Oznanila za 40. teden 2015

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2015_40-1
»Zakaj kdor koli vam dá piti čašo vode zaradi tega, ker ste Kristusovi, resnično, povem vam, ne bo izgubil svojega plačila. In kdor koli pohujša katerega teh malih, ki verujejo vame, bi mu bilo bolje obesiti mlinski kamen na vrat in ga vreči v morje.« (Mr 9,41–42)

BESEDA O BESEDI

ČE KDO NI NAŠ … Mr 9,38–43.45.47–48

Jezus nas v današnjem evangeliju opozarja, naj ne mislimo, da samo mi lahko delamo dobro, in naj ne postanemo ošabni v naši gotovosti ter ne podcenjujemo tistih, ki se zdijo daleč od Boga. Tako Kristusovo učenje sproži apostol Janez, ki je videl človeka, da dela čudeže, ne da bi pripadal učencem. Kristus mu mirno odgovori: »Ne branite mu! … Kdor ni proti nam, je za nas« (Mr 9,39.40) in tako zavrne miselnost, ki meni, da samo »mi« lahko nekaj storimo. Kdor ni naš, tega ne zmore.
Kristus nas uči sodelovanja z vsemi ljudmi in poudarja, da lahko vsak človek dela dobro, saj pravi: »Kdor da piti kozarec vode, zagotovo ne bo izgubil svojega plačila«. Nekateri prevodi pravijo »kdor koli« in tako poudarijo, da nihče ni izključen, ampak je vsakdo poklican delati dobro. Dobro delo je dobro, pa naj ga naredi kdor koli. Tudi najmanjše dobro dejanje, kot je darovanje kozarca vode, ni »izgubljeno«, ampak ga je Bog »zabeležil«. Močno je sporočilo: nič ni majhno, kar smo povezali s Kristusovo ljubeznijo.
Če je Kristus strpen do ljudi, ki niso »naši«, pa niti malo ni strpen do zla kot takega. Tudi nam veleva, naj z zlom ne sklepamo niti najmanjšega kompromisa, saj je nevarnost, da nas to potem zasvoji. Za boj proti zlu samemu uporablja slikovite orientalske prispodobe. Pri teh ne gre za sekanje rok ali drugih udov, ampak za poudarek, da z zlom ni dialoga, saj ga moramo zavrniti v prvem trenutku.
Ne moremo mimo strogega Jezusovega stavka: »Kdor pohujša enega teh malih, ki verujejo vame« in nadaljuje, da bi bilo bolje, da bi si obesil mlinski kamen in se vrgel v morje! Spet slikovita orientalska prispodoba, ki pa ima nedvoumno sporočilo: »Gorje tistemu, ki onemogoči mlademu človeku srečanje z Bogom ali ga pri tem ovira! Nekega dne mu bo tako hudo, da si bo želel, da ne bi živel.« (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

26. nedelja med letom – B -Slomškova nedelja

2015_40-2Številne znanstvene študije so že objavljene in še bodo napisane o častitljivem liku bl. škofa Slomška. Njegove zasluge za slovenski narod imajo neminljivo vrednost. Njegova zapisana beseda, njegova dela, prežeta s preroškim duhom, njegova škofovska dejavnost in svetniško življenje zaslužijo našo trajno pozornost in hvaležnost. Bil je bojevnik za Božjo čast in zveličanje duš, saj si je za svoje škofovsko vodilo izbral besede sv. Igancija Lojolskega: »Vse v večjo čast Božjo«, dodal pa še svoje besede: »In zveličanje duš«. V to vodilo je položil svojo osebnost, vse, kar je bil in imel. Bil je s srcem in dušo slovenski rodoljub. V sorazmerno kratkem življenju (1800-1862) je toliko naredil na verskem, duhovnem, kulturnem, vzgojnem in narodnostnem področju, da ostaja nepozaben in neizbrisen v zgodovini našega naroda in Cerkve. Poleg drugih slavnih in zaslužnih mož je prav njegova velika zasluga, da je slovenski narod na ozemlju naše sedanje mariborske nadškofije in metropolije ohranil svoj jezik, narodno zavest, svojo krščansko identiteto in istovetnost. Prežet z evangelijskim duhom se je Slomšek z vsem srcem zavzemal za obrambo pravic svojega naroda. Poln ljubezni do Jezusa Kristusa in svete Cerkve si je že takrat prizadeval za ekumenizem ali edinost kristjanov v resnici, ljubezni in spoštovanju drugih. Zato danes nanj lahko obrnemo besede iz Sirahove knjige, ki pravijo: »Hvaliti hočem vrle može, naše očete! / … / Bili so vidci vseh reči s preroškim darom; voditelji narodov s svojimi nasveti /…/, s svojo bistroumnostjo, modri govorniki v svojih knjigah in predstojniki v svojih službah« (Sir 44,1.4). (po: F. Kramberger, Slomšek med nami živi, govori in raste

Blaženi Anton Martin Slomšek, glavni zavetnik naše Celjske škofije , zavetnik učiteljev in pedagogov, zavetnik kmetov – prosi za nas!                

