Oznanila za 31. teden 2017

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2017-31-1
Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je človek našel in skril; in od veselja nad njim gre in proda vse, kar ima, ter kupi tisto njivo. Nebeško kraljestvo je podobno tudi trgovcu, ki je iskal lepih biserov. Ko je našel dragocen biser, je šel in prodal vse, kar je imel, in ga je kupil.« (Mt 13,44–46)

BESEDA O BESEDI

ODKRIVAJMO BOŽJI NAČRT Z NAMI Mt 13,44–52

Današnji človek je pogosto izgubljen, odtujen sebi in drugim, izgubil je življenjsko smer in smisel. Ne ve ne kod ne kam, kakor mladi Salomon, o katerem beremo v prvem berilu današnje nedelje. Bog nas je določil, naj bomo podobni njegovemu Sinu Jezusu. Bodimo mu podobni v njegovi življenjski izbiri: »Moja jed je, da izpolnjujem voljo svojega Očeta.« Pravo smer in smisel svojega življenja bomo našli v istem vzorcu: če bomo odkrili, kakšen načrt ima Bog z nami, in ga z vso voljo izvrševali.
Cerkev je podobna hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro. Prinaša predvsem Božjo besedo, ki je stara, a hkrati vedno nova in živa. V njeni luči osvetljuje dogodke in razmere vsakokratnega časa. Odkriva nam pot do skritega zaklada in dragocenega bisera – do Boga in njegovega kraljestva. Če zgrešimo pravo pot ali zapravimo ta zakladi, nam vsi drugi zakladi ne bodo nič pomagali.
Če ljubimo Boga, nam vse pripomore k dobremu, pravi sv. Pavel v današnjem berilu. Ljubezen do Boga in bližnjega je tisti predznak, ki določa, koliko so vredna naša dejanja. Poletni počitniški dnevi so nam lahko v korist, sprostitev, počitek ali pa v telesni in duševni propad. Izkoristimo proste poletne dni za to, da iščemo in odkrivamo resnične in ne lažne zaklade. Trudimo se zanje, kajti iz truda se nato rojeva tudi pristno veselje.
Ne pozabite: v naši neposredni bližini se skrivajo veliki zakladi, le odkriti jih je potrebno ter se nad njimi iskreno razveseliti. (po: TV Slovenija, Ozare)

17. nedelja med letom

ŠE ENKRAT SE USTAVIMO PRI EVANGELJSKIH PRILIKAH TE NEDELJE

Koliko enakih izrazov je v obeh prilikah: “Nebeško kraljestvo je podobno /…/ najde /…/ gre /…/ proda vse, kar ima in kupi.” Zdi se, da so bili napisani namenoma, da bi bil med obema kratkima pripovedma ustvarjen popoln paralelizem, ki je primeren, da si ga dobro vtisnemo v spomin. To, o čemer je govora, je preveč pomembno, zato je treba dobro vrezati v spomin in srce. – Paralelizem ni ponovitev. Ne manjka razlik in tudi te imajo svojo vrednost. V našem primeru kažejo različno ravnanje dveh, o katerih je govora. Dobro si ju oglejmo: našla sta nekaj tako dragocenega, da sta popolnoma spremenila svoje življenje.
Prvi je dninar, nekdo, ki dnevno dela na njivi, ki ni njegova. Lahko si predstavljamo, da je tisti dan, ko je oral ali okopaval ali pospravljal gospodarjevo njivo, slučajno naletel na zaklad, o katerem ni nikdar sanjal; osuplost, začudenje in potem veselje so bili neizmerni; odločil se je: ta zaklad bo njegov. – Drugi je trgovec, bolje émporos, kakor pravi grško besedilo, to je nekdo, ki poseduje emporij, veliko skladišče s prodajnimi mesti, ki so bila raztresena tu in tam; nekdo, ki trguje z biseri, nekdo, ki se nanje spozna in išče vedno nove. To zahteva njegov poklic. Nekega dne pa se je znašel pred dragocenim biserom. Kot dober poznavalec je takoj razumel, da ima vrtoglavo vrednost (za Kleopatro se govori, da je imela biser, ki ni bil vreden manj kot sto tisoč sestercev; danes bi lahko rekli: tri ali štiri milijarde). Trgovec ga je videl, vendar se je delal neumnega. Gorje, če bi v trgovini pokazal svojo vznemirjenost. Kdor trguje, se mora obnašati, kot da bi ga kupčija sploh ne zanimala, v sebi pa se je že odločil in naredil načrt: ˝Ta biser mora biti moj.˝
Tako sta ubogi dninar in bogati trgovec tistega dne postavila na kocko svoje življenje. V očeh drugih sta naredila čudne stvari: znebila sta se vsega svojega imetja, da bi dobila tisti zaklad … tisti biser. Vrhunec obeh prilik je prav v tem: “Najde, gre, proda vse, kupi.” Sporočilo je jasno: Božje kraljestvo je tako velika dobrina, da tisti, ki naleti na oznanilo kraljestva, ki se je približalo, ki razume njegovo neprecenljivo vrednost, čuti, da mora narediti kakršnokoli žrtev, samo da bi ga posedoval. (po: M. Galizzi, Evangelij po Mateju)

