Oznanila za 35. teden 2016

BESEDA ŽIVEGA BOGA

2016-35-1Kadar si povabljen, pojdi in sédi na zadnje mesto, da ti poreče, ko pride, kateri te je povabil: ‚Prijatelj, pomakni seviše!‘ Takrat ti bo čast vpričo vseh, ki so s teboj pri mizi. Zakaj vsak, ki se povišuje, bo ponižan in, kdor se ponižuje, bo povišan.« (prim. Lk 14,10–11)

BESEDA O BESEDI

PONIŽNOST ZARADI KRISTUSA Lk 14,1.7–14

Zdrava pamet govori, da se ni modro prehitro hvaliti in iskati slavo. Na zdravo ponižnost so opozarjali že poganski misleci. Tudi svetopisemski Sirah v prvem berilu pravi: »Otrok, opravljaj svoja dela v ponižnosti, potem boš priljubljen pri ljudeh, ki so Bogu po volji« (Sir 3,17–18). In nenazadnje Kristusov opomin po skromnosti in ponižnosti v priliki iz današnjega evangelija ne preseneča, saj ga lahko uvrstimo med pozive drugih modrecev človeštva. – Pa vendar se Kristusov govor o ponižnosti razlikuje od drugih priporočil. Kristus govori o ponižnosti v zvezi z Božjim kraljestvom. Gostija v Božjem kraljestvu ima drugačno razporeditev sedežev, kot je »sedežni red« pri uradnih sprejemih. Tam velja, da bo »vsak, ki se povišuje, ponižan, in kdor se ponižuje, bo povišan.« Sam Kristus, ki je prvi v Božjem kraljestvu, je vzor ponižnosti, saj »je sam sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti.« Kristusova ponižnost je v službi Božjega kraljestva in odrešenja, saj nam s tem, ko v ponižnosti sprejme križ, prinese odrešenje.
Ponižen je lahko tisti, ki je v Kristusu in se mu pridruži pri odrešenjskem delu. Kdor je s Kristusom, zmore zaradi Kristusa in njegove ponižnosti, ki temelji na ljubezni, biti ponižen. Kot vsako krepost moramo namreč tudi ponižnost uvrstiti v območje ljubezni. Ponižnost brez ljubezni je lahko pomanjkanje samozavesti ali celo samozaničevanje, storjena v ljubezni pa je hoja po Kristusovih stopinjah in v službi odrešenja. Zato Kristus, potem ko spregovori o ponižnosti, to poveže z ljubeznijo, ko v drugem delu evangelija govori, kako prava ljubezen povabi na gostijo – se pravi je radodarna in rodovitna – najprej tiste, ki so na robu družbe (»uboge, pohabljene, hrome, slepe«), skratka tiste, ki nam »ne morejo povrniti«. – Ponižnosti ne moremo ločiti od ljubezni. Prosimo Gospoda, da bi imeli ljubezen do Kristusa in bi se iz te ljubezni darovali za druge ter bili ponižni zaradi ljubezni in v ljubezni. (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

22. nedelja med letom

Sin živega Boga. O čudovita visokost in pretresljiva ljubeznivost!
O vzvišena ponižnost! O ponižana vzvišenost, da se Gospod vesoljstva,
Bog in Božji Sin tako poniža, da se zaradi našega zveličanja
skrije pod neznatnim koščkom kruha!
Poglejte, bratje, ponižnost Boga in izlijte pred njim svoja srca;
ponižajte se tudi vi, da vas bo on povišal.
(sv. Frančišek Asiški)

Zakaj so mašni plašči različni barv? In kakšna barva je bila danes?
2016-35-2Barve bogoslužnih oblačil (mašni plašč, štola …) niso enake v vseh časih bogoslužnega leta, ampak se menjavajo. Vsi vemo, da v našem življenju govorijo tudi barve. Na pogreb ne gremo v živo rdeči obleki … Lepo pa je videti nevesto v beli obleki. Z barvo obleke tudi nekaj sporočamo: črnina na pogrebu je npr. znamenje žalovanja. Bela barva pri poroki pomeni veselje, praznovanje. Še zgovornejše so barve pri bogoslužju.
Bela barva tako označuje svetlobo, praznik, veselje, nedolžnost in jo uporabljamo v božičnem in velikonočnem času ter ob nekaterih drugih praznikih (npr. ob Marijinih praznikih).
Rdeča barva označuje kri in mučeništvo, ogenj in ognjevito pričevanje, zato jo uporabljamo na binkošti in na godove mučencev.
Zelena označuje upanje in pričakovanje, zato jo uporabljamo v »navadnem«, ne-prazničnem času med letom.
Vijolična barva pomeni spokornost in spreobrnjenje, zato jo uporabljamo v adventnem in postnem času.
Črna je znamenje žalovanja in so jo včasih uporabljali pri »črnih mašah«, to je mašah za rajne (latinsko Requiem, kar je prva beseda iz molitve za rajne in pomeni mir – v pomenu: mir večni daj jim, Gospod). Danes jo pri pogrebih in mašah za rajne po večini nadomeščamo z vijolično barvo. (po: B. Rustja, Kruh in vino)

