Oznanila za 29. teden 2016

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2016-29-1
Marta pa si je dala veliko opraviti s postrežbo. In pristopila je ter rekla: »Gospod, ti ni mar, da me je sestra pustila sámo streči? Reci ji, naj mi pomaga!« Gospod ji je odgovoril: »Marta, Marta, mnogo stvari te skrbí in vznemirja, a le eno je potrebno. Marija si je izvolila najboljši del, ki ji ne bo vzet.« (Lk 10,40–42)


BESEDA O BESEDI
 
POMEMBNOST POSLUŠANJA  Lk 10,38–42

Neka žena je v nedeljo namesto kosila položila na mizo kup sena. Družini je vzelo sapo, a si nihče ni upal reči niti besede. Takrat je besedo povzela mama: »Petnajst let že kuham in postavljam pred vas dobra jedila, a v vseh teh letih ni še nihče rekel, da je kosilo dobro. Niti da ni dobro!«  – Bolj kot plačila si je mati želela prijazne besede, prisrčno pohvalo in zahvalo … Kuhanje, strežba in druga vsakdanja opravila so v ospredju tudi v današnjem evangeliju. Marta kuha in pripravlja mizo, Marija pa sede in posluša Jezusa (prim. Lk 10,39). Jezus Marti prizna, da »skrbi« in ji na neki način da vedeti, da je opazil njeno skrb, a obenem še bolj pohvali njeno sestro Marijo, ki mu prisluhne. Jezus je prišel s poti. Verjetno je bil utrujen, a najbrž potreben tudi prijazne besede in tega, da mu nekdo prisluhne. In to je storila Marija, ki je »poslušala njegovo besedo«. Tako Jezus, čeprav Božji Sin, pokaže na pristno in globoko človeško potrebo, ki jo dobro opažamo tudi pri današnjih ljudeh: Človek potrebuje poslušanje, sprejetost, razumevanje. Človek ni samo materialno bitje in ne potrebuje samo  gmotnih dobrin, ampak tudi poslušanje in sprejetost. Kolikokrat kdo od starejših reče: »Saj nič ne  potrebujem, le obiščite me, pogovorite se z menoj in pokažite mi, da sem vam dragocen!« Številni mladostniki ne cenijo materialnih dobrin svojih staršev, ker v njih ne vidijo ljubezni. Koliko raje bi videli, če bi jim starši naklonili več časa in pozornosti. Kako napačno ravnajo starši, ki menijo, da je pomembno le to, da dajo otrokom najmodernejša oblačila in igrače, dober mobilni telefon, računalnik …, medtem ko otroci potrebujejo njihovo ljubezen in čas! Kolikokrat napačno mislijo, da bodo otroci zadovoljni, če jim nudijo materialno ugodje, a jih ne vzgajajo. Otroci potem nimajo vrednot, po katerih bi živeli. Kako naj se v življenju orientirajo, če jim bistveno manjka?   –  Poslušanje (D)drugega je za človekovo polno življenje nadvse pomembno! (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

16. nedelja med letom

V svoji zasnovi zdravega življenjskega vodenja je evangelist Luka, katerega odlomku smo prisluhnili v evangeliju, zavezan grški podobi človeka. Grkom je vedno šlo za pravo mero. Le kar je mere polno, odgovarja grški človeški podobi lepega in dobrega človeka. K tej meri spada tudi izravnava nasprotij. Saj je bilo vendar temeljno vprašanje Grkov, kako najde človek svoje resnično bistvo, kako lahko premaga svojo notranjo razdvojenost in najde edinost s seboj in z Bogom. Pot k tej edinosti gre preko izravnave nasprotij. Zato ima Luka v svoji predstavitvi rad nasprotja. Če je opisal en pol človeškega življenja, sledi takoj nasprotni pol. Pripadata nam torej oba pola. Ko Luka prevzemajoče predloži neko témo, jo relativizira, in sicer tako, da opisuje nasprotni pol, kot recimo pri témi ljubezni do bližnjega (evangelij pretekle nedelje: Lk 10,25–37), ki jo takoj relativizira téma Božje ljubezni (evangelij današnje nedelje: Lk 10,38–42). Tako nas obvaruje pred enostranskim idealizmom, v katerem smo vselej v nevarnosti, da bi nasprotni pol preskočili in tako odcepili pomembna področja naše duše. Evangelist Luka nam kaže uravnoteženo pot k počlovečenju. Uči nas umetnosti, da bi živeli živo, kar pa se zgodi takrat, ko se zavedamo in dopustimo polarnost svojega bivanja.
Lukov evangelij je zaznamovan s pozitivno podobo človeka. Ni moralist in ne pesimist, saj zaupa človeku. Gre mu za to, da bo človek v svojem svetu živel tako, da bo to odgovarjalo njegovemu dostojanstvu, da se bo dotaknil svoje prvotne lepote in dobrote, da bo zmogel uresničiti podobo človeka, ki je bila Grkom tako ljuba in draga. V Jezusu vidi tistega, ki privede našo resnično podobo do razcveta. Ogiblje se stalnega opisovanja človeka kot grešnika. Človek ima neko Božje jedro. Toda od svojega Božjega jedra se je odtujil. Zato prihaja Jezus iz nebes, da bi ga zopet spomnil na njegovo Božje dostojanstvo, čeprav tudi z njegovimi prizadetostmi in ranami. (po: A. Grün, Jezus – podoba človeka)

