Oznanila za 43. teden 2015

BESEDA ŽIVEGA BOGA  
2015_43-1
Med vami pa naj ne bo tako; ampak kdor koli med vami hoče biti velik, bodi vaš strežnik; in kdor koli med vami hoče biti prvi, bodi vsem služabnik. Zakaj tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi on stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. (Mr 10,43–45)

BESEDA O BESEDI

KDOR SLUŽI, PRINAŠA UPANJE Mr 10,35–49

Večkrat evangelij o služenju beremo prav na misijonsko nedeljo. Na to nedeljo je leta 2003 papež Janez Pavel II. razglasil mater Terezijo iz Kalkute za blaženo. Ta svetnica, rojena v Skopju leta 1910, je kot mlada redovnica začutila Božji klic, naj svoje delo posveti najbolj ubogim. Svoje življenje je popolnoma posvetila zapuščenim. Za ceno velikih žrtev (malo spanja, uboštvo – sestre imajo le dve obleki, skromna hrana) je za mnoge, zlasti za ljudi, porinjene na rob družbe, postala simbol upanja. Številnim je vrnila človeško dostojanstvo. Ko je nekoč nego vala umirajočega, ji je dejal: »Nisem živel kot človek, a umrl bom kot človek. Hvala vam!« Upanje je prinesla tudi ljudem brez smisla, mladim z Zahoda, ki so hodili k njej delat in so pri tem odkrili smisel življenja. Opozorila je na revščino naše civilizacije; občutek odvečnosti in osamljenost in se ob obiskih razvitega sveta posvečala takim ljudem.
Mati Terezija je s svojim služenjem mnogim prinesla v življenje smisel. Človek, ki služi, prinaša v življenje smisel, kljub temu da danes marsikdo meni, da se služenje ne splača. In vendar se dobrega človeka vsak veseli in ga ima rad za sodelavca, sošolca ali soseda. Pomen služenja poudarja tudi Jezus v evangeliju: »Kdor hoče postati velik med vami, naj bo vaš strežnik … Saj tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi on stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge« (Mr 10,44–45). Kakor prinaša upanje človek, ki se daruje in služi, podobno je Kristus prinesel človeštvu novo upanje, saj je prišel, »da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge«. (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

29. nedelja med letom – B

ZA BOGA IN ZA ČLOVEKA

2015_43-2Pisec življenjepisa Blažene Matere Terezije Lush Gjergji navaja tudi naslednje. V Zagrebu je Mati Terezija vzela moje roke v svoje roke in dejala: »Nekaj te bom naučila za celo življenje. Ti veliko delaš, malo spiš in imaš veliko odgovornosti. Ko se prebudiš, poglej svoje roke in svoje prste ter se ob vsakem prstu vprašaj: Kaj bom danes naredil za Boga? In ob drugi roki: Kaj bom danes naredil za človeka? Daj roki skupaj in pojdi na delo. Ko boš zvečer imel za seboj ves dan in boš utrujen, morda tudi razočaran, se zopet postavi pred Boga in si pomagaj z rokama: Kaj sem danes naredil za Jezusa? In ob drugi roki: Kaj sem danes naredil za človeka? Potem roki spet skleni in, če si kaj dobrega naredil, se zahvali Bogu. Če kaj ni bilo dobro, prosi Boga odpuščanja in mirno zaspi, Kristus je s teboj.« To je zame najlepše spraševanje vesti, ki ga še danes opravljam. (po: B. Rustja: Zgodbe za dušo)

DOBRODELNI KONCERT Z MISIJONARJEM PETROM OPEKO

2015_43-3Nekateri ste sinoči prisostvovali v živo misijonskemu dobrodelnemu koncertu. Ostali pa boste imeli priliko gledati in poslušati posnetek koncerta nocoj na TV Ljubljana, ali prisluhniti na Radiju Ognjišče – tudi to nedeljo zvečer.
Priložnost za srečanje in pogovor z misijonarjem Petrom Opeko pa bo še prihodnjo nedeljo, 25. oktobra ob 18.00 uri pri Sv. Jožefu v Celju. Vabljeni.

