Oznanila za 10. teden 2015

BESEDA ŽIVEGA BOGA

2015_10_1Njegova oblačila so se zasvetila silno bela kakor sneg; tako ne zna beliti noben belivec na zemlji. Prikazal se jim je Elija z Mojzesom in oba sta se z Jezusom razgovarjala. In naredil se je oblak ter jih obsenčil, iz oblaka pa je prišel glas:»Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!« (Mr 9,3–4.7)

BESEDA O BESEDI

NI VSEENO, V KAJ GLEDAM  Mr 6,2–10
Sklepni stavek današnjega evangelija, ko Kristus učencem naroči, »naj nikomur ne pripovedujejo tega, kar so videli« na gori, »dokler Sin človekov ne vstane od mrtvih« (Mr 9,9), najbrž ne preseneča samo mene. Zakaj Kristus prepoveduje govoriti o dogodkih, povezanih z njim, ko pa na koncu Markovega evangelija učencem celo zapove: »Pojdite po vsem svetu in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu!« (Mr 16,15). Ni zanemarljivo dejstvo, da Kristus to naroča učencem po veliki noči, potem ko je trpel, umrl in vstal in so apostoli bili »temu priče« (Apd 2,32). Ko so prišli z gore, pa so bili učenci nad Jezusom navdušeni. Pomislimo samo na Petra, ki je hotel kar na gori postaviti tri šotore.
Toda navdušenost ni dovolj za govorjenje o Jezusu. Ne, o Kristusu lahko prav govori samo tisti, ki je priča velikonočnih dogodkov. Trije učenci so videli poveličanega Kristusa in zrli so njegovo slavo. Videli so njegova »nadvse bela« oblačila. »Beli« Kristus nas spominja na Sina  človekovega, na Odrešenika, kakor ga je opisal prerok Danijel. Nevarno je, da bi kdo govoril o Kristusu samo v luči poveličanja, ne da bi se zavedal, da je ta sad trpljenja in smrti. Od tod Jezusova prepoved govorjenja o dogodku na gori. O tem doživetju bodo lahko govorili samo po veliki noči in v njeni luči.
Markov evangelij in današnji odlomek nas vabita k branju in pregledu Kristusovega življenja v luči oznanila umrlega in vstalega Kristusa. Vabi pa nas, da tudi na svoje življenje pogledamo v luči poveličanja. Na vse napore, na vse žrtve, na življenje sploh moramo gledati v velikonočni luči. Tudi na naše postne odpovedi moramo gledati z vidika velike noči. Ne smemo krščanskega pogleda na življenje enačiti s pogledom trpljenja. Prav tako ga ne moremo zožiti na idilično pot brez naporov ali trpljenja.
Z današnjim evangelijem Kristus ne želi spremeniti samo pogleda učencev, ki so bili z njim na gori, ampak pogled učencev vseh časov. (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

2. postna nedelja

Na gori je bilo Jezusovo telo spremenjeno in razsvetljeno. Takšno je moglo postati, ker je bilo poprej spokorjeno. Pred začetkom svojega javnega delovanja se je namreč Jezus 40 dni postil in pokoril v puščavi. Jezus svojega telesa ni pokoril in mučil zato, ker bi ga podcenjeval, zavračal ali preziral, saj se je hote učlovečil v telesu. Dobro se je zavedal, da je človeško telo Božja umetnina, toda naučil nas je, da mora telo človeku služiti, ne pa gospodovati nad njim. Nobeno premagovanje telesnih želja ni prijetno, vendar le tako premagovanje prinaša veselje in razsvetljenje duha. Zato so ljudje, ki imajo svoje telo v oblasti, umirjeni, veseli, razsvetljeni, spremenjeni. Tako veselje prinaša zmaga nad telesom, saj se čutijo zmagovalce.
In to: vladati nad telesom, premagovati strasti dejansko pomeni: biti z Jezusom na gori, biti zmagovalec, vesel, spremenjen in razsvetljen. To pomeni tudi prejeti pohvalo nebeškega Očeta, da ima veselje nad takim človekom. Dokončno spremenjeni in poveličani bomo v nebesih, nekaj tega poveličanja pa doživljamo že sedaj, če smo sposobni slediti Jezusu v puščavo in iti z njim na goro. Popuščati telesu pa pomeni biti poražen. Danes je na svetu tako malo pravega, notranjega veselja prav zato, ker je preveč tovrstnih poražencev. (po: J. Kužnik, V Marijini šoli)
2015_10_2

