Oznanila za 25. teden 2017

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2017-25-1
Tedaj je svojim učencem rekel: »Žetev je velika, delavcev pa malo. Prosíte torej Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev.« In poklical je svojih dvanajst učencev ter jim dal oblast izganjati nečiste duhove in ozdravljati vsakršne bolezni in slabosti. (Mt 9,37–38.10,1)

BESEDA O BESEDI

JEZUS KLIČE TUDI DANES Mt 9,36–38.10,1–8

Pustiti vse, kar imaš, in slediti Jezusu, njegovemu klicu …, pustiti vse, prevzeti naloge, se odločiti za pričevanje …, stopiti v žetev. To je bila vedno avantura in vedno bo nekaj, kar preseneti poklicane in tudi druge ob njih. V to avanturo smo tako ali drugače poklicani prav vsi, ki želimo in hočemo biti kristjani: Jezusovi učenci, prijatelji, bratje, pričevalci današnjega časa.
Jezus pa ob tem vedno znova kliče nekatere, da ne bi bili samo njegovi prijatelji, Božji otroci, pristni kristjani, temveč da bi bili na poseben način njegovi tesni sodelavci. Kliče ljudi, po katerih bi lahko na poseben način nadaljeval svoje odrešenjsko poslanstvo med nami. Zato nekatere kliče na »svojo njivo« s posebno nalogo, da bi postali redovniki, redovnice, misijonarji, misijonarke, duhovniki ali diakoni. Tako bi njihovo življenje bilo kar najbolj podobno Jezusovemu. Postali bi dar za druge. – Morda pa tudi mene dobri Bog kliče, da bi po svojih močeh postal njegov še boljši pričevalec, apostol v okolju, kjer živim. Pri trudu, da bi poglobili svoje pričevanje, nas pogosto ovirajo naši »navidezni« strahovi. V tem pogledu moramo vedno imeti pred očmi, da so tudi apostoli čutili podobne strahove (morda še hujše), pa so vendar pogumno odgovorili in šli za Jezusom. Zaupali so njegovemu navdihu in modrosti. Bolj kot sebi in lastnim načrtom so zaupali njemu, ki jih je v svoji ljubezni ustvaril in poklical. Njemu, ki je zanje imel izdelan načrt, še preden so bili poklicani v življenje. – Koliko pa mu jaz upam zaupati? Kaj bom storil, če se njegov ljubeči pogled ustavi tudi na meni ter me povabi in pokliče na žetev? Kako bom reagiral-a, če morda pokliče v duhovniško službo ali med misijonarje mojega prijatelja, sorodnika, otroka oz. med redovnice mojo najboljšo prijateljico, sosedo, hčer … (po: I. Platovnjak, Gospod, ali kličeš tudi mene?)

11. nedelja med letom

Sveti in dobrohotni Oče, v svojem načrtu ljubezni kličeš ljudi, da bi sodelovali s teboj pri odrešenju sveta.
Pošlji nove delavce na svojo žetev in vlij v srca pastirjev zvestobo svojemu načrtu odrešenja, vztrajnost v poklicu in svetost življenja.
Jezus Kristus, ki si na obali Galilejskega morja poklical apostole
ter jih postavil za temelj Cerkve in prinašalce svojega evangelija,
podpiraj v sedanjem trenutku zgodovine svoje potujoče ljudstvo.
Opogumi tiste, ki jih kličeš, naj ti sledijo v duhovniškem in posvečenem življenju,
da bi mogli oploditi Božjo njivo z modrostjo tvoje besede.
Naredi jih za voljno orodje svoje ljubezni v vsakdanji službi bratom in sestram.
Sveti Duh, Duh svetosti, ki vlivaš svoje darove v srca svojih vernih
in še na poseben način v srca tistih, ki so poklicani, da bi bili služabniki Kristusa,
pomagaj mladim, da odkrijejo čar Božjega klica.
To te prosimo po Kristusu našem Gospodu. Amen.
       sv. Janez Pavel II

Procesije sv. Rešnjega telesa

Na praznik Sv. Rešnjega telesa in krvi je bila pri župnijski cerkvi. Bog povrni vsem, ki ste pri njej sodelovali.
Danes je pri cerkvi sv. Mateja v Šmatevžu po sv. maši, ki je ob 10.00 uri.
Prihodnjo nedeljo ne bo in bo druga sv. maša v župnijski cerkvi.
Prvo nedeljo v juliju (2.7.) bo procesija pri cerkvi sv. Ruperta v Šentrupertu po sv. maši, ki bo ob 10.00 uri.
V nedeljo, 16. julija pa sklepna pri cerkvi sv. Krištofa v Grajski vasi prav tako po sv. maši ob 10.00 uri, kjer bo hkrati praznovanje praznika sv. Krištofa, zavetnika cerkve. Ta termin je res neobičajen, pa so to narekovale okoliščine. Navadno je bila procesija v Grajski vasi v bližini Petrovega, tokrat zaradi medobčinskega praznovanja državnega praznika pri Mežnarjevih v istem času na željo Grajanov prelagamo na 16. julij.
Krištofova nedelja pa bo 23. julija, takrat pa bo sklep oratorija in župnijski dan, zato bomo Krištofovo nedeljo obhajali en teden prej—16. julija.
Tako bosta obe praznovanji združeni in naj bi bilo toliko bolj svečano.

