Oznanila za 29. teden 2017

BESEDA ŽIVEGA BOGA

2017-29-1»Glejte, sejavec je šel sejat. In ko je sejal, je nekaj semena padlo na pot in priletele so ptice ter ga pozobale. Drugo je padlo na kamnito zemljo, kjer ni imelo veliko prsti; hitro je pognalo, ker ni imelo globoke zemlje; ko pa je sonce vzšlo, je uvenelo, in ker ni imelo Koren in, je usahnilo. Drugo je padlo med trnje; in trnje je zraslo in ga zadušilo. Drugo pa je padlo na dobro zemljo in je dajalo sad: nekatero stoternega, nekatero šestdeseternega in nekatero trideseternega. (Mt 13,3–8)

BESEDA O BESEDI

VSAK DUHOVNIK JE PODOBA SEJALCA Mt 13,1–23

Današnji evangelijski odlomek govori o sejalcu, o njegovi podobi, o njegovem načinu sejanja semena, ki naj obrodi sadove. V središču evangeljske prilike je Jezus kot sejalec, ki je zgled vsakemu duhovniku. S priliko Kristus pokaže na svoje poslanstvo, ki ni po naših merilih. Jezus ni prišel končat nekega dela, temveč ga je začel. Njegov čas ni čas žetve, temveč je čas sejanja semena v dobro in manj dobro zemljo. Tudi duhovnikovo delo je v prvi vrsti setev semena v različno zemljo. Jezus poudari, da mora biti duhovnik realist, ko seje seme Božje in svoje človeške besede, da naj ne gleda le na zunanje uspehe in naj ne pričakuje takoj sadov. Uspeh ni vedno nagrada za težave, skrbi in napore, ki nam jih prinaša delo in poklic. Za Jezusa ne velja obtožba: toliko sem se trudil, pa tako malo uspeha. Na neki način je žetev že v sejanju semena. Jezus poudari, da mora biti sejalec velikodušen, naj ne gleda preveč na to, kam pade seme, ali pade v dobro zemljo, med trnje, na skalo ali na pot. Pomembno pri sejalcu je, da ni preračunljiv, nezaupljiv in škrt v sejanju semena. Navsezadnje ne sme pozabiti, da se zemlja prilagaja semenu in ne obratno, da lahko seme zemljo spremeni in jo naredi rodovitno. Tako je tudi z Božjo in človeško besedo, ki jo oznanja in seje duhovnik. Lahko spremeni trdoto človeškega srca v čuteče, odprto in pobožno srce. – Ker pa je tudi nam vsem bila podeljena milost, da lahko s svojim življenjem pričujemo evangelij, kot kristjani pričamo za Jezusa in širimo njegovo občestvo, smo dolžni, da tako kot duhovnik opravljamo svoje poslanstvo sejalca. (po: M. Pirihu)

16. nedelja med letom—Krištofova (pri nas)

Procesije sv. Rešnjega telesa in žegnanje v Grajski vasi

To nedeljo, 16. julija bo sklepna pri cerkvi sv. Krištofa v Grajski vasi po sv. maši ob 10.00 uri. Hvala vse, ki ste pripravili kapelice in vsem, ki sodelujete pri teh evharističnih slovesnostih.
Tam bo hkrati praznovanje praznika sv. Krištofa, zavetnika cerkve—Krištofove nedelje, blagoslov vozil, akcija MIVA.

2017-29-2MISIJONSKA AKCIJA MIVA bo pri nas nedeljo prej — to bo v ned. 16. julija. Na koncu maše bo blagoslov voznikov, vozil in nalepk MIVA, pri izhodu boste dali svoj dar za MIVO, nato bo zunaj pokropitev vozil z blagoslovljeno vodo. Druga sv. maša bo v Grajski vasi ob 10.00 uri.
Bog vam poplačaj vaše dobro delo!

Ustanova Miva Slovenija, ki deluje v okviru Misijonskega središča Slovenije in je članica svetovne Mive, že 30 let (letos jubilejno!) zbira sredstva za prevozna sredstva v misijonih. Večji del zbranih sredstev gre za potrebe naših misijonarjev. Na njihov predlog vsako leto darujemo vozilo za potrebe neslovenskega misijonarja.
Naj vas geslo Mivine akcije “Moj dar Boga slavi za vse prevožene poti” vsako leto spomni na lepe trenutke v vašem avtu in srečno prevožene poti. Obenem naj poživi vašo solidarnost s tistimi, ki jim bo vaš dar za misijonsko vozilo rešil življenje in vrnil zdravje, omogočil pot v šolo, do misijona, pripeljal misijonarja do ljudi, ki ga željno pričakujejo misijonarja, zvozil gradbeni material za cerkev, šolo, dispanzer. Naj vas akcija MIVA nagovori, da boste ob prošnji za srečno vožnjo z veseljem darovali tudi za misijonska vozila.

