Oznanila za 43. teden 2017

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Jezus pa je spoznal njih hudobnost in rekel: »Kaj me skušate, hinavci? Pokažite mi davčni novec!« Prinesli so mu denar. In reče jim: »Čigava je ta podoba in napis?« Rekó mu: »Cesarjeva.« Tedaj jim pravi: »Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega.« (Mt 22,18–21)

BESEDA O BESEDI

MISIJONSKO DELO V NOVI DOBI Mt 22,15–21

Današnja Božja beseda nam odkriva, kakšna je bistvena vsebina nove evangelizacije. To je oznanilo o odprtih vratih: o tem, da Bog človeku odpira vrata in omogoča dostop do zveličanja. Odprta vrata so kar simbol te nove evangelizacije. So znamenje Božjega vabila, njegove »gostoljubnosti« in hkrati človekovega odgovora na to; vrata moramo odpreti tudi mi. – To je oznanilo, da je »Bog Gospod in da ni drugega poleg njega« (1. berilo); in da so »vsi bogovi narodov prividi« (psalm). Ko človek zavrže edinega pravega Boga, nujno kmalu postavi na njegov prestol druge »bogove«, jih »moli« in jim služi: razkošje, napredek, porabništvo, uživaštvo … A ko ga ti privedejo v slepo ulico, ga pustijo na cedilu. »Vsi naj spoznajo, da ni Boga razen mene,« ni drugega Rešitelja, pravi Bog po preroku Izaiju. – Nova evangelizacija je oznanilo o milosti in miru z Bogom in med ljudmi. Apostol Pavel je v pismih vedno voščil in osebno prinašal milost in mir od Boga. To je tudi danes edini namen Cerkve, ne pa oblast, vpliv, slava ali zmagoslavje nad kom. Ne sme iskati sebe, ampak služiti. – Jedro evangelizacije je izraženo v besedah: »Bog te ljubi. Kristus je prišel zate.« Cerkev oznanja Boga, ki nas je tako ljubil, da je njegov Sin za nas postal človek. To je Bog, ki se nam približuje, ki se nam priobčuje, ki se z nami zedinja, ki je resnični Emanuel. Tudi Pavel nas v 2. berilu imenuje »od Boga ljubljeni bratje« in »izvoljeni«. Edinole oznanilo o neskončni Božji ljubezni, ne pa grožnje s kaznijo, more odpreti srca ljudi in jih navdušiti za dobro.
Naš skupni poklic in poslanstvo sta, da pridružimo svoje moči za novo evangelizacijo: da se evangeliju najprej sami odpremo ter ga zaživimo v družini, na delovnem mestu, v javnosti. Ni dovolj, da pride evangelij k ljudem »v besedi«, ampak mora priti »v moči in v Svetem Duhu in popolni gotovosti«. Ali drugače: spregovoriti mora prek našega življenja. Potem mu bodo vsi prisluhnili. (po: TV – Slovenija, Oznanjevalec)

 

29. nedelja med letom—misijonska nedelja

Misijonska nedelja 2017 – “Misijon v osrčju krščanske vere”
Misijonarjeva vzpodbuda na misijonsko nedeljo
Misijonar pomaga, podpira, rešuje množico ubogih, pomoči potrebnih in neukih ljudi. Prav v tem je veliko notranje zadoščenje in sreča. Misijonar, hodeč po Jezusovih stopinjah, prinaša veselo oznanilo, je ljudem v mnogotero pomoč in oporo. Zato je tudi deležen obilnega Božjega blagoslova.
Misijonarjeva pot je težka, toda zelo osrečujoča. Občutek, da storimo nekaj dobrega in koristnega človeku v potrebi in stiski, je čudovit. To pove tudi rek: “Lepše je dajati kot prejemati.” Marsikdo tega še ni občutil. Treba je obuditi dobroto, ki je v človeku. Kot testo potrebuje kvas in sol, da postane rahel, okusen kruh, tako človek potrebuje spodbudo. Prizadevanje za dobro plemeniti in prinaša napredek in blaginjo trpečim, katerih veseli nasmeh in hvaležnost v očeh sta dragoceno plačilo.
Darežljivo odprimo dlan in, čeprav z majhnim darom, pomagajmo misijonarjem v njihovih plemenitih prizadevanjih za mir in dobro, za izboljšanje življenjskih in zdravstvenih razmer, za izobraževanje in prinašanje veselega oznanila najrevnejšim. Jezus naj blagoslavlja in varuje njihovo plemenito in sveto poslanstvo. (po: Arhiv: Radio Ognjišče; Danilo Lisjak, misijonar)

Papež Frančišek nas v letošnji poslanici za misijonsko nedeljo spominja, da misijonska dejavnost ni zgolj ena izmed številnih dejavnosti Cerkve, kajti Cerkev je »misijonska po naravi«. Spominja nas, da ne moremo biti kristjani, ne da bi okoli sebe širili veselega oznanila Jezusovega evangelija.
Na ta dan je prav , da se spomnimo na naše svetniške misijonarje: Barago, Gnidovca in Majcna ter več sto drugih Slovencev, ki so svoje življenje razdali za graditev mladih Cerkva po najbolj revnih krajih sveta.

