Oznanila za 28. teden 2016

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2016-28-1
Ko pa je neki popotni Samarijan prišel do njega in ga videl, se mu je v srce zasmilil. Pristopil je k njemu in v njegove rane vlil olja in vina ter jih obvezal; in posádil ga je na svoje živinče, peljal do gostišča in poskrbel zanj. Drugi dan je vzel dva denarja in dal gostilničarju ter rekel: kar boš več potrošil, ti jaz nazaj grede povrnem.‘ (Lk 10,1–3.5–6)


BESEDA O BESEDI

BRISATI KRISTUSOVE SOLZE Lk 10,25–37

Najboljša pot do tega, da »vidimo« Boga, je opravljanje naših dolžnosti iz ljubezni in služenje bratom in sestram, zlasti potrebnim. Pred kratkim mi je neka gospa dejala, kako ji je težko streči ostareli teti. »Ne da ji ne bi hotela, prosim, razumite me, a včasih je res težko. Včasih je zahtevna in sitna. Zdi se mi, da bi bila lahko včasih bolj hvaležna.« Rad verjamem. Služenje »ubogim« ni preprosta in lahka stvar, ampak nas nasprotno velikokrat nekaj »stane«. Tudi usmiljenega Samarijana, ki je opisan v današnjem evangeliju, je pomoč kar nekaj »stala«. Moral si je vzeti čas in se potruditi, da je ranjencu pomagal, mu obvezal rane in mu preskrbel prenočišče.
Človek in skupine ljudi, ki se bodo odločili pomagati človeku in braniti dostojanstvo človeške osebe, morajo tvegati, da bodo poleg notranjega zadoščenja doživeli tudi zavračanje, nehvaležnost in celo nasprotovanje. Pa vendar je spoštovanje vsakega človeka in pomoč sočloveku ena bistvenih sestavin Jezusovega sporočila, ki ga je izrazil s pozivom ob koncu prilike o usmiljenem Samarijanu: »Pojdi in delaj prav tako!« (Lk 10,37).
Slikar p. Marko Ivan Rupnik je v mozaični poslikavi papeževe kapele Odrešenikova Mati v Vatikanu močno poudaril nujnost kristjanovega zavzemanja za človeka in njegove skrbi za bližnjega. Na steni, kjer prikazuje delovanje Božjega Duha v človeku, je upodobil usmiljenega Samarijana, ki z vso skrbnostjo pomaga ranjencu. Toda ta ranjeni človek ni kdorkoli! Ne, ima obraz Jezusa Kristusa!
Kadar bi omagovali pri zavzemanju za človeka in pri skrbi za bližnjega, se spomnimo: ko pomagamo človeku v stiski, pomagamo Kristusu. Ko se zavzemamo za današnjega ranjenega človeka, pomagamo Kristusu, blažimo njegove rane in brišemo njegove solze v očeh naših sodobnikov. (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

15. nedelja med letom—župnijski dan

SKLEP ORATORIJA IN ŽUPNIJSKI DAN

Glavno dogajanje v preteklem tednu v naši župniji je bil počitniški oratorij. To celotedensko dogajanje je dalo otrokom in mladini veliko lepega in prijetnega, pa tudi koristnega za vse življenje. Iskrena zahvala v imenu župnijskega občestva vsem, ki ste na kakršen koli način prispevali k temu: najprej animatorjem, na čelu z Jano Hrušovar, ki so se na oratorij že dolgo pripravljali in se v času oratorija povsem posvetili svojim varovance; vsem, ki ste kar koli prispevali v ta namen, zlasti sponzorjem, vsem, ki ste z molitvijo klicali božji blagoslov na te mlade ljudi. … Bog vam povrni.

To nedeljo pa smo z drugo sv. mašo začeli obhajanje župnijskega dne. Hvala vsem , ki ste sodelovali v pripravi nanj in na samem praznovanju.
Hvala vsem, ki ste prispevali razne dobre stvari za postrežbo, vsem, ki ste prispevali dobitke za srečolov, vsem sodelujočim pri programu , posebno gostujoči vokalno instrumentalni skupini Margareta, hvala za ozvočenje, društvom za posojene mize in klopi, za šotora in druge senčnike, … Bog vam bodi bogat plačnik.
Največja zahvala pa Bogu, najprej za dobre ljudi, pa tui, da je bilo na oratoriju brez vseh nezgod, da je bilo vreme zelo naklonjeno, da je bilo otrokom podarjeno veliko lepih počitniških dogajanj in osrečujočih doživetij; izkušnje, kako prijetno je biti skupaj, v delavnica se seznanili z marsikakšno veščino, in se ob zaigranih prizorih oratorijske zgodbe in katehezah spodbujali k marljivosti, poštenosti pa tudi vernosti. Tudi mladi—animatorji so se ob otrocih obogatili z novimi izkušnjami in dobrini deli.

