Oznanila za 45. teden 2014

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2014_45-1
Jezus ji reče: »Jaz sem vstajenje in življenje. Kdor veruje v mene, bo živel, tudi če umrje; in kdor koli živi in veruje v mene, vekomaj ne bo umrl. Veruješ to?« (Jn 11,23–26)

BESEDA O BESEDI

NAUK O VERNIH DUŠAH  Mt 22,34–40

En sam dan vernih duš je za večnost več vreden kot 50 do 70 let razkošnega življenja. Je najboljši pridigar prave življenjske modrosti, uči:
1. Pravo vrednost življenja. Če se danes zvečer ali jutri zjutraj sprehajamo med okrašenimi in osvetljenimi grobovi, uzremo tukaj grob bogataša, tam kraj zadnjega počitka reveža, tu sveži grob cvetoče device, tam gomilo priletnega starca, o tedaj nam postanejo besede preroka Izaija tako jasne kot še nikoli: »Vse meso je trava, vsa njegova milina kot cvetlica na polju. Trava se posuši, cvetlica ovene, človeško življenje mine kot senca« (prim. Iz 40), tedaj spoznamo, kako resnično je Gospod govoril: »Kaj koristi človeku, če si ves svet pridobi, svojo dušo pa pogubi?«
2. Uči nas, da čas življenja modro koristimo. Kot glas trobente nam iz grobov zvenijo Jezusove besede: »Delajte dobro tako dolgo, ko je dan, pride noč, ko nihče več ne bo mogel delati. Ta noč je za nas pokojne prišla, za vas živeče brate in sestre še sveti milostno sonce življenja, o, porabite kratki čas življenja, je cena večnosti. Vse napake, slabosti naj bodo odstranjene, vsaka krivica popravljena, zbirajte za večnost zaklade, ki jih ne uniči molj, noben tat ne ukrade. Pridobite si prijatelje s svojimi zemeljskimi dobrinami, zato da vas nekoč, ko boste odpoklicani, sprejmejo v večna bivališča. Ti vaši prijatelji smo tudi mi verne duše, o ne pozabite na nas.«
3. Uči nas, da bdimo in smo pripravljeni na veliki vse odločujoči klic: »Daj račun o svojem gospodarjenju,« ker ne boš mogel več gospodariti. Tisoče grobov nam danes govori pomembne Kristusove besede: »Gospodar življenja bo prišel ob uri, ko boste najmanj mislili, zato kar vam pravim, to pravim vsem: Bodite pripravljeni!« Sveti Janez iz Damaska nam pripoveduje o uglednem bogatem kmetu in njegovih treh različnih prijateljih. Le tedaj bomo tudi mi pripravljeni na smrt, če si bomo po svojem premoženju pridobili prijatelje za večnost. Tedaj bo na našem grobu zapisano z zlatimi črkami: Blagor mrtvim, njihova dela jim sledijo. (po: A. M. S.)

Spomin vseh vernih rajnih

Ljudje nismo rojeni za smrt, temveč za večno življenje. Bog, ki je ljubezen, ni mogel ustvariti človeštva za trpljenje in smrt, ampak ga je ustvaril za polnost življenja.
Kristus se je prav zato učlovečil in šel v smrt, da bi bili njegovi bratje in sestre kot posinovljenci njegovega nebeškega Očeta deležni skrivnostnega Božjega življenja že tukaj na zemlji, v vsej polnosti pa v onostranstvu, po prehodu skozi smrt in poveličanje v večno življenje. Kristus je vsem pokazal pot in vsem pripravil prostor, saj je pri njegovem nebeškem Očetu mnogo bivališč (prim. Jn 14,2–3).
Vendar je za vse to potrebna svobodno sprejeta vera v Kristusa in v troedinega Boga. In potrebno je sodelovanje s Svetim Duhom ter vračanje ljubezni. Lahko je ta vera še na stopnji iskanja, ki pa postopoma vse bolj prehaja v najdevanje, sobivanje, sočutenje in soživljenje z Bogom, ki je ljubezen in isčočo vero nenehoma krepi s svojo milostjo.
»Bog je svet tako vzljubil …« Naj nas to Jezusovo zagotovilo spremlja na naši življenjski poti. Naj osrečuje naše dneve in noči. Naj nas povede v naročje našega skupnega nebeškega Očeta, v polnost večne vsebožje in vsečloveške ljubezni in radosti. (po: S. Janežiču)

Mi, kristjani, imamo še eno domovino – večno domovino, tam prek groba, prek časa, tam v veliki hiši brezmejne večnosti. Kje je zastava naše domovine? To je križ na grobu. Če postane naše življenje žalostno, če pridejo nad nas križi in težave, se ozrimo na križ na grobu in poslušajmo, kako nam Jezus kliče: »Ne bojte se, jaz sem svet premagal!« Vztrajajte stanovitno do konca. In ko pride starost s svojim trpljenjem in težavami in se nam bliža smrt s celo armado tegob, pogumno glejmo tja na križ nad grobom, na to zmagovito zastavo večne domovine, z neomajno vero in zaupanjem. Glejmo in poslušajmo, kaj Jezus govori: »Jaz sem vstajenje in življenje, kdor vame veruje, bo živel in jaz ga bom obudil poslednji dan.« (po: A. M. Slomšku)

