Oznanila za 14. teden 2015

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2015_14_1
Ko je drugi dan velika množica, ki je bila prišla na praznik, slišala, da prihaja Jezus v Jeruzalem, so vzeli palmove veje, mu šli naproti in klicali »Hozana, blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu, kralj Izraelov!« (Jn 12,12–13)

BESEDA O BESEDI

NE SLAVIMO TRPLJENJA, AMPAK LJUBEZEN Mr 14,1–15,47
»Cvetna nedelja Gospodovega trpljenja« – tako najdemo zapisano v bogoslužnih knjigah Cerkve. S cvetno ali oljčno nedeljo stopamo v veliki teden, ki pomeni vrhunec cerkvenega leta. Slednji pa bo doživel vrh v svetem tridnevju, ko se bomo spominjali Kristusovega trpljenja in smrti.
Nekateri v Cerkvi izredno poudarjajo trpljenje, drugi pa prav zato očitajo kristjanom, da smo vera trpljenja in smo pravzaprav neke vrste sadisti, ker toliko premišljujemo trpljenje Jezusa Kristusa. Seveda kristjani ne premišljujemo Kristusovega trpljenja kot takega, ampak za njim gledamo in občudujemo Kristusovo ljubezen. Kristus nas tako ljubi, da gre v trpljenje za nas. Kristjani ne poudarjamo trpljenja, ampak ljubezen. Njegova ljubezen se ne ustavi niti pred križem: »Ker je vzljubil svoje, jim je izkazal ljubezen do konca« (Jn 13,1). »Kristus nam razodeva, da je trpljenje sestavni del ljubezni. Kdor ljubi, prej ali slej trpi. Pa vendar nas prav ljubezen prepriča o smislu trpljenja in o tem, da ga moramo preoblikovati« (Pričevanje svetih ikon, 50). Kristusova ljubezen do ljudi je bila križana. Vsaka ljubezen, če je prava, bo morala po Kristusovi poti, morala bo stopiti na križ – ali pa ni pristna. Zavedati se moramo, da bo tudi naša ljubezen v nekem trenutku morala stopiti na križ. Pomislimo samo, kolikokrat je križana zakonska ljubezen! Kolikokrat materinska oziroma starševska! Kolikokrat duhovnikova dušnopastirska ljubezen! Pravzaprav ljubezen postane res prava šele, ko stopi na križ! – Po Kristusovi daritvi na križu trpljenje in žrtev nista več sama sebi namen. Odrešenik je iz ljubezni trpel. Vemo pa, da je to, kar je privzeto v ljubezen, iztrgano smrti (prim. 1 Kor 13,8). »Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podelil ime, ki je nad vsakim imenom« (Flp 2,9). Ker ljubezen ostane, ko vse drugo mine, je Kristusovo trpljenje odrešilno. (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

Naslovljeno na vas

VELIKI TEDEN V NAŠEM OBČESTVU
Priprava: Kar se tiče duhovne priprave na največje praznike je bilo s strani župnije glavno že opravljeno. Priložnost za velikonočno sveto spoved še vsak dan do velikega četrtka pol ure pred bogoslužjem; kasneje pa bo manj možnosti, nekaj pa gotovo še: v župnijski cerkvi zlasti v sredo zvečer (na dan celodnevnega češčenja) na veliko soboto ob blagoslovu jedil, v Šetrupertu pa 20 minut pred blagoslovom. K svetemu obhajilu pa ste vabljeni za praznike tudi vsi, ki ste bili drugod pri zakramentu sprave.

Starejše in bolne je župnik že začel obiskovati. Danes – na cvetno nedeljo popoldne pa bo še na Gomilskem, na veliki ponedeljek dopoldne v Šmatevžu in v Zaklu na veliki torek – dopoldne , v Šentrupertu in v Trnavi . če vam ta sporočite, kdaj vam bolj ustreza (telefon 03/572 61 98). Seveda je ta obisk priložnost za sveto spoved in velikonočno sveto obhajilo, ki je za katoličana vrh velikonočnega praznovanja.

Čiščenje in urejanje župnijske cerkve za velikonočne praznike bo ta torek od 16.00 ure naprej. Prosimo dekleta in žene, da bi pokazale čut za lepoto božje hiše in zavest odgovornosti za naš skupni duhovni dom. Pa tudi vsak kdo od moških bi bil zelo koristen. Pričakujejo pa tudi vse tri podružnične cerkve, da se jih boste pred prazniki usmilile. Lepo prosim!

