Oznanila za 40. teden 2017

BESEDA ŽIVEGA BOGA

A kaj se vam zdi? Neki človek je imel dva sina. Obrnil se je k prvemu in rekel: ‚Sin, pojdi danes delat v moj vinograd!‘ Ta je odgovoril: ‚Nočem!‘ Pozneje pa se je skesal in je šel. Stopil pa je k drugemu in rekel prav tako. Ta je odgovoril: ‚Pojdem, gospod‘, pa ni šel. Kateri teh dveh je očetovo voljo spolnil?« Pravijo: »Zadnji.« (Mt 21,28–31)

BESEDA O BESEDI

BISTVO JE V DEJANJIH, NE V BESEDAH Mt 21,28–32

Na Jezusovo vprašanje »Kateri od teh dveh je izpolnil očetovo voljo?« lahko brez težav tudi mi odgovorimo, da je delo pomembnejše od »govorjenja«. To vemo vsi. Tako je pomembneje to, kar se recimo naredi po volitvah, kot pa to, kar je bilo obljubljano v predvolilni bitki. Enostavno je namreč nekaj reči, to realizirati pa je popolnoma druga zgodba. Običajno gre pri udejanjanju za mnogo večji in zahtevnejši izziv. – Ta evangelijski odlomek je vedno aktualen. V primerjavi z volitvami bi lahko rekli, da voditelji prihajajo in odhajajo, evangelij pa v nasprotju s tem ostaja vedno enak, z enakimi poudarki, jasnimi obljubami in »posledicami«. Vedno se nanaša na mene osebno, z osebnim pristopom in nagovarjanjem. – Skozi ogledalo evangelijskega odlomka poglejmo naše življenje. Kateremu od sinov smo podobni? Tistemu, ki takoj reče »Da.« in potem ne naredi ničesar, ali tistemu drugemu? Vprašanje, ki nam zagotovo pomaga izprašati vest. Jezus nas z ostrimi besedami želi prebuditi iz naših »iluzij« in izničiti naše predsodke, ko omeni »cestninarje in nečistnice«. Jasno nam pokaže našo podobo v ogledalu. Spadamo med tiste, ki se imajo za posebej pobožne in poslušne Božji volji, ko je pa treba pristopiti k »resnemu delu« za zveličanje, pa popolnoma odpovemo? – Ker je Jezus na prvo mesto postavil cestninarje in prostitutke, je nadvse šokiral množico. Tudi danes reakcija ne bi bila nič drugačna. Vendar nam s tako izrazito podobo želi zgolj povedati, kaj konkretno v njegovih očeh kaže na veličino človeka. Pomembna so mu dela, ne lepe besede. Na podlagi naših del se bo odločalo o tem, kdo pojde v nebeško kraljestvo. – Druženje ob oltarni mizi nas krepi, Božji kruh z oltarja pa nam daje notranje moči, da zmoremo opraviti poslanstvo in delo v vinogradu, v katerega vsakogar izmed nas vabi.
Odzovimo se in delo tudi opravimo! (po: p. J. Župiću)

 

26. nedelja med letom—rožnovenska

OKTOBRSKA ROŽNOVENSKA POBOŽNOST
Oktober, v katerega smo danes vstopili, je mesec posebej posvečen hoji za Kristusom z njegovo materjo Marijo. Z njo naj bi premišljevali o Kristusovi ljubezni, ki se razodeva v odrešenjskih dogodkih. To se na poseben način uresničuje v molitvi rožnega venca. Zato naj bi zlasti v letu, ko obhajamo stoletnico fatimskih dododkov še posebno zavzeto molili rožni venec– vsaj kakšno desetko po domovih, pred nedeljsko sv.mašo pa četrt ure prej. Lepo vabljeni!

ROMARSKI POZDRAV IZ SVETE DEŽELE
V drugi polovici oktobra (od 19. do 26.) sem imel milost in srečo v skupini 48 romarjev iz vse Slovenije – od katerih nas je bilo 11 iz gomilske skupine, romati in doživeti Sveto deželo. Duhovno vodstvo je imel nadškof Stres, strokovno pa dr. Milan Holc, tako, da je bilo to romanje hkrati neke vrste bibličnaa ekskurzija. Obiskali smo skoraj vse najpomebnejse kraje povezane z Jezusovim življenjem in delovanjem. Na sv. krajih smo obhajali lepa bogoslužja. S hvaležnostjo sem se spominjal vseh župljanov, še zlasti dobrotnikov, ki ste mi ob okroglem življenskem jubileju podarili sredstva prav za to romanje. V januarju bomo gomilski romarji na srečanju za odrasle pripravljeni z vami podeliti doživetja. Iz darovanih sredstev pa bo župnija dobila nov spominski kelih. Vsem romarski pozdrav in Bog vam povrni. Vaš župnik Martin

MLADINSKO OTROŠKI ZBOR (MOZ) NAŠE ŽUPNIJE
Je v počitnicah počitnikoval, zdaj pa naj bi se zopet veselo lotil svojega poslanstva—Bogu v čast in ljudem v spodbudo in veselje. Prve vaje bodo prihodnjo nedeljo (8.10.) ob 9. uri na koru župnijske cerkve na Gomilskem. Vabimo vse dosedanje pevke in pevca. Naj bi vztrajali tudi po osnovni šoli. Vabimo pa tudi novince, naj se pridružijo—tudi iz skupine birmanskih kandidatov. Vaje bo vodila ga. Vesna Štravs. Naj vas spremlja Božji blagoslov!