Naslovljeno na vas

S SEJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA

Junijska seja ŽPS — zadnja pred poletnim premorom je bila v četrtek — na praznik po večernem bogoslužju s procesijo. Po pregledu sklepov zadnje seje in pregledu dogodkov v župniji v času od prejšnje seje, smo imeli pogovor o letošnjem oratoriju. Voditeljica oratorija nas je iz prve roke seznanila s pripravami na letošnji oratorij in načrti zanj. Razveseljivo je, da se je lepo število mladih letos na novo pridružilo animatorjem. Zdaj je treba spodbuditi otroke, da se čimprej prijavijo na oratorij. Otežkočeno je organiziranje takega projekta, če se šele tik pred začetkom ve, kakšna bo udeležba. Zato se čim prej odločite in prijavite! Odgovorni za izvedbo oratorija pričakujejo od nas vseh vsestransko podporo—duhovno in materialno. Računajo na velikodušnost vsega občestva, saj so mladi in otroci naši upi.
Ob sklepu oratorija bo župnijski dan. Torej letos 23. julija. Po dobri izkušnji iz lanskega leta, ko je bil na ta dan srečolov, je ta v načrtu tudi letos. Boste še naprošeni, da prispevate dobitke.
Govora je bilo o razporedu telovskih procesij; kaj je bilo dogovorjeno pa je objavljeno na predhodni strani teh oznanil.
Na to smo se seznanili z predlogom programa župnijskega misijona, ki ga je poslal voditelj misijona. Strinjali smo se, da je zelo bogat in ne potrebuje vsebinske dopolnitve, kvečjemu kakšno časovno prilagoditev. Povabljeni smo, da bi pomnožili molitev za uspeh misijona. Enkrat mesečno se bodo nedeljskemu češčenju pred prvo sv. mašo pridružili člani ŽPS (sodelavci karitas so si že določili drugo nedeljo v mesecu).
Za letošnje župnijsko romanje je bila izbrana Marija Bistrica v Hrvatskem Zagorju in sicer v soboto, 12. avgusta. Naj obvestilo velja hkrati za vabilo k udeležbi.

Apostoli so govorili,
kakor jim je dajal govoriti Sveti Duh.
Blagor tistemu, ki govori,
kakor mu narekuje Sveti Duh
in ne kakor lastna pamet!
(sv. Anton Padovanski)
MAŠNI NAMENI

NED – 18.6.
11. nedelja med letom
Gregor Barbarigo, škof
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +Julijano in Ignaca Cizej (v Šmatevžu)
Procesija sv. Rešnjega telesa

PON – 19.6.
Nazarij, koprski škof
19.00 za + Franca Maka –oblet. In Marijo in Antona Basle
vsak dan vrtnice

TOR – 20.6.
Florentina, opatinja
19.00 za +Viljema-oblet. in Pavlo Natek

SRE – 21.6.
Alojzij Gonzaga, redov.
19.00 za +Alojza Podgoršek in Slavico Drolc

ČET – 22.6.
Pavlin iz Nole
17.00 za +Binija Stepišnika (v Šentrupertu)
19.00 za +Alojza Jelena, vse Luskarjeve

PET – 23.6.
Srce Jezusovo
19.00 za oba +Antona Šlandra

SOB – 24.6., kres
Rojstvo Janeza Krstnika
19.00 za +Franca Huhomalja -30. dan

NED – 25.6.
12. nedelja med letom
Viljem, opat
Dan državnosti– d. p.
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +Marijo Praprotnik

V tem tednu: so v bogoslužnem koledarju pomembni dnevi: god sv. Alojzija Gonzaga, mladega svetnika in vzornika mladih (v sredo), slovesni praznik Jezusovega srca kot krona junijskega češčenja Jezusovega srca (v petek) in praznik Rojstva Janeza Krstnika—kres (v soboto), v nedeljo pa državni praznik Dan državnosti. Naj ne gredo ti dne mimo »kar tako«.

Bralci: v nedeljo: I. Anja Rožič Plazovnik, Elza Vasle; II Petra Rančigaj, Marko Vasle
Dežurni ministrant(ka): Marko Mak, Nejc Lapuh
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Trnava