Oznanila za 30. teden 2017

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2017-30-1
Rekel je: »Nikar, da pobiráje ljuljko ne porujete z njo morda tudi pšenice. Pustite, naj oboje raste do žetve; in ob času žetve porečem žanjcem: ‘Poberite najprej ljuljko in jo povežite v snope, da se sežge, pšenico pa spravite v mojo žitnico.‘« (Mt 13,29–30)

BESEDA O BESEDI

DO KDAJ? DO KOD? 13,24–43

Sedaj, ko so učitelji in kateheti nekoliko na dopustu, jih lahko malo podražimo. Otrok se pri julijskih in avgustovskih nedeljskih mašah najde bolj malo. Če že kakšnega vidiš, se te lahko prime hudobna misel, če ni morda zašel. No, pa si predstavljajte, da ste učitelj, vaši učenci pa nič ne znajo. Ali pa, da ste katehet, pa vaših otrok ne bo k bogoslužju, ki – za razliko od verouka – nekaj POMENI in PREDSTAVLJA za kristjanovo duhovno življenje. Verjetno se ne bi dobro počutili, kakor se ne počutijo dobro prenekateri kateheti. Morda bi bilo dobro, da rečemo, da jih boli. Upam, da jih boli! Zato, ker te reči pač niso tako preproste. – Bolj kot si sedaj predstavljamo, nam je lahko v pomoč sejalec. Kateri že? Ja, tisti vendar, ki nam je dve nedelji spregovoril o svojem Božjem delu. O delu, ki ga tolikokrat ne razumemo. Mi bi njivo drugače gnojili in prekopavali, vinograd na drug način obrezovali in škropili, plevel populili, da bi se pokazal sad našega truda, on pa … Sejalec nam je res nekoliko nerazumljiv. Ima čisto drugačne, za nas zastarele metode. On zrnje trosi. Z največjim veseljem seje po njivi, ne da bi se menil, kam bo seme padlo. Med trnje, na kamen ali ob pot, ali pa na rodovitno zemljo, kamor spada. On že ve, da je tako dobro, in če je seme Božja beseda, sejalec pa Bog sam, potem ne sme biti dvomov. Ali pa, ko nam je nedavno, v nedeljo predstavil žetev. Ljulko bi potrgali že zdavnaj, vem, pa nas Gospodar opozori, da bi se lahko naredila škoda tudi na žitu. Kar počakajte! Ko bo pa žetev, bomo ločili dobro od slabega. Takrat bo hudo za plevel!
Sejalec naj bo vsak učitelj! Koliko bolj tisti, ki uči svete stvari. Mar naj obupa? Mar naj zaradi slabe letine naslednje leto nič več ne seje in sadi? Dobro ve, da bo lačen, če ne bo spet poskusil. Ne neha oznanjati, kljub temu da marsikatera beseda in seme padeta na povsem gluha ušesa. Na koncu tudi ves izkupiček ne bo stoteren, a tudi če se samo trideseteren, ni nič manj vreden. Še bolj, ker je bilo verjetno truda še več, in če so bili pogoji slabi, je še dobro, da je sploh kaj rodilo. (po: http://radio.ognjisce.si)

16. nedelja med letom

SLEP ORATORIJA IN ŽUPNIJSKI DAN

V preteklem tednu je bilo v našem župnijskem središču zelo mladostno in živahno. Nad sto mladih — animatorjev in oratorijcev je doživljalo prijetne in koristne dneve počitnic. Animatorjem gre zahvala in priznanje za lep potek oratorija, otrokom pa tudi pohvala, da so lepo sodelovali in ni bilo kašnih večjih težav kljub vročini, ki pa je vseeno boljša kot nevihte in neurja. Vsekakor gre hvala Bogu za vsa lepa doživetja in tiste trajne sadove, ki naj mlade v prihodnje bogatijo. Upajmo da je bil po Mariji to res dotik nebes. Naj ne bo le bežen dotik, ampak naj Jezus položi svoje roke nanje v znamenje, da jih sprejema za svoje in jih jemlje pod svojo zaščito.
Župnijski dan pa je za vse župljane, pa tudi za vse, ki ste z našim občestvom na kakršenkoli način povezani, pomembno dogajanje, saj je izraz pripadnosti in priložnost za njeno rast in poglobitev. Letos je na tem dnevu posebno prisotna misel na pričakovanje in pripravo na župnijski misijon, ki bo letos od 8. do 17. decembra. Pri tem stojimo pred skupno nalogo, da bo misijon čas uresničenih priložnosti. Tudi animatorji za naprošeni, da bi na začetku misijona — v soboto, 9. decembra imeli za vse veroučence, pa tudi ostale otroke, ki bodo voljni priti, en dan oratorija.

