Oznanila za 12. teden 2016

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2016-12-1
Ko pa je šel dalje, so na pot razgrinjali svoje plašče. In ko se je že bližal pobočju Oljske gore, je začela vsa množica učencev z močnim glasom veselo hvaliti Boga za vsa čudovita dela, ki so jih videli. Klicali so: »Blagoslovljen kralj, ki prihaja v Gospodovem imenu; mir v nebesih in slava na višavah!« (Lk 19,36–38)


BESEDA O BESEDI

USODEN POGLED  Lk 22,14–23,56

Potem ko so pripeljali Kristusa na zaslišanje k velikemu duhovniku, je na dvorišče palače prišel tudi apostol Peter. Ko so ga ljudje prepoznali, so ga začeli spraševati, ali ni bil tudi on z Jezusom, ali ni on eden izmed učencev, in končno, ali ni on tisti Galilejec. Vemo, da je prej Peter, bodoči voditelj Cerkve(!) tajil, da pozna Kristusa, tiste, ki so hodili z njim, in končno, da pozna sebe kot Jezusovega učenca. Ko je Peter vse to še utemeljeval, so pripeljali Jezusa z zaslišanja pri velikem duhovniku in takrat sta se njuna pogleda srečala. Samo evangelist Luka je zapisal to podrobnost: »In tisti trenutek, ko je še (Peter) govoril, je petelin zapel. In Gospod se je obrnil in se ozrl na Petra in Peter se je spomnil« (Lk 22,60–61). Peter je videl razbičan, krvav in opljuvan, zapuščen in ponižan Kristusov obraz ter obenem Kristusov nadvse ljubeči pogled. Kristus mu ni nič očital niti ga ni grajal, samo pogledal ga je. V tistem trenutku se ni Peter spomnil samo Jezusove napovedi zatajitve, ampak se je spomnil, kar je Kristus govoril o sebi in trpljenju. V neskončno ljubeznivem pogledu je začel razumevati Jezusovo ljubezen, ki brezpogojno ljubi in gre v  tej ljubezni na križ.
V nekem smislu Peter res ni poznal Kristusa in ni vedel, kaj pomeni biti z njim. Kajti ko bi vedel, kaj to pomeni, bi vedel, da pomeni biti z njim v ljubezni, ki se ne ustavi pred preizkušnjo in trpljenjem, ampak je sposobna stopiti na križ. Peter je ob zatajitvi ponižal tudi sebe, saj je zanikal svojo istovetnost, se ponižal pred ženo (deklo!), ki v Izraelu ni bila cenjena. Ob tem življenjskem polomu bi lahko obupal. Lahko bi kot Juda Iškarjot rekel, da je izdal nedolžnega, in bi si vzel življenje, ker zanj ni več rešitve. Toda zaradi ljubečega Kristusovega pogleda Peter zopet najde samega sebe. (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

Prosimo Gospoda, da bi se v svetih dneh velikega tedna tudi mi srečali s Kristusovo ljubeznijo, na sebi občutili njegov  neskončno ljubezniv pogled in se resnično spreobrnili.

Cvetna nedelja – C  

Če bomo deležni tvojih ur na Oljski gori: usmili se nas.
Če bi naj spoznavali ure stiske kot delež tvojega trpljenja: usmili se nas.
Če se nam kot tebi zazdi Božja volja trda in nerazumljiva: usmili se nas.
Če nas kot tebe preplavijo žalost in stiska, gnus in strah: usmili se nas.
Če nas zajame kesanje za naše grehe: usmili se nas.
Če nas svetost in pravičnost Boga napolnjuje s strahom: usmili se nas.
Če se moramo pokoriti in očistiti za to, kar smo grešili: usmili se nas.
Če bomo poklicani, da trpimo ob bolečini
tvojega skrivnostnega telesa Cerkve: usmili se nas.
Če nas sebičnost zapelje,
da svojo bolečino jokavo precenjujemo: usmili se nas.
Če bodo tako kot tebe tudi nas izdali prijatelji: usmili se nas.
Če bomo tako kot ti ostali brez vsake pomoči: usmili se nas.
Če nas bo tako kot tebe prešinilo sovraštvo: usmili se nas.
Če nam bodo tako kot tebi
našo ljubezen vračali z nehvaležnostjo: usmili se nas.
Če se bo zdelo, da Oče ne sliši naše molitve: usmili se nas.
Če se bo v noči trpljenja zdelo, da luč vere ugaša: usmili se nas.
Če se v naših res »svetih urah« zdi,
da Božja ljubezen v nas upada: usmili se nas.
Če v nas ne živi nič drugega kot naš zadnji konec,
naša zunanja nemoč in nedosegljivost Boga: usmili se nas.
Če nas tako kot tebe zajame smrtni strah: usmili se nas.
     Karl Rahner
Jezus je vstopil v vsak tvoj križ. Vzel ga je nase, da te osvobodi. Križ je prostor tvojega srečanja z Jezusom. Križ postane zate blagoslov namesto nesmisla trpljenja.
V tem se rojeva sposobnost, da kljub križu vzklikaš od veselja. Križ postane vir veselja, zmage in svetlobe namesto joka strahu, in tesnobe. Križ in trpljenje postaneta smiselna, ker je vanju vstopil Jezus Kristus. Trpljenje moreš sprejeti samo zato, ker  v njem najdeš Jezusa Kristusa, ki trpljenje lahko premaga, ali pa ti da moč, da ga potrpežljivo prenašaš. (po: Molitvenik združenja Marije Pomočnice)

