal, ampak tudi nakazal odnos kristjanov do politike.
Stavek »Dajte cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega,« najprej veleva, da je treba ljubiti domovino in spoštovati državno ureditev, to je, »dati cesarju«, kar je cesarjevega. Kristjani smo del družbe in smo dolžni sodelovati pri njenih plemenitih naporih, tudi v političnem delu. Iz Jezusovih besed pa tudi izhaja, da cesarjeva, to je državna oblast, ni absolutna, ampak omejena. Cesar ali državna oblast ne more nasilno kršiti človeškega dostojanstva in človekove vesti. Nad spreminjajočimi se človeškimi zakoni je človekova vest, za katero kristjani menimo, da ima temelj v absolutnem Božjem zakonu.
Ko kristjani tudi na podlagi Jezusovih besed poudarjamo, da je treba spoštovati državno oblast, pa tudi podčrtujemo, da ta nima absolutne veljave, ampak morata biti državna institucija in politika v službi človeka. Spoštovanje človeka in zvestoba Božjemu zakonu je nad zakoni določene države.
Jezusov stavek iz današnjega evangelija nas brez dvoma uči ljubiti domovino in spoštovati državno oblast, obenem pa nam naroča, naj ne klonemo pred tistimi, ki bi državno oblast hoteli izkoristiti za svoje sebične interese proti človekovemu dostojanstvu in v nasprotju z Božjimi zakoni. (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

29. nedelja med letom – misijonska

VSI SMO POKLICANI, DA SMO MISIJONARJI

Hvaliti hočem vrle može, naše očete … Bili so svetovalci s svojo razumnostjo, vidci vseh reči s preroškim darom in uvidom v prihodnost, voditelji narodov s svojo bistroumnostjo .. Bili so polni usmiljenja … Njih pravična dela se ne pozabijo, njih spomin ostane na veke, njihova slava ne ugasne, njihovo ime živi od roda do roda. O njihovi modrosti pripoveduje občina, njihovo hvalo oznanja skupščina (prim. Sir 44,1–15).
2014_43-2Tako se je starozavezni svetopisemski pisatelj zahvaljeval in se s priznanjem, nekakšnim slavospevom, oddolžil svojim prednikom, očetom naroda. Te besede bi mogel ponoviti vsak Slovenec in se Bogu zahvaliti za vrle može, očete in sinove našega naroda, slavne pred Bogom, zaslužne pred zgodovino. Njihovo ime živi od roda do roda. In med te zaslužne osebnosti spadajo naši slovenski misijonarji po vsem svetu. Več kot sto jih je na vseh kontinentih.
Papež Benedikt XVI. je za misijonsko nedeljo napisal posebno poslanico z naslovom: »Vse Cerkve za ves svet!« To je misijonski klic, ki nas prav vse in vsakega obvezuje, da vsak na svoj način uresničimo Jezusovo naročilo: »Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta« (Mt 28,19–20). To so zadnje besede, ki jih je Kristus izrekel na zemlji, a so postale prvo poslanstvo Cerkve, se pravi vseh nas. To pomeni: vsak kristjan mora biti na svoj način misijonar. Cerkev je po svoji naravi, svojem bistvu misijonarska. In kristjan je misijonar, ali pa ni kristjan. Če nismo poklicani v misijone, kot na primer Friderik Baraga, pa smo poklicani, da delamo, predvsem pa molimo za misijone, kakor je to storil bl. škof Slomšek. (po: F. Kramberger)

Naslovljeno na vas

Beatifikacija papeža Pavla VI.19. oktobra 2014, ob sklepu škofovske sinode, bo papež Frančišek razglasil papeža Pavla VI. za blaženega. Papež Frančišek je 9. maja letos odobril odlok, s katerim je potrjen čudež, ki se je zgodil na priprošnjo papeža Pavla VI.

Zakonca Miano sta svojo izkušnjo sodelovanja na sinodi o družini opisala kot pozitivno in lepo. Videti je bilo mogoče ljubezen Cerkve do oseb, do vsake osebe in torej tudi do družine. Izpostavila sta, da je kljub številnim težkim situacijam, ki jih družine vsakodnevno živijo, treba prav tako izpostaviti lepoto družinskega življenja, poudariti, da obstajajo tudi družine, ki se trudijo uresničevati evangelij družine. Pri tem ne gre za obsojanje ostalih situacij, ampak ravno nasprotno: pomagati jim s pripovedovanjem o lepoti družine. Zakonca Miano sta med drugim poudarila, da se je k temi družine pristopilo z resnim in realnim pogledom ter se izhajalo iz poslušanja življenjske izkušnje in ne iz nekih abstraktnih predstav.

21. oktober SVETA URŠULA

2014_43-3Zgodba o tej devici in mučenki je zelo skrivnostna. Legenda izvira iz desetega stoletja, ima pa nedvomno zgodovinsko jedro: gre za skupino devic, ki so umrle kot mučenke, najbrž v času Dioklecijanovega preganjanja kristjanov (na začetku 4. stoletja) in so bile v sedanjem Kölnu žrtve svojega krščanskega prepričanja ali devištva, morda tudi obojega. Je zavetnica ženskih vzgojnih zavodov, kajti sv. Angela Merici, ki je leta 1535 ustanovila redovno družbo, ki ji je bil namen vzgoja deklet, je za zaščitnico te svoje ustanove izbrala sveto Uršulo, po njej se članice tudi imenujejo – uršulinke. Upodabljajo jo s puščico v roki, z mučeniško palmo, z zastavo s križem, s krono, s plaščem, razprostrtim nad svojimi tovarišicami.

Duhovne vaje za ministrante bodo v Celju pri Sv. Jožefu v teh počitnicah 27. in 28. oktobra. Tudi naši ministra nti vabljeni!

MAŠNI NAMENI

NED—19.10.
29. ned. med letom
Misijonska nedelja
Pavel od Križa, duhovnik
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.30 za +Grabnerjeve in Janove
Darovanje za misijone

PON. – 20.10.
Irena, mučenka
18.30 za +Valerijo Brdnik

TOR—21.10.
Uršula, dev., mučenka
18.30 za +Uršulo (god) in Marijo Pintar

SRE—22.10.
Janez Pavel II., papež
18.30 za +Pavlo Hlastec – oblet.

ČET—23.10.
Janez Kapistran, duhovnik
17.00 za +Marijo Petrovc -oblet , sorod. (v Šentrupertu)
18.30 v dober namen

PET—24.10.
Anton Marija Claret, škof, redovni ustanov.
18.30 za +Jožefa Zmrzlaka

SOB—25.10.
Tadej (Dejan), škof
18.30 za +Jožefo -oblet. in Ivana Virant

NED—26.10.
30. ned. med letom
Žegnanjska nedelja
Lucijan in Marcijan, mučenca
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.30 za +Danijela in vse Brišnikove

Sestanek za starše drugega razreda bo v sredo ob 17.15 uri v župnijskem Domu srečanj na Gomilskem. Otroci naj pridejo zraven. Vsi, lepo vabljeni.

Mladinski: srečanje za dekleta in fante bo v petek ob 19.30 uri. Lepo vabljeni.

Romanje župnijskih sodelavcev: bo v soboto. Odhod ob 8.00 uri. Člani skupin se priglasite pri svoji skupini ali komu od članov ŽPS, ali v župnišču.

Bralci v nedeljo: I. Sonja Mandelc, Tilen Natek II. Eva Skok, Barbara Trogar
Dežurni ministrant(ka): Nika Jelen, Nika Šlander
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: naprošamo Trnavo