 

Naslovljeno na vas

DEKANIJSKO SREČANJE PEVSKIH ZBOROV
Danes teden – v nedeljo, 8. oktobra bo srečanje cerkvenih pevskih zborov naše dekanije in sicer v Andražu nad Polzelo, kjer naj bi sodeloval po en zbor iz vsake dekanije. Za letos smo predvideli, da nas bo zastopal mlajši zbor Sije, ki smo ga bili zelo veseli, a se je v teh dopustniških mesecih srečal z nepredvidenimi težavami (odselitev, nove obveznosti, in še kaj) in se je zmanjšalo število pevcev, tako, da je zbor zamrznil svoje delovanje, dokler ne bi prišlo dovolj novih članov. Župljani smo pevcem na čelu z pevovodkinjo Urško Tekavc hvaležni za to kar so nam dali. Žal nam je, da je do te prekinitve prišlo in upamo, da bo zbor v prihodnosti še zaživel.
Zdaj pa je v nastajanju instrumentalno vokalna skupina, ki se nam bo, tako upamo, kmalu predstavila.
Na srečanje v Andraž pa ste poslušalci v vsakem primeru vabljeni!

DIAKONSKO POSVEČENJE MATICA LESJAKA
Iz Sporočil slovenskih škofij:
»Na god sv. Uršule, v soboto, 21. oktobra 2017, bo ob 10. uri v celjski stolnici prejel red diakonata Matic Lesjak, bogoslovec 6. letnika, doma iz župnije Sv. Jurij ob Taboru. Ko se veselimo v Gospodu in molimo za Matica, da bo napredoval v pripravljenosti služiti Bogu in Božjemu ljudstvu, zaupno prosimo za fante in dekleta, ki jih Gospod kliče na pot duhovništva ali redovništva, da bi zvesto sledili Božjemu klicu.«
To kar je naslovljeno na vse škofljane naše celjske škofije še posebno velja za nas gomilske župljane, saj nam je g. Matic Lesjak tako blizu – ne le krajevno, ampak tudi drugače, saj je že velikokrat sodeloval pri našem bogoslužju, pomagal pri številnih praznovanjih , … zato je prav, da se tega dogodka z Maticem veselimo ter molimo zanj in vse, ki naj bi mu sledili. Če le morete, si rezervirajte čas za slovesnost v stolnici.

 

MAŠNI NAMENI

NED – 1.10. rožnovenska
26. nedelja med letom
Benedikta, dev.
Začetek tedna za življenje
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +Binija Stepišnika (v Šentrupertu)
Pri obeh mašah nabirka za bogoslovje

PON – 2.10.
Angeli varuhi
19.00 za milosti zakramenta sv. zakona za vse, ki naj bi se poročili

TOR – 3.10.
Kandida, mučenka
19.00 za +Franca in Antonijo Počivalnik

SRE – 4.10.
Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj
19.00 za + Ljudmilo Grah –30. dan

ČET – 5.10. prvi četrtek
Marja Favstina Kowalska, redovnica
17.00 za +Jožeta Brdnika (v Šentrupertu)
19.00 za +Frančiško (god, oblet.) in Jožefa Rožič

PET – 6.10. prvi petek
Bruno, ustanovitelj kartuzijanov
19.00 za +Antona Kovačiča

SOB – 7.10. prva sob.
Rožnovenska M. božja
19.00 za +Marijo (Miro) Turk

NED – 8.10.
27. nedelja med letom
Benedikta, devica, mučenka
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +Antona Pintarja
Sklep tedna za življene

V tem tednu: prvi četrtek, prvi petek in prva sobota. Vabljeni!

Sestanek za starše veroučencev osmega in devetega razreda (kandidatov za sv. birmo) bo v petek ob 17.30 uri v Domu srečanj. Starši, lepo vabljeni!

Bralci: v ned.: I. Matjaž Rožič, Mojca Strožer II. Damjana Rojnik, Ana Šram
Dežurni ministrant(ka): Uška Rančigaj, Špela Završnik
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Šmatevž

Napoved: v soboto, 14. 10. bo vseslovensko fatimsko romanje v Stično.
Slovesnost zakonskih jubilantov
bo na Gomilskem v nedeljo,15.10. ob 10 uri.