Oznanila za 41. teden 2016

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2016-41-2
Eden izmed njih pa, ko je videl, da je ozdravljen, se je vrnil, in je z velikim glasom slavil Boga. In padel je na obraz pred njegove noge ter se mu zahvaljeval; in ta je bil Samarijan. Jezus pa je spregovoril: »Ali ni bilo deset očiščenih? Kje pa je onih devet?« In rekel mu je: »Vstani in pojdi, tvoja vera te je rešila.« (Lk 17,15–17.19)


BESEDA O BESEDI

KAJ SE SKRIVA ZA ČUDEŽI? Lk 17,11–19

V evangeliju današnje nedelje Kristus ni doživel hvaležnosti. Od desetih gobavcev, ki jih je ozdravil, se mu pride zahvalit samo eden. Zares skromen odstotek! Pa ne gre samo za problem priznanja in hvaležnosti, ampak tudi za globlje sporočilo odrešenja. Samo eden »se je vrnil in z močnim glasom slavil Boga« (Lk 17,15) pravi evangelij, in tako priznal, da za ozdravljenjem stoji Bog. Samo eden od ozdravljenih je »padel na obraz … in se mu zahvaljeval«. Besede nakazujejo, da je samo on v Jezusu prepoznal Odrešenika in Božjega Sina. Za ozdravljenjem je videl globlje Božje delovanje, odrešenjsko skrivnost, prihod Odrešenika. Za druge je bilo pomembno, da so ozdraveli in da so doživeli čudež, za njim pa niso iskali globljih vzrokov in niso prepoznali Božjega delovanja.
Kdor prizna Boga in vidi za dogodki v svetu njegovo delovanje, je hvaležen. Kdor je hvaležen Bogu, pa bo hvaležnost do njega izkazoval z dobroto do ljudi: »Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili« (Mt 25,40).  –  Velikokrat ljudje trpijo zaradi nehvaležnosti. Koliko starejših ljudi, ki so osamljeni v domovih za ostarele, bi bilo presrečnih, če bi jim bližnji pokazali samo malo hvaležnosti in izkazali drobno pozornost. In bilo bi manj občutka nekoristnosti, tako morečega za sodobnega človeka. Hvaležnost je v našem neosebnem času redka. Obnovo osebnih odnosov lahko pričakujemo samo od tistih, ki še upoštevajo Boga kot najvišjega Dobrotnika in mu izkazujejo hvaležnost. Hvaležnost do človeka bo potem prišla sama od sebe. (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

28. nedelja med letom

SLOVESNOST ZAKONSKIH JUBILANTOV

 

To praznovanje je zelo pomenljivo. Je praznik zveste ljubezni, je praznik zvestobe dani odločitvi in obljubi, je lep sklep tedna za življenje. Kolikim so zakonci posredovali nadvse dragoceni dar življenja, jim tudi za ceno žrtev nudili vse potrebno za njihovo rast v zrele človeške osebe, jih pripravili na samostojno življenje in četudi so že šli na svoje še vedno mislite nanje, se jih spominjate v molitvah, oni pa vaju radi obiskujejo s svojimi otroki—vašimi vnuki.

Župljani se veselimo vašega praznovanja, vas in vaš zgled cenimo in želimo, da bi z njim spodbujali mlade, da bi brez prevelikega omahovanja  stopili na to pot.

Pa iskrene čestitke in voščila, da bi bila skupna pot, ki je pred vama srečna in blagoslovljena.

Družinska jutranja molitev

Dobri Bog, zahvaljujemo se ti za nov dan,  ki ga lahko začenjamo skupaj. 2016-41-1
Prosimo te: blagoslovi ta dan,  da bo za nas postal dober dan.
Blagoslovi nas, ki smo zbrani kot družina, 
in naj drug drugemu postajamo blagoslov.
Spremljaj nas s svojim blagoslovom na naših poteh.
Odpri naša srca, da bomo začutili, kaj potrebujejo drugi.
Naj s hvaležnostjo preživimo ta dan, ki nam ga podarjaš.
Pomislimo tudi na tiste, ki so danes vstali žalostni,
ker nimajo tega, kar potrebujejo za življenje.
Spomni se tudi njih,
da bodo ta dan lahko preživeli v zaupanju vate in v ljudi

 SREČANJE CERKVENIH PEVSKIH ZBOROV NAŠE DEKANIJE

Bo to nedeljo, 9.10. ob 15.00 uri v župnijski cerkvi v Braslovčah. Vsako župnijo zastopa  en zbor ali skupina. Iz naše župnije bo pel Gomilski kvintet. Vabljeni tudi poslušalci—tudi lepa priložnost, da tam nadaljujete praznovanje zakonskega jubileja.

