Oznanila za 46. teden 2015

BESEDA ŽIVEGA BOGA  
2015-46-1
Ko pa je prišla neka uboga vdova, je vrgla dva novčiča, kar je ena četrtinka. In poklical je svoje učence ter jim rekel: »Resnično, povem vam: Ta uboga vdova je vrgla več ko vsi, kateri so metali v zakladnico. Zakaj vsi so vrgli od tega,česar imajo v izobilju, ta pa je vrgla od svojega uboštva vse, kar je imela, vse svoje premoženje.« (Mr 12,42–44)

BESEDA O BESEDI

DVA UBOGA NOVČIČA  Mr 12,38–44

Pogosto pri vzgoji otrok ne žanjemo sadov svojega dela. Velikokrat se starši trudijo pri vzgoji, pa gredo otroci po svoje. Podoben občutek jalovosti imamo pri vsakdanjem delu, enoličnih obveznostih ali ponavljajočih se dolžnostih. Kako težko se je lotiti takih del! Kako težko je sesti k učbeniku neljubega predmeta, ko pa že »vemo«, da bomo za »veliko truda« dobili slabo oceno. In še veliko drugih dogodkov je v življenju, ko se nam zdi, da je naše delo malo vredno, mi pa nepomembni.   –   Pa je vendar naš napor pomemben, kakor sta bila dragocena novčiča uboge vdove. Ta dva sta pred ljudmi malo veljala, saj ni šlo za veliko vsoto, pred Bogom pa veliko, ker je uboga žena ogromno žrtvovala. Bog namreč gleda drugače kot človek: »Človek namreč vidi, kar je pred očmi, Gospod pa vidi v srce« (1 Sam 16,7). Bog vidi v našo notranjost in gleda na to, koliko smo se trudili. Bog gleda na naše prizadevanje, pa čeprav se zdi skromno in nepomembno, kot na dar uboge vdove: na zunaj je skromen, Bogu pa je dragocen, ker je vanj položena ogromna žrtev. Ljudem, nemalokrat tudi duhovnikom, ki potožijo, da njihov trud ne rojeva želenih uspehov, rečem, da nas Bog ne bo sodil po uspehih našega dela, ampak po trudu, ki smo ga vložili vanj. Tudi naše delo ali naš napor ni vreden toliko, kolikor priznanja mu dajo ljudje, marveč toliko, kolikor smo se potrudili ali koliko napora smo vložili vanj.  –  Bog zna blagosloviti tudi človeško nemoč, če je le naš namen pravi. To zgovorno poudarja prvo berilo. Vdova iz Sarepte je imela malo moke in olja, a je bila pripravljena to darovati preroku, Božjemu poslancu. In Bog je njeno žrtev obilno blagoslovil, saj »moka v loncu ni pošla in olja v vrču ni zmanjkalo« (1 Kr 17,16).  –  Prosimo, naj Gospod tako obilno blagoslavlja tudi naše skromne sposobnosti in naj nam pomaga, da mu jih bomo dali velikodušno na voljo. (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

32. nedelja med letom – zahvalna

2015-46-2V dobi tehnike, razvitega gospodarstva in uspešnih trgovskih zvez se marsikomu zdi nesmiselno, da bi se Bogu zahvaljeval za tisto, kar je storil pravzaprav človek sam s svojo marljivostjo in iznajdljivostjo. –   Ali ne gledamo na vse stvari preveč površno? Ali se nam res za nobeno stvar ni potrebno zahvaljevati. Bogu? Smo res že tako neodvisni od njega? Ne dajmo se zaslepiti visoko razviti civilizaciji, rekordnim številkam in statistikam uspeha. Zemlje in njenih sil še zdaleč nimamo v oblasti. Še vedno je vse v rokah Stvarnika. Za skrivnostjo, ko se namreč leto za letom poraja iz zemlje novo življenje, ko vzkali seme in poženejo sadeži, ne stoji samo naše razumno in trdo delo, ampak tudi ljubezniva in zvesta Božja skrb. On nam končno daje vse, s čimer moremo razpolagati n se okoriščati. Nenazadnje nam je podaril tudi življenje in možnost, da s svojo glavo razmišljamo in z rokami delamo. Zato mu tudi gre vsa zahvala.
Naša praznična daritev na zahvalno nedeljo naj bo torej združena s tem, da se mu zahvalimo za svoje življenje in vse, kar z njim prejmemo. Vse to mu položimo na oltar in mu recimo eno samo a iskreno besedo: Hvala! (po: Bogoslužno leto B)

To nedeljo, 8. novembra 2015, bo v Novi Cerkvi prejel diakonsko posvečenje bogoslovec Gregor Majcen. Ob 14. uri bo molitvena ura ob 15h (spremenjena ura!) pa sveta maša  in med njo posvečenje. Ker je naš edini kandidat za diakonat,  ga zato še z večjim zaupanjem spremljamo z molitvijo.

