Oznanila za 46. teden 2016

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2016-46-1
Tedaj jim je govoril: »Vstal bo narod zoper narod in kraljestvo zoper kraljestvo; veliki potresi bodo in kužne bolezni in lakota po mnogih krajih; grozote bodo in velika znamenja na nebu. Pred vsem tem pa bodo stegnili roke po vas in vas preganjali, … ter vlačili zaradi mojega imena pred kralje in poglavarje. Zgodilo pa se vam bo to v pričevanje. (Lk 20,10–13)


BESEDA O BESEDI

PRIČAKOVATI GOSPODA Lk 21,5–19

Sporočilo današnjega evangelija je, da Gospod ostaja z nami »vse dni do konca sveta«. Torej tudi (morda predvsem) v stiskah in preizkušnjah. Seveda moramo ostati tudi mi z njim, kar pomeni, da moramo biti zvesti njegovim besedam in se držati njegovega nauka. In kaj nam ta naroča? V današnjem evangeliju govori o koncu zgodovine in koncu sveta, a to ne pomeni sejanja strahu in »paničnega čakanja« na konec. Prav zaradi možnosti napačnih naukov nam Kristus v evangeliju kliče: »Glejte, da se ne daste zavesti!« Ne smemo se pustiti zavesti krivim naukom o Kristusu, ki nas kot Božji Sin odrešuje. Ko sem bil pred leti v Angliji, me je ob vstopu v veliko knjigarno sprejela reklama: »Kupite si knjigo, ki vam bo razkrila revolucionarne stvari o Kristusu. Knjiga, ki bo uničila Cerkev!« Že skoraj deset let je od tega, a Cerkev še vedno obstaja. Nastajajo pa vedno nove knjige, ki govorijo o Kristusu kot nekakšnem čarodeju, guruju, »reinkarnaciji« te ali one osebnosti. Prav taki nauki, ki sejejo zmedo, so zelo nevarni. Zato nas Kristus, naš Odrešenik in Božji Sin, svari: »Ne hodite za njimi!«.
Današnji evangeljski odlomek lahko upravičeno razumemo kot nekakšno »nevtraliziranje« številnih »apokaliptičnih napovedi« o koncu sveta, o grozotah in katastrofah. Taka sporočila niso evangeljska. Sveto pismo uči, »naj verniki mirno delajo in jedo svoj kruh« (2 Tes 3,12). Naroča, naj vestno opravljamo svoje poklicne in stanovske dolžnosti in tako pričakujemo Gospoda. – Z vestnim opravljanjem svojih dolžnosti v življenju ter z vztrajanjem v Kristusovem nauku »si bomo pridobili večno življenje«. Zato prosímo, da bomo zvesti Bogu in se ne bomo dali zavesti tujim naukom, ampak bomo hodili za Kristusom, ki nam bo dajal modrost in bo v težkih trenutkih z nami, da se nam še las ne bo izgubil z glave in bomo vedno čutili njegovo ljubečo bližino. (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

33. nedelja med letom

Vsako obdobje prinaša drugačne stiske. V preteklosti so se ljudje pogosto borili za golo preživetje. Mučile so jih neozdravljive bolezni, razsajala je kuga in ljudje proti temu pogosto niso mogli ničesar storiti. Večina prebivalstva je trpela tudi zaradi težkih pogojev, v katerih je delala: ljudi so zatirali in jih izkoriščali. Vojne, naravne nesreče in slabe letine so doprinesle k temu, da je bil človek oropan vsakega upanja na boljše življenje.
Tudi danes vedno znova doživljamo stiske, ki prihajajo od zunaj: naravne nesreče, kot so poplave, požari, uničujoče nevihte; ali stiske, v katerih se znajdemo zaradi človeških napak: stiska zaradi vojne, ki ne vodi le v lakoto, pač pa tudi v preganjanje in beg. Tu je še brezposelnost, pa finančne stiske, ki nam vzbujajo strah, da ne bomo več zmogli zaslužiti za preživetje. Spet drugačna je stiska, če dobimo odpoved najema stanovanja in ne najdemo drugega primernega. Nenazadnje so tu številne druge stiske, v katerih se znajdemo vsak dan.
Pogostejše od zunanjih pa so notranje, duševne stiske, ko trpim zaradi svoje osamljenosti in izoliranosti. Počutim se nerazumljenega, zavrnjenega. Bojim si iti med ljudi. V glavi se mi pletejo misli o tem, kaj bi si o meni lahko mislili drugi. Tako se izogibam srečevanju z ljudmi. Počutim se brez moči. Trpim zaradi pomanjkanja smisla življenja. Moje delo, moj vsakdanjik, moji odnosi, vse to se mi zdi brez smisla.
Bog lahko pošlje človeka, ki nas v stiski podpre in nam pomaga, da se je osvobodimo. Lahko pa našo stisko preobrazi tudi beseda iz Svetega pisma, beseda obljube, ki nas opogumi, da vstanemo in ne dovolimo stiski, da bi nas podjarmila. Pomaga nam lahko tudi notranji vzgib, ki ga naši duši da Bog, ko smo tiho, ko molimo, ko obhajamo sveto mašo. Smemo zaupati v to, da nas Bog ne bo pustil samih v naši stiski. (po: A. Grün, Ti si moj angel)

