Oznanila za 28. teden 2017

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2017-28-1
Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obteženi, in jaz vas bom poživil. Vzemite moj jarem nase in učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen, in našli boste mir svojim dušam. Zakaj moj jarem je prijeten
in moje breme je lahko.« (Mt 11,28–30)

BESEDA O BESEDI

»NAŠLI BOSTE MIR SVOJIM DUŠAM« Mt 11,25–30

V tem kratkem odlomku se Jezus kaže kot poosebljena modrost. Oče se razodeva po njem in Jezus v sebi uresničuje, kar je Stara zaveza govorila o modrosti. On razsvetljuje preproste. Kakor je rečeno v Sirahovi knjigi, je on tisti, ki vabi ljudi, naj vzamejo nase njegov jarem in njegovo breme, to je njegove nauke, da bi našli počitek. – Edinost med njim kot Sinom in Očetom je tako globoka, da čuti, kako ga v polnosti pozna samo Oče: “Nihče ne pozna Sina razen Očeta.” Gre za vzajemno poznavanje, saj Sin ve, da ga lahko samo on razodene drugim: “Nihče ne pozna Očeta razen Sina in tistega, komur hoče Sin razodeti.” To so torej Jezusove izbire. – Jezus gleda množice, ki so utrujene, obupane in brez vodnika, ter jim pravi: “Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obremenjeni, in jaz vam bom dal, da se boste spočili.” Kot pravo poosebljenje modrosti podarja svoj nauk (jarem, breme), o katerem smo brali v “govoru na gori”, ko je ob ponovnem prebiranju postave in prerokov učil, naj jih živimo v polnosti, s pogledom, obrnjenim k Očetu; učil nas je, naj jih živimo kot sinovi, ki ljubijo in se ne čutijo preobremenjeni z razlagami tistih, ki hočejo, naj jih spolnjujejo drugi, sami pa jih niti s prstom nočejo premakniti. Seveda Božjo postavo lahko primerjamo z “jarmom” ali z “bremenom”, vendar je to prijetno in lahko, če jo živimo kot sinovi, kakor jo je živel Sin; v krotkosti in ponižnosti. – Jezus pravi: “Učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen.” Jezus je v svojem obnašanju sam postal majhen med malimi, krotak in ubog, ponižen in preprost. Postavil se je poleg malih, ki jih doživlja kot svojo družino. Hoditi namerava tako, da bo še naprej živel iz vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust. V boju, ki se bo vsak čas začel, bo Jezus zavzel takšno držo. (po: m. Galizzi, Evangelij po Mateju)

14. nedelja med letom

Hvalnica Očetu …

“Slavim te, Oče.” Jezus besedo Oče v Matejevem evangeliju doslej izgovori že dvaintridesetič in v teh vrsticah to stori petkrat. Nič čudnega ni, če jih Matej začenja z vso slovesnostjo: Tedaj je Jezus spregovoril in rekel. Že prvi izraz je pomenljiv. Jezus, ki so ga odklonili, je kljub vsemu zaznal Očetovo navzočnost. Ta se ne neha razodevati in nadaljuje s svojim delom odrešenja. Pri tem pušča vnemar modre in razumne, ki mislijo, da razumejo in da imajo Janeza lahko za obsedenca, njega samega pa za požrešneža in pijanca. Jezus se ne meni zanje in nam govori o Očetu, o njem, ki je Gospod neba in zemlje, ki gospoduje vesolju, ki pa vendar ne ravna kot “gospodar”. Zato je Oče tisti, ki se sklanja nad majhne in se veseli majhnih stvari, ljubi nevednega, brani uboge in stiskane, ki sliši krik trpljenja. In ko se ti “mali” ozrejo vanj, se jim razodene. Jezus se zaveda, da se to dogaja v njegovih učencih, v tistih, ki jih je on povišal kot člane kraljestva. Njegovo veselje in njegova hvalnica izvirata iz ugotovitve o delovanju Boga, ki ga on imenuje “Aba”: “Da, Oče, kajti tako ti je bilo všeč.”
Naše besede niso sposobne zajeti globine misli. Naš odlomek hoče izraziti način Očetovega delovanja, ki je zastonjsko, prednostno in izhaja iz njegove neodvisne volje. Pavel to pove z besedami: “Uničil bom modrost modrih, razumnost razumnih bom zavrgel … Bog si je izbral tisto, kar je v očeh sveta noro, da bi osramotil modre …” Razvneti od svoje modrosti si domišljajo, da vedo vse, medtem ko se Bog razodeva preprostim. Kako pa se to razodevanje dogaja? Po Jezusu. (po: m. Galizzi, Evangelij po Mateju)

Procesije sv. Rešnjega telesa in žegnanje v Grajski vasi

V nedeljo, 16. julija bo sklepna pri cerkvi sv. Krištofa v Grajski vasi po sv. maši ob 10.00 uri. Tam bo hkrati praznovanje praznika sv. Krištofa, zavetnika cerkve—Krištofove nedelje, blagoslov vozil, akcija MIVA.
Hvala vsem, ki ste pripravili kapelice in vsem, ki sodelujete pri teh evharističnih slovesnostih.