Vse leto pa boste v stiku z misijonarji, če boste postali naročniki in bralci Misijonskih obzorij. Tako boste seznanjeni z življenjem in delom misijonarjev, hkrati pa boste podprli prebujanje misijonske zavesti v našem okolju. Letna naročnina za ta dvomesečnik je 9,00 eurov.

Naslovljeno na vas

Prihodnja nedelja bo žegnanjska

Zadnja nedelja v oktobru, 25.10 bo tudi letos žegnanjska nedelja. Na to nedeljo praznujemo obletnico posvetitve vseh cerkva, za katere ni znan datum posvetitve. Med te spadajo tudi vse štiri cerkve v naši župniji. Lahko smo veseli in Bogu hvaležni, da imamo v župniji kar štiri lepa svetišča. Posvečena so za zbiranje božjega ljudstva k češčenju Boga. Zato pomeni opuščanje tega shajanja skrunitev cerkva. Potrudimo se še zlasti na ta praznik se zbrati v čim večjem številu. S hvaležnostjo se bomo spomnili prednikov, ki so nam te cerkve izročili kot dragoceno dediščino.2015_43-4

LE ŠE DOBRIH ŠEST MESECEV DO BIRMOVANJA V NAŠI ŽUPNIJI
Tokrat je število kandidatov nekoliko večje kot zadnja leta. Želimo, da bi jih bilo čim več in bolj uspešnih pri pripravi na prejem zakramenta potrditve v veri. To bo le, če bodo poglobili svojo vero kot oseben odnos s Bogom in se dejavno vključili v cerkveno občestvo.
Prihodnjo nedeljo bodo naši kandidati v večji meri sooblikovali drugo sv. mašo ter se predstavili zbranemu občestvu. To bo tudi povabilo vsem, naj naše kandidate za birmo spremljamo z molitvijo in lepih zgledom .

Prav zdaj pa začenja izhajati mladinska revija #najst (dvomesečnik), ki bo lahko zelo koristen za birmance in vse najstnike.
S prejemom sv. birme naj bi še bolj postali svetišča Svetega Duha, zato je žegnanjska nedelja primeren dan za to predstavitev birmanskih kandidatov.

MAŠNI NAMENI

NED—18.10.
29. ned. med letom
MISIJONSKA NEDELJA
Luka, evangelist
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Danijela in vse Brišnikove
Pri mašah darovanje za misijone

PON. – 19.10.
Pavel od Križa, duhov.
19.00 za duhovne poklice (G.)

TOR—20.10.
Irena, mučenka
19.00 za +Stanislavo Mazej (K. Nahtigal)

SRE—21.10.
Uršula, dev., mučenka
19.00 za +Marijo Podbregar

ČET—22.10.
Janez Pavel II., papež
17.00 za +Rozalijo Cizej (v Šentrupertu)
19.00 za +Vero Jelen

PET—23.10.
Janez Kapisran, duhov.
!!! 7.30 za +Javorškove

SOB—24.10.
Anton Marija Claret, škof, redovni ustanov.
19.00 za +Marijo Semprimožnik

NED—25.10.
30. ned. med letom
ŽEGNANJSKA NEDELJA
Darinka, mučenka
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Marijo Jerman in starše Jerman Jager
»mladinsko otroška sv. maša – kandidati za sv. birmo se predstavijo

Seja župnijskega pastoralnega sveta bo v četrtek ob 19.30 uri v Domu srečanj. Člani lepo vabljeni.

Sestanek svetopisemske skupine bo v torek ob 19.45 uri v župnišču. Lepo vabljeni – tudi na novo.

Mladinski – srečanje za dekleta in fante bo v soboto ob 19.45 uri v Domus.

Bralci – v nedeljo: I. Sonja Mandelc, Franc Skok II. Marija Rančigaj, Eva Skok
Dežurni ministrant(ka): Luka Semprimožnik, Aljaž Lončar
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Grajska vas