Oznanila za 35. teden 2017

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Reče jim: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Spregovoril je Simon Peter in rekel: »Ti si Kristus, Sin živega Boga.« Jezus mu je odgovoril:» Blagor ti, Simon, Jonov sin, zakaj meso in kri ti nista tega razodela, ampak moj Oče, ki je v nebesih. Pa tudi jaz tebi povem: Ti si Peter (Skala) in na to skalo bom sezidal svojo Cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala. (Mt 16,15–18)

BESEDA O BESEDI

KAJ BI ODGOVORILI MI? Mt 13,13–20

Danes smo pri sveti maši slišali znameniti odlomek iz Matejevega evangelija, kjer Peter v imenu ostalih apostolov izpove vero v Jezusa z besedami: “Ti si Kristus, Sin živega Boga.” Jezus pa mu na to odvrne: „Blagor ti, Simon,“ blagor ti, zaradi vere, ki je v tebi Božji dar, ter nadaljuje: „Ti si Peter in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev.“ – Papež Frančišek je takole razložil pomen Jezusovega preimenovanja Simona v apostola Petra: ime Peter se v Jezusovem jeziku glasi „Kefa“, kar pomeni „skala“ in Sveto pismo tudi Boga pogosto poimenuje s „skalo“. Zdaj Jezus to ime nadene Simonu, in to ne zaradi njegovih človeških vrlin ali zaslug, temveč zaradi njegove pristne in trne vere, ki mu je bila podarjena od Boga. In prav na skali trdne vere lahko Jezus zgradi svojo Cerkev, skupnost resnično vernih ljudi. Gre za vero, ki temelji na živem odnosu z Jezusom v ljubezni in zaupanju. Na trdnem temelju Petrove pristne vere, podobne skali, namerava Jezus zgraditi svojo Cerkev. – Podobno, kot se je zgodilo Petru, se danes dogaja tudi vsakemu kristjanu, ki zori v pristni veri v Jezusa Kristusa. Papež Frančišek pravi: „Današnji evangelij zastavlja vprašanje tudi vsakemu od nas. Če Gospod najde v našem srcu vero – ne rečem popolno – temveč iskreno, pristno, potem vidi tudi v nas žive kamne za graditev svoje skupnosti. V tej skupnosti je temeljni in edinstveni kamen Kristus. S svoje strani pa je Peter kamen, v kolikor je vidni temelj edinosti Cerkve. Vendar je tudi vsakdo, ki je krščen, poklican ponuditi Jezusu svojo – četudi ubogo, vendar iskreno – vero, da lahko Jezus sam dandanes na vseh koncih sveta nadaljuje z gradnjo svoje Cerkve.“ – Jezus tudi danes sprašuje nas, njegove učence: „Kaj pa vi pravite, kdo sem?“ Kaj mu bomo odgovorili? (po: http://radio.ognjisce.si/)

21. nedelja med letom

SKALA: Ta gmota kamenja je postala skala. Vendar se to ni zgodilo samo od sebe. Potreben je bil Božji poseg, kakor pri apostolu Petru, ki je v luči Svetega Duha v Jezusu prepoznal Mesija. Ta poseg je potreben v vsakem človeku, ki se želi iz preprostega kamna spremeniti v mogočno skalo. Potrebna je moč in milost Jezusa Kristusa. On nam daje moč, da iz svojih slabih in dobrih lastnosti naredimo res nekaj velikega za Gospoda. Naša osebna vera brez njegove milosti je nemogoča. Odprimo mu svoja srca.
Potrebna je moč in milost Jezusa Kristusa. On nam daje moč, da iz svojih slabih in dobrih lastnosti naredimo res nekaj velikega za Gospoda. Naša osebna vera brez njegove milosti je nemogoča. Odprimo mu svoja srca.

ZADNJI DNEVI POČITNIC
Kje si, Bog? Kje naj te iščem? Kje naj te najdem?
Zaprl bom oči. … Potopil se bom v oceane svoje duše; počil na obalah, ki jih nežno objemajo valovi tvoje ljubezni. Preplezal bom strme stene, ki me ločujejo od tebe, in se napotil proti snežni belini večnosti. Zaprl bom oči in poiskal v vsebi daljne, neodkrite pokrajine, in pogledal v obraz tujce, ki živijo okoli mene. In stal bom tako do večera in gledal, kako tvoje sonce zahaja in vzhaja …, znova in znova.
Kamorkoli pogledam, vidim tebe, in če zaprem oči, si tu in te vidim … vsakokrat, ko se umirim in te želim videti. (po: G. Čušin, Ognjišče)

NOVO ŠOLSKO LETO
»Z Bogom začni vsako delo …« bi rekel naš blaženi Anton Martin Slomšek. In ko začenjamo novo šolsko in veroučno leto, je prav, da povabimo Jezusa, da v skupni družbi prehodimo pot, ki je pred nami. V veselju, igri ter novih znanjih, ki jih prinaša novo leto, preživimo skupaj nepozabne trenutke. Če nam bo kdaj težko, nam bo on zagotovo stal ob strani, kadar pa nam bo šlo dobro, se mu ne pozabimo zahvaliti, da nam naklanja takšne sposobnosti. Ob vseh šolskih in obšolski dejavnosti pa ne pozabi, da te je Jezus, skupaj s tvojimi prijatelji čaka tudi ob oltarni mizi. Nedelja je še posebej primeren dan, da se veseliš skupaj z vsemi vernimi.

