Oznanila za 32. teden 2017

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2017-32-1
Čez šest dni je Jezus vzel s seboj Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza in jih peljal na visoko goro,
na samo. Vpričo njih se je spremenil. Njegov obraz je zasijal kot sonce in njegova oblačila so postala bela kot luč. In glej, prikazala sta se jim Mojzes in Elija, ki sta govorila z njim. (Mt 17,1–3)

BESEDA O BESEDI

DA S SRCEM PRISLUHNEMO BOGU (Mt 17,1–9)

Pomembno dejstvo, na katerega nas opozarja dogodek na gori, je, da se je Jezus spremenil med molitvijo na samem! Z izbranimi učenci se je ločil od drugih, ločil od ostalega sveta in šel na goro.
Cerkveni očetje pravijo, da Jezus pri spremenjenju na gori ni spremenil oblike, saj potem ne bi bil več on. Ni se spremenila oblika, ampak luč. Apostoli so ga videli v novi luči! Tako tudi mi, kadar vstopimo v poglobljeno molitev, vidimo iste vsakdanje resničnosti v novi luči! Začnemo jih gledati in presojati tako rekoč z Božjimi očmi. Zato je tako pomembno, da se v molitev res poglobimo, da molitev ni le neko naučeno drdranje določenih obrazcev, ampak da je to pravi pogovor z Bogom. V taki molitvi smemo potem tudi mi pričakovati to notranjo, »taborsko luč«, to je, razsvetljenje.
V molitvi se tudi mi na nek način ločimo od sveta, gremo na goro, da se srečamo z Gospodom. To je zelo pomembno, kajti kdor se ne loči od sveta, ta ne more videti Gospodove slave! Taka, poglobljena oblika molitve, pa zahteva molk, v katerem moremo zaslišati Božji glas, sicer »skrbi tega sveta« Božji glas v nas zadušijo. Molk nam pomaga, da svoj pogled, svojo pozornost usmerimo na bistveno, na tisto stvarno, a hkrati prikrito Božjo navzočnost v našem življenju. Sv. Janez Klimak pravi: »Molk je mati molitve, je ognjišče, ki hrani ogenj Božje ljubezni!«
Molk pa je predvsem stvar srca in ne toliko ust. Molk ni v tem, da ne govorimo, ampak v tem, da s srcem prisluhnemo Bogu. K takemu molku nas vabijo tudi posebni dnevi zbranosti, kakor so duhovne vaje. Vabijo nas, da ob Božji besedi umolknemo, se umaknemo na goro, na samoten kraj, ter v tišini molitve prisluhnemo Bogu. In spoznali bomo, kaj nam Bog želi povedati, kaj pričakuje od nas, kakšna je njegova volja za naše življenje. Ta poletni čas je idealen čas za tovrsten umik. (po: J. Kužniku, V Marijini šoli)

Na praznik Jezusovega spremenjenja – naslovljeno na vas

KIP FATIMSKE MARIJE ROMA PO ŽUPNIJAH
Letos—ob 100-letnici fatimskih prikazovanj roma kip Fatimske Kraljice miru po slovenskih župnijah. To sicer ni tisti kip iz Fatime, ki nas je obiskal lani, ampak za vsako dekanijo po eden manjši. Romanje teh kipov se je začelo s prvim majem (Marijin mesec šmarnic) in se bo končalo konec oktobra (rožnovenski mesec). Pri nas bo v župnijski cerkvi ves avgust – lepo, da bo med nami ravno za največji Marijin praznik. Ustavimo se pred njim in sprejmimo sporočilo miru in vabilo k molitvi..

ŽUPNIJSKO ROMANJE V MARIJO BISTRICO v Hrvatskem Zagorju
bo to soboto, 12. avgusta. To bo duhovna priprava in hkrati uvod v praznovanje največjega Marijinega praznika velikega šmarna—to je vnebovzetja D. Marije. Gotovo bo tudib priložnost za zakrament sprave—sv. spoved. Pot bo zelo zanimiva, pa ne naporna. Poleg glavne romarske ciljne romarske točke, bomo obiskali še kakšno znamenitost. Stroški z kosilom bodo 20. eurov ali kak evro več.
Romarski dan je zlati čas, ki nam daje priložnost za več božje in Marijine bližine in medsebojnega druženja. Zato vzemite seboj obilje dobre volje in ljubezni, s kakršno nas Jezus ljubi.
Odhod avtobusa bo ob 7.00 uri z Gomilskega, vstopali pa boste lahko še na Rezani, v Grajski vasi (pri gasilskem domu) in v Trnavi (pri trgovini), vrnili pa naj bi okrog 20.00 ure.
Nekaj mest je še prostih – prijave sprejemamo do zasedbe sedežev v avtobusu. Pohitite!