Zahvaljen, Gospod, za jasno sporočilo.
Ne hodite za njimi, praviš, za krivimi kristusi in preroki. Ves svet jih je poln. Ponujajo nam odrešenje po svoji meri, odeto v tvoje besede. Želimo ti ostati zvesti, vedoč, da je vsak nov dan začetek konca. Ob tempeljskih razvalinah premišljujemo tvoje sporočilo in ostajamo čuječi,
dokler ne prideš ustvarit novega neba in nove zemlje. (po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh)

Naslovljeno na vas

TEDEN ZAPOROV 2016 – od 13. do 19. novembra
Pri tem ne mislimo na zaporne zgradbe in ustanove, pač pa na ljudi , ki so z njimi povezani: na jetnike in njihove družine, na zaposlene v zaporih, na vse žrtve kaznivih dejanj. Zanje molimo in jim tudi drugače pomagamo.
Ko rastemo v veri in spoznanju, kako Bog ljubi vsakega izmed nas – kako veliko je njegovo usmiljenje, ko nam odpušča, nas vzgaja in hrabri –odkrivamo, da smo tudi sami sposobni izkazati usmiljenje drugim v večji meri in prositi Boga, da nam izkaže še več usmiljenja. To je zdravilni krog: Bog je usmiljen, mi postajamo še bolj usmiljeni in tako občutimo še več njegove milosti!

Molitev tedna zaporov: Gospod, Ti ponujaš svobodo vsem ljudem. Molimo za vse ljudi v zaporih. Razlomi vse obstoječe vezi strahu in osamljenosti. S svojo ljubeznijo podpiraj zaprte, njihove družine in prijatelje, zaposlene v zaporih in vse, ki zanje skrbijo. Ozdravljaj vse, ki so jih ranila dejanja drugih, še posebej žrtve kaznivih dejanj. Pomagaj nam, da si bomo odpuščali, ravnali pravično, ljubili usmiljenje in v ponižnosti hodili skupaj s Kristusom v Njegovi moči in z Njegovim Duhom, danes in vsak dan. Amen.

Morda je prav ta »teden zaporov« zelo primerna priprava na SKLEP SVETEGA LETA BOŽJEGA USMILJENJA, ki ga bomo obhajali prihodnjo nedeljo—na praznik Kristusa kralja, saj je prišel osvobodit vse, ki smo v vezeh greha.

Pridelki za KARITAS
Hvala vsem, ki ste prispevali nekaj od svojih pridelkov za uboge in jih namenili Karitas. Bog povrni! Če pa kateri ta konec tedna niso mogli dostaviti, pa so še pripravljeni darovat, lahko to še ta ponedeljek od 9. do 10. ure. Ob drugem času pa prej pokličite na 035726198.

SLAVNOSTNA PROSLAVA 800 letnice dominikanskega reda in premiera dokumentarnega filma (sv. Dominika igra bogoslovec Matic Lesjak) bo v soboto, 19.11. ob 19. uri v Domu II. sl. tabora v Žalcu. Vabljeni.

MAŠNI NAMENI

NED – 13.11.
33. nedelja med letom
Stanislav Kostka, red.
Začetek tedna zaporov 
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +Franca Merzelja, zahvalna (v Grajski vasi)    

PON. 14.11.  
Nikolaj Tavelić, mučen.
17.00 za +Franca Lončarja –oblet. in vse njegove

TOR – 15.11.   
Albert Veliki, škof, c. uč  
17.00 za +Viktorja –oblet. in Vero Jelen

SRE – 16.11. 
Jedrt (Jerica), redovnica    
17.00 za +Anico Košenina –oblet.

ČET – 17.11.  
Elizabeta Ogrska, redov  
16.00 za +Medenove (v Šentrupertu)
17.00 za +Antona Jelena –oblet.

PET – 18.11.  
Posvetitev bazilik Petra in Pavla    
17.00 za +starše Natek in Zgubič ter sorodnike

SOB – 19.11.
Anastazij II., papež  
17.00 za +Ivana Vadlana

NED – 20.11.
KRISTUS KRALJ
Bazilij, škof, mučenec
Začetek tedna Karitas
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +Mahorjeve, zahvalna (v Šmatevžu)
Sklep svetega leta B. usmiljenja

V tem tednu:
Seja Župnijskega pastoralnega sveta bo v četrtek ob 19.00 uri v Domu srečanj. Vsi člani prav lepo vabljeni.

Sestanek za starše veroučencev petega in šestega razreda šentrupertske skupine bo v petek ob 17.45 uri v Domu srečanj

Mladinski—srečanje za mlade bo v soboto ob 18.00 uri. Lepo vabljeni.

Bralci v ned.: I. Janez Jelen, Anka Trogar II. Šmatevž: bralci, ki bodo tam
Dežurni ministrant(ka): Luka Rožič Plazovnik, Rok Rojnik
Urejanje župnijske cerkve: Grajska vas

Pozor: to in prihodnjo nedeljo bo druga maša ob 10. uri pri podružnicah!