Oznanila za 15. teden 2015

VELIKA NOČ 2015

2015_15_1Premagana sta greh in smrt,
Veselja raj nam je odprt.
                                Aleluja.

Obilje oživljajoče moči
velike  noči,
naj vam te dni
dobrotni Bog podeli!

Vam vsem želi
vaš župnik s sodelavci

Vprašajmo se, ali mi verujemo v njegovo vstajenje. Verujemo, da je zdaj med nami? Morda tudi mi dvomimo kakor apostol Tomaž in smo vznemirjeni, ker Jezusu ne zaupamo dovolj.
Ne pozabimo, da tudi danes stopa med nas in nas vedno znova pozdravlja: »Mir vam bodi.« Naj bo ta mir res vedno z nami in naj nam daje moči, da ga bomo lahko delili z drugimi.

Velika noč

BESEDA ŽIVEGA BOGA2015_15_2
Tedaj je prišel Simon Peter, ki je šel za njim, in je stopil v grob. Videl je, da so povoji na tleh in da prtič, ki je bil na njegovi glavi, ni ležal med povoji, ampak posebej, zvit na drugem mestu. Tedaj pa je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prišel h grobu, in je videl in veroval.                                        (Jn 20,6–8)

BESEDA O BESEDI

VSTAJENJE DAJE ŽIVLJENJU NOV POMEN Jn 20,1–9
Evangeljska poročila o vstajenju velikokrat govorijo o Galileji. Tam so Jezus in njegovi učenci živeli in delali, ribarili ob Galilejskem jezeru. Tam jih je poklical. V Jeruzalem pa je Kristus prišel z učenci na romanje, tam je trpel, umrl in vstal, kakor je napovedal. Božji poslanci nato pošiljajo učence v Galilejo. Vstali Kristus jih tam čaka sredi vsakdanjika; kakor čaka tudi nas in nam želi biti blizu prav v vsakdanjih opravilih, skrbeh in hitenju. Po Kristusovem vstajenju namreč nismo več sami. On nas spremlja, kakor je spremljal zaskrbljena učenca na poti v Emavs.
Kristus ni živel sebi, pa tudi trpel in vstal ni le zase. To lepo prikazuje mozaična upodobitev Kristusovega spusta v predpekel, ki ga je v cerkvi na Markovcu in v Grosupljem upodobil slikar Marko Rupnik. Kristus gre po vstajenju v »predpekel«, kakor molimo v veri, kjer so pravični stare zaveze, in ponudi roko rešitve Adamu in Evi, ki simbolično predstavljata vse človeštvo. Ko sprejema Adama in Evo, sprejema vse človeštvo – tudi nas. Zato nismo več sami in zato dobiva naše življenje nov pomen!
Kristus ne vstaja kot heroj, ki bi zmagoslavno kazal svojo zmago. Ne, on vstane za druge in tako pokaže, da je ljubezen služenje, saj gre rešit smrti in osami zapisanega človeka.
S tem pa da tudi nov pomen našemu delu in prizadevanjem za dobro ter vsemu našemu življenju. Od Jezusovega vstajenja naše življenje ni osamljeno, ampak »skrito s Kristusom« (Kol 3,3). Vse naše življenje in vsa ljubezen, ki smo jo združili s Kristusovo ljubeznijo, bosta rešena. Rešeno bo tudi tisto dobro, za katero nam ni nihče dal priznanja. Pravi pomen bodo dobile skrite žrtve. Zaradi Kristusovega vstajenja se bo vse, čemur smo »odmrli« in čemur smo se odpovedali, »prikazalo z njim v slavi«, saj je zapisano v Kristusovi ljubezni in se bo prepoznalo v njej.
(po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

Naslovljeno na vas

Jezus Kristus živi. Je zmagovalec nad grehom in smrtjo. Ni se povzdignil v nebo, da bi izginil iz svetovne zgodovine, kakor da ga nikoli ne bi bilo tukaj. V nebo se je povzdignil, potem ko se je pustil v globino greha, smrti in izgubljenega sveta, ki vse posrka vase, a on je iz tega žrela prišel živ.
Še več: tam, v poslednji izgubljenosti, iz katere izvirajo vsi moralni padci, kjer imajo izvor vsi potoki solza, kjer je zadnji izvor vsega sovraštva in sebičnosti, tam je on zmagal. In zmagal ni tako, da bi ta svet zavrnil in se iz njega izločil, ampak tako, da je izničil samega sebe in je prodrl v bistvo človeškega življenja, v samo središče, iz katerega izvira vsa naša usoda, vse prevzel nase in nas za večno sprejel za svoje. In s tem je svet že preobrazil.  (po: Karl Rahner)