Napoved: Tudi letos bomo 15. avgusta na praznik Marijinega vnebovzetja poromali peš k Materi Božji v Petrovče. Pred župnijsko cerkvijo na Gomilskem se bomo zbrali ob petih zjutraj in se na Rezani pridružili romarjem iz Sv. Jurija. Vabljeni!

Naslovljeno na vas

JULIJ V NAŠEM OBČESTVU
2017-32-2Krščen je bil: v soboto, 16. julija je po poroki staršev prejel zakrament sv. krsta Martin Lazar in s tem v polnosti vključen v naše župnijsko občestvo. Župljani se ga veselimo in mu voščimo uspešno rast v vsem dobrem. Staršem, botri in sorodnikom čestitamo z željo, da bi bili otroku dobri kažipoti v polno krščansko življenje.

2017-32-3Poročila sta se: v soboto 16. julija sta bila v podružni cerkvi sv. Krištofa deležna zakramenta sv. zakona ženin Luka Lazar iz Grajske vasi 47 A in nevesta Karolina Čopar z Radmirja, Meliše 9. Novoporočencema in vsej družini naše župnijsko občestvo čestita in želi obilo božjega blagoslova.

2017-32-4Poslovili smo se: v sredo, 5. julija je bil na Gomilskem pogreb +Jankota Pelicha. Z družino je nekaj časa živel v naši župniji, nato pa na Polzeli, Ločička cesta 56.
V sredo, 26. julija pa od +Marije (Mici) Šmit z Gomilskega 16, ki je umrla v 95. letu. Vse življenje je bila dejavno povezana z župnijo. V jeseni življenja je, dokler je mogla, tudi med tednom sodelovala pri bogoslužju. Pomagala je tudi pri dostavljanju verskega tiska in bila tudi sama zvesta bralka.
Naj jima Bog da nagrado večne sreče, vsem žalujočim pa tolažbo krščanskega upanja.

To so trije mejniki na kristjanovi življenjski poti. Naj bo pri vseh navzoč Bog, ki je Ljubezen.

MAŠNI NAMENI

NED – 6.8.
Jezusova spremenitev na gori
Just in Pastor, mučenca
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +Roka Teršaka in Poldiko Novak (v Šentrupertu)

PON. 7.8.
Sikst II., papež, mučen.
16.00 pogreb +Julijane Bončina z mašo
19.00 za +Elizabeto Kocmut –oblet.

TOR – 8.8.
Dominik, duhovnik, ustanov. dominikancev
19.00 za +Martina Luknerja

SRE – 9.8.
Terezija B. od Križa (Edith Stein), mučenka sozavetnica Evrope
19.00 za +Anico Drev

ČET – 10.8.
Lovrenc, diakon, mučenec
17.00 za +Marijo in Heleno (v Šentrupertu)
19.00 besedno bogoslužje

PET – 11.8.
Klara (Jasna), devica, redovna ustanovitelj.
19.00 za +Antona -oblet. in Marijo Turk

SOB – 12.8.
Ivana Šantalska, vdova
7.00 romanje
19.00 doma ne bo sv. maše

NED – 13.8.
19. nedelja med letom
Radegunda, kraljica, redovnica
7.00 češčenje s sodelavci Karitas
7.30 za vse župljane
10.00 za +starše in vse Piškove

V tem tednu: v tem tednu je god kar treh ustanoviteljev redov(nikov): sv . Dominika—ustanovitelja dominikancev (Petrovče, Žalec, sv. Klara—ustanoviteljica klaris (Nazarje) in sv. Kandida. Molimo za redovnike.

Bralci: v nedeljo.: I. Tilen Hadolin, Mojca Strožer; II. Damjana Rojnik, Nika Šram
Dežurni ministrant(ka): Luka Rožič Plazovnik, Luka Semprimožnik
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko