Oznanila za 44. teden 2016

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2016-44-1
Ko je Jezus prišel na ono mesto, je pogledal gor in mu rekel: »Zahej, stopi hitro dol; zakaj danes moram ostati v tvoji hiši.« In stopil je hitro dol in ga z veseljem sprejel. Ko so to videli, so vsi godrnjali: »Ustavil se je pri grešnem človeku.« (Lk 19,5–7)

BESEDA O BESEDI

KAJ DELAJO GREŠNIKI V CERKVI?   Lk 19,1–10

V današnjem evangeliju farizeji obtožujejo Jezusa, ker se je ustavil pri Zaheju. Godrnjali so: »Ustavil se je pri grešnem človeku« (Lk 19,7).
Navzočnost grešnikov v Cerkvi je bila in je za ljudi vzrok pohujšanja. Toda napake opažamo povsod: v družinah in organizacijah, tudi v Cerkvi. Ob napakah in grešnosti običajno srečamo nasprotni stališči. Ko ljudje slišijo, da je neki človek zagrešil kaj težkega, govorijo: »Takih ljudi ne bi  smeli trpeti v Cerkvi, morali bi jih izbrisati iz krstne knjige!« Ko pa, nasprotno, slišijo, da nekdo ne sme prejemati zakramentov, protestirajo: »Pa saj ne živimo v srednjem veku!« Čeprav odrekanje prejemanja zakramentov pomeni resen klic k spreobrnjenju, povabilo, naj se vrnejo k popolni edinosti s Cerkvijo, ali kakor pravi današnje prvo berilo: »Opominjaš jih, v čem so grešili, in opominjaš, naj se odvrnejo od hudobije in verujejo vate, Gospod« (Mdr 12,2).  –  Nihče ni brez napak. A zakaj javnost motijo prav napake v Cerkvi? Zdi se mi, da ljudje velikokrat kažejo na napake članov Cerkve, da bi »opravičili« svoje, nekako v slogu: »Če oni grešijo, potem se ni več treba držati zapovedi!« Verniki nismo brez napak, zato Cerkev primerjamo z zdraviliščem, kamor se zatekajo bolniki, ki bi radi prav z bivanjem v zdravilišču ohranili zdravje. Kaj pa napake duhovnikov? Žal tudi mi nismo brez njih. Na neki način bi duhovnika lahko primerjali z bančnim uslužbencem, ki ne daje od svojega, ampak posreduje tuje bogastvo. Tudi duhovnik ne daje od svojega, ampak posreduje od Božjega bogastva. Saj lahko celo bolni zdravnik zdravi bolnika! (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

30.  nedelja med letom—žegnanjska

ZAHEJEVO BOGASTVO

Jasno je, da Jezus nikoli ni laskal bogatašem in ni nikoli iskal njihovih uslug s tem, da bi pred njimi ublažil zahteve svojega evangelija. Prav nasprotno! Preden je Zahej slišal Jezusove besede: »Danes je v to hišo prišlo odrešenje«, je moral sprejeti pogumno odločitev: dati revežem polovico svojega denarja in nakopičenega premoženja, popraviti posledice svojega izsiljevanja in jih četverno povrniti. Če dobro pomislimo, sta to dve stvari, ki sta zahtevali od bogataša pogum in žrtev, ki je bila podobna ali pa celo večja od tega, da bi razdal vse in živel brez odgovornosti. Zahejev primer se nam tako zdi kot ogledalo evangeljskega spreobrnjenja, ki je vedno hkrati spreobrnjenje k Bogu in k ljudem.
Iz današnjega evangeljskega odlomka za bogataše prihaja upanje, pa tudi povabilo. Tudi oni so lahko, če hočejo, resnični Jezusovi učenci; toda korenito morajo spremeniti držo in mnenje glede svojega bogastva. Ni rečeno, da je edini način za urejanje njihovega premoženjskega stanja ravno »prodati in razdeliti revežem«; danes bi bila lahko druga, celo boljša pot, a hkrati skladna z evangelijem, če bi svoj denar uporabili odgovorno in v duhu socialne pravičnosti; na primer tako, da bi pravičneje razdelili dobiček med delavce, če je podjetje dejavno, pa tudi za ceno finančnih žrtev izboljšali pogoje dela v podjetju in se tako zadovoljili z dostojnejšim dobičkom. Poleg teh zahtev, ki se ne tičejo mnogih, ostaja dolžnost, da po svojih močeh prispevamo pri poštenih socialnih dejavnostih: pomagati ljudem, ki so preživeli naravno ujmo, podpirati misijone, predvsem pa pošteno plačevati davke (to je vedno normalen način delitve lastnega zaslužka s širšo skupnostjo). (povzeto po: R. Cantalamessa; Gettate le reti)

ZAHVALA OB ŽEGNANJSKI NEDELJI

Ob prazniku obletnic posvetitve naših štirih cerkva se zahvaljujem vsem njenim dobrotnikom—vsem, ki zanje skrbite, zanje namenjate svoje darove, jih urejate in krasite, jih cenite in se radi v njih zbirate; še posebno pa vsem, ki nosite soodgovornost zanje  v službi cerkvenih ključarjev, vsem, ki jih požrtvovalno urejate in krasite, ali pa sodelujete kot bogoslužni sodelavci. Bog vam povrni.
Tistim, ki bi se vam lahko pridružili, pa naj da ljubezni, da bi se za to odločili.
Vaš župnik v imenu župnijskega občestva in svojem imenu.