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET ŽUPNIJE GOMILSKO (ŽPS)
Sedanjemu sestavu ŽPS se izteka petletni mandat (2010-2015). V njem je bilo 25 članov, ki so zelo zavzeto sodelovali in se v veliki večini redno udeleževali mesečnih sej, duhovnih vaj, romanj župnijskih sodelavcev in tako dali neizbrisen pečat. Pripravili so tudi pastoralni načrt, ki ga je škof blagoslovil in pred kratkim potrjenega izročil predstavnikom ŽPS na slovesnosti v stolnici.
Na drugo postno nedeljo, 1. marca 2015,  pa smo v župnijah po vsej Sloveniji
izbirali člane ŽPS za nov petletni mandat. Izbrali smo 17 oseb, ki bodo v novem ŽPS predstavljali več kot dvotretjinsko večino. Poleg njih bo še nekaj oseb, ki so po svojem poslanstvu nujno člani ŽPS in nekateri zastopniki skupin, ki delujejo v naši župniji. Točno število in imena oseb bo slovesno razglašeno na četrto velikonočno nedeljo, 26. aprila ob 10. uri – to bo nedelja Jezusa, Dobrega Pastirja in god Marije, Matere dobrega sveta (Marijin oltar v naši župnijski cerkvi). Takrat se bomo dosedanjim članom iskreno zahvalili za njihovo požrtvovalno delo, članom novega sestava pa izrekli najboljše želje za njihovo uspešno poslanstvo. Ti bodo tudi osebno prejeli škofovo potrditev za člane ŽPS in pooblastilo za sodelovanje v njem.
Lepo vabljeni vsi župljani k tej slovesnosti!

SLOVESNOST PRVEGA SV. OBHAJILA bo prihodnji mesec na binkoštno nedeljo, 24. maja. To bo praznik za vse naše občestvo. Molite za kandidate za prvo sv. obhajilo, in se praznovanja v čim večjem številu udeležite!
V zadnjem času je bilo nabavljeno novo nebo za procesije in naprava za računalniško projekcijo besedil pesmi in drugega gradiva. Hvala za vašo podporo!

MAŠNI NAMENI

NED—5.4.
VELIKA NOČ
Bertold, red. ustanov.
7.30 vstajenjska procesija, zahvalna p.
-za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Terezijo in Blaža Šram in njune

PON—6.4.
Velikonoč. ponedeljek
Irenej, škof, mučenec
8.00 za +Ivana – oblet. in Jožico Vaš
10.00 Katici Šorn Rezar (v Grajski vasi)

TOR—7.4.
Herman, premonstrat.
Ves teden velikonočna osmina
19.00 za +brata in vse Ostrožnikove

SRE—8.4.
Dionizij, škof
19.00 Za +Ano Pristalič in vse njene

ČET—9.4.
Maksim Aleksandrijski, škof
17.00 za +Romana Stepišnika (v Šentrupertu)
19.00 za +Marijo,Franca, Janija Rančigaj

PET—10.4.
Domnij (Domen), škof
19.00 Za +Franca in Frančko Sternad, sinova Brankota in Vladota ter
Štefko

SOB—11.4.
Stanislav, škof, mučen.
19.00 Za +Antona Jelena

NED—12.4.
2. VELIKONOČNA-BELA, Nedelja B. usmiljenja

Julij I., papež
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Marijo  in starše Jerman, Jager
Sveti krst
ob 20.00 odhod na pasijon-Laško

Ta teden: ves teden en sam podaljšan velikonočni praznik – velikonočna osmina in devednevnica pred nedeljo Božjega usmiljenja.vabljeni k bogoslužju.

Svetopisemska skupina se bo zbrala v četrtek ob 19.45 uri v župnišču.
Lepo vabljeni.

Mladinski: bo v soboto ob 19.45 uri v Domu srečanj. Mladi, lepo vabljeni.

Bralci: v nedeljo: I. Mojca in Jan Strožer  II. Simeona Rakun, Marko Vasle
Dežurni ministrant(ka):  Špela Polak, Anja Šket
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Grajska vas

Napoved: peš romanje na Brezje bo letos od 24. do 26. aprila.