Gospod Jezus, blagoslovi vse tiste, ki izkazujejo gostoljubje.
Daj jim poguma in moči, da bodo sprejeli vse svoje goste,
in daj, da bodo imeli pred očmi to, da vse, kar storijo zanje,
storijo pravzaprav zate.
Po:  Mati Terezija

Naslovljeno na vas

Krištofova nedelja, 24. julij 2016 – blagoslov vozil – akcija MIVA Slovenija
2016-29-2
»Moj dar Boga slavi – za vse prevožene poti.«
»Z veseljem darujem – življenja rešujem.«
Prav na god sv. Krištofa se bomo letos zahvaljevali za vozila, ki nam omogočajo mobilnost in za vse srečno prevožene kilometre ter z zaupanjem prosili blagoslova /v cerkvi na koncu sv. maše/ na naše cestne in življenjske poti. Ob tem pa ne bomo pozabili misijonarjev, ki prav tako potrebujejo vozila in delovne stroje, da bi lažje vršili svoje poslanstvo. Zato bomo tudi letos velikodušno v zahvalo za srečno prevožene kilometre radi namenili svoj dar za nakup misijonskih vozil. Svoj dar za MIVO boste oddali pri izhodu iz cerkve, kjer boste prejeli nalepko in kartonček z besedilom molitve za srečno vožnjo, nato pa pristopili k svojemu vozilu, ko bo tudi pokropljen z blagoslovljeno vodo.
HVALA ZA VAŠ DAR ZA MISIJONSKA VOZILA. BOG DAJ SREČNO VOŽNJO VAM IN NAŠIM MISIJONARJEM.

Glavno bogoslužje v nedeljo (24.7.) bo v podružni cerkvi v Grajski vasi katere zavetnik je mučenec Sv. Krištof in bomo tako obhajali praznik grajske cerkve in njenega zavetnika.
Že tako lepa cerkev bo praznik pričakala še olepšana, saj naj bi jo že krasila restavrirana in obnovljena stranska oltarja Žalostne Matere Božje in sv. apostola Jerneja. Tega smo župljani toliko bolj veseli, ker so zdaj obnovljeni vsi oltarji v naših štirih cerkvah.
Se pa ta dva oltarja zelo priporočata darežljivosti dobrih ljudi, zlasti iz Grajske vasi. Dve tretjini od devetih tisočakov bo še potrebno zbrati.

MAŠNI NAMENI

NED – 17.7.   
16. nedelja med letom
Aleš, spokornik  
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Ivana –oblet. in Marijo Knez
sv. krst    

PON. 18.7. 
Arnold, državnik, škof    
19.00 za vse pozabljene rajne

TOR – 19.7.   
Arsenij Vel., puščavnik    
19.00 v dober namen

SRE – 20.7.    
Marjeta Antiohij., muč    
19.00 za +Slavico Drolc

ČET – 21.7  
Danijel(Danilo), prerok    
17.00 za +Heleno in Marijo (v Šentrupertu)
19.00 bogoslužje Božje besede

PET – 22.7.  
Marija Magdalena, spokor., svetopis. žena    
19.00 za +Julijano Prislan (J. A.)

SOB – 23.7.      
Brigita Šved., redovn., sozavetnica. Evrope    
19.00 za +Frančiško Malgaj in vse Horvatove

NED – 24.7.   
17. nedelja med letom, Krištofova nedelja
Krištof, mučenec    
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Borisa Turnška—oblet. (v Grajski vasi)
Blagoslov avtomobilov, MIVA

Bralci v ned.: I. Matjaž Rožič, Anka Trogar, II. v Grajski vasi Peter Hadolin, Ana Šlander
Dežurni ministrant(ka): Nika Šlander, Valerija Jernejc
Urejanje župnijske cerkve: Gomilsko

Sv. maše med tednom  so  ob 19.00 uri !!!

Napoved: v soboto, 13. avgusta bo župnijsko romanje. Kaj predlagate?