Oznanila za 39. teden 2016

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2016-39-1
Abraham mu je rekel: ‚Sin, spomni se, da si v svojem življenju prejel dobro in prav tako Lazar húdo; zdaj se tukaj veseli, ti pa trpiš. In vrh tega je med nami in vami narejen velik prepad, da tisti, ki bi hoteli od tod priti k vam, ne morejo; pa tudi od ondod
ne morejo sem.‘ (Lk 16,25–27)

BESEDA O BESEDI

ČISTO PRI NAŠIH VRATIH Lk 16,19–31

Blažena mati Terezija je pripovedovala, da je bila v Bombaju velika konferenca o revščini. »Ko sem prišla na kraj srečanja, sem prav nasproti vhoda, kjer je več kot sto ljudi razpravljalo o problemu lakote, našla umirajočega človeka. Vzela sem ga v naš dom za umirajoče, kjer je umrl zaradi lakote, medtem ko so ljudje v konferenčni dvorani govorili, kako bodo v petnajstih letih pridelali toliko hrane, toliko tega in toliko onega živila …« Učeni udeleženci konference so pri vratih imeli človeka, ki je bil potreben njihove pomoči. Tudi »pri vratih« (Lk 16,20) bogataša iz današnjega evangelija je ležal revež, naveden prav z imenom – Lazar. Ni bil deležen pozornosti, celo psi so imeli z njim več usmiljenja kot bogataš. Ta je najbrž imel velike načrte in ustvaril velike stvari, o čemer pričata njegov visoki položaj in bogastvo, a je prezrl stisko konkretnega človeka.
Taka nevarnost preži na vsakega človeka. Kdo ne pozna ljudi, ki govorijo, da bi radi šli med najbolj revne in zapuščene ter jim pomagali? Hočejo pomagati pri velikih projektih in zasedati vidna mesta v humanitarnih organizacijah, obenem pa niso sposobni prijaznosti v družini, na delovnem mestu ali v soseski, bežijo od zakonca in otrok ter ta beg »oblečejo« v plašč plemenitosti.
»S prijateljicami smo bile na dopustu, obiskale smo tudi cerkev. Kako lepo je bilo!« mi je pripovedovala neka gospa. Ne vem, ali sem ravnal prav, ko sem ob njenih besedah molčal in ji nisem odgovoril, da bi bilo bolje, če bi šla na dopust z možem in otroki ter bi te peljala v cerkev. Morda bi ti prav po njeni odprtosti in konkretnih dejanjih prijaznosti najbližji lahko spoznali Boga? Kolikokrat ljudje napačno menimo, da se bomo po izrednih dogodkih približali Bogu. (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

25. nedelja med letom—Slomškova, ekumenski dan

Glavno slavje Slomškove nedelje bo to nedeljo (25.9.) v novi cerkvi Antona M. Slomška v Maribor—Košaki. Ob 15.00 molitvena ura, ob 16.00 somaševanje, ki ga bo vodil ap. nuncij, pridigal mariborski nadškof. Ob tej priliki bo prenos relikvij bl. Antona M. Slomška in sv. Janeza Pavla II. Lepo vabljeni.

Kristus je za izpolnitev Božjega odrešitvenega načrta poklical k sodelovanju apostole ter njihove naslednike in pomočnike – vse do današnjih časov. Greh, razdori, trpljenje in obup so se prepletali s krepostmi, spravami, veseljem in upanjem.
Med velike Kristusove sodelavce v boju za zmago dobrega nad zlom, za pomiritev in spravo ter vse večjo edinost v razdeljeni Kristusovi Cerkvi spada prvi mariborski škof, bl. Anton Martin Slomšek. Smemo ga šteti za pomembnega apostola cerkvene edinosti ali pionirja sodobnega ekumenskega gibanja. Že leta 1851 je škof Slomšek namreč ustanovil posebno molitveno družbo – Bratovščino sv. Cirila in Metoda – ter po njej vabil slovenske in druge evropske kristjane k molitvi in delu za edinost Kristusove Cerkve.
Drugi vatikanski vesoljni cerkveni zbor je v ospredje postavil prav to razsežnost Cerkve – skrb za iskreno in čimbolj popolno edinost vseh kristjanov v in vseh krščanskih Cerkva z raznimi poimenovanji.
Današnji ekumenski dan na Slomškovo nedeljo vabi tudi vse nas, slovenske katoličane, da bi postali goreči apostoli edinosti, po zgledu bl. škofa Slomška. Edinost je namreč velik Božji dar in zanj moramo predvsem veliko moliti. Hkrati pa živeti evangelij, da bomo tako z življenjem pričali za Kristusa, ki vabi k ljubezni in edinosti. To je t. i. duhovni ekumenizem, ki je po mnenju 2. vatikanskega koncila duša ekumenskega gibanja. Kristus, veliki »zedinjevalec«, je bolj kot naših lepih misli, čustev in besed vesel naših dejanj. Needinost med kristjani in Cerkvami, je veliko pohujšanje za svet. Vse moramo storiti, da to pohujšanje s sovjimi molitvami, dobrimi deli in celotnim življenjem odpravimo ali vsaj zmanjšamo. Postanimo ob Slomšku tudi mi apostoli edinosti. (po: S. Janežič, Slava Bogu – mir ljudem)

