Oznanila za 13. teden 2016

2016-13-1

Jezus naš je vstal od smrti,2016-13-2
razveseli se kristjan!

Tudi letos nam ti največji
prazniki oznanjajo , da za
vsakim velikim petkom
pride velika noč. Aleluja.
Tudi v teh  spremenjenih
razmeram v svetu, kjer se
širi brezumno nasilje nam
Kristus kliče: »Mir vam bodi.
Ne bojte se!«
V svetem letu Božjega
usmiljenja naj bi v veliko-
nočnih praznikih še globlje
doživeli božjo ljubezen.

Miru, veselja in upanja polnega pogleda  na pot, ki je pred nami, vam  iskreno voščimo!

Vaš župnik s sodelavci

Velika noč – C

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Tedaj je prišel Simon Peter, ki je šel za njim, in je stopil v grob. Videl je, da so povoji na2016-13-3 tleh in da prtič, ki je bil na njegovi glavi, ni ležal med povoji, ampak posebej, zvit na drugem mestu. Tedaj pa je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prišel h grobu, in je  videl in veroval. (Jn 20,6–8)

BESEDA O BESEDI

ZVESTA LJUBEZEN VIDI DALEČ Jn 20,1–9

Današnji evangelij pravi, da je Janez »videl in veroval«. Janez vidi več kot samo povoje in prt. On vidi, kaj to pomeni: da je Jezus vstal od mrtvih. Zakaj Janez vidi več? Janez je bil učenec, »ki ga je Jezus ljubil« (Jn 13 23), a tudi Janez je ljubil  Jezusa in mu ostal zvest v najtežjih trenutkih, ko so ga drugi zapustili, saj je edini od dvanajsterih stal pod križem. Ljubezen, s katero je v preizkušnji ostal zvest Kristusu, mu je omogočala, da je videl več. Ljubezen zmore »videti tudi skozi temo«.
Da, ljubezen vidi več. Ko mladostnika ni dolgo v noč domov, ko celo lahko hodi po napačnih potih, ga mati čaka. Vsi bodo videli prazno posteljo in lahko bodo rekli, da ni domov ponočnjaka, pokvarjenca, morda pijanca ali celo narkomana. Mati pa ne vidi samo prazne postelje, ne vidi samo tega, kar vidijo drugi ljudje, ampak ji njena ljubezen omogoča, da vidi več: da ni njenega otroka. In trpi, ker ga ni. Ljubezen vidi več, vidi stvari, ki jih drugi ne vidijo, vidi pa tudi naprej. Današnji ljudje velikokrat napačno pojmujejo ljubezen. Tako starši mislijo, da je ljubezen to, da otrokom vse dovolijo, da na primer pustijo, da otroci ob nedeljah spijo in ne gredo k maši. »Naj si odpočijejo,« jih opravičijo. Za post in odpoved so po njihovem mnenju premladi. »Žrtve niso sposobni. K verouku jih ne smemo siliti. Nobene sile!« Vendar to ni ljubezen. Prava ljubezen vidi več, vidi dlje. Če bomo danes vse (po)pustili otroku, da dela, kar hoče, da ne izpolnjuje obveznosti, potem ga vzgajamo za jutrišnjega lenuha, neurejenega in nezanesljivega človeka, morda celo alkoholika in narkomana. Starši pa, ki otrokom posredujejo vero, jim bodo dali trdne temelje za življenje. Spet drugi ljudje, celo nekateri verniki, nočejo, da bi Cerkev opozarjala na napake v družbi. Menijo, da to ni v slogu ljubezni. Pa je prav ljubezni lastno, da vidi več in da vidi naprej ter zazna, v kakšno prihodnjo nesrečo bodo privedle ljudi današnje napake in nepravilnosti.
Ob prazniku Jezusovega vstajenja vam želim, naj vam Vstali podari tako ljubezen, ki bo videla več in bo videla naprej ter da bi to ljubezen izkazovali v ugodnih in neugodnih okoliščinah in bi v vsakem človeku videli njegovo neskončno dostojanstvo. (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

