Oznanila za 43. teden 2016

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2016-43-1
Cestninar pa je od daleč stal in še oči ni hotel povzdigniti proti nebu, ampak se je trkal na prsi in govoril: »Bog, bodi milostljiv meni grešniku!« Povem vam: »Ta je šel opravičen na svoj dom, oni pa ne; zakaj vsak, kdor se povišuje, bo ponižan in, kdor se poni-
žuje, bo povišan.« (Lk 18,13–14)


BESEDA O BESEDI

PONIŽNO ZAUPAJMO V BOGA, NE VASE Lk 18,9–14

Celo dobra dejanja ali sposobnosti so lahko ovira za srečanje z Bogom, če postanejo vzrok za bahanje ali napuh. Tudi farizeju v evangeliju je bila navezanost na njegova dobra dejanja ovira za srečanje z Bogom. Ko je prišel v tempelj, se je »bahal« z njimi. Tako je bil zaverovan vanje, da je pozabil na dve temeljni kreposti: ljubezen in ponižnost. – Farizejevo obnašanje je napačno, ker v svojem »obrekovanju« cestninarja in grešnikov zanemarja prvo in najvažnejšo zapoved – ljubezen do Boga in do bližnjega. Poleg tega se je cestninar želel spreobrniti in je za to prosil Boga, farizej pa je hotel, naj se spreobrnejo »drugi ljudje«, ki so grešniki. Brez ponižnosti je molitev poudarjanje »jaza«, ne Boga; je zaupanje vase, v svoje sposobnosti in zasluge, ne pa v Boga in v njegovo usmiljenje. Potem se lahko hitro spremeni v napuh in zagledanost vase, ki kaj kmalu rodi podcenjevanje drugih, kakor se je zgodilo v evangeljski priliki. Tako farizej kot današnji novodobniki ne potrebujejo odrešenja in za Boga ni več prostora. Zato veljajo besede: »Vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo povišan.«
Vprašanje pa je, ali je bil farizej res tako pravičen, kakor se je bahal. Kristus je namreč priliko namenil predvsem ljudem, »ki so bili prepričani, da so pravični in so zaničevali druge«. Se pravi, neiskrenim, ki trdijo, da nimajo greha. Cestninar je bil vsaj iskren. Njegovo življenje ni bilo idealno in nam ga evangelij ne daje za vzor. Vendar se mož zaveda svoje grešnosti in zaupa v Boga, v njegovo pravičnost, v njegovo ljubezen in usmiljenje. Odreši ga vera in zaupanje v Boga. Nima ničesar, s čimer bi se ponašal, zanese se le na Božjo milost in usmiljenje. To pa je očitno zanesljivejše od bahanja s človeško pravičnostjo, saj je cestninar »šel opravičen domov, oni pa ne«. (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

30. nedelja med letom—misijonska

Slovenija ima (po podatkih Misijonske družbe Slovenije) več kot sedemdeset misijonarjev, ki delujejo po vsem svetu. Njihovo delo je različno, saj zaobjema tako pastoralno delo kakor socialno pomoč ljudem. Misijonarji in misijonarke gradijo cerkve, šole, dispanzerje, ceste … Ob tem pa se tudi aktivno ukvarjajo z ozaveščanjem ljudi v šolah, zdravstvenih centrih … Dobrote ni nikoli preveč in dela nikoli ne zmanjka. Ne spomnimo se nanje le na misijonsko nedeljo – podpremo jih lahko vsak dan v letu: finančno in materialno, pa tudi z iskreno molitvijo zanje. Za najbolj pogumne, ki čutijo klic v sebi, pa zagotovo velja povabilo, da se jim pridružijo v misijonskih deželah.

Gospod, ozri se na svoje misijonarje:
duhovnike, redovnike in laike, ki so vse zapustili,
da bi svetu oznanjevali tvojo besedo in tvojo ljubezen.
Bodi jim močan zaščitnik, krepka opora,2016-42-3
zavetje v puščavskem pesku, senca v ekvatorski vročini,
pomoč v premagovanju ovir, varnost pred padci.
Varuj jih v težkih trenutkih.
Usmerjaj njihove moči, tolaži njihova srca,
ovenčaj njihovo delo z duhovnimi uspehi.
Naj ne iščejo človeških uspehov niti minljivih dobrin,
ampak se trudijo le za tvojo zmago in blagor duš.
Tvoje božansko obličje na križu jih spremlja skozi življenje.
Govori jim o junaštvu, odpovedi, ljubezni in miru.
Krepčaj in vodi jih skozi nevarnosti.
Daj jim luči in moči, da bo svet vedno bolj spoznaval tvoje blagoslovljeno ime
in da ti bodo mogli sredi vedno večjega števila tvojih sinov in hčera.