Hvala vsem, ki ste sodelovali pri pripravah na ta dva dogodka, prispevali za oratorij in župnijski dan in tudi za srečolov. Hvala vsem, ki ste pri sodelovali v tem dogajanju. Vsi pa, ki ste dali na razpolago razno opremo, pa prosim, čim prej pridite ponj, da se ne bi kaj izgubilo.
Naj vas spremlja prijetna zavest, da ste delali dobra dela, ki jih On, ki dobro plačuje, ne bo prezrl.

Župnijsko romanje v Marijo Bistrico bo 12. avgusta. Prijave se že sprejemajo!

Naslovljeno na vas

Vitamini za zakon

V pomladi ljubezni je vsak dan praznik. Ampak človek ne sme pozabiti: vsaka pomlad mora skozi jesen in zimo, da lahko postane nova pomlad.
Ne moreš živeti brez ljubezni. Varuj svojo ljubezen dan za dnem. V vsaki neprijaznosti je košček nezvestobe. Vsak sebičnost je izrojena ljubezen. Če potem še pridejo dnevi, ko ne gre več, ko nič več ne gre, ko zaradi nespametnih napak nastanejo razpoke in zaradi reči vdira v hišo in srce noč, potem obstaja samo ena rešitev, samo ena edina pot k luči: odpuščanje. Kjer se ne odpušča, tam, kot bi mignil, nastane zid. In zid je začetek zapora. Mož, žena počneta stvari, ki jih človek ne razume, in ta se vpraša: Kako je to mogoče? Začneš se boriti za ljubezen in doživiš nemoč in bolečino ob tem, ko nekaj hočeš, in vendar ne moreš. Takrat potrebuje človek veliko potrpežljivosti. Človek mora nekaj časa leteti na slepo, ne da vidi, ne da razume, z zavestjo, da je druga oseba svet zase, ki mu v najglobljem jedru ostane tuj.
Spravi se z življenjem, spravi se s srečo. Sestavljena je iz toliko delov, da je en del vedno prekratek. Nova skupnost ne more temeljiti na tem, da se mora druga oseba vsakič spremeniti, ampak enostavno na tem, da nekdo želi drugega osrečiti.
In potem se zgodi čudež. Vse, kar človek misli, da je izgubljeno, se vrne bogatejše in globlje. Sonce je spet tam. Vse je videti prijazno. Delo teče. Človek lahko zadiha, želi spet živeti. Ljudje se imajo spet resnično radi. Spet sta povezana s prstanom ljubezni in zvestobe. (po: P. Bosmans, V tebi je sreča – Vitamini za dušo)

2017-30-2

Kjer je Bog velik,
človek ne bo majhen:
tam bo tudi človek velik
in svet bo sončno jasen.
(Benedikt XVI.)

 

 

MAŠNI NAMENI

NED – 23.7.
16. nedelja med letom
Brigita Švedska, redov. sozavetnica Evrope
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +Ivana Rajovca, v. Grabnarjeve
pri tej maši darovanje za animatorje, po sv. maši ŽUPNIJSKI DAN

PON. 24.7.
Krištof, mučenec
19.00 za +Frančiško Malgaj in vse Horvatove

TOR – 25.7.
Jakob Starejši, apostol
19.00 za +Ano Pristalič in vse njene

SRE – 26.7.
Ana in Joahim, starša Device Marije
16.00 pogreb +Marije Šmit s sv. mašo
19.00 za +Ano, Anko Šlander in Mileta Breznikarja

ČET – 27.7.
Gorazd, Kliment in dr. učenci Cirila in Metoda
17.00 za +Ano in vse Fondove (v Šentrupertu)
19.00 za +Riharda Posedela (r. d.)

PET – 28.7.
Viktor (Zmago) I., papež
19.00 za +Viktorja (god) in Vero Jelen

SOB – 29.7.
Marta, svetopis. žena
19.00 za +Rezarjeve in v zahvalo

NED – 30.7.
17. nedelja med letom
Rufin, mučenec
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +Stankota Lobnikarja

V tem tednu: je god sv. Krištofa , mučenca, katerega smo počastili že preteklo nedeljo, nato sv. apostol Jakob Starejši, sredi tedna sv. Marijini starši Ana in Joahim, , konec tedna pa sv. Marta, zavetnica gospodinj.

Bralci: v ned.: I. Sonja Mandelc, Franc Skok II Petra Basle, Robert Natek
Dežurni ministrant(ka): dva, ki sta doma in nista bila na oratoriju
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Šmatevž (nova skupina, bravo!)