Oznanila za 38. teden 2016

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2016-38-1
»Kdor je zvest v najmanjšem, je zvest tudi v velikem, kdor pa je krivičen v najmanjšem, je krivičen tudi v velikem. Noben služabnik ne more služiti dvema gospodoma: ali bo namreč enega sovražil in drugega ljubil, ali se bo enega držal in drugega preziral. Ne morete služiti Bogu in mamonu.« (Lk 16,10.13)

BESEDA O BESEDI

OBRAČUN KOT PRILOŽNOST Lk 16,1–13

Pred kratkim mi je prijatelj z občudovanjem pripovedoval o znancu, ki dela ves dan. »Od jutra do večera je predan svojemu delu!« je pribil. »Poglej, ali ni to za naju, ki sva duhovnika, izziv, da bi bila ves dan z vsemi močmi predana delu za Božje kraljestvo,« sem mu odgovoril. Na dogodek sem se spomnil ob besedah današnjega evangelija: »Če torej niste bili zvesti pri ravnanju s krivičnim mámonom, kdo vam bo zaupal resnično dobrino?« (Lk 16,10). Opozarjajo nas, naj bomo v življenju resni in delavni, še posebej, ko bo potrebno upravljati »resnično dobrino«, to je delati za Božje kraljestvo.
Morda se nam zdi čudno, da Kristus pohvali iznajdljivost krivičnega oskrbnika. Vendar ne hvali njegove krivičnosti (napačno upravljanje z gospodarjevim premoženjem), ampak njegovo iznajdljivost. Ko pokaže nanjo, nam naroča, naj iznajdljivost, ki jo je on uporabil pri upravljanju z gmotnimi dobrinami, mi uporabimo pri delu za Božje kraljestvo, kajti, »kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem«. – Dejstvo je, da nas od Gospoda ločuje predvsem stalna navezanost na greh in napake, ki jih ponavljamo in smo jim postali že sužnji ter se nanje tako navadili, da se jih ne trudimo več odpraviti. Zato prosimo, naj bo Gospod naše največje bogastvo in naj nam stoji ob strani, da ne bi bili navezani na greh, ampak bi bili pozorni na priložnosti, ki nam jih daje Bog, in bi se spreobrnili. (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

25. nedelja med letom—šmatevška

Zahvaljen, Gospod, za priliko o iznajdljivem oskrbniku.
V marsičem smo mu podobni.
Tudi mi trgujemo in kupčujemo, zazrti v mamona in bleščavo posvetnih dobrin.
Saj bi radi služili samo tebi, a nas vabljivo udobje spet in spet odvrne od tvojega križa. Naš svet je svet pridobitništva, ti nam ponujaš le blagre uboštva. Tvoji zemeljski dnevi niso bili nasičeni z vabami reklame, mi pa se utapljamo v sladkih ponudbah.
Samo zato te je težko prepoznati kot edino Resnico tega sveta.
(po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh)

KATEHISTINJI MARIJI RANČIGAJ PODELJENO KANONIČNO POSLANSTVO

Navedeno iz dokumenta o podelitvi:
Spoštovana gospa Marija Rančigaj!
Pravilnik o kanoničnem poslanstvu katehistinj in katehistov določa pogoje za prejem kanoničnega poslanstva. Na podlagi uspešno končanega štiriletnega študija na Katehetsko pastoralni šoli v Celju, z odlično napisano zaključno nalogo, in študija biblične smeri KPŠ v Mariboru, in z ozirom, da že imate redno katehezo v župniji Gomilsko ter da aktivno sodelujete v življenju župnije, Vam podeljujem kanonično poslanstvo za dobo petih let, t.j. do 1. septembra 2021.
Prepričan sem, da boste svoje delo z velikodušnostjo opravljali v Božjo čast in blagor vernikov župnije Gomilsko.
Pri Vašem pastoralnem delu naj Vas spremlja obilje Božjega blagoslova, varstvo blažene Device Marije ter zgled in priprošnja bl. škofa Antona Martina Slomška!
Pozdrav v Gospodu!       dr. Stanislav Lipovšek, celjski škof

Spoštovana gospa Marija Rančigaj!
Že na katehetsko nedeljo izrečenim čestitkam in voščilom pridružujemo tudi te zapisane: On, ki je naš edini Učitelj naj da sadove vašemu delu; Vas pa naj to delo, kljub temu, da je včasih zelo zahtevno, prinaša veselje in zadovoljstvo.
sožupljani