Naslovljeno na vas

O, Gospod, nauči nas, da bomo verovali v Božjo previdnost
in se ne bomo zanašali na našo človeško lakomnost.
Lakomnost še nikoli ni nikogar osrečila.
Daj, da se bomo izročili v tvoje roke in postali orodje tvoje volje.
Blagoslovi denar, ki se na svetu uporablja,
tako da bodo lačni mogli biti nasičeni, tisti, ki so brez obleke, oblečeni,
da bodo ubogi prižeti k srcu, bolni pa deležni zdravljenja.
Gospoda, daj nam svojega Svetega Duha, da bomo v veri,
ki nam jo ti naklanjaš, mi vsi jasno začutili, da smo zate najdragocenejši!
Po: Mati Terezija

Spored zahvalnih bogoslužij
Prva nedelja v novembru bo zahvalna nedelja. V okviru tega praznovanja se bodo nadaljevala zahvalna bogoslužja v naslednjih nedeljah v vseh naših cerkvah ob 10.00 uri:
– v župnijski cerkvi na Gomilskem bo prvo nedeljo (6.11) ob 7.30
– v Šentrupertu isti dan (6.11.) ob 10.00 uri,
– v Grajski vasi v nedeljo (13.11) ob 10.00 uri,
– v Šmatevžu v nedeljo (20.11.) ob 10.00 uri.
Tam, kjer bo zahvalna sv. maša, bo glavno bogoslužje tiste nedelje. Zato vabljeni v čim večjem številu tja.
V župnijski cerkvi pa takrat ne bo pozne sv. maše.

Sodelovanje pevcev pri nedeljskih sv. mašah
Prva nedelja v mesecu: pri prvi maši Gomilski kvintet (GK); pri drugi (tudi v Št.R.) mešani zbor (MCPZ)
Druga nedelja v mesecu: pri prvi maši ljudsko petje (LP); pri drugi maši mladinsko otroški zbor (MOZ)
Tretja nedelja v mesecu: pri prvi maši MCPZ; pri drugi maši zbor Sije
Četrta nedelja v mesecu: pri prvi maši MCPZ ali LP; pri drugi maši (MOZ)
Peto nedeljo (kadar je) pri prvi maši Sije; pri drugi maši LP
Vse skupine vabijo k sodelovanju nove pevce!

MAŠNI NAMENI  

NED – 30.10.
31. nedelja med letom
ŽEGNANJSKA  NED.
Marcel, mučenec
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +Franca in Marijo Lončar,  žpk. Jožeta in vse Krajnčeve
»otroška sv. maša«

PON. 31. 10.
Bolfenk, škof
Dan reformacije—d. p. d.
17.00 za +Šramove in Koširjeve

TOR – 1.11.
VSI SVETI
Vigor, škof
Dan spomina na mrtve -d. p. d.
7.30 za spravo in mir
14.00 za vse župljane—žive in rajne
Molitev na gomilskem pokopališču
16.00 Za +Marijo –oblet. , vse Petrovc (v Šentrupertu)
Molitev na šentrupertskem pokopališču
18.00 molitev rožnega venca za rajne

SRE – 2.11.
Spomin vseh vernih rajnih
7.30 za vse verne rajne
16.00 po papeževem namenu (v Šentrupertu)
17.00 za +Slavico Drolc

ČET – 3.11.  -prvi četrtek
Viktorin Ptuj., šk., muč.
17.00 za +Dragota Vovka in oče. Karla
Molitev za duhovne poklice

PET – 4.11.  -prvi petek
Karel (Drago) Boromejski, škof
17.00 za +Marijo Kusjan  (sin Drago)
Litanije Jezusovega srca

SOB – 5.11.
Zaharija in Elizabeta, st
17.00 za +Ferdinanda Orožima, Jakovčeve
Litanije Matere B.

NED – 6.11. ZAHVALNA
32. nedelja med letom
Lenart, opat
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane, zahvalna
10.00 za +starše Trapove, zahvalna (v Šentrupertu)

V tem tednu: zaradi šolskih počitnic verouka ni. Je pa sv. maša.

Bralci:  1. nov.: naj bodo na razpolago tisti, ki bodo takrat pri bogoslužju.
v ned.: I. Saša Griguljak, Franc Skok II. Št.R: Karmen P. Golob, Simeona Rakun
Dežurni ministrant(ka): Janez Vošner, …………………..
Urejanje župnijske cerkve: Zakl

Pozor: sedaj bo 3 nedelje druga sv. maša  ob 10. uri pri podružnicah!