Naslovljeno na vas

Je tvoja družina sveta?
Ko Sveto pismo uporablja izraz sveti, ga uporablja v pomenu »ločen« in »različen«. Beseda vsebuje tudi pomen, da si zdrav in celovit v svetu, okolju, kjer je veliko nezdravega in krhkega.
Svetost zato vključuje radost, veselje in sproščenost, sočutje in razumevanje ter sposobnost, da odpuščamo in nam je odpuščeno, da ljubimo in smo ljubljeni. To je svetost.
Svetost v družinah ne pomeni odsotnosti sporov. Tudi ne dejstva, da nihče nikogar ne rani. Svetost v družinah se rojeva iz sposobnosti, da se učimo odpuščati in se spraviti z drugimi, da smo pripravljeni soočiti se s težavami in storiti kaj, da bi jih rešili.
V družinskem življenju svetost pomeni pripravljenost, da se damo voditi Božji luči, ki je v nas, ko se zdi, da okrog nas zmaguje tema. Pomeni, da si dan za dnem prizadevamo uvesti ustvarjalen red v nered in zmedo našega življenja. Ko si prizadevamo za odpuščanje, spravo, za pravo skupnost, prinašamo v naše družinsko življenje Boga.
Družina postaja sveta, ko si prizadeva, da bi bila »zdrava«, ne pa takrat, ko se trudi, da bi bila popolna, »perfektna« v skladu z modnimi muhami in trendi. (po: B. Rustja, Zgodbe za srečo v družini)

2014_45-2Prihodnja nedelja bo ZAHVALNA NEDELJA – dan posebne zahvale za vse Božje darove, za letošnjo letino, ki se je kljub neugodnemu vremenu čez poletje, kar dobro izkazala. Naj v življenju kristjanov obrodi tudi sadove pravičnosti in dobrote kot prosimo pri maši na zahvalno nedeljo.   Bogu hvala!
Za to bo priložnost tudi v Karitasovi akciji  Hrana za potrebne pred zahvalno nedeljo. Sodelavci župnijske Karitas bodo sprejemali pridelke v petek in soboto od 15.30 do 16.45 ure (po dogovoru  pa lahko tudi v drugem času) v Domu srečanj. Zbrano bomo oddali škofijski Karitas.  Potrebe so velike – odzovimo se po svoji zmožnosti. Vnaprej:  Bog povrni!

MAŠNI NAMENI

NED—2.11.
Sp. vseh vernih rajnih
Malahija, škof    
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.30 za +Šramove (v Šentrupertu)

PON. – 3.11.
Viktorin Ptujski, škof, mučenec    
17.00 za +Rozalijo Ljubo Vidmar -30. dan

TOR—4.11.   
Karel (Drago) Boromejski, škof    
17.00 za +Dragota Vovka (god)

SRE—5.11.  
Zaharija in Elizabeta, starša Janeza Krstnika    
17.00 za +Leopoldino Vasle in vse Horvatove

ČET—6.11.
Lenart, opat
Prvi četrtek 
16.00 za +Zofijo Rančigaj in Miha Stepišnika (v Šentrupertu)
17.00 za +Silvo Kundih – 30. dan
Molitev za duhovne poklice

PET—7.11. – prvi petek
Engelbert – škof        
17.00 za +Ludvika Sajovica -oblet. in Filipa Slakana
Litanije Jezusovega srca

SOB—8.11.  – prva sob.
Bogomir, škof    
17.00 za +Ferdinanda Orožima in vse Jakovčeve

NED—9.11.
32. ned. med letom – zahvalna nedelja
Gracijan iz Kotorja, red        
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.30 za +Marijo in Edvarda Vošner

V tem tednu: začeli bomo ta teden  (nedelja je prvi dan tedna) z posebno mislijo na rajne, potem bodo pomenljivi dnevi prvi četrtek, prvi petek in prva sobota.  Vabljeni.

Sestanek za starše veroučencev šestega in sedmega razreda gomilske skupine bo        v četrtek ob 17.45 uri  v župnijskem Domu srečanj na Gomilskem. Starši, lepo vabljeni.

Mladinski: srečanje za dekleta in fante bo v petek ob 18.00 uri. Lepo vabljeni.

Bralci  v nedeljo: I. Tilen Hadolin, Anka Trogar II. Maja Rojnik, Marko Vasle
Dežurni ministrant(ka):  Špela Polak, Anja Šket
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko, s sodelovanjem skupine animatorjev