Naslovljeno na vas

FATIMSKO ROMANJE CELJSKE ŠKOFIJE V PETROVČE—MOLITVENI KRIK ZA DUHOVNE POKLICE

Bo v soboto 15. julija v petrovški baziliki. Ob 10,00 uri molitvena ura, ob 11.00 uri slovesno somaševanje, ki ga bo vodil celjski škof. Vrhunec slovesnosti bo posvetitev Jezusovemu in Marijinemu srcu. S tem bomo proslavili stoletnico fatimskih prikazovanj. Škof želi in naroča, naj bo vsaka župnija čim bolj zastopana—tudi naša. Posebno vabi vse župnijske sodelavce, ministranti pa naj bi vzeli seboj tudi bogoslužna oblačila.

MISIJONSKA AKCIJA MIVA bo pri nas nedeljo prej—to bo 16. julija

Na koncu maše bo blagoslov voznikov, vozil in nalepk MIVA, pri izhodu boste dali svoj dar za MIVO, nato bo zunaj pokropitev vozil z blagoslovljeno vodo. Druga sv. maša bo v Grajski vasi ob 10.00 uri.
Bog vam poplačaj vaše dobro delo!

2017-28-2Ustanova Miva-Slovenija, ki deluje v okviru Misijonskega središča Slovenije in je članica svetovne Mive, že 30 let (letos jubilejno!) zbira sredstva za prevozna sredstva v misijonih. Večji del zbranih sredstev gre za potrebe naših misijonarjev. Na njihov predlog vsako leto darujemo vozilo za potrebe neslovenskega misijonarja.
Naj vas geslo Mivine akcije “Moj dar Boga slavi za vse prevožene poti” vsako leto spomni na lepe trenutke v vašem avtu in srečno prevožene poti. Obenem naj poživi vašo solidarnost s tistimi, ki jim bo vaš dar za misijonsko vozilo rešil življenje in vrnil zdravje, omogočil pot v šolo, do misijona, pripeljal misijonarja do ljudi, ki ga željno pričakujejo, zvozil gradbeni material za cerkev, šolo, dispanzer. Naj vas akcija MIVA nagovori, da boste ob prošnji za srečno vožnjo z veseljem darovali tudi za misijonska vozila.

MAŠNI NAMENI

NED – 9.7.
14. nedelja med letom
Veronika, mistkinja, opatinja    
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +Radota Dreva –oblet. in sorod

PON – 10.7.
Amalija, redovnica    
19.00 za +Kristino Lobnikar—oblet.

TOR – 11.7.
Benedikt, opat, zavetnik Evrope    
19.00 za Mežnarjeve

SRE – 12.7.
Mohor in Fortunat, diakon, mučenec    
19.00 za +Jankota Pelicha-osmina

ČET – 13.7.
Henrik (Hinko) II., cesar    
17.00 za +Marijo –oblet. in Franca Šketa (v Šentrupertu)
19.00 za +Antona –oblet. in Ano Laznik

PET – 14.7.
Kamil, duhov., red. ust.    
19.00 za +Laznikove in Mojco Rojnik

SOB – 15.7.
Bonaventura, škof, cerkveni učitelj    
19.00 za +Franca –oblet in Amalijo Merzelj

NED – 16.7.
15. nedelja med letom
Karmelska Mati Božja – Karmen
MIVA – Pri mašah blagoslov vozil
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +Borisa Turnška –oblet. (v Grajski vasi)
Procesija sv. Rešnjega telesa

V tem tednu: zadnje priprave na oratorij, ki bo od 17. do 23. julija., v soboto pa romanje v Petrovče.

Bralci: v nedeljo: I. Lucija Blatnik, Matjaž Rožič; II v Grajski vasi: Melanija Hadolin, Anja Šket
Dežurni ministrant(ka): Ana Jelen, Katarina Možina
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Grajska vas