Oznanila za 20. teden 2015

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2015_20-1
Kakor je mene ljubil Oče, sem tudi jaz ljubil vas; ostanite v moji ljubezni! Ako boste izpolnjevali moje zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem tudi jaz zpolnil zapovedi svojega Očeta in ostal v njegovi ljubezni. To je moja zapoved, da se med seboj ljubíte, kakor sem vas jaz ljubil. Jn 15,9–17

BESEDA O BESEDI

KDOR LJUBI, IZPOLNJUJE ZAPOVEDI (Jn 15,9–10.12)

Kristjani imamo večkrat občutek, da nam Cerkev nalaga veliko zapovedi, zato si nekateri vero predstavljajo kot breme, ki prinaša samo prepovedi in obveznosti. Tudi nasprotniki krščanstva radi poudarjajo, da je vera ena sama prisila, sestavljena iz številnih prepovedi in zapovedi, zato sinonim za nesvobodo.
Ta kritika pa spregleduje pomen osebnega odnosa. Če nekoga poznamo ali smo z njim prijatelji, pa nas prosi za pomoč, mu bomo ugodili. Če je naša mama bolna, jo bomo obiskali. Če naš otrok zboli, ga bomo peljali k zdravniku. Ker ju imamo radi, ne bomo premišljevali, kako težko je izpolniti dolžnost do njiju. Mladi mož ljubi svojo ženo in zato niti ne pomisli, da je ne bi negoval, ko po prometni nesreči za vedno ostane priklenjena na posteljo. Osebni odnos, pravzaprav ljubezen, spremeni naše ravnanje do drugih.
Tudi ljubezen do Boga spremeni naše življenje. Jezus pravi: »Kakor je mene ljubil Oče, sem tudi jaz ljubil vas.« Kristus je povezan z Očetom in spolnjuje njegovo voljo, mi pa bodimo povezani s Kristusom in izpolnjujmo njegovo voljo. Če ljubimo Boga, bomo izpolnjevali njegove zahteve, njegove zapovedi. Če bomo z njim gojili pristen osebni odnos v molitvi in pri maši ter drugih zakramentih krepili prijateljstvo z njim, nam bodo njegove zapovedi bližje. Problem današnjih ljudi, povezan z izpolnjevanjem zapovedi, je pravzaprav problem iskrenega osebnega odnosa do Boga. Krščanska vera ni izpolnjevanje abstraktnih predpisov in zapovedi, ampak je hoja za Kristusom, hoja po Kristusovih stopinjah. Krščanstvo je hoja za nekom, ki nas ima neizmerno rad, mi pa ga ljubimo, ko spolnjujemo njegove zapovedi: »Če boste spolnjevali moje zapovedi, boste ostali v moji ljubezni,« pravi Jezus ter dodaja: »Vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam naročam.« Ne moremo govoriti, da ljubimo Boga, če ga ne poslušamo in ne upoštevamo, kar nam naroča, in če se iz našega življenja ne pozna, da imamo z njim osebni odnos.  (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

6. velikonočna nedelja

LJUBI

Edini pravi smisel krščanstva in življenja kristjanov je v tem,
da iz generacije v generacijo širijo Božjo dobroto in ljubezen, 2015_20-2
radodarnost in odpuščanje vsem ljudem,
ne glede na raso, jezik in ideologijo.
Krščanstvo mora Božjo ljubezen na Zemlji napraviti
opazno, občuteno in otipljivo.
Bog ne deluje na osnovi odlične organizacije
verskih ustanov in cerkvenega ustroja.
Bog je in je lahko učinkovito prisoten le tam,
kjer mu ljudje v njegovi ljubezni podarjajo roke
in toplino svojega srca.

OBHAJANJE 10. OBLETNICE USTANOVITVE CELJSKE ŠKOFIJE
Geslo: »Sveta vera bodi vam luč« (Slomšek)
Cerkev v Sloveniji je leta 2006 doživela velike pastoralne spremembe, ko je papež Benedikt XVI. na predlog slovenskih škofov mariborsko škofijo povišal v nadškofijo ter na novo ustanovil celjsko, murskosoboško in novomeško škofijo. V vseh treh novih škofijah se tega dogodka vsako leto hvaležno spominjamo. Še posebej slovesno želimo ta dogodek obhajati drugo leto, ko se spominjamo 10. obletnice ustanovitve naše škofije, ki je bila 7.4.2006 in slovesne razglasitve in umestitve prvega celjskega škofa dr. Antona Stresa, ki je bila 21.5.2006.