 

Naslovljeno na vas

Z JUNIJSKE SEJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Po molitvi v cerkvi in pregledu sklepov prejšnje seje smo se dalj časa posvetili temi tega meseca: odnosi v družini so odsev našega osebnega odnosa do Boga. To življenje vsak dan potrjuje. Takšno je bilo tudi pričevanje članice ŽPS.
Pred nami je žegnanjska nedelja (29.10). Zahvalimo se za vse štiri cerkve v župniji in za vse lepo, kar v njih doživljamo in vse dobro, ki ga prejemamo. Nato bo prva nedelja v novembru zahvalna nedelja (5.11.), ko bomo opravili zahvalo v župnijski cerkvi in v šentrupertski cerkvi; nato pa bo še v nedeljo, 12.11. v cerkvi v Grajski vasi, v nedeljo 19.11. pa v cerkvi v Šmatevžu. V podružničnih cerkvah bo vedno ob 10.00 uri in takrat v župnijski cerkvi ne bo druge sv. maše. Izrazimo hvaležnost!
Potrjena je bila odločitev, da zaradi diakonskega posvečenja preložimo romanje župnijskih sodelavcev na Ptujsko goro.
Pri točki priprava na birmo smo ustavili pri pomembnejših dogajanjih, ki so na programu v bližnji prihodnosti: duhovne vaje v novembru (od 24 do 26.) in misijon v decembru (8. do 17.) z dnevom oratorija (9.12.).
ŽPS se obrača na vse vas z vabilom, da spremljate mlade z molitvijo in spodbudnim zgledom—tudi z vključitvijo v pevski zbor ali krasilke(lce).

 

Spoštovani starši!
Govorilne ure za razrede, ki jih verouk poučuje katehistinja, bodo vsako zadnjo nedeljo v mesecu, po 2. sv. maši v veroučilnici v Domu srečanj na Gomilskem. Vabljeni.

Spoštovane pletilje!
Naše delo je obrodilo veliko sadov in kaže, da nam bo uspelo, saj ste se nekatere resnično izkazale. Pridite v Dom srečanj, v nedeljo, dne 22. 10. 2017 ob 8.30 uri (po prvi sv. maši). Pregledale bomo izdelke, jih preštele in ugotovile koliko jih še potrebujemo. Ob čaju ali kavi ter piškotih bomo izmenjavale izkušnje in morda naredile kakšne načrte za naprej. Prinesite račune za volno, da se vam povrnejo stroški.
Marija Rančigaj

 

MAŠNI NAMENI

NED – 22.10.
29. nedelja med letom
MISIJONSKA NEDELJA
Janez Pavel II.
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +Šket Mohorjeve—oblet.
Pri obeh mašah nabirka za misijone

PON – 23.10.
Janez Kapistran, duhov
19.00 za +starše Dobnik in vse njune

TOR – 24.10.
Anton M. Claret, škof, redovni ustanovitelj
19.00 za +Jankota Pelicha

SRE – 25.10.
Krizant in Darija, muč.
19.00 za +Filipa Slakana in +Cenetove

ČET – 26.10.
Demetrij, mučenec
17.00 za +Marijo Petrovc –oblet (v Šentrupertu)
19.00 bogoslužje Božje besede

PET – 27.10.
Sabina Avilska, muč.
19.00 za vse +Koprivove

SOB – 28.10.
Simon in Juda Tadej, apostola
19.00 za +Alfonza Tekavca—oblet.

NED – 29.10.
30. nedelja med letom
ŽEGNAJSKA NEDELJA
Mihael Rua, duhovnik
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +starše Jager Jerman in Marijo

V tem tednu:
Sestanek za starše veroučencev 6. in 7. gomilske in šentrupertske skupine bo ta petek ob 17.30 uri. Starši lepo vabljeni.

Bralci: v ned.: I. Sonja Mandelc, Franc Skok II. Mojca in Maša Zakonjšek
Dežurni ministrant(ka): Luka Rožič Plazovnik, Rok Rojnik
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko I.