Naslovljeno na vas

S SEJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA

Mesečno delovno srečanje za člane ŽPS je bilo v sredo, 16. marca v Domu srečanj. Molitvi v cerkvi je sledila obravnava teme »Družina (in župnija) – odpuščanje in sprava« rečeno je bilo, naj bi si še bolj prizadevali za popolnejše uresničevanje tudi te razsežnosti družinskega življenja, kakšnih konkretnih predlogov pa ni bilo zapisanih.
Obhajanje velike noči in celodnevnega češčenja naj bi v glavnem potekalo po utečenih  načinih, naj bi si pa prizadevali za večjo udeležbo in še izboljšali sodelovanje.
Očitno bi v župniji potrebovali vsaj enega izrednega delivca sv. obhajila, da bi za večje praznike pomagal obhajat. Delajmo na tem, da bi ga dobili.    V katehezo bi veljalo tudi materialno več vlagati. V začetku veroučnega leta naj bi bila v ta namen tudi nabirka.
Procesije Sv. Rešnjega telesa bodo letos na na naslednje datume: v Šmatevžu 22.5., na Gomilskem 26.5., v Šentrupertu 5.6., v Grajski vasi 26.6. (19. 6. sklep veroučnega leta).

Novejši domači komorni pevski zbor SIJE se je z sodelovanjem pri sveti maši že predstavil na polnočnici in na to veliko noč pri drugi sv. maši. Namenili so se predstaviti tudi  tukaj, pa bo to zaradi prostorske stiske prihodnjič .

Krščen je bil: Na cvetno nedeljo, 20. marca je prejel zakrament sv. krsta Domen Župančič iz Grajske vasi in s tem postal v polnosti vključen v naše župnijsko občestvo. Župljani se ga veselimo in mu voščimo uspešno rast v vsem dobrem. Staršem, botru in sorodnikom čestitamo z željo, da bi bili otroku dobri kažipoti v polno krščansko življenje.

Spored češčenja sv. Rešnjega telesa – v petek 1. aprila:
9.00 do 10.00 Gomilsko sp.; 10.00 do 11.00 Gomilsko – zg.;
11.00 do 12.00 Zakl; 12.00 do 15.00 posamezniki;
15.00 do 16.00 Šmatevž; 16.00 do 17.00 Grajska vas;
17.00 do 18.00 Šentrupert; 18 do  do 19.00 Trnava.
Sklep češčenja s sv. mašo bo vodil g. Janko Šket / nekdanji Gomljan.

MAŠNI NAMENI

NED – 27.3.
VELIKA NOČ
Peregrin, redovnik
7.30 vstajenjska procesija
za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Danijela in vse Brišnikove

PON. 28.3.
Velikonočni pon.
Milada Praška, devica
7.30 za +Ano Pristalič in vse njene
10.00 za +Antona Šlander -oblet. in vse Koprivove (v Grajski vasi)

TOR – 29.3.
Bertold, red. ustanovit
19.00 za +Marijo, Janija in Franca Rančigaj

SRE – 30.3.
Amadej (Bogoljub)
19.00 za +Miha Brinovca -oblet.

ČET – 31.3.
Gvido, opat
Četrtek pred prvim pet.
17.00 ne bo sv. maše (v Šentrupertu)
19.00 za +Marijo in Franca Derča, Tincove
molitev za duhovne poklice

PET – 1.4. Prvi petek
Celij Irski, škof
Sklep tedna družine
8.00 v zahvalo za Božje usmiljenje
Od 9.00 do 19.00 ČEŠČENJE
19.00 za +Marijo Orožim -oblet, Mlinar.
za +Franca Obreza

SOB – 2.4. prva sobota
Jožef, Jezusov rednik
19.00 za +Ljudmilo oblet. in Alojza Lukman
litanije Matere božje

NED – 3.4.
bela NEDELJA
Ned. Božjega usmiljenja
Klavdija, mučenka
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za vse Karajeve (v Šentrupertu)
3 krsti

Ta teden: odslej delavniške sv. maše ob 19.00 uri, v Št.R. ob 17.00 uri.

Verouk: v ponedeljek ga ni, za birmance šentrupertske skupine pa bo v sredo ob 16.00 uri /ni pa treba priti tistim, ki so se že javili vse tri dele/

Mladinski: bo v soboto ob 19.45 uri v Domu srečanj. Dekleta in fantje, lepo vabljeni – vsaj vsako prvo soboto v mesece

Bralci v ned.: I. Sonja Mandelc, Tilen Natek; II. v Št.R. Simeona Rakun, Nika Šram
Dežurni ministrant(ka): Aljaž Lončar, Luka Semprimožnik
Urejanje župnijske cerkve: Grajska vas