Upamo, da tako oratorij in župnijski dan še nista dala vseh sadov, ampak, da bodo zoreli tudi še dolgo v prihodnosti. Župnijski dan predvsem poglobite zavesti pripadnosti občestvu in povezanosti z njim.
Sv. Štefan, diakon in prvi mučenec—naš zavetnik, naj nam izprosi, da bomo »usmiljeni kakor Oče« – k čemur nas vabi to sveto leto Božjega usmiljenja.

Naslovljeno na vas

O Gospod, v čigar rokah je zdravje, poklekujem pred teboj,
kajti vsak dober in popoln dar mora priti od tebe.
Prosim te: podeli spretnost mojim rokam, jasen pogled mojemu razumu,
prijaznost in razumevanje mojemu srcu.
Daj mi iskrenosti v namenih in moči,
da bom dvignila vsaj del bremena trpečih upajočih ljudi.
Dopusti mi, da izpolnim nalogo, ki čaka prav mene.
Odvzemi iz mojega srca sleherno krivdo in zavoro,
da bom tako mogla zaupati vate z vero, ki jo premore otrok.
(po: Mati Terezija, Bog danes ljubi po nas)

Sveti krsti

Pretekli mesec so bili pri krstu prerojeni v Božje otroke in postali novi člani našega 2016-28-2občestva štirje otroci: 5. junija Hana Mejak iz Šmatevža, 12. junija Jakob Šram iz Zakla, 19. junija Jakob Sfiligoj iz Trnave in 26. junija Lenart Lukanc iz Grajske vasi.
Župljani se jih veselimo in jim voščimo uspešno rast v vsem dobrem. Staršem, botrom in sorodnikom čestitamo z željo, da bi bili otrokom dobri kažipoti v polno krščansko življenje.

V večnost je vstopila
2016-28-3V juniju—28.6. se je iztekla zemeljska življenjska pot naše nekdanje župljanke Marije Klukej rojene Kusijan. Kasneje je živela v Celju, v zadnji bolezni pa je bila pri sinu na Gomilskem, kjer je tudi prišla njena zadnja ura. Od nje smo se s svetimi opravili za rajne poslovili v cerkvi in pokopališču na Gomilskem. Naj počiva v miru in večna luč naj ji sveti! Svojcem pa izreka župnija iskreno sožalje.

Vsi živi in umrli župljani so vključeni v naš molitveni spomin, zlasti pri sv. maši «za vse župljane—žive in rajne« ob nedeljah. Zato se nam radi pridružite.

MAŠNI NAMENI

NED – 10.7.   
15. nedelja med letom
Župnijski dan
Amalija (Alma), redov.    
7.00 češčenje
7.30 za +iz družine Javoršek
10.00 za vse župljane – žive in rajne
Sklep oratorija, župnijski dan
Darovanje za animatorje                                                             

PON. 11.7.   
Benedikt, opat, zavetnik Evrope  
19.00 za +Jožefa –oblet. In Frančiško Rožič
    
TOR – 12.7.   
Mohor, škof in Fortunat, diakon, mučenca
19.00 za +Jožefa Brdnika

SRE – 13.7.
Henrik II.(Hinko), cesar    
19.00 za +Marijo Podbregar

ČET – 14.7.  
Kamil de Lellis,  duhov.    
17.00 za +Ivan Juharta—oblet. in vse  Slakanove (v Šentrupertu)
19.00 bogoslužje Božje besede

PET – 15.7.
Bonaventura, šk., c.uč.  
19.00 za +Antona Pintarja

SOB – 16.7.  
Karmen, Karmelska Mati B.   
19.00 za +Vero Jelen

NED – 17.7.   
16. nedelja med letom
Aleš, spokornik    
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Ivana –oblet. in Marijo Knez
sv. krst

Bralci v ned.: I. Tilen Hadolin, Majda Jelen II. Mojca in Tjaša Zakonjšek
Dežurni ministrant(ka): Luka Semprimožnik, Aljaž in Matevž Lončar
Urejanje župnijske cerkve: Zakl

Sv. maše med tednom so ob 19.00 uri !!!

Napoved: Krištofova nedelja z misijonsko akcijo MIVA 24. julija. Ob 10. uri bo v Grajski vasi 2016-28-4slovesnost ob godu zavetnika cerkve. Blagoslov avtomobilov.