Oznanila za 2. teden 2018

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Tiste dni je prišel Jezus iz Nazareta v Galileji in Janez ga je krstil v Jordanu. Brž ko je stopil iz vode, je zagledal nebesa odprta in Duha, ki se je spuščal nadenj kakor golob. In zaslišal se je glas iz nebes: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.« (Mr 1,9–11)

BESEDA O BESEDI

BO IMEL OČE TUDI NAD NAMI VESELJE? Mr 1,7–11

V današnjem evangeliju je omenjen dvojni krst.
Prvega je delil Janez. Sam pravi o njem: Jaz vas krščujem z vodo. Čeprav je bil »vodén«, je imel svojo vrednost. V tistih, ki so ga prejemali, je deloval toliko, kolikor so imeli vere in spokornega duha. Temu Janezovemu krstu so danes podobni krsti otrok tistih staršev, ki živijo le še neko obrobno krščanstvo. Duhovniki jim ustrežejo, ker ne želijo ugasiti tlečega stenja in zlomiti nalomljenega trsa. Izkustvo pa nas uči, da v večini primerov po takem »vodenem« krstu stenj nič bolj ne zagori in trs ostane še naprej nalomljen.
Drugi krst, ki ga omenja evangelij, je krst s Svetim Duhom. Janez napoveduje, da bo z njim krščeval »tisti, ki pride za njim«.
Smemo reči, da smo s tem krščeni mi, ki so nas starši krščansko vzgojili, mi pa smo, ko smo odrasli, dopustili, da ta krst v nas deluje. Sprejeli smo vero v Boga, ker smo spoznali, da nas ta vera in ta krst očiščuje, osrečuje in osvobaja. – Ali moremo reči, da so svobodni tisti kristjani in župljani, ki so sicer krščeni, morda celo pri istem kamnu, pa so med seboj sprti? Ali sta svobodna mož in žena, krščena in cerkveno poročena, če živita v stalnem prepiru? Toliko smo župniki in kaplani svobodni, kolikor se znamo in hočemo pogovarjati o skupnem in složnem delu v župniji in dekaniji. O svobodi v naši slovenski Cerkvi moremo toliko govoriti, kolikor smo kristjani sposobni sesti za isto mizo in skupno urejati zadeve naše krajevne Cerkve. To ne pomeni, da bi morali vsi enako misliti, saj smo prejeli različne darove. Pomeni pa, da smo dolžni vztrajno iskati in končno najti skupni jezik, saj smo rojeni iz istega krsta in obdarovani od istega Duha. Temu se reče »teologija osvoboditve«. Le če jo bomo uresničevali, bo imel Oče nad nami veselje. (po: F. Cerar)

Jezusov krst

Vsak krst se najprej podeljuje v veri tistega, ki za krst zaprosi (katehumena). Kjer so krščenci otroci, se jim krst podeli v veri staršev in botrov, pa tudi celotnega cerkvenega občestva. . Vsi smo torej poklicani k odgovornosti za to, da bo seme vere, ki je bilo v otroka položeno pri sv. krstu, moglo rasti ter dozoreti v sad odrasle vere krščenca. To je velika odgovornost, ki se je tako starši in botri, pa tudi člani župnijskih občestev vse premalo zavedamo.
Zaradi tega dejstva je sveti papež Janez Pavel II. tako močno poudarjal t. i. »družinsko pastoralo«. Obenem pa je spodbujal tudi župnijsko pastoralo v vseh njenih različnih oblikah in skupinah: v zakonskih, molitvenih, bibličnih, mladinskih,… skupinah, kakor tudi odgovornost bolnih, ostarelih in drugih članov župnijskega občestva. Prav vsi smo poklicani in vsi poslani, da vsak na svoj način prispevamo k apostolatu, vsi moremo in moramo biti pričevalci, apostoli Kristusa in njegove ljubezni. (po: J. Kužnik, V Marijini šoli)

Praznik Jezusovega krsta, ki ga vsako leto obhajamo na nedeljo po prazniku Gospodovega razglašenja ali Treh kraljev je priložnost, da praznujemo tudi svoj krst. Vsak zase naj bito storil tudi na godovnidan, danes pa praznujemo skupaj.
Predvsem pa naj bo dan hvaležnosti Bogu za ta njegov zastonjski dar – slasti pri vseh, ki smo bili krščeni kot odrasli. Pa tudi hvaležnosti staršev, ki so nam omogočili krst. Spomnimo se botrov, krstiteljev in še koga.

Mesec verskega tiska—januar. Obnavljajte naročnine za verske časopise in revije. Naročajte tudi na novo. Če bi pa kdo ne želel biti več naročnik, pa naj takoj na začetku leta odjavi.

Župnikovi obiski in blagoslovi domov. Od božiča dalje bom obiskoval domove tistih, ki boste to želeli in me povabili. Za vsak obisk naj bi se dogovorili za termin.

Zahvala vsem in vsakemu, posebno še vsem župnijskim sodelavcem za vse, kar ste v letu 2017. storili dobrega za župnijo in zame.

Naslovljeno na vas

Poslovili smo se v decembru 2017
V četrtek, 7. decembra od Jurija Sokliča iz Gomilskega/Rezane; v sredo, 13. decembra od Valentina Rizmala iz Grajske vasi 52; v sredo, 20. decembra od Franca Završnika iz Zakla 3.
Spominjajmo se jih v molitvah in pri mašnih daritvah!

Župnijsko občestvo v preteklem letu (2017.)
Krstov je bilo 11: 2 dečka, 8 deklic in 1 odrasla oseba.
Prvoobajancev je bilo 14.Od tega 13 osnovnošolcev in 1 odrasel.
Birmanec 1.
Poroka je bila tukaj samo 1. /bilo pa je kar lepo število oklicev/.
Pogrebov je bilo 21 (največ v zadnjih 20 letih). Od tega 11 moških in 10 žensk. Le 9 bi jih lahko smatrali za previdene — v zadnjem času prejeli vsaj katerega od zakramentov. V nekaj primerih zaradi nenadne smrti to ni bilo mogoče.
Razmerje med številom krstov in pogrebov je bilo zelo neugodno. Skoraj popolnoma obratno od leta poprej, ko je bilo 25 krstov in 12 pogrebov.
Pomembni dogodki in slovesnosti: škofijska slovesnost ob dnevu svetniških kandidatov in stoletnici rojstva duhovnika Izidorja Završnika,slovesnost prvega svetega obhajila, in dogajanje župnijskega misijona, Štefanovo z obletnicama: 10 let od nove maše g. Vikija Kosca in in desetletnice izgradnje in blagoslovitve Doma srečanj.

Letos bo (upamo!): slovesnost sv. birme 29. aprila, ki jo delil škof dr. Stanislav Lipovšek, ki naj bi se srečal z vsem občestvom.
Slovesnost prvega svetega obhajila 20. maja.
Pred očmi imejte dejstvo, da se na prejem zakramenta ni mogoče pripraviti brez sodelovanja pri nedeljskih sv. mašah.
Med deli pa bo na prvem mestu obnova fasade šentrupertske cerkve.

Za ogrevanje (nekoč stolnina) se bo pobiralo prihodnjo nedeljo. Svoj prispevek—dar boste lahko po mašah oddali v zakristiji cerkvenim ključarjem. Če vam tatermin ne bo ustrezal, bo vaš dar dobrodošel tudi ob drugem času.

MAŠNI NAMENI

NED – 7