Oznanila za 44. teden 2014

BESEDA ŽIVEGA BOGA

2014_44-1Jezus mu je odgovoril: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo in vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Druga pa je njej enaka: ‚Ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe.‘ Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki.« (Mt 22,37–40)

BESEDA O BESEDI

MISLI IZ ENE LJUBEZNI  Mt 22,34–40

V današnjem evangeliju farizeji Jezusa vprašajo, katera je največja zapoved. Farizeji so namreč iz desetih Božjih zapovedi sestavili 613 zapovedi in prepovedi. Bili so obsedeni s prepovedmi in zapovedmi: ne smeš tega, ne smeš onega, moraš storiti to in ono! Jezusov odgovor farizejem je kratek: »Ljubi …« (Mt 22,37 in 39) Kajti če je ljubezen  prava, ne dela hudega (prim. Rim 13,10) in manj kot je ljubezni, več zakonov in prepovedi je potrebno.
Kristus v evangeliju združi ljubezen do Boga in do človeka, do bližnjega. Ljubezen je ena sama in je ni mogoče deliti. »Vse misli ‘zvirajo’ z ljubezni ene,« je čudovito zapel France Prešeren o nedeljivosti ljubezni. Velikokrat se ljudje »bojijo«, da bo zmanjkalo ljubezni do ljudi, če bodo ljubili Boga. Res pa je ravno nasprotno! Kdor bo ljubil Boga, bo ljubil tudi bližnje. Večja nevarnost je, ko ne ljubimo Boga, kajti takrat se nam poruši sistem vrednot in potem velikokrat ne ljubimo nikogar.
Bog sam nam s svojo ljubeznijo omogoča, da se čutimo ljubljeni in zato lahko ljubimo: ljubim, ker sem ljubljen. Človek, ki se zaveda, da je ljubljen, je sposoben velikih stvari, pravih junaštev. Ne biti ljubljen je za  človeka največja nesreča in rodi največji nesmisel življenja.
Lush Gjergji, življenjepisec matere Terezije, opisuje, kako je nekoč z njo molil pred Najsvetejšim. Mati Terezija je štiri ure nepremično molila. Po molitvi pa ga je peljala po revni četrti in prisrčno božala otroke, ko je šla od barake do barake. Naenkrat je »preklopila«. Zakaj? Zanjo je bila ljubezen do Jezusa v evharistiji enaka ljubezni, ki jo je izkazovala Jezusu v revežih in trpečih.
Ljubezen je ena in nedeljiva. Ko pomagaš bližnjemu, pomagaš Kristusu. Ko kristjani res ljubimo svoje bližnje, se tudi tisti, ki ne veruje v Boga, zamisli. Prav po ljubezni se lahko odpre Resnici, ki je Kristus sam. (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

30. nedelja med letom – žegnanjska

Danes živimo v razpuščenem času. Reklama nas z vseh strani obsipava z obljubami, kaj je za nas najboljše, kako lahko postanemo srečni, kako se izognemo nevšečnostim., boleznim, trpljenju … Povsod sami recepti za srečo. Pa so danes ljudje res srečni? Tudi če odmislimo recesijo, brezposelnost ipd. Ali je dovolj imeti čim več, da si srečen? Vemo, da ne! Bistvene so duhovne dobrine: ljubezen, razumevanje, imeti ob sebi ljudi, ki te imajo radi. Ljubiti in biti ljubljen! In o vrednosti, pomembnosti ljubezni nam želi spregovoriti Jezus v današnji Božji besedi. (po: Ognjišče 10/2010)

PERUTI LJUBEZNI

Eno najlepših razlag današnjega evangelijskega odlomka je naredil sv. Avguštin, ko skuša pojasniti Gospodov stavek, ki pravi: »Moje breme je lahko.«
Avguštin breme primerja s perutmi in pravi: »Ena perut je: ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, vso dušo in vsem mišljenjem. Vendar ne ostani obešen na eno samo perut, zakaj če misliš, da imaš eno, nimaš niti
Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Če namreč ne ljubiš svojega brata, ki ga vidiš, kako moreš ljubiti Boga, ki ga ne vidiš? (1 Jn 4,20).
Kolikor se boš oprl na ti dve peruti, bo tvoje srce visoko, da bo tvoje srce, ki bo visoko, ob svojem času v višino potegnilo tudi tvoje telo.
Nikakor ne smeš misliti, da ti bo težko imeti vsa peresa: v Svetem pismu se za to ljubezen zares lahko najde veliko zapovedi, ki jih lahko premišljuje tisti, ki bere in posluša, vendar so vsa postava in preroki povzeti v teh dveh zapovedih« (Govor 68).

