Oznanila za 39. teden 2017

BESEDA ŽIVEGA BOGA

On pa je odgovoril enemu izmed njih: ‚Prijatelj, ne delam ti krivice; ali se nisi po denarju z menoj pogo-
dil? Vzemi, kar je tvojega, in pojdi! Hočem pa tudi poslednjemu dati kakor tebi. Ali ne smem s svojim storiti, kar hočem? Ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober?‘ Tako bodo poslednji prvi in prvi poslednji.« (Mt 20,13–16a)

BESEDA O BESEDI

PRAVIČNOST V LJUBEZNI Mt 20,1–16a

Že prerok Izaija (55,6–9) pravi: »Iščite Gospoda, dokler se daje najti, kličite ga, dokler je blizu! … Kajti kakor je nebo visoko nad zemljo, tako visoko so moje poti nad vašimi potmi in moje misli nad vašimi mislimi.« S prispodobo o razdalji med zemeljskim in presežnim pokaže na neznansko vzvišenost tiste pravičnosti, ki jo prežema ljubezen, in je zato nad navadno zemeljsko menjalno, razdelilno in zakonsko pravičnostjo. Te tri hočejo veljati samostojno, ne da bi morala biti poleg tudi ljubezen. Za Božjo pravičnost pa je navzočnost ljubezni bistvena, saj je gonilna sila usmiljenja in odpuščanja. Pridružuje se ji Božja milost, ki na tej ravni povzroča spreobrnjenje. Pravičnost je dinamična in ustvarjalna. Prebuja in vodi nastajanje novega evangeljskega življenja. Božja pravičnost neprestano daje dober zgled ljudem s tem, da ni preračunljiva, ampak tako velikodušna, da je do ljudi naravnost razsipna. Razsipnost v prid potrebnih postane krepost. – Do skrajnosti pravični ljudje so lahko še vedno sebičneži, ker so do decimalk natančni in do dolžnikov nepopustljivi. Božja velikodušnost pa nas uči obdarovanja. Naj ne dajemo samo tega, kar smo dolžni dati.
Menjalna, razdelilna in zakonska pravičnost so potrebne kot red znotraj sveta. V krščanski misli, ki človeka v tem svetu že vseskozi usmerja nad ta svet, pa svetno pravičnost presega Božja in človeška ljubezen.
Jezus je v času svojega življenja na zemlji pokazal, kakšen mora biti gospodar. On namreč pravi, da je dober gospodar tisti, ki je sposoben to, kar ima, velikodušno deliti z drugimi, ne glede, če so si zaslužili to, kar so prejeli. Jezus plačila ne pogojuje z zaslugami in ozko pravičnostjo, ampak s podarjeno ljubeznijo. On je velikodušen tudi do tistih, ki so brez sleherne zasluge in pravic. Naše plačevanje temelji na strogi ekonomiji, kar pa moramo preseči s posnemanjem Jezusa, ki nas vabi, da bi bili tako radodarni, kot je on. Prav vsi hrepenijo po čisti in popolni ljubezni. Smo jo pripravljeni podarjati? (po: B. Lavrih)

 

MAŠNI NAMENI

NED – 24.9.
25. nedelja med letom
Anton Martin Slomšek
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za Božje varstvo v jeseni življenja

PON. 25.9.
Sergej, menih
18.00 za +Marto Žontar –osmina

TOR – 26.9.
Kozma in Damijan, mučenca
19.00 ne bo sv. maše

SRE – 27.9.
Vincencij Pavelski, duhovnik, redov. ustanov
19.00 za + Anico Drev –oblet.

ČET – 28.9.
Venčeslav (Vaclav), mučenec
17.00 za +Franca Rovšnika (r. d., oblet.) (v Šentrupertu)
19.00 za +Zofijo Vasle – (25) oblet.

PET – 29.9.
Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli
19.00 za +Marijo in Jožeta Vasle in vse Drčeve

SOB – 30.9. kvatre
Hieronim, duhovnik, cerkveni učitelj
19.00 za +Kozoletove

NED – 1.10. rožnovenska
26. nedelja med letom
Terezija D. Jezusa, dev. cerkvena učiteljica
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +Binija Stepišnika (v Šentrupertu)
Pri obeh mašah nabirka za bogoslovje

V tem tednu: reden verouk. Bo pa ta teden v Šentrupertu izjemoma namesto torka v sredo ob istih urah. 

Bralci: v ned.: I. Saša Griguljak, Jure Vasle II. V Št.R.: Simeona Rakun, Nika Šram
Dežurni ministrant(ka): Luka Semprimožnik, Rok Rojnik
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko I.

Napoved: zakonski jubilanti v nedeljo,15.10. ob 10 uri.
V primeru župnikove odsotnosti se obrnite na duhovnika v Taboru, g. Alojza Pirnata. (tel. 035727092 mobilni 040429894)