Oznanila za 26. teden 2016

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2016-26-1
… ti so šli in stopili v samarijsko vas, da bi mu pripravili prenočišče. Pa ga niso sprejeli, ker je bil namenjen v Jeruzalem. Ko sta to videla učenca Jakob in Janez, sta rekla: »Gospod, ali hočeš, da rečeva, naj pride ogenj z neba in jih pokonča?« Toda obrnil se je in ju posvaril: »Ne vesta, kakšnega duha sta; Sin človekov ni prišel življenj uničevat, ampak reševat.« (Lk 9,52b–55)

BESEDA O BESEDI
 
Z NEDELJENIM SRCEM ZA GOSPODOM   Lk 9,51–62

»K maši ne grem vedno. Saj veste, sedaj ta mraz …« mi je dejal neki mlad fant. »In poleti bo tista neznosna vročina, a ne?« sem mu odgovoril ter nadaljeval: »Spomladi in jeseni pa res ne veš, ali bo vročina ali mraz in ne moreš kar tako k maši …« »Zafrkavaš,« me je pogledal. »Pravzaprav mislim resno,« sem bil še hitrejši v odgovoru. Da, resno mislim, da ljudje tako hitro najdemo izgovor, ko je treba iti za Kristusom. Z izgovori ljudi, ki jih pokliče Kristus, naj mu sledijo, se srečamo tudi v današnjem evangeliju. Tako ga je eden izmed učencev prosil, naj mu dovoli, da gre in »pokoplje svojega očeta«, drugi pa se želi »posloviti od svojih domačih«. Kristus od tistega, ki ga pokliče, zahteva, naj »se ne ozira nazaj«, ampak naj se ves in popolnoma preda hoji za njim.
Učenca, ki zatrdi, da bo hodil za Kristusom, kamorkoli pojde, Gospod opozori, naj se popolnoma odloči zanj in naj ne bo navezan, ampak svoboden, saj »Sin človekov nima, kamor bi glavo položil« (Lk 9,58). Ko Kristus reče: »Pusti, da mrtvi pokopljejo svoje mrtve, ti pa pojdi in oznanjaj Božje kraljestvo«, ne gre za to, da bi nasprotoval spoštovanju staršev, ampak za to, da poudari potrebnost radikalne odločitve in popolne predanosti njemu. Opozori nas na nevarnost polovičarstva in na potrebnost, da imamo pogled uprt v prihodnost. Treba je zapuščati preteklost, ki je velikokrat grešna, in ne biti navezan nanjo.
Prosimo Jezusa, da bi mu mogli vedno slediti. Ko smo brezpogojno poslušni njegovemu klicu, postanemo svobodni, in ko mu služimo z vsem srcem, mu sledimo na poti v slavo. Kristjan ve za cilj poti, ve, kam ga pelje pot, ko sledi Jezusovim stopinjam. Zato tisti, ki hodi za Jezusom, ne tava brezciljno, ampak ima smisel. (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

29. junij: sv. Peter in Pavel, apostola

2016-26-2Na god (ali vsaj okrog njega) prvakov apostolov, kot imenujemo ta dva najpomembnejša apostola, škofje posvečujejo novomašnike. Letos bo naš škof na Petrovo v stolnici sv. Danijela v Celju ob 17.00 uri posvetil edinega novomašnika naše škofije Gregorja Majcena iz župnije Nova Cerkev. Molimo zanj in za vse slovenske novomašnike. Slovesnost nove maše pa bo v župnijski cerkvi v Novi Cerkvi v nedeljo 10. julija ob 10.00 uri.
Drugo leto pa v naši škofiji spet ni predvidena nobena nova maša.

Duhovnik je postavljen pred nemogoče poslanstvo. Toda zaveda se, da je Bog mogočen v nemočnih, močan v šibkih – in da Bog ne pomaga »popolnim«, ampak nemočnim ljudem, ki vse stavijo nanj. Ne živi samo iz Boga in za Boga, veliko bolj iz ljudi in za ljudi. Ne sme soditi in obsojati – ostaja naj vidna milina in občutena Božja dobrota. Ko spremlja ljudi, ki padajo, mora ohranjati svojo srčnost. V zavesti, da bo vedno težko sledil svoji poklicanosti, naj ostaja smerokaz in odpira poti do Boga. Za ljudi, ki iščejo pot, naj postane pot. (po: Phil Bosmans, Bog – moja oaza)

Molitev za novomašnike je ključnega pomena. V današnjem svetu, v katerem človek izgublja lastno identiteto, v katerem je zanemaril osnovne vrednote življenja, osebne poklicanosti in poslanstva, je še kako potrebno govoriti o poklicanosti in duhovnih poklicih. Slednji so potrebni tudi zato, da bodo na svojski način oznanjali in pričevali za splošno človeško in krščansko poklicanost. Takšnih pričevalcev potrebuje današnji svet.
Naj Gospod blagoslavlja in podpira novomašnike v njihovem odločanju in vztrajanju pri sledenju Božjemu klicu. Naj Gospodov glas nikoli ne odneha trkati na srce mladim fantom in dekletom glede molitve in klica.