Naslovljeno na vas

SKLEP ORATORIJA IN ŽUPNIJSKI DAN

V preteklem tednu smo še urejali vtise. Bogoslužje v cerkvi je bilo lepo, živo, mladostno. Da bi le bilo večkrat vsaj nekaj tega.
»Prevelika obzirnost«, da ne bi delali gneče v cerkvi, pa ni kakšna posebna vrlina.
V drugem delu je bilo praznovanje pod šotori. Tudi tu je bilo dobro, le vročina je bila kar nadležna, tako, da ni bilo posebne volje za kakšne aktivnosti, saj so tudi ljudje začeli prehitro odhajati. Precej radovednosti, kaj bo naklonila sreča, je zlasti pri otrocih vzbujal srečolov.
Bog povrni vsem, ki ste sodelovali; zlasti pa vsem, ki ste pripravili vse potrebno, postavili šotora, namestili mize in klopi (za to hvala tudi v imenu oratorija); gasilcem in konjeniškemu društvu hvala, da so velikodušno posodili mize in klopi in manjši šotor. Bog povrni vsem, ki ste kar koli naredili ali v ta namen – darovali pecivo, dobitke za srečolov, … hvala tudi vsem dobrotnikom, zlasti sponzorjem oratorija.

2017-31-2Župnijsko romanje v Marijo Bistrico v Hrvatskem Zagorju bo v soboto, 12. avgusta. Do prihodnje nedelje naj bi se za romanje dokončno odločili in prijavili. Pot bo zelo zanimiva, pa ne naporna. Poleg glavne ciljne romarske točke, bomo obiskali še kakšno znamenitost. Stroški z kosilom bodo 20 eurov ali malo več.
Romarski dan je zlati čas, ki nam daje priložnost za več božje in Marijine bližine in medsebojnega druženja.
Ob priliki še koga seznanite z možnostjo, da se nam pridruži.

PROŠNJA: Gospod Anton Žontar z Grajske vasi 16b od nedelje, 16. julija pogreša denarnico z dokumenti in večjo vsoto denarja. Kdor bi mu pogrešano prinesel na gornji naslov mu je obljubljena nagrada.

MAŠNI NAMENI

NED – 30.7.
17. nedelja med letom
Rufin, mučenec
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +Stankota Lobnikarja

PON – 31.7.
Ignacij Lojolski, duhov. Ustanovitelj jezuitov
19.00 za +Janija, Marijo in Franca Rančigaj

TOR – 1.8.
Alfonz Ligvorij, šk., c. u.    
19.00 za +Jankota Pelicha –30. dan

SRE – 2.8.
Evzebij iz Vercellija, šk. porcijunkula    
19.00 za +Marijo Šmit –osmina

ČET – 3.8. prvi četrtek
Lidija svetopis. žena    
17.00 Ne bo sv. maše (v Šentrupertu)
19.00 za +Kristino Pirc in Rozalijo Pustoslemšek, molitev za duhovne p.

PET – 4.8. prvi petek
Janez M. Vianney, arški župnik    
19.00 za +Terezijo in Ludvika Topovšek
Litanije Jezusovega srca

SOB – 5.8.
Marija Snežna (Nives)    
19.00 za +starše in brata Ostrožnik
Litanije Matere božje

NED – 6.8.
Jezusova spremenitev na gori
Just in Pastor, muč    
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +Roka Teršaka in Poldiko Novak (v Šentrupertu)

V tem tednu: bo prvi četrtek, prvi petek, prva sobota—vabljeni k sv. mašam in tistemu kar jim bo sledilo; pa tudi k zakramentom

Bralci: v nedeljo: I. Majda Jelen, Elza Vasle;  II. V Št.R. Simeona Rakun, Ana Šram
Dežurni ministrant(ka): Špela Završnik, Urška Rančigaj
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Zakl