Sv. Krištof je tudi priprošnjik za srečno zadnjo uro. Naj nam izprosi, da bomo vsak dan srečno dospeli na željene cilje, še bolj pa, da bi dosegli končni cilj svoje življenjske poti.

Naslovljeno na vas

ORATORIJ 2017 – Gomilsko od 17. do 23. julija

V središču dogajanja bo pri nas v tem tednu počitniški oratorij. Vanj bo vključenih okrog 80 otrok, njim pa se bo posvečalo 30 animatorjev. Mi vsi pa jih spremljajmo s prijaznimi mislimi, molitvijo, pa tudi z darežljivimi srci in rokami. Veseli bodo kakšnih domačih dobrot (peciva, sadja…). Če bi pa imeli namen kaj kupovati, pa raje darujte denar, ker je pametno, da animatorji nabavijo, kar vedo, da jim bo najbolj prav prišlo.
Vsi pa želimo otrokom in animatorjem čim več lepega, dobrega, prijetnega in koristnega v tem tednu!

Oratorij se bo sklenil s sv. mašo, ki bo v nedeljo, 23. julija ob 10.00 uri na Gomilskem. Ta sv. maša pa bo hkrati vstop v ŽUPNIJSKI DAN. To nedeljsko bogoslužje naj bi bilo tudi vrhunec praznovanja. Mašo bodo oblikovali animatorji in otroci—oratorijci. Vsi pa bomo s svojim sodelovanjem prispevali k lepoti bogoslužja. Nato bo vsaj krajši kulturni program, kateremu namenimo svoje oči in ušesa; če pa boste pripravljeni kaj zapeti ali kaj lepega povedati, bo mikrofon vaš. Poskrbljeno bo tudi za okrepčilo—tako, da bi se vam nikakor ne smelo muditi domov. Tudi vremenu se ne pustimo preveč vplivati, saj nam bosta šotora nudila streho in senco. Darujmo ta dan Bogu in eden drugemu, saj smo vendar ena Božja družina. Kako lepo in prijetno je, če bratje in sestre prebivajo skupaj. (psalm)
Radi bi imeli tudi srečolov, ki je lani lepo uspel, pa zaenkrat še ni gotovo, če bomo uspeli zbrati dovolj dobitkov. Nam lahko priskočite na pomoč?!2017-29-3
V kolikor boste imeli priložnost in možnost pri pripavi, ste zelo lepo vabljeni. Gospodinje ste prošene za sladke dobrote — dostavile naj bi jih v soboto zvečer. Vnaprej Bog povrni!
Povabite vsakega in mu povejte, da je vsak, ki pride z dobrim namenom, dobrodošel.

MAŠNI NAMENI

NED – 16.7.
15. nedelja med letom
Karmelska Mati Božja – Karmen
MIVA – Pri maša blagoslov vozil
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +Borisa Turnška –oblet.
Procesija sv. Rešnjega telesa

PON – 17.7.
Aleš, spokornik
9.00 začetek oratorija
19.00 za +Ivana –oblet. In Marijo Knez

TOR – 18.7.
Arnold, državnik, škof
19.00 za +Antona Pintarja

SRE – 19.7.
Arsenij Veliki, puščav.
19.00 za +Marijo Šlander

ČET – 20.7.
Marjeta Antiohij., muč
17.00 za +Žilnikove (R. M.) (v Šentrupertu)
19.00 za +Marijo (Miro) Turk

PET – 21.7.
Danijel (Danilo), prerok
19.00 za +Marijo –oblet., Antona Sovinc

SOB – 22.7.
Marija Magdalena, spo-kornica, svetopis. žena
16.00 za blagoslov v zakonu, sv. krst (v Grajski vasi)
19.00 za +Marto Kunst (god)

NED – 23.7.
15. nedelja med letom
Brigita Švedska, redov. sozavetnica Evrope
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +Ivana Rajovca, v. Grabnarjeve
Pri tej maši darovanje za animatorje
Po sv. maši ŽUPNIJSKI DAN

V tem tednu:
Odbor za pripravo župnijskega dneva bo imel sestanek v ponedeljek ob 20.00 uri v Domu srečanj. Poleg »uradnih« članov vabljeni tudi drugi, ki imate kakšen dober predlog in pripravljenost za sodelovanje pri delu.

Bralci: v nedeljo: I. ki boste zjutraj II animatorja
Dežurni ministrant(ka): naj prideta dva, ki sta doma in nista na oratoriju
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: animatorji, oratorijci