Oznanila za 48. teden 2016

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2016-48-1
Čujte torej, ker ne veste, katero uro pride vaš Gospod. To pa vedite, da bi hišni gospodar, ko bi vedel, ob kateri uri pride tat, čul in bi ne pustil spodkopati svoje hiše. Zato bodite tudi vi pripravljeni; zakaj ob uri, ko ne mislite, bo prišel Sin človekov. (Mt 24,42–44)


BESEDA O BESEDI

Z DOBRIMI DELI PRIČAKUJMO BOGA Mt 24,37–44

Jezus nas v evangeliju prve adventne nedelje opominja in poudari, naj bomo pripravljeni, kajti ko ne pričakujemo, ter ko v človeku in v razmerah najmanj mislimo, bo prišel Sin človekov in nas obiskal.
Tudi nam se Bog približuje v vsakdanjih dogodkih, v vsakdanjem delu in rednih obveznostih, v enoličnih opravilih in dnevnih dolžnostih, v redni molitvi in v ljubezni do bližnjih. Pavel govori, da je pomembno, da vero živimo sredi vsakdanjega življenja: »Živimo pošteno, ne v požrešnosti in popivanju, ne v prepirljivosti in v nevoščljivosti. Pač pa si oblecite Gospoda Jezusa Kristusa« (Rim 13,13–14).
Bog prihaja k nam nevsiljivo in tiho, brez hrupa, v bližnjem in sredi vsakdanjih opravil. Ljudje običajno pričakujejo Odrešenika v izrednih dogodkih ali v izrednih doživetjih. Na to nevarnost opozarja tudi Jezus v evangeliju, ko navede dneve v času Noeta. Še malo časa pred potopom so ljudje živeli brezskrbno in niso »ničesar slutili«. Pogubilo jih je napačno prepričanje, da bo Bog prišel v izjemnih dogodkih in doživetjih, ter se niso spreobrnili. Podobno napačno prepričanje lahko opažamo pri dveh vrstah ljudi. Prvi hlastajo po posebnih doživetjih, zanemarjajo pa srečanje z Bogom v vsakdanjih opravilih. Drugi trdijo, da bodo verjeli v Boga, če bodo videli kakšen velik čudež ali kakšen nenavaden dogodek. Žal pa se ne prvi ne drugi ne spreobrnejo, ker teh dogodkov noče biti ali pa jih oni nočejo videti. – Kristus nas zato vabi, naj bomo budni in naj odkrivamo Božjo navzočnost v vsakdanjosti. V glavni mašni prošnji prosimo, da bi »prihajajočemu Kristusu šli naproti z dobrimi deli«. Danes sklepamo teden Karitas – izrazimo svojo vero v Kristusa tako, da mu bomo šli tudi mi naproti z dobrimi deli. (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

1. ADVENTNA NEDELJA—nedelja Karitas

Hvala, Prihajajoči, da nam omenjaš Noetove čase.
Tudi nam grozi, da nas odplavi; nevarno klokotajo vode naših pregreh.
Hvala, Prihajajoči, za opomin, saj res ne vemo ne ure ne dneva.
Sveto obhajilo nam je spodbuda, da se bomo hranili s Kruhom Življenja.
Ne bodo nas premamili užitki sveta.
Čuječi bomo pred tatovi svetih skrivnosti.
Hvala, Prihajajoči.
(po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh)

KAKŠNO SIMBOLIKO IMA ADVENTNI VENEC?

2016-48-2Kot že veš, ima adventni venec obliko kroga, zato ga tudi imenujemo venec. Krog ponazarja neskončnost in nam sporoča: Bog je večen, saj nima ne začetka ne konca. Venček je narejen iz vejic, ki jim mraz ne more do živega. Zimzelene vejice so sicer značilne od pokrajine do pokrajine (ponekod so smrekove, drugod cipresine itd.), vse pa nam sporočajo, da je Bog vedno z nami – Emanuel (Mt 1,23) in nas ne bo nikoli zapustil.
Štiri sveče so znamenje štirih adventnih nedelj kot nekakšnih korakov do božičnega praznika. Praviloma so vijolične barve, ki v cerkvi ponazarja spokornost, spreobrnjenje, ki bi naj spremljala samo pripravo na praznik. Vsako nedeljo gori po ena sveča več, veselje in pričakovanje se tako stopnjuje, rojstvo Božjega Sina pa je vse bližje. Nekateri jih razlagajo tudi kot štiri mejnike v zgodovini leta in človeštva: stvarjenje, učlovečenje, odrešenje in drugi Kristusov prihod. (po: B. Rustja, Kruh in vino smo prinesli)

DOM SREČANJ od danes (od 1. adventne nedelje) vabi vse po nedeljskih sv. mašah na srečanje. Zdaj je čas, ko se nam naj ne bi tako mudilo, bi nekaj časa namenili za druge. V cerkvi se srečamo predvsem z Bogom, v Domu srečanj pa naj bi se tudi med seboj—tudi to je namen nedelje. Posebno pa želijo podariti svoj čas vam »dežurni v Domu in vam kaj postreči. Ni jim vseeno, če se ne odzovemo njihovi pripravljenosti nam storiti dobro. Lepo vabljeni!

Naslovljeno na vas

Zahvala
Vsem sodelavkam in sodelavcem župnijske Karitas, iskrena hvala. Razveseljivo je, da se je letos številčno okrepila in pomladila.
Hvala tudi članom Komisije za dobrodelnost v Župnijskem pastoralnem svetu, ki se posvečate dobrodelnosti, ki spada (poleg oznanjevanja in bogočastja) med tri bistvene dejavnosti krščanskega občestva.
Hvala vsem, ki kot »zunanji« sodelavci podpirate karitativno dejavnost v župniji: z molitvijo, spodbudno besedo, svojimi darovi – tudi današnjim pri darovanju. Bog vam obilno povrni!

ZORNICE ali svitnice so delavniške sv. maše v adventnem času. Ime so dobile po zgodnjem jutranjem času, v katerem so se, še ne tako daleč nazaj, zbirali ljudje v adventu k sv. mašam. Sedaj pri nas zjutraj nimamo bogoslužja, ker bi nas bilo še manj, pa je vseeno, če je zvečer, le naziv ni ravno ustrezen. Res lepo vabljeni vsi, če le morete vsaj enkrat v tednu v adventu k sv. maši. Potem bo božič zares blagoslovljen. Če bomo mi dali slavo Bogu, bo Bog dal mir ljudem na zemlji.

30. november SVETI ANDREJ

Bil je ribič iz Kafarnauma, brat Simona Petra. Jezus ju je 2016-48-3poklical, ko sta ribarila v Tiberijskem jezeru, z besedami: »Hodita za menoj in naredil vaju bom za ribiča ljudi!« Večkrat je omenjen v evangelijih, pri pomnožitvi kruha, kot spremljevalec Grkov, ki so se hoteli srečati z Jezusom. Ni znano, kje je z mučeništvom zapečatil svoje življenje, najverjetneje v Ahaji. Njegove relikvije so iz Partrasa prenesli v Carigrad leta 357, potem pa v Amalfi. Njegovo glavo so leta 1462 prenesli v Rim. Papež Pavel VI. jo je vrnil Grkom. Sv. Andrej je zavetnik Rusije in Škotske.

 

MAŠNI NAMENI

NED – 27.11.
1. ADVENTNA NED.
Nedelja Karitas
Modest in Virgil, škofa  
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +Hribenske
»otroška sv. maša«, 2 sv. krsta
Darovanje za Karitas

PON. 28.11.
Katarina Laboure, redovnica, vidkinja    
17.00 za +Stankota Lazar—oblet.

TOR – 29.11.
Filomen, mučenec        
17.00 za +Drevove in Rojnikove

SRE – 30.11.
Andrej, apostol    
17.00 za +Andreja Urankarja (god)

ČET – 1.12. prvi četrtek
Edmund C., mučenec
16.00 za +Franca Rovšnika (v Šentrupertu)
17.00 za stanovitnost poklicanih
Molitev za duhovne poklice

PET – 2.12. prvi petek
Vivijana, mučenka    
17.00 za +Antona Pintarja
Litanije Jezusovega srca

SOB – 3.12. prva sob.
Frančišek Ksaver, duhovnik, misijonar    
17.00 za +Vero Jelen (god)
Litanije Matere Božje

NED – 4.12.
2. ADVENTNA NED.
Barbara, mučenka    
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +Marijo Nikico Rančigaj (god) (v Šentrupertu)
2 sv. krsta

V tem tednu: prvi četrtek, prvi petek, prva sobota—ne prezrimo jih.

Mladinski: bo v soboto ob 18.30 uri v Domu srečanj. Mladi vabljeni. (v petek, 9.12. bo škofijsko adventno srečanje mladih)

Bralci v ned.: I. Lucija Blatnik, Franc Skok II. Št.R. Matjaž Rožič, Ana Šram
Dežurni ministrant(ka): Marko Mak, Nejc Lapuh
Urejanje župnijske cerkve: Zakl

Napoved: Miklavž bo v ponedeljek, 5. decembra v cerkvi v Šentrupertu ob 16.00 uri, na Gomilskem pa ob 17. uri. Otroci – od najmanjših naprej, vabljeni.