Danes je zahvalno bogoslužje v župnijski cerkvi
V nedeljo, 15.11. ob 10.00 uri v cerkvi v Šmatevžu
V nedeljo, 22.11.  ob 10.00 uri v cerkvi v Grajski vasi
(V nedeljo, 29.11. pa ob 10.00 uri  v župnijski cerkvi otroška sv. maša s predstavitvijo kandidatov za prvo sv. obhajilo)
V cerkvi v Šentrupertu pa bo zahvala na prvo nedeljo v decembru
POZOR: ko bodo sv. maše v podružnicah, na Gomilskem  ne bo druge maše ob 10.00 uri !!!

Naslovljeno na vas

ŠKOFOVA ZAHVALA
Vsi bomo na zahvalno nedeljo po naših cerkvah skupaj zapeli zahvalno pesem za sadove zemlje in dela naših rok, brez katerih ne moremo živeti, pa tudi za vse druge duhovne in materialne darove, ki smo jih bili deležni po Božji dobroti. Med temi duhovnimi darovi je na prvem mestu delo odrešenja, ki se uresničuje in ponavzočuje v skrivnosti liturgičnega leta.
Posebno zahvalo in priznanje izrekam vodstvu in članom Škofijske karitas in župnijskih Karitas, ki v teh kriznih časih, še posebej v soočenju z begunci v odlični meri razodevajo podobo Jezusa Kristusa, usmiljenega Samarijana. Bog povrni! Lepo se zahvalim vsem molivkam in molivcem za duhovne poklice, za vztrajno molitev in žrtev za duhovne poklice. Še naprej bomo zaupno molili in trdno upamo, da bo naša vztrajna in zaupna molitev po Jezusovem zagotovilu obrodila sadove (prim. Mt 7,7).
Zahvala pastoralnim ustanovam po naših župnijah, še posebej katehistom in katehistinjam, članom ŽPS, ŽGS, cerkvenim pevkam in pevcem, zborovodjem, organistom, ministrantom, bralcem, izrednim delivcem obhajila, veroučnim, mladinskim in molitvenim skupinam, zakristanom, župnijskim gospodinjam, krasilcem in vzdrževalcem cerkva in župnijskih prostorov.  Zahvala vsem dobrotnikom, ki z darovi za sv. maše pa tudi z darovi pri sv. maši skrbite za naše duhovnike, za različne cerkvene ustanove pa tudi za vzdrževanje naših cerkva. Še posebej se zahvaljujem bolnikom, starejšim in onemoglim, da z molitvijo in tiho žrtvijo gradite Božje kraljestvo Lepo se zahvalim za kvatrne nabirke, za binacije in trinacije, prispevek za socialno zavarovanje in druge prispevke, ki jih oddajate na škofiji. ..                                                                              škof  Stanislav

ŽUPNIKOVA ZAHVALA
Vsem, ki ste v naši župniji deležni škofove zahvale, se iskreno zahvaljujem tudi jaz. Pa še vsem neimenovanim dobrotnikom!
Zahvala Bogu in vsem dobrim ljudem za ureditev parkirišča pri cerkvi in preureditve prostora med cerkvijo in Domom srečanj.  Hvala vsem, ki ste že z delom ali darovi podprli to pridobitev ali še boste.
  Vaš župnik

MAŠNI NAMENI

NED—8.11.
32. ned. med letom
Zahvalna nedelja
Bogomir, škof    
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Mihaela in Adelo Drča, sorod.

PON. – 9.11.
Gracijan iz Kotorja, redovnik 
17.00 za +Terezijo Topovšek – oblet.

TOR—10.11.   
Leon Veliki, papež, c.u. 
17.00 za +Ivanko Lončar in vse Hacetove

SRE—11.11.
Martin (Davorin), škof  
17.00 za +Viktorja -oblet. in Vero Jelen

ČET—12.11.
Jozafat, škof, mučenec    
15.30 za +Binija, Albina, Marijo Stepišnik (v Šentrupertu)
17.00 za +Marijo Laznik -oblet.

PET—13.11.  
Stanislav Kostka, red.  
17.00 za +Alojza in Julijano Slemenšek in Jurija Zorko

SOB—14.11.
Nikolaj Tvelić, mučen.    
17.00 za +Franca Lončarja, vse njegove

NED—15.11.
33. ned. med letom
Albert Veliki, škof, c. u.
Zahvalna v Šmatevžu    
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Radota in starše Drev

Karitas: sestanek sodelavcev bo v torek ob 17.45 uri v župnišču. Vabljeni.

Tajništvo ŽPS: sestanek članov bo v četrtek ob 19.30 uri v župnišču. Vabljeni.

Sestanek za starše veroučencev šestega in sedmega razreda gomilske skupine bo v petek ob 17.45 uri v župnijskem Domu srečanj na Gomilskem. Vsi starši, lepo vabljeni.

Mladinski – srečanje za dekleta in fante  to soboto, 7. nov. ob 18.30 uri.

Bralci – v nedeljo: I. Tilen Natek, Anka Trogar  II. v Šmatevžu:  ki bodo tam pri maši
Dežurni ministrant(ka): Marko Mak, Nejc Lapuh
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Trnava