Naslovljeno na vas

NOVO ŠOLSKO IN NOVO VEROUČNO LETO

Ob koncu počitnic: so se izpolnila pričakovanja? Ste zadovoljni? Je zadovoljen tudi Bog? Kako je z duhovno kondicijo? Zadnji dnevi v avgustu so še priložnost, da se kaj dopolni za nazaj in pripravi za naprej. Seveda pa gre zahvala za vse lepo in dobro v počitnicah Bogu.
V tem času se je tudi v župniji dogajalo marsikaj lepega in koristnega: počitniški oratorij, župnijski dan, obisk fatimske Marije Romarice in še marsikaj. Prav gotovo pa je bilo tudi na dopustih in počitnicah veliko priložnosti za duhovno obogatitev. Škoda pa za vsakega, ki je šel žejen preko vode.
Verouka ta teden še ne bo. Naj pa bi starši s prvošolci—novinci pri verouku prišli po končanem pouku na prvi šolski dan v Dom srečanj na kratko predstavitev – to velja za gomilsko skupino, trnavski pa naj bi imeli to srečanje v nedeljo, 4. septembra po sv. maši (ki bo ob 10. uri) v šentrupertski cerkvi.

Napoved: Stična mladih bo v soboto, 17. septembra. Mladi, vabljeni!

2016-35-3Slovenska katoliška revija za otroke, starše, katehete in vzgojitelje:
– otrokom na zanimiv način odgovarja na vprašanja o Bogu in večnosti,
– predšolskim otrokom ponuja obilo branja skupaj s starši,
– šolarjem širi obzorja, budi radovednost,
– starejše povezuje z Mavrično-katehetskimi igrami,
– spodbuja ustvarjalnost.
Je mesečnik. Vezana je na veroučno leto. Prva številka izide septembra (je že na razpolago), zadnja v juniju. Celoletna naročnina znaša 37,00 evrov. Lahko jo naročite in dobivate v župnišču ali na upravi Družine. Vsi, ki smo s strani Cerkve zadolženi za versko in nravno vzgojo. revijo zelo priporočamo.
Mavrica vzgaja otroke v veri in vrednotah ter povezuje vso družino, zato je odlično darilo ob katerikoli priložnosti (rojstnem dnevu, godu …).

MAŠNI NAMENI

NED – 28.8.
22. nedelja med letom
Avguštin, škof, cerkveni učitelj
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +starše in Ivana Rojnik

PON. 29.8.
Mučeništvo Janeza Krstnika
19.00 za +Mirana Bukovca—30. dan /daroval brat Franc z družino/

TOR – 30.8.
Feliks (Srečko), muč.
19.00 za +Ivana Vadlana –oblet.

SRE – 31.8.
Nikodem, Jezusov uč.
19.00 za +Vero Jelen

ČET – 1.9. –prvi četrtek
Egidij (Tilen), opat
17.00 za +Jožefa Brdnika (v Šentrupertu)
19.00 za + Jožeta Tiselja –oblet.
Molitev za duhovne poklice

PET – 2.9. – prvi petek
Marjeta, dev., mučen.
19.00 za + Ivana(god) in Marijo Knez
Litanije Jezusovega srca

SOB – 3.9. prva sobota
Gregor Veliki, papež, cerkveni učitelj
19.00 za +Vinkota, Marijo in Antona Vitanc
Litanije Matere Božje

NED – 4.9.—angelska
22. nedelja med letom
Rozalija, dev., spokor.
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne (v Šentrupertu)
10.00 za +Frančiško (20.) oblet. in Franca Kok

V dneh pred nami: Priprava na novo veroučno leto.2016-35-4

Bralci v ned.: I. Majda Jelen, Tilen Hadolin; II. v Št.R. Karmen Posedel Golob, Ana Šram
Dežurni ministrant(ka): Jernej Semprimožnik, Jošt Polak
Urejanje župnijske cerkve: Gomilsko

V okviru škofije bo: v Brestanici, v nedeljo, 4.9. ob 14. uri posvetitev naše škofije Jezusovemu in Marijinemu Srcu., v soboto 10.9. ob 9. uri pa molitveno srečanje za duhovne poklice v Petrovčah.