Naslovljeno na vas

Glede verouka naslednje
Gotovo ste v počitnicah veliko lepega doživeli. Bogu hvala!
Kako pa je z duhovno kondicijo? Najbrž precej različno. A dana bo priložnost novega začetka.
Tisti, ki še tudi v počitnicah niste prišli po veroučna spričevala, storite to te dni. Ni dobro da je verouk tako zapostavljen. Kdo od staršev bi se sprijaznil s tem, da otrok ne bi prinesel šolskega spričevala?
V župnišču so že na voljo veroučne knjige in delovni zvezki ter liturgični zvezki. Prišla je že tudi prva številka otroška revija Mavrica za veroučno leto 2017/18 in pričakuje, da jo boste z naročilom povabili v domove, kjer so otroci. Je mesečnik. Celoletna naročnina znaša 37,00 eura—lepo bo, če bodo pri tem kaj pomagali botri, stari starši in drugi prijatelji otrok.
Urnika za veroučence, ki imajo verouk v povezavi z šolskim urnikom, še ne moremo dati, ker ga še v šolah nimajo.
Za višje razrede pa bo spored naslednji: na Gomilskem v veroučni učilnici :
Šesti in sedmi razred v petek ob 14., uri, osmi in deveti razred—kandidati za sv. birmo pa v petek ob 15.00 uri.
Šentrupertska skupina (v šentrupertski cerkvi—vsaj do zime) ob torkih: peti razred ob 14.00 uri, šesti in sedmi razred ob 14.50 uri in osmi ter deveti razred—kandidati za sv. birmo ob 15.40 uri. Po potrebi in možnosti se bo morda še kaj spremenilo. Začetek 12. septembra.
S prvošolci—novinci za verouk pa naj bi starši gomilske skupine prišli prvi dan po končanem šolskem pouku z otrokom v Dom srečanj (nasproti šolske stavbe) na kratko predstavitev in srečanje; starši s otroki trnavske skupine pa vabljeni, da to storite v nedeljo 3. septembra po sv. maši v šentrupertski cerkvi (maša bo ob 10.00 uri).
Bogoslužni začetek za vse veroučence pa bo na katehetsko nedeljo, 10. septembra s sv. mašo ob 10. uri v župnijski cerkvi na Gomilskem.

Vsem, tako učencem kot staršem, učiteljem in veroučiteljem , obilje blagoslova v novem šolskem in veroučnem letu.

MAŠNI NAMENI

NED – 27.8.
21. nedelja med letom
Monika, mati sv. Avguština
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +Ivana Rojnika (god) in starše

PON. 28.8.
Avguštin, škof, c. učitelj
19.00 za +Majdo in Silvota Lenko

TOR – 29.8.
Mučeništvo Janeza Krstnika
19.00 za +Amalijo in Franca Merzelj

SRE – 30.8.
Feliks (Srečko), mučen.
19.00 za +Hedviko Petek in vse Tekavčeve

ČET – 31.8.
Nikodem, Jezusov uč.
Četrtek pred prvim petkom
17.00 za +Ivana Marguča (v Šentrupertu)
19.00 za +Antona in vse Praznikove
Molitev za duhovne poklice

PET – 1.9. prvi petek
Egidij (Tilen), opat
19.00 za +Jožeta Tiselja –oblet.
Litanije Jezusovega srca

SOB – 2.9. prva sobota
Marjeta, dev., mučenka
19.00 za +Julijano Bončina—30. dan
Litanije Matere Božje

NED – 3.9. angelska n.
22. nedelja med letom
Gregor Vel., papež, cerkveni učitelj
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za vse Rotarjeve in Terezo (v Šentrupertu)

V tem tednu: bo četrtek pred prvim petkom , prvi petek in prva sobota. Lepo vabljeni k bogoslužju in zakramentom.
Novo šolsko in veroučno leto—glej predhodni strani.

Bralci: v nedeljo.: I. Sonja Mandelc, Tilen Natek; II. V Št.R. Karmen Posedel Golob, Matjaž Rožič
Dežurni ministrant(ka): Aljaž in Matevž Lončar
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Šmatevž