Naslovljeno na vas

IZBIRANJE ČLANOV ZA ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET  (ŽPS)
To drugo postno nedeljo je dan, ko naj bi po vseh župnijah v Sloveniji izbirali člane župnijskih pastoralnih svetov. Seveda smo med temi tudi v naši župniji. Znamenja časa po katerih se nam razodeva Božja volja, tudi nam govore o potrebnosti takega sodelovanja laikov v življenju župnije. Povrhu vsega je v naši župniji po drugem vatikanskem zboru začel delovati prvi župnijski svet na Slovenskih tleh.
Vsem ki ste na kakršenkoli način sodelovali pri pripravah in izvedbi današnjega izbiranja članov ŽPS za prihodnjih 5 let, iskrena hvala. Hvala vsem, ki ste v ta namen molili, darovali Bogu svoja dobra dela. Hvala članom odbora iz vrst sedanjega župnijskega sveta, ki ste nosili odgovornost izvedbe teh izborov, še posebno se župnijsko občestvo zahvaljuje vsem, ki ste  velikodušno dali svoj pristanek na kandidaturo in potrdili svojo pripravljenost, da boste sodelovali v ŽPS, če boste izbrani. Hvala tudi tistim, ki niste bili predlagani pa so vas župljani izbrali (ta možnost je bila dana), pa ste ali še boste dali svoj pristanek na izvolitev.
Ti, ki so bili danes izbrani predstavljajo absolutno večino (17 od 25). Tem izbranim bodo namreč pridruženi še tisti, ki opravljajo v župniji kakšno posebno nalogo ali poslanstvo in zastopniki župnijskih skupin.
Vsem želimo veliko Božjega blagoslova in dobre volje, da bi delovali v dobro župnije in bi se pri tem tudi sami duhovno bogatili in rastli v krščanskem življenju.  Naj vas spremlja varstvo Marije – Matere Cerkve in priprošnja zavetnika svetega Štefana, ki naj bo vsem zgled gorečnosti.
Posebna zahvala vsem, ki ste bili pripravljeni sodelovati v ŽPS, pa tokrat niste izbrani. Upamo, da boste to pripravljenost udejanjali na druge načine in se ne boste umaknili. Ne bomo objavili, koliko glasov je kdo dobil, zato lahko vsak misli, da je prvi za »izvoljenimi ».  Prvi pa bo na seznamu, da nadomesti zastopnika svojega naselja, če bi ta ne mogel sodelovati do konca petletnega mandata.
Do škofovega imenovanja članov ŽPS za prihodnji mandat, opravljajo poslanstvo sedanji člani.

MAŠNI NAMENI

NED—1.3.
2. POSTNA NEDELJA
Albin, škof
Izbiranje članov  za župnijski pastoralni svet
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Rozalijo, Jožeta, Miha Stepišnik
10.00 za vse Blaževe
Kvatrna nabirka za bogoslovje

PON. – 2.3.
Angela od Križa, red.u.    
17.00 za +Marijo Semprimožnik

TOR—3.3.   
Kunigunda, kraljica    
17.00 v zahvalo za zdravje

SRE—4.3.
Lucij I., papež 
17.00 za +Štefana Šlandra -oblet.

ČET—5.3. prvi četrtek
Olivija (Livija), muč.    
16.00 križev pot, za +Jožeta Cizeja
17.00 za +Jožeta Kuglerja -oblet.
Molitev za duhovne poklice

PET—6.3 -prvi petek
Fridolin, opat
Križev pot: za družine
Za +Mežnarjeve
Posvetitev Jezusovemu srca

SOB—7.3. prva sobota
Perpetua in Felicita,m.    
17.00  +za +Rudolfa Šlandra in očeta Leopolda
Litanije Matere Božje

NED—8.3.
3. POSTNA NEDELJA
Beata Blaženka), mučenka
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Ivana Rojnika
Predstavitev kandidatov za prvo sv. obhajilo, sv. krst

Versko srečanje za odrasle bo v sredo ob 19.00 uri v župnijskem Domu srečanj, Gost – voditelj srečanja bo prof. dr. Leon Oblak s temo Svetniki in svetnice naši zanesljivi priprošnjiki pri Bogu.  Lepo vabljeni. Povabite še druge.

Sobotno popoldne za prvoobhajance bo to soboto od 14.00 ure naprej, starši se bodo pridružili otrokom ob 15.30 uri. Prišli naj bi vsi kandidati za prvo sv. obhajilo in starši.

Mladinski: bo v soboto ob 19.00 uri v Domu srečanj. Mladi, lepo vabljeni.

Bralci: v nedeljo: I. Anka Trogar, Jure Vasle II. Petra Basle, Ana Šram
Dežurni ministrant(ka):  Miha Mahor, Luka Rožič Plazovnik
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko