Oznanila za 36. teden 2016

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2016-36-1
»Če kdo pride k meni in ne zavrača svojega očeta in matere in žene in otrok in bratov in sester, vrh tega tudi svojega življenja, ne more biti moj učenec. Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec.« (Lk 14,26–27)

BESEDA O BESEDI

BOG NA PRVEM – VSE NA PRAVEM MESTU Lk 14,25–33

Pred leti je mlade na srečanju v Stični nagovorila nekdanja uspešna smučarka. Dokler je zmagovala, se je vse vrtelo okrog nje. Biti na prvih straneh časopisov je bilo nekaj običajnega. Ko pa je prenehala, je v njenem življenju zazijala praznina. Ni bila več v središču pozornosti. Šport, za katerega je toliko žrtvovala, ji ni pomenil nič več. V tej veliki krizi bi se lahko z njo zgodilo marsikaj, a ji je prav tedaj prišla tiho na pomoč njena ostarela teta, globoko verna žena, jo seznanila s krščanstvom in ji posredovala smisel življenja. Mlada športnica je začela obiskovati katehumenat, prejela je krst in druge zakramente. Ko je mladim pripovedovala, kaj je srečala v veri, jim je dejala, naj se držijo Kristusa, in izrekla stavek: Ko je Bog na prvem mestu, je vse na pravem mestu.
Ko v življenju postavimo Boga na prvo mesto, bo vse drugo na pravem mestu. Ljubiti Boga nad vse in ga postaviti na prvo mesto zahteva Jezus v današnjem evangeliju, ko pravi: »Če kdo pride k meni in ne zavrača svojega očeta, matere, žene, otrok, bratov, sester in celo svojega življenja, ne more biti moj učenec« (Lk 14,26). Seveda gre v Jezusovih besedah za slikovit semitski način izražanja, iz katerega lahko izluščimo, da moramo pred vsem in nad vse ljubiti Boga. Ne gre za prezir do najbližjih in staršev, kajti razumljivo je, da Jezus, ki ni prišel razvezovat postave, ampak »dopolnit«, ne preklicuje Božje zapovedi: »Spoštuj očeta in mater« (2 Mz 20,12).
Ljudje pa se bojimo Boga postaviti na prvo mesto. Zdi se nam, da ne bo potem nič ostalo za nas. Kdo ne pozna staršev, ki se bojijo, da bi njihovi otroci vzeli vero preveč zares, zato jim branijo, da bi »preveč« hodili k maši, kaj šele na duhovne vaje ali podobno. Drugi starši v svoji brezbrižnosti otrokom ne posredujejo vere. Kaj pa bo dajalo trdnost otrokom v življenju, če ne vera? Česa pa se bo oklenil mlad človek, ko bo v stiski? Na čem bo gradil svoje življenje, če ga niso starši vzgojili v odpovedi za žrtev, za ideale, za katere se splača kaj žrtvovati? (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

23. nedelja med letom—angelska

2016-36-2Angeli so tu zato, da varujejo mojo osebnost in ob njej zdržijo. Razložimo to s primerom. Po nekem predavanju o angelih je k meni pristopila desetletna deklica in vprašala: »Resnično verjamete, da me angel nikoli ne zapusti?« Odgovoril sem ji: »Da, angel je vedno ob tebi.« Nadaljevala je: »Kaj pa, če se grdo obnašam – je angel kljub temu ob meni?« Rekel sem: »Da, angel je ob tebi tudi takrat, ko se grdo obnašaš.« »Kaj pa, če se kar naprej grdo obnašam?« je deklica spraševala naprej. Rekel sem ji: »Angel zdrži ob tebi, tudi če se vedno znova grdo obnašaš. Ne gane se od tebe.« Tedaj je deklica potolažena odšla. O tem srečanju sem še dolgo premišljeval.
Zakaj je bilo tej deklici tako pomembno vedeti, da je angel ne zapusti? Očitno je od staršev ali prijateljev dobila drugačna sporočila: »Nemogoča si. S tabo nihče ne zdrži. V breme si nam.« Takšna negativna sporočila deklico ovirajo pri tem, da bi razvila lastno osebnost. Vodijo v to, da najgloblje jedro njene osebnosti razpada. Zaupanje v to, da angel zdrži ob njej tudi tedaj, ko ne zdrži nihče drug, in celo tedaj, ko ne prenese več sama sebe in ne zdrži sama s seboj, je bilo deklici v pomoč, da je sploh lahko sama sebi rekla »Da« in tako razvila lastno osebnost. Angel, ki zdrži vse to, varuje njeno osebnost.
Sveti Avguštin je nekoč dejal, da nam ni potrebno toliko razmišljati o naravi angelov. Namesto tega pomislimo na njihovo nalogo. Angeli so Božji sli. To je njihova naloga. V podobi angelov vstopajo v različna razpoloženja in dogodke mojega življenja, da bi jih preobrazili. Vedno pa se zavedam, da je Bog sam angela poslal ravno v konkreten trenutek, v mojo konkretno situacijo. (po: A. Grün, Ti si moj angel)

Teden v katerega vstopamo s to nedeljo bo počaščen z praznikom rojstva Device Marije – Jezusove in naše nebeške Matere (8. sept.). Da, Marijin rojstni dan naj bi proslavili vsaj tako kot svojega. Veroučenci, vaše darilo Mariji za rojstni naj bo lepa priprava na Jezusovo šolo.