Naslovljeno na vas

POČITNIŠKI ORATORIJ—od 4. do 10.7 in župnijski dan—10.7.2016

V tem tednu bodo potekale še zadnje priprave na letošnji oratorij.  To bo v prvi vrsti zadeva ostrzekanimatorjev. S strani župnije pa postavitev šotora , dobava miz in klopi in še nekatere »tehnične« zadeve.
Seveda naj bi ta projekt v dobro otrok podprli s svojo dobroto in darežljivosti: denarni prispevki (oddajte za to merodajnemu animatorju, pa tudi domača živila, … , pa tudi molitev za Božji blagoslov bo zelo hvalevredna. Prijavljenih je preko 100 otrok, zato se je že pred rokom prenehalo sprejemati prijavnice.
Po zaključku oratorija v nedeljo, 10. julija ob 10.00 uri v župnijski cerkvi  /ali pri cerkvi/ na Gomilskem, pa se bo začel
ŽUPNIJSKI DAN s pestrim programom, ki bo letos prvič  s srečolovom.  
Imeli se bomo lepo ob kulturnem programu, ob okrepčilu z jedjo in pijačo in kar bo najpomembneje, v prijateljskem druženju.

Dogajanje pa bo letos popestril srečolov, ki bo še dodatno poskrbel za dobro voljo ter mala in velika presenečenja. Vse, ki ste pripravljeni obogatiti srečolov in posebno otroke razveseliti s pričakovanji, prosimo, da nam pomagate z dobitki, ki so lahko v obliki peciva, potice, kruha, kmetijskih pridelkov in izdelkov. V ta namen naslavljamo prošnjo na vse tiste, ki imate možnost pridobitve dobitkov iz okolij ali ustanov, kjer delujete ali kakorkoli sodelujete. Prošnje /napisane/ lahko dobite v cerkvi—zakristiji po mašah ali v župnišču.
Srečolov, ki ga bo pripravil ŽPS in nekateri veroučenci. Priprave bodo potekale od četrtka, 7. do sobote, 9. julija od 20. ure dalje v Domu srečanj. V tem času nam lahko dostavite vse, kar boste uspeli zbrati v ta namen—za kar se vam iskreno zahvaljujemo. Vključite se v lov na srečo! Na eni strani kot darovalec, dovolite pa si biti tudi obdarjenec. V slogi je moč!  /Marija Rančigaj/

MAŠNI NAMENI

NED – 26.6. 
13. nedelja med letom
Vigilij (Stojan), škof  
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Jankota Lukanca in Ivana Pintarja (v Grajski vasi)
Procesija sv Rešnjega telesa       sv. krst     

PON. 27.6. 
Ema Krška, kneginja  
18.30 za +Ano Pristalič in vse njene

TOR – 28.6.   
Irenej, škof, mučenec 
18.30 za oba +Antona Laznik

SRE – 29.6.
Peter in Pavel, apost.
7.30 za duhovne poklice
18.30 za +mamo Justo –oblet., Fajfarjeve

ČET – 30.6.  
Prvi mučenci Rim. Cer.
Sklep vrtnic
17.00 ne bo sv. maše (v Šentrupertu)
18.30 za +Antona -oblet. in Ano Laznik

PET – 1.7.  – prvi petek  
Estera, svetopis. žena
18.30 za +Dragota Vovka –oblet.
Litanije Jezusovega srca

SOB – 2.7. prva sobota
Ptujskogorska Mati B.
18.30 za +Milana Košenina

NED – 3.7.   
14. nedelja med letom
Ned. Slovencev po svetu
Tomaž, apostol 
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Ivana Štusej—oblet. in starše Matko  (v Šentrupertu)
sv. krst   

Na Petrovo darovanje za »Petrov novčič«.
Pozor: V nedeljo, 3.7. bo  ob 10. uri sv. maša v Šentrupertu.
Bralci v ned.: I. Janez Jelen, Sonja Mandelc; II.  v Št.R.: Petra Basle, Karmen Posedel Golob
Dežurni ministrant(ka): Melanija Hadolin, Špela Pajer, Špela Završnik
Urejanje župnijske cerkve: Grajska vas

Sv. maše med tednom  ob 18.30 uri.