Naslovljeno na vas

VELIKI TEDEN V NAŠEM OBČESTVU

Priprava:
Kar se tiče duhovne priprave na največje praznike je bilo s strani župnije glavno že opravljeno. Priložnost za velikonočno sveto spoved še vsak dan do velikega četrtka pred bogoslužjem, lahko pa tudi po njem. Kasneje pa bo manj možnosti, nekaj pa gotovo še: v župnijski cerkvi zlasti v sredo zvečer na veliko soboto ob blagoslovu jedil, v Šetrupertu pa 20 min. pred blagoslovom. K svetemu obhajilu pa ste vabljeni za praznike tudi vsi, ki ste bili drugod pri zakramentu sprave.
Starejše in bolne, bolne je župnik že začel obiskovati. V Grajski vasi že v soboto, 19.3. (če bi še kdo od tam želel, prosim, sporočite.
Na cvetno nedeljo popoldne pa bo še na Gomilskem, v Zaklu in Šmatevžu na veliki ponedeljek, 21.3. – dopoldne, v Šentrupertu in v Trnavi.      Če vam načrtovani čas ne ustreza, sporočite kdaj vam bolj ustreza (telefon 03/572 61 98 ali 041673716). Seveda je ta obisk priložnost za sveto spoved in velikonočno sveto obhajilo, ki je za katoličana vrh velikonočnega praznovanja.
Čiščenje in  urejanje župnijske cerkve za velikonočne praznike bo to sredo od 15.00 ure naprej.  Prosimo dekleta in žene, da bi pokazale čut za lepoto božje hiše in zavest odgovornosti za naš skupni duhovni dom. Pa tudi vsak kdo od moških bi bil zelo koristen. Pričakujejo pa tudi vse tri podružnične cerkve, da se jih boste pred prazniki usmilile. Lepo prosim!

SVETO BOGOSLUŽJE V VELIKEM TEDNU

CVETNA NED. – 20.3. ob 7.00 češčenje, ob 7.30 za vse župljane,
ob 10.00 blagoslov zelenja /pri pokopališču/, maša: za +Antona Pintarja, krst

VELIKI PON. – 21.3. ob 18.00 sv. maša /za +Pavlo -oblet in Viljema Natek
Serapion, škof, mučenec

VELIKI TOR.- 22.3. ob 18.00 sv. maša /za +Antonijo in Mihaela Štrajhar
Lea, spokornica

VELIKA SRE.- 23.3.  ob 18.00 sv. maša /za +Franca in Ivano Dobovišek
Alfonz, škof

VELIKI ČET. – 24.3. – Spomin Jezusove zadnje večerje, dan zahvale za sv. obhajilo in 2016-12-2molitve za duhovne poklice
Ob 18.00 bogoslužje velikega četrtka – Jezusova nova zapoved.
sv.maša /za +Miroslava  in ostale Roterjeve; bedenje »z Jezusom na Oljski gori«.
Jezus tudi nas vabi: »Ostanite in molite z menoj.
Katarina Švedska, red.

VELIKI PET. – 25.3. – Dan Jezusovega odrešilnega trpljenja in smrti, premišljujemo 2016-12-3skrivnost križa, božji grob.
Ob 15.00 križev pot.
Ob 18.00  obredi velikega petka /edinstveni v letu!/: poslušanje  božje besede, češčenje križa, sveto obhajilo.
Ta dan je strogi post!
Gospodovo oznanjenje – bogoslužno praznovanje bo 4.4.

VELIKA SOB. – 26.3. – Dan Jezusovega groba. Božji grob pa je ta dan kraj češčenja Kristusa v sv. hostiji.
Ob 7.30 blagoslov ognja (gob)
Blagoslov velikonočnih jedil: ob 11.00 v župnijski cerkvi
ob 13.30 v Šmatevžu, ob 14.30 v Šentrupertu, ob 15.00 v Grajski vasi, ob 16.00 v župnijski 2016-12-4cerkvi
Pri blagoslovu jedil sodelujte v cerkvi, da boste tudi vi deležni blagoslova.
Sklep postnega časa. Čemur smo se v postu odpovedali, spremenimo v dar.
Evgenija, mučenka
V E L I K A   N O Č
Ob 19.00  velikonočna vigilija: začetek pri cerkvi.  Slavje luči, hvalnica velikonočni sveči, blagoslov krstne vode,
sv. maša z Alelujo /za vse +Šoštarjeve
Prehod na poletni čas /premaknemo uro za eno uro naprej)

VELIKA NED. – 27.3. – Praznik Jezusovega vstajenja2016-12-5
Ob 7.30 vstajenjska procesija, slovesna sv. maša /za vse župljane
Ob 10.00 sv.maša /za +Danijela in vse Brišnikove/

Ministranti:  Melanija Hadolin, Špela Pajer, od čet. vsak vsaj en dan, ned. VSI.
Bralci: VSI bodite na razpolago, kadar boste pri bogoslužju.

Radi se udeležujte bogoslužja v teh dneh. Ves veliki teden naj vam bo blagoslovljen. Velika noč pa naj vam bo krona – ne le tega tedna, ampak vsega leta!