Naslovljeno na vas

VEROUČNA ŠOLA ODPIRA VRATA
Spoštovani starši, dragi šolarji! Nekaj šolskih dni v novem šolskem letu je že za vami. Z veroučnimi srečanji pa bomo začeli v tem tednu (s ponedeljkom 5.9). Bogoslužni začetek veroučnega leta pa bo prihodnjo nedeljo – katehetsko nedeljo,, pri kateri naj bi bili vsi veroučenci V tem tednu naj bi bila pri verouku duhovna in ostala priprava na nedeljo, oziroma na veroučno leto, ki je pred nami. Vsi pa naj bi si priskrbeli veroučne pripomočke. Priporočam tudi Mavrico, za veroučence zadnjih letnikov pa reviji Ognjišče in Najst.
URNIK VEROUKA:
– Na Gomilskem:
prvi razred v ponedeljek ob 12.35 uri (do 13.20)
drugi razred in tretji razred v četrtek ob 12.35 uri (do 13.20)
četrti razred in peti razred v četrtek ob 13.25 uri (do 14.10)
šesti razred in sedmi razred v četrtek 14.15 uri (do 15.00)
Osmi razred v petek ob 15.15 uri (do 16.00)
deveti razred v petek ob 14.15 uri (do 15.00)

– V Trnavi (v šoli) vsi torek:  v Trnavi se začne po 11.9.
prvi razred in drugi razred ob 12.45 uri (do 13.30)
tretji in četrti razred ob 13.35 uri (do 14.20), tretji (vsaj včasih) v pet.

– V Šentrupertu (v cerkvi – zakristiji) v torek:
peti razred in šesti razred ob 14.00 (do 14.45)
sedmi razred ob 14.50 uri (do 15.35)
osmi razred in deveti razred ob 15.40 uri (do 16.25)
 Če bo potrebno in mogoče, se bo v tem tednu urnik še kaj dopolnil. Če pa kdo v določenem terminu res ne bi mogel prihajati k verouku, pa naj se s starši oglasi pri katehetu, da se poišče ustrezna rešitev.
 Posvetimo Bogu svoje delo – otroci, starši, katehistinja in katehet.  Vse župnijsko občestvo pa naj nas spremlja z molitvijo.

Mladinski – srečanja fante in dekleta (dijake, študente, mlade delavce in kmete, …). Začetek bo v soboto, 1. oktobra. Lepo vabljeni! Pridružite se vsi, ki ste letos zapustili osnovno šolo.

VSESLOVENSKI SHOD MLADIH »STIČNA 2016« – v soboto, 17. septembra
Program: od 9.00 do 18.00 festival mladostne vere (delavnice, nogometni turnir, odmor za kosilo, sv.maša, koncert Stična Banda, …), zaključni program – zabava brez alkohola. Vmes bo priložnost tudi za sv.spoved, za srečanja z mladimi iz vseh koncev Slovenije in zamejstva, pogovor, … Geslo »Sem orodje Božjega usmiljenja.« Mladi, prav lepo vabljeni! Razmislite in se ćim prej odločite »za«!

MAŠNI NAMENI

NED – 4.9.—angelska
23. nedelja med letom
Rozalija, dev., spokor.  
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Frančiško (20.) oblet. in Franca Kok (v Šentrupertu)

PON. 5.9.
Mati Terezija, redovna ustanoviteljica    
19.00 za +Ivana Pintarja –oblet.

TOR – 6.9.
Zaharija, prerok    
19.00 za +Rozalijo Pustoslemšek in vse njene

SRE – 7.9.
Regina, dev., mučenka    
19.00 za +Marijo (r. d., god) in Franca Derča

ČET – 8.9.
Marijino rojstvo – mali šmaren    
17.00 za +Binija Stepišnika (v Šentrupertu)
19.00 za + Marijo (god) in Ivana Grah

PET – 9.9.
Peter Klaver, jezuit, misijonar    
19.00 za + Franca Kolšek in starše Božič

SOB – 10.9.
Pulherija, cesarica    
16.30 poroka s sv. mašo za blagoslov in srečo v zakonu

NED – 11.9. katehetska
24. nedelja med letom
Prot in Hijacint, mučenca
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 v čast Svetemu Duhu
Bogoslužni začetek verouč. leta
Darovanje za namene kateheze

V dneh pred nami: Priprava na novo veroučno leto.

Bralci v ned.: I. Franc Skok, Anka Trogar; II. Veroučenec(ka), Marija Rančigaj
Dežurni ministrant(ka): Melanija Hadolin, Špela Pajer
Urejanje župnijske cerkve: oseba izven skupin

V okviru škofije bo: v Brestanici, v nedeljo, 4.9. ob 14. uri posvetitev naše škofije Jezusovemu in Marijinemu Srcu., v soboto 10.9. ob 9. uri pa molitveno srečanje za duhovne poklice v Petrovčah.