Oznanila za 6. teden 2017

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2017-06-1
Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, marveč na svetilnik in sveti vsem, ki so v hiši. Tako naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih. (Mt 5,15–16)

BESEDA O BESEDI

SVETITI, KJER JE NAJTEŽJE, A NAJBOLJ POTREBNO Mt 5,13–16
Kristus nam v današnjem evangeliju naroča: »Vi ste luč sveta. Tako naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih« (Mt 5,14.16). Lahko je biti luč v obilju in varnosti lastne sobice, a je to lahko sebično dejanje, kajti pomeni, da svetimo le sebi. Ni lahko svetiti v prerivanju in hrupu trga, a tu je naša luč najbolj potrebna. – Današnji evangelij pa nam daje še drugo podobo: podobo soli, ki dopolnjuje prvo o luči: »Vi ste sol zemlje.« Podobi luči in soli nam govorita, da ni lahko služiti, a je služenje v družbi potrebno. V Jezusovem času je imela sol pomembnejšo vlogo, saj niso poznali hladilnikov in zamrzovalnih skrinj. Če so hoteli dlje časa ohraniti živila, zlasti meso in ribe, so jih morali osoliti. Kakor je sol ohranila hrano pred pokvarljivostjo in propadom, tako ljudje, ki služijo drugim in se jim dajo na voljo, varujejo družbo pred pokvarjenostjo in propadom. Taki ljudje družbo »držijo pokonci«. Gorje družbi, kjer ne bi bil nihče pripravljen služiti. Svet nujno potrebuje ljudi, katerih dobra dela bodo svetila kakor luč. – Z zglednim življenjem, z opravljanjem dobrih del najboljše pričamo za Boga. Lahko pa bi tudi obrnili trditev, da vsakdo, ki opravlja dobra dela, oznanja Boga, saj dobrota in dejanja ljubezni kažejo na Kristusa in na njegovo božanstvo, ker »je Bog ljubezen« (1 Jn 4,8).
Prosimo Gospoda, da bi mogli svoja dobra dela opravljati v povezanosti z njim in tako pričati o njegovi dobroti. (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

5. nedelja med letom

V evangeliju današnje nedelje, ki je takoj za blagri, Jezus pravi svojim učencem: »Vi ste sol zemlje … Vi ste luč sveta« (Mt 5,13.14.) To nas malo začudi, če pomislimo, koga je imel Jezus pred seboj, ko je izrekel te besede. Kdo so pravzaprav bili ti učenci? Bili so ribiči, preprosti ljudje … Toda Jezus jih gleda z Božjimi očmi. Njegovo trditev razumemo kot nekaj, kar izhaja iz blagrov. Jezus namreč hoče reči: »Če boste ubogi v duhu, če boste krotki, če boste čistega srca, če boste usmiljeni…, boste sol zemlje in luč sveta!«
Da pa lahko bolje razumemo podobi soli in luči, moramo vedeti, da je bilo po judovski postavi predpisano dati nekaj soli na vsako daritev namenjeno, Bogu, kot znamenje zaveze. Luč pa je bila za Izrael simbol mesijanskega razodetja, ki slavi zmago nad temo poganstva. Kristjani, novi Izrael, torej prejmejo poslanstvo za vse ljudi, da morejo z vero in karitativno ljubeznijo dajati smer, posvetiti in napraviti rodovitno vse človeštvo. Vsi mi krščeni smo učenci in misijonarji ter poklicani, da postanemo v svetu živ evangelij. S svetim življenjem bomo namreč dali ‘okus’ v različnih okoljih ter jih obvarovali propadanja, kakor to stori sol. S pričevanjem pristne karitativne ljubezni pa jim bomo prinašali Kristusovo luč. Toda če kristjani izgubimo okus in s tem ugasnemo našo navzočnost kot sol in luč, izgubimo učinkovitost. Kristjan mora biti svetla osebnost, tista, ki prinaša luč in daje luč. Luč, ki pa ni njegova, temveč je Božji dar, Jezusov dar. (po: papež Frančišek, feb. 2014)

Prešernov dan Slovenski kulturni praznik
2017-06-2
Kulturni praznik, ki ga obeležujemo 8. februarja, je priložnost, da kristjani obnovimo zavest o dosežkih srečevanja evangelija s kulturo slovenskega naroda, pa naj gre za likovno, pesniško ali drugo področje tovrstnega prepletanja. Tako ali drugače pogledamo, dejstvo ostaja, da se v vsakem trenutku zgodovine našega naroda najde prav povezava »evangelij–kultura«. (po: Radio.ognjisce.si)

Naslovljeno na vas

Mislimo na naš župnijski misijon
Koliko je naš misijon prisoten v naših mislih in vsakdanjih pogovorih? Še bolj v naših molitvah. Ne recimo, kje je še december, kje je še advent. Še kako hitro bosta tu, če bo vse šlo kolikor toliko po sreči.
Župnijski pastoralni svet se mu že kar precej posveča. Na januarski seji je bil oblikovan poseben Odbor za misijon (OM). Njegovi člani so še posebno zadolženi za pripravo in izvedbo misijona, vsi pa naj bi jih podpirali in z njimi sodelovali. Nanje naj bi se obračali (lahko tudi na ostale člane ŽPS in župnika) s svojimi predlogi in pobudami glede misijona. Da boste pa vedeli kdo člani OM pa so tu objavljeni: Brdnik Simon, Griguljak Saša, Natek Tilen, Posedel Marija, Ramšak Cvetka, Rančigaj Marjana, Rančigaj Marija, Rožič Anton, Rožič Anže, Sirše Majda. Prvič se bodo sešli prihodnjo nedeljo

Zemeljsko življenjsko pot so sklenili:
Marija Šlander, starosta Grajske vasi, zadnja leta priklenjena na bolniško posteljo, vse življenje pa tesno povezana z gomilskim župnijskim občestvom. S svetimi obredi za rajne smo se od nje poslovili na Gomilskem v soboto, 14. januarja.
Stanislav (Stanko) Lobnikar, ki se je več kot dve desetletji pogumno soočal s številnimi boleznimi in je veliko pretrpel. Če je le mogel, je rad prišel v cerkev. S cerkvenim pogrebom smo se od njega poslovili v nedeljo, 22. januarja na Gomilskem.
Martin Lukner, najbližji sosed šmatevške cerkve, ki je tudi budno pazil nanjo. Še prej, ko je bil še bolj pri zdravju, pa je »za Bog lonaj« veliko delal pri obnovi župnijskih zgradb. Slovo je bilo na Gomilskem v četrtek, 26. januarja.
Marija (Minka) Vidovič je bila Gomljanka, ki pa je nad dvajset let bivala v Domu starejših na Polzeli. Slovo je bilo v Slovenj Gradcu, na Gomilskem pa so ji v času pogreba v soboto, 28. 01 zapeli zvonovi v slovo.
Vsem našim letošnjim rajnim naj Bog obilno nagradi storjeno vse dobro in jim da delež svoje sreče.

MAŠNI NAMENI

NED – 5.2.
5. nedelja med letom
Agata, devica 
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Ivana Štuseja (v Šentrupertu)

PON. 6.2.
Pavel Miki, japon. mučenec    
17.00 za +Marijo -oblet., vse Tiseljnove

TOR – 7.2.
Koleta, redovnica    
17.00 za +starše Jerman Jager in Marijo Jager

SRE – 8.2. Prešernov d.
Hieronim Emiliani, redovni ustanovitelj    
17.00 za +Marijo in Ivana Grah

ČET – 9.2.
Apolonija, devica, mučenka    
16.00 za +Slavo Rančigaj in Roziko Potočnik (v Šentrupertu)
17.00 za +Jožefa (r. d.), Frančiško Rožič

PET – 10.2.
Sholastika, devica, redovnica    
17.00 za +Marijo Šlander –30. dan

SOB – 11.2. dan bolnikov
Lurška Mati Božja    
17.00 za +žpk. Adolfa Pikla (god)

NED – 12.2.
6. nedelja med letom
Evlalija, mučenka    
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Karla Sirše

Versko srečanje za odrasle bo v četrtek ob 19.00 uri v Domu srečanj. Tema bo Zakonca poglabljata svojo povezanost. Gosta –voditelja bosta zakonca Igor in Anka Dečman s Slomškove Ponikve. Lepo vabljeni. Povabite še druge.

Seja Tajništva ŽPS bo v četrtek po srečanju za odrasle. Člani vabljeni.

Sestanek Odbora za župnijski misijon bo v nedeljo med mašama (začetek ob 8.45 uri) v Domu srečanj. Člani, pridite zagotovo na prvo srečanje.

Bralci v ned.: I. Tilen Hadolin, Elza Vasle II. Marija Rančigaj, Ana Šlander
Dežurni ministrant(ka): Anja Šket, Valerija Jernejc
Urejanje župnijske cerkve: Gomilsko