Naslovljeno na vas

DRUŽINA, KI PRAZNUJE

Sodobni človek je izumil prosti čas in izgubil čut za praznik. Potrebno je ponovno odkriti čut za praznik, posebej za nedeljo kot »čas za človeka« in predvsem kot »čas za družino«. Odkrivanje srca praznika je odločilno za humanizacijo dela, da bi to dobilo pozitiven pomen in ne bi bilo razumljeno zgolj kot dogovor na potrebo, temveč bi nas odpiralo za odnos in podelitev: s skupnostjo, z bližnjim in z Bogom.
Za kristjane je sedmi dan »gospodov dan«, ker slavi Vstalega, ki je prisoten in živi v krščanski skupnosti, v družini in v osebnem življenju. Je velika noč, ki se jo obhaja vsak teden.
Družina, ki zna prekiniti običajni tok časa in narediti premor, da bi se hvaležno spomnila dobrote, ki jo prejema od Boga, se vadi v vstopanju v Božji počitek. Družina, ki je poklicana k počitku v Bogu, zna usmeriti razpršene dni v dan hvaležnosti. Pričakovanje vsakega dne zna pretvoriti v edino pričakovanje Gospodovega dne. Kot ozdravljeni gobavec se vrača, da bi se zahvalila za ozdravitev vseh. Z vztrajnostjo svoje prošnje skrajša čas pričakovanja osmega dne, zaradi katerega Ženin obljubi nevesti: »Da, pridem kmalu.« »Amen, pridi, Gospod Jezus!« (Raz 22,20).

Moja skrivnost je povsem preprosta: molim.
V svoji molitvi se povsem zedinimi s Kristusovo ljubeznijo.
Vidim: moliti pomeni ljubiti Jezusa, moliti z njim pa pomeni živeti.
In to pomeni uresničevati njegove besede.
Molitev mi pomeni, da sem 24 ur na dan zedinjena z Jezusovo voljo,
da živim zanj, po njen in z njim.   (sv. mati Terezija)
ROMANJE ŽUPNIJSKIH SODELAVCEV
Romanje župnijskih sodelavcev (pevovodij in cerkvenih pevcev, članov ŽPS, cerkvenih kjučarjev, krasilk in krasilcev, sodelavcev župnijske karitas, bogoslužnih bralcev, …) bo to soboto 15. oktobra na Kum. Avtobus pripelje na vrh. Odhod bo ob 9.00 uri. Sozakonca lahko povabite seboj. Zaradi organizacije vsega potrebnega se prijavite čim prej v svoji skupini ali pri župniku.

MAŠNI NAMENI

NED – 9.10.
28. nedelja med letom
Dionizij, škof in tov. m.
Sklep tedna za življenje
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za zakonce jubilatne in vse njihove
slovesnost zakonskih jubilejev

PON. 10.10.
Florencij in Kasij, muč.
19.00 za +Ivana –oblet. in starše Vaš

TOR – 11.10.
Filip, diakon
19.00 za +Ano Pristalič in vse njene

SRE – 12.10.
Maksimilijan Celjski, mučenec, sozavet. šk.
19.00 za +Barbaro in vse Dobnikove

ČET – 13.10.
Koloman, mučenec
17.00 Za +Binija Stepišnika (v Šentrupertu)
19.00 za +Marijo Kusjan

PET – 14.10.
Kalist I., papež
19.00 za + Vero Jelen

SOB – 15.10.
Terezija Velika /Avilska  dev., cerkvena učitelj.
Romanje župnijskih sodelavcev
19.00 za vse pokojne iz družine Kozole

NED – 16.10.
29. nedelja med letom
Marjeta M. Alakok, devica, redovnica
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +Alojza  Lukmana
2 krsta

V tem tednu: v tem tednu sta na bogoslužnem koledarju posebno poudarjena: sv. Maksimilijan Celjski, katerega god naj bi slovesneje praznovali v naši—celjski škofiji in sv. Terezija Velika, cerkvena učiteljica.

Svetopisemska skupina se bo zbrala v torek ob 19.45 uri v župnišču. Lepo vabljeni, da se nam pridružite še na novo.

Bralci v ned.: I. Tilen Hadolin, Sonja Mandelc   II. Petra Rančigaj, Eva Skok
Dežurni ministrant(ka): Neža Novak, Ana Srebočan
Urejanje župnijske cerkve: Zakl