SVETO BOGOSLUŽJE V VELIKEM TEDNU

VELIKI PON. – 30.3.
Amadej, vojvoda
19.00 sv. maša /za +Marijo (god) in Ivana Knez

VELIKI TOR.- 31.3.
Gvido, opat
19.00 sv. maša /za vse +Šoštarjeve

VELIKA SRE.- 1.4. DAN CELODNEVNEGA ČEŠČENJA
8.00 sv. maša /za duhovne poklice
češčenje po sporedu:2015_14_2
– od 9.00 Gomilsko-Spodnje,
– od 10.00 Gomilsko-Zgornje
– od 11.00 do 14.00 posamezniki,
– od 14.00 Zakl,
– ob 15.00 Šmatevž,
– od 16.00 Grajska vas,
– od 17.00 Trnava,
– od 18.00 šentrupert
19.00 za +Marijo Orožim -oblet. in vse Mlinarjeve
za +Franca Obreza, sklep češčenja

VELIKI ČET. – 2.4. – Spomin Jezusove zadnje večerje,2015_14_3
dan zahvale za sv. obhajilo in molitve za duhovne poklice
19.00 bogoslužje velikega četrtka – Jezusova nova zapoved
sv. maša /za +Antonijo Klančnik in sorodnike
Bedenje »z Jezusom na Oljski gori«, Jezus tudi nas vabi: »Ostanite in molite z menoj«.

VELIKI PET. – 3.4. Dan Jezusovega odrešilnega trpljenja in 2015_14_4smrti. Premišljujemo skrivnost križa.
15.00 križev pot, Božji grob.
19.00 obredi velikega petka /edinstveni v letu!/: poslušanje božje besede, češčenje križa, sveto obhajilo.
Ta dan je strogi post!

VELIKA SOB. – 4.4. Dan Jezusovega groba. Božji grob pa je ta dan kraj češčenja Kristusa v sv. hostiji.
7.00 blagoslov ognja (gob)
Blagoslov velikonočnih jedil:
– 11.00 v župnijski cerkvi
– 13.30 v Šmatevžu,
– 14.30 v Šentrupertu
– 15.00 v Grajski vasi
– 16.00 v župnijski cerkvi
Pri blagoslovu jedil sodelujte v cerkvi, da boste tudi vi deležni blagoslova.

Sklep postnega časa. Čemur smo se v postu odpovedali, spremenimo v dar.

V E L I K A   N O Č2015_14_5
20.00 velikonočna vigilija: začetek pri cerkvi.
Slavje luči, hvalnica velikonočni sveči, blagoslov krstne vode, sv. maša z Alelujo
za +Antona Šlandra -oblet. In mamo Ano -oblet.

VELIKA NED. – 5.4. Praznik Jezusovega vstajenja
7.30 vstajenjska procesija, slovesna sv.maša /za župljane
10.00 sv.maša /za +Terezijo in Blaža Šram in njune

Radi se udeležujte bogoslužja v teh dneh. Ves veliki teden naj vam bo blagoslovljen. Velika noč pa naj vam bo krona – ne le tega tedna, ampak vsega leta!

Veroučenci od četrtega razreda naprej, ki še niste opravili sv. spovedi v marcu, storite to zagotovo prve tri dni tega tedna.

Ministranti: sestanek z vajami za obrede velikega tedna in praznično bogoslužje ta ponedeljek ob 15.45 uri – pridite zagotovo, prosim.

Karitas: sestanek sodelavcev bo v torek ob 19.45 uri (po sv. maši) v Domu srečanj. Vsi lepo vabljeni – tudi na novo.

Pasijon Laško: skupaj bi se ga naša župnija udeležila na belo nedeljo zvečer ob 20.00 uri. Če bo dovolj interesentov, bomo naročili avtobus. Zato prosim, da se čim prej priglasite za avtobusni prevoz pri župniku. Tudi za tam je dobro rezervirati mesto.

Bralci: v nedeljo: I. Matjaž Rožič, Anka Trogar II. Ana in Nika Šram
Dežurni ministrant(ka): Martin Orožim, Lucijan Semprimožnik, od četrtka naprej pa tudi ostali.
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Prošeni vse(i) – glej stran 2.

Pri velikonočni vigiliji se spominjamo noči, v kateri je Kristus premagal smrt in nas odrešil. To je najpomembnejši in tudi vesel dogodek v človeški zgodovini. Tega se veseli vse stvarstvo. To veselje opeva tudi velikonočna hvalnica.
Skupaj z njo to bogoslužje zaznamuje tudi velikonočna sveča, ki je simbol Kristusa. Kakor umira sveča, ko služi ljudem, tako naj kristjani širimo v svojo okolico svetlobo upanja in toploto ljubezni, pa čeprav ob tem naše življenje dogoreva kot sveča. Svetloba naše vere naj bi pritegnila tiste, ki ne poznajo Boga, in jim pokazala pot k njemu. Samo tako bomo lahko upravičeno rekli, da smo Kristusovi učenci in da hodimo po njegovi poti.