Jubilejno leto želimo obhajati pod geslom: »Sveta vera bodi vam luč«, ki izhaja iz pastoralnega vodila bl. škofa Antona Martina Slomška, ki je prvi zavetnik naše škofije; sozavetnika sta sv. škof in mučenec Maksimilijan Celjski in sv. Ema Krška. Jubilejna slavja in različne prireditve se želijo vključevati v že obstoječe pastoralno dogajanje, ki ga predvideva bogoslužno leto in duhovna pot pastoralne prenove, ki jo usmerja krovni dokument »Pridite in poglejte«, ki za pastoralno leto 2015/2016 predvideva uresničevanje, preverjanje in dopolnjevanje župnijskih pastoralnih načrtov, zlasti peterih pastoralnih izzivov (prim. PIP 61-102), ki so jedro pastoralnega dogajanja.

Ker v naši škofiji močno čutimo pomanjkanje duhovnih poklicev, bomo v jubilejna slavja še posebej vključevali pomnoženo molitev za duhovne poklice in prizadevanja za nova, še ne izhojena pota dela za duhovne poklice (prim PIP 76-79). Tu ima posebno nalogo in poslanstvo Škofijska molitvena zveza za duhovne poklice.
Jubilejno slavje se tudi harmonično vključuje v pobude in pastoralna navodila, ki jih prinaša rimska sinoda o družini, kar bo še posebej naglašeno na srečanju slovenskih družin, ki bo 21.5.2016 v Ljubljani.
nedelja, 17.5.2015 ob 15. uri v Marijini cerkvi v Celju:
Slovesno obhajanje 9. obletnice ustanovitve in razglasitve škofije, povezano zmolitvenim srečanjem za duhovne poklice, ki ga pripravi Škofijska Molitvena zveza za duhovne poklice.

Romanje na Brezje, 17. maja
Zadnja leta smo se romarji na Brezjah pridružili peš romarjem. Tudi letos vas je kar nekaj računalo na to. Ker se pa takrat ni izšlo, je bilo obljubljeno nadomestno romanje. To bo prihodnjo nedeljo popoldne. Odhod atobusa bo ob 13. uri, vrnitev  pa 20,30 ure. Poleg Brezij bomo obiskali še dve cerkvi.  Prijavite se lahko dokler ne bodo zasedena mesta v avtobusu. Molili pa bomo še posebno za naše prvoobhajance, ko bo nedeljo zatem prvo sv. obhajilo. Zato bo lepo in prav, da bi bili v večjem številu zastopani na romanju. Molili bomo tudi za duhovne poklice, ker se ne bommo mogli udeležiti molitvenega shoda v Celju na isti dn.
2015_20-3
Pri nas bodo šmarnice  v župnijski cerkvi med tednom vsak dan ob 19. uri, ob nedeljah pa pri mašah  ob 7.30 in 10.00 uri.
V šentruperski cerkvi ob ponedeljkih (!!!) in četrtkih ob 17 uri.
Otroci in odrasli, pridite in povabite še druge, da nas bo v drugi tretjini maja kaj več kot v prvih desetih dneh.

 

MAŠNI NAMENI

NED—10.5
6. VELIKONOČNA
Nedelja turizma
Damijan, misijonar
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Dorčija in starše Urh
10.45 Zlata poroka zakoncev Jožeta in Amalije /rojene Urankar/  Žnidar

PON. – 11.5.
Odon, opat
Prošnji dan, šmarnice    
17.00 za +Valerijo Brdnik
19.00 za +Vero Jelen – 30. dan

TOR—12.5.   
Leopold Mandić, redov Prošnji dan    
19.00 za +Marto Kunst (25) obl.

SRE—13.5.
Fatimska Mati Božja
Prošnji dan    
19.00 za +Ano Pristalič in vse njene

ČET—14.5.
GOSPODOV VNEBOHOD
Bonifacij, mučenec    
17.00 za +Albina, Marijo, Binija Stepišnik (v Šentrupertu)
19.00 za +Marijo -oblet., Vinkota in Antona Vitanc

PET—15.5.  
Izidor, kmet  
19.00 za +Zofijo Vasle (god)
Začetek binkoštne devetdnevnice

SOB—16.5.  
Janez Nepomuk, duhovnik, mučenec    
19.00 za vse Piškove

NED—17.5
7. VELIKONOČNA
Ned. sredstev obveščanja    
Jošt, puščavnik       
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Julijano, Ignaca Cizej in sorod

Prvoobhajanci: priprava na prvo sv. obhajilo v torek ob 17.45 uri v cerkvi Gomilsko. Zraven naj bi bil vsaj kdo od staršev.

Svetopisemska skupina se bo zbrala v četrtek ob 19.45 uri v župnišču.

Sestanek za starše osmega razreda bo v petek ob 17.45 uri

Bralci – v nedeljo: I. Sonja Mandelc, Tilen Natek II. Saša Podbregar, Ana Šram
Dežurni ministrant(ka):  šmarničarji
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Grajska vas

Romanje na Brezje z avtobusom bo v nedeljo 17. maja popoldne. Prijavite se.