Naslovljeno na vas

DRAGI STAREJŠI ŽUPLJANI
Zopet je pred nami zadnja septembrska nedelja, ki je že dolga leta dan vašega župnijskega srečanja. To je lepa priložnost, da pridete skupaj, se pogovorite, poveselite, pa si tudi kaj izmenjate bogate izkušnje in spoznanja. Zato ste prav lepo vabljeni na letošnje vaše srečanje, ki bo v nedeljo, 25. septembra 2016 ob 10.00 uri na Gomilskem.
Prvi del srečanja bo v župnijski cerkvi, kjer bomo skupaj pri nedeljski sv. maši. Bogoslužje bo vodil p. Anton Lavrič od Sv. Jožefa v Celju.
Od 9.30 ure naprej bo na razpolago za sv. spoved. Med sv. mašo boste tisti, ki boste želeli, prejeli sv. bolniško maziljenje. Lepo vabljeni k sv. obhajilu. Zaželjeno je tudi, da bi sedeli bolj spredaj. Če težje vstajate, kar mirno sedite vso mašo.
Drugi del srečanja pa bo takoj po sv. maši v župnijskem Domu srečanj, kjer se boste ob okrepčilu pogovorili, morda tudi kaj zapeli, …
Dobrodošli tudi, če boste prišli samo na ta drugi del srečanja okrog 11. ure.
Kdor bi imel težave glede prevoza ali spremstva, naj sporoči v župnišče (tel 03 572-61-98) ali kateremu sodelavcu karitas in se bo to uredilo.
Župnik, župnijski pastoralni svet in vsi župljani vas vse prijazno vabimo in z veseljem pričakujemo!
/Če je kdo že dopolnil 70 let, pa ne bi osebno dobil vabila, naj velja to oznanilo kot vabilo!/

25. septembra, bomo obhajali SLOMŠKOVO NEDELJO
2016-38-2Že v soboto, na sam praznik, bo na Ponikvi Slomškov dan s srečanjem vzgojiteljev, učiteljev in katehetov (ob 9.30 začetek na Slomu, na Ponikvi pa somaševanje, ki ga bo vodil naš škof.
Glavno slavje Slomškove nedelje pa bo v nedeljo v novi cerkvi Antona M. Slomška v Maribor—Košaki. Ob 15.00 molitvena ura, ob 16.00 somaševanje, ki ga bo vodil ap. nuncij, pridigal mariborski nadškof. Ob tej priliki bo prenos relikvij bl. Antona M. Slomška in sv. Janeza Pavla II. Vabljeni.

MAŠNI NAMENI

NED – 18.9. Šmatevška
25. nedelja med letom
Ariadna, mučenka  
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Ivana in Franca Šeligo
(Za oznanjevanje evangelija)
sv. krst

PON – 19.9.
Januarij, škof, mučen. 
19.00 za +Franca Merzelja

TOR – 20.9.
Andrej Kim Tae-gon in drugi korejski mučenci    
19.00 za +Jakoba -oblet. in Julijano Korošec ter sorodnike

SRE – 21.9.
Matej (Matevž), evangelist, apostol 
19.00 za +Faniko (r. d.) in Gašperja Toman

ČET – 22.9.
Mavricij, učenec  
17.00 za +Ivana Krsnik in Marijo Stepišnik -oblet. (v Šentrupertu)
19.00 za +Slavico Drolc

PET – 23.9.
Pij iz Pietrelcine, redov    
19.00 za + Marijo in Jožefa Vasle in vse Drčeve

SOB – 24.9.
Anton M. Slomšek, šk.  
19.00 za +Alojza oblet. in vse Tiseljnove

NED – 25.9.
26. nedelja med letom
SLOMŠKOVA NEDELJA
Sergij, menih
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za blagoslovljeno jesen življenja
SREČANJE STAREJŠIH ŽUPLJANOV

V tem tednu:
Seja župnijskega pastoralnega sveta: bo v četrtek ob 20.00 uri v Domu srečanj. Vsi člani lepo vabljeni.
Bralci v ned.: I. Janez Jelen, Anja Rožič P. II. Petra Basle, Robert Natek
Dežurni ministrant(ka): Marko Mak, Nejc Lapuh
Urejanje župnijske cerkve: Zakl

V nedeljo bo kvatrna nabirka za bogoslovje. Bog povrni!