Pri obeh sv. mašah bomo svoje darove (zbirko) namenili za misijone. Bog povrni!
Danes —na misijonsko nedeljo /23.10./ bo glavno praznovanje misijonske nedelje v Celju pri Sv. Jožefu.: ob 15. uri molitvena ura, ob 16. uri sv.maša Tam bodo navzoče tudi  vizitatorice sester usmiljenk z vzhodne Evrope, zbor, ki poje malgaške pesmi, celjski škof dr. Stanislav Lipovšek, misijonarji in generalni superior lazaristov, Tomaž Mavrič. Vsi lepo vabljeni!

Naslovljeno na vas

Slomškovo bralno priznanje 2016/17
Seznam knjig za Slomškovo bralno priznanje (SBP) vse, od najmlajših, do najstarejših, spodbuja k branju knjig, ki izhajajo iz življenja in vodijo k Življenju. Nekatere zgodbe so vesele in navihane, druge bolj resne in razmišljujoče. Prav vse pa nas želijo spodbuditi k setvi dobrega, plemenitega in srčnega. Akcija branja poteka že sedemnajsto leto. Naj obrodi obilen sad!
Starši, vključite svoje otroke v SBP! Na naši župniji to branje poteka že tretje leto. Knjige preskrbi župnija. Za vse sodelujoče pri SBP bo zaključna prireditev SBP v soboto, 6. maja 2017, na Ponikvi.
Prebrati je potrebno najmanj tri knjige iz priporočenega seznama, štiri prebrane knjige pa prinesejo zlato nalepko. Vodja SBP na župniji na ustrezen način preveri prebrano literaturo, na podlagi česar bralci prejmejo ustrezno priznanje, oz. nalepko. / Katehistinja

Sestanki—srečanja za starše veroučencev v tem tednu:
Za starše veroučencev četrtega in petega razreda gomilske skupine in četrtega razreda trnavske skupine bo v pon. (24.10.) ob 17.30 uri.
Za starše veroučencev tretjega razreda—kandidatov za prejem prvega sv. obhajila gomilske in trnavske skupine bo v torek (25.10.) ob 17.30 uri.
Za starše veroučencev osmega razreda gomilske in šentrupertske skupine bo v sredo (26.10.) ob 17.30 uri.
Za starše veroučencev prvega in drugega razreda gomilske in trnavske skupine bo v četrtek (27.10) ob 17.30 uri.
Vsi sestanki bodo v župnijskem Domu srečanj na Gomilskem.
Starši, če le morete, pridite zagotovo!

MAŠNI NAMENI

NED – 23.10.
30. nedelja med letom
MISIJONSKA NEDELJA
Janez Kapistran, duhov.    
7.00 češčenje  darovi za misijone
7.30 za vse župljane
10.00 za +Marijo Jerman, starše Jager Jerman

PON. 24.10.
Anton M. Claret, škof, redovni ustanovitelj  
19.00 za +Marijo Podbregar

TOR – 25.10.
Krizant in Darija, muč.    
19.00 za +Marijo Semprimožnik

SRE – 26.10.
Demetrij Solunski, muč    
19.00 za +Jožefo in Ivana Virant

ČET – 27.10.
Sabina Avilska, muč.    
17.00 za +Franca Rovšnika –30. dan (v Šentrupertu)
19.00 za +Anico Drev –30. dan

PET – 28.10.
Simon in Juda, apostola    
19.00 za +Alfonza Tekavca –oblet

SOB – 29.10.
Emerlinda (Linda), dev.    
19.00 za +Antona Pintarja
Prehod na zimski čas

NED – 30.10.
31. nedelja med letom
ŽEGNANJSKA NED.
Marcel, mučenec  
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +Franca in Marijo Lončar, žpk. Jožeta in vse Krajnčeve

V tem tednu:
Sestanki za starše veroučencev: vse je objavljeno na predhodni strani.

Karitas: Sestanek sodelavcev župnijske karitas bo v torek ob 19.45 uri (po sv. maši). Vsi sodelavci lepo vabljeni.

Seja župnijskega pastoralnega sveta bo v četrtek ob 20.00 uri v Domu srečanj. Vsi člani lepo vabljeni.

Bralci v ned.: I. Majda Jelen, Jure Vasle II. Ana Šlander, Marko Vasle
Dežurni ministrant(ka): Tajda in Lara Natek
Urejanje župnijske cerkve: Grajska vas