Verovati pomeni zaupati se usmiljeni Ljubezni,
ki stalno sprejema in odpušča, ki nosi življenje in mu podeljuje smer.
(papež Frančišek)

Naslovljeno na vas

Vsi sveti
V Korintu so imeli posebno široko ulico. Na obeh straneh ulice so bile table, na katerih so bila vklesana imena tistih, ki so prejšnja leta zmagali pri teku ali drugih športnih igrah. Želja vsakega mladega Grka je bila, da bi bilo njegovo ime vklesano na teh tablah in bi ga ljudje brali še stoletja pozneje. Za to čast so marljivo opravljali težke vaje in trde treninge.
Poleg teh pa so tekali še številni drugi.
V Cerkvi imamo podobno težavo z »zmagovalci«, s svetniki, ki niso zapisani v bogoslužnem koledarju, niti niso uradno razglašeni za svetnike. Da bi jih počastili, obhajamo praznik vseh svetih. (po: Rustja, Obrisal bo solze z njihovih oči)

2014_44-2Dragi pokojni, starši, bratje in sestre, obiskati želimo vaša tiha poslednja počivališča, slišati vaš nauk in prositi, prinesti tudi tolažbo in pomoč. Sveta in koristna je misel moliti za rajne. Vašo osamljeno gomilo želimo okrasiti ne le s cvetjem, temveč z dobrimi deli. Vaše grobove želimo osvetliti ne le s časno lučjo, temveč s pravo lučjo vere in neugasljivo ljubeznijo. Nikoli vas ne bomo zapustili, na vas pozabili. S svojo ljubeznijo vam hočemo pomagati iz kraja časnih muk kvišku k cilju večne blaženosti, po katerem hrepenite. O, podajte nam torej iz nebes svoje roke naproti, zato da pridemo vsi k Očetu in da večno ostanemo pri njem. Amen. (po: A. M. Slomšek)

KARITAS – Manjša sveča, za sočloveka sreča.
Sodelavci Karitas želimo tudi letos spodbuditi ljudi, da bi prižgali svečo manj in raje darovali v dober namen.  Svoj dar lahko oddate v nabiralnik v cerkvi ali pa nakažete na račun Škofijske Karitas Celje : SI56 0600 0097 7538 266. Vsak dober dar je tudi lep spomin na naše rajne in pomoč tistim dušam, ki so naše pomoči še potrebne.

Popolni odpustek naklanja Cerkev v prvih osmih dneh novembra za vsak obisk pokopališča in molitev za rajne. Prav tako ga je mogoče prejeti  v vseh cerkvah 1. in 2. novembra ter na prejšnjo ali naslednjo nedeljo, smo bili pri spovedi in obhajilu, izpovemo vero in molimo po papežev namenu.

MAŠNI NAMENI

NED—26.10.
30. ned. med letom
Žegnanjska nedelja
Lucijan in Marcijan, mučenca    
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.30 za +Danijela in vse Brišnikove
Še lahko darujete za misijone

PON. – 27.10.
Sabina Avilska, muč.    
17.00 ne bo sv. maše

TOR—28.10.   
Simon in Juda Tadej, apostola    
17.00 ne bo sv. maše

SRE—29.10.  
Mihael Rua, redovnik    
17.00 za +Alfonza Tekavca – oblet.

ČET—30.10.
Marcel, mučenec
16.00 za +Milana in Marijo Korun (v Šentrupertu)
17.00 v dober namen

PET—31.10.  
Bolfenk (Volbenk), škof  
17.00 za +starše

SOB—1.11.
VSI SVETI  
Vigor, škof    
7.00 tuj spovednik do 8.45
7.30 za poživitev krščanskega upanja
14.00 za vse +župljane, molitve na pokopališču
16.00 za +Trapove, molitve na pokop. (v Šentrupertu)
18.00 molitev rožnega venca za rajne

NED—2.11.
Sp. vseh vernih rajnih
Malahija, škof
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.30 za +Šramove (v Šentrupertu)

Ta teden: so veroučne počitnice. Naj pa veroučenci od 4. razreda naprej opravijo sv. spoved (v sredo, četrtek ali petek – od 16.30 dalje.

Mladinski: srečanje za dekleta in fante bo v petek ob 19.30 uri. Lepo vabljeni.

Bralci:  v soboto, ko boste pri sv. maši; v nedeljo: I. Janez Jelen, Jre Vasle II. Simeona Rakun, Petra Basle
Dežurni ministrant(ka):  Špela Polak, Anja Šket,  na praznik VSI
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: naprošamo Zakl