Naslovljeno na vas
 
PRAZNOVANJE SLOMŠKOVE NEDELJE
Letošnje slavje Slomškove nedelje bomo obhajali 27. septembra 2015 popoldne v župniji bl. Antona Martina Slomška v Celju. Ob 15.00 bo molitvena ura za Slomškovo kanonizacijo, ob 16.00 pa somaševanje slovenskih škofov in duhovnikov, ki ga bo vodil celjski škof dr. Stanislav Lipovšek, nagovor pa bo pripravil upokojeni mariborski nadškof dr. Marjan Turnšek. – Vabimo k lepemu obhajanju Slomškove nedelje, tako po župnijah, kot tudi v skupnem slavju v Celju.
Škofija Celje

S septembrske seje našega župnijskega pastoralnega sveta (ŽPS)
Uvodni molitvi v cerkvi je sledilo delo v Domu srečanj: pregled sklepov prejšnje seje. Ugotovljeno je bilo, da so bili kratkoročni sklepi uresničeni, pri ostalih pa se nadaljuje. V počitniško dopustniškem času je bil zelo lepo izveden počitniški oratorij, župnijski dan, župnijsko romanje, izlet ministrantov in pevk otroškega zbora, pa še kaj. Bolj »skromno« pa je bilo sodelovanje pri nedeljskem bogoslužju. – Tema srečanja je bila družinska molitev. Natančnejših podatkov o stanju na tem zelo pomembnem področju verskega življenja nimamo, je pa očitno, da je velika potreba po izboljšanju – več in bolje naj bi molili po naših domovih. Največ časa je bilo namenjenega vprašanju, kaj lahko stori župnijsko občestvo za dvig družinske molitve? Ugotovljeno je bilo, da neposredno ne kaj dosti, lahko pa z poživitvijo občestvene molitve in celotnega bogoslužja omogočimo, da bi se pri tem viru krepčala tudi družinska molitev. – Za uresničitev sklepov pastoralnega načrta, ki je bil sprejet na koncu prejšnjega mandata ŽPS in ga je potrdila škofija, smo iskali posameznike, ki bi bili pripravljeni sprejeti odgovornost za uresničitev posameznih sklepov. Nekaj odločitev je že dozorelo, druge še bodo. – Pred nami sta dve pomenljivi župnijski slovesnosti: srečanje starejših župljanov in slovesnost zakonskih jubilantov. Pri obeh naj bi sodelovalo čim več ljudi. Člani komisije za dobrodelnost pri ŽPS so ponudili župnijski karitas sodelovanje pri prvem dogodku, člani komisije za bogoslužje pa so prevzeli naloge za izvedbo drugega. Vsi pa v sodelovanju z Bogom!

MAŠNI NAMENI

NED—27.9.
26. ned. med letom
Slomškova nedelja
Slovenski ekumenski dan
Vincencij Pavelski, d.    
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Franca in Marijo Lončar, žpk. Jožeta in vse Krajnčeve
12.00 SREČANJE STAREJŠIH  sv. krst
Danes je kvatrna nabirka za bogoslovje

PON. – 28.9.
Venčeslav, mučenec        
19.00 za +Zofijo Vasle -oblet.

TOR—29.9.
Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli    
19.00 v dober namen (S.)

SRE—30.9.
Hieronim, duhov., c. uč.    
19.00 za +Franca in Poldiko Praprotnik

ČET—1.10. prvi četrtek
Terezija Deteta Jezusa, dev., cerkv. učiteljica    
17.00 za +Valerijo Brdnik (v Šentrupertu)
19.00 za +Frančiško (obl.), Jožefa Rožič
Molitev za duhovne poklice

PET—2.10. prvi petek
Angeli varuhi    
19.00 za +Ivana Rajoveca – oblet
Litanije Jezusovega srca

SOB—3.10. prva sobota
Kandida, mučenka
19.00 za +Mojco Rezman
Litanije Matere božje

NED—4.10.
27. ned. med letom
Frančišek Asiški, red. u.
Začetek tedna za življenje    
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 Za +Marijo, Albina, Binija Stepišnik

V tem tednu: prvi četrtek, prvi petek in prva sobota – vabljeni bogoslužju in zakramentom.

Sestanek za starše, ki jih v septembru ni bilo, kandidatov za sv. birmo bo v petek (2.10.) ob 16.30 uri, za prvo sv. obhajilo pa prav tako v petek (2.10.) ob 17.30 uri v župnijskem Domu srečanj. Pridite zagotovo.

Mladinski – srečanje za dekleta in fante bo v soboto ob 19.45 uri v Domu s.

Bralci – v nedeljo: I. Saša Griguljak, Tilen Hadolin II. v Št.R. Simeona Rakun, Ana Šram
Dežurni ministrant(ka): Ana Jelen, Katarina Možina
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Trnava

Napoved: 11.10. bo v župnijski cerkvi slovesnost zakonskih jubilejev.