 
Naslovljeno na vas

SV. KOZMA IN DAMJAN—26. septembra
Svetnika upodabljajo kot mlada zdravnika v dolgi vzhodnjaški obleki, in z visokim pokrivalom. V roki držita zdravniško stekleničko in zdravniško orodje ali Merkurjevo palico z dvema kačama, ki je bila od nekdaj znamenje zdravnikov. Poleg zdravnikov in lekarnarjev, zobozdravnikov, kirurgov in zdravniških šol so ju izbrali za svoja zavetnika še drogisti, brivci, fiziki in slaščičarji.
Letos je Slovensko Farmacevtsko društvo izdalo knjigo Zavetnika lekarnarjev in zdravnikov sv. Kozma in Damijan v slovenski umetnosti. Tam sta na strani 36. predstavljena kipa teh dveh svetnikov z glavnega oltarja naše župnijske cerkve.

V tem tednu, v soboto, bomo vstopili v mesec OKTOBER, ko je MOLITEV ROŽNEGA VENCA še posebno v ospredju.
2016-39-2Nagovarjajo nas tudi besede papeža sv. Janeza Pavla II.:
»Rožni venec je moja najljubša molitev. Je čudovita molitev, čudovita v svoji preprostosti in globini. Zares, na ozadju besed zdravamarije se pred očmi duše vrstijo najpomembnejši prizori življenja Jezusa Kristusa. Hkrati more naše srce ključiti v zaporedje skrivnosti rožnega venca vse dogodke, ki sestavljajo življenje posameznika, družine, naroda, Cerkve in človeštva; osebne izkušnje in doživetja bližnjega, posebej tistih ljudi, ki so nam najbližji, ki so nam pri srcu. Tako v preprosti molitvi rožnega venca utripa ritem človeškega življenja.« (po: sv. Janez Pavel II)

Novo skavtsko leto: Dragi osnovnošolci in srednješolci, otroci in mladi!
Skavtski voditelji stega Prebold-Polzela 1 vas znova vabijo v svoje vrste:
Vse že »stare« skavte in vse, ki bi skavti še želeli postati vabimo, da se nam 1. okt. 2016 ob 10. uri pridružite v Preboldu pred Aninim domom.
»Zagotavljamo, NE bo vam žal!«

MAŠNI NAMENI

NED – 25.9.
26. nedelja med letom
SLOMŠKOVA NEDELJA
Ekumenski dan
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za blagoslovljeno jesen življenja
SREČANJE STAREJŠIH ŽUPLJANOV

PON. 26.9.
Kozma in Damijan, mučenca    
19.00 za +Zofijo Vasle—oblet.

TOR – 27.9.
Vincencij Pavelski, duhov., ustanov. lazarist.  
19.00 za +Marijo Semprimožnik

SRE – 28.9.
Venčeslav (Vaclav), mučenec    
19.00 za +Franca Orožim in vse Mlinarjeve

ČET – 29.9.
Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli 
17.00 ne bo sv. maše (bo v nedeljo) (v Šentrupertu)
19.00 za +Antona Pintarja

PET – 30.9.
Hieronim, duhov., c.uč
19.00 za + Franca in Poldiko Praprotnik

SOB – 1.10.
Terezija D. Jezusa, dev., cerkvena učiteljica    
19.00 za +Ivana Rajovca in vse Grabnerjeve

NED – 2.10.
27. nedelja med letom
Rožnovenska nedelja
Angeli varuhi
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
2 sv. krsta
10.00 za +Franca, Ladislava in vse Šramove

V tem tednu: so na koledarju spominski dnevi zelo znanih svetnikov:
sv. Kozma in Damjana, sv. Vincencija Pavel., sv. nadangeli, sv. Terezije.

Bralci v ned.: I. Lucija Blatnik, Tilen Natek; II. V Šentrupertu: Ana in Nika Šram
Dežurni ministrant(ka): Nika Šlander, Valerija Jernejc
Urejanje župnijske cerkve: Gomilsko

Napoved: v nedeljo, 9. oktobra bo ob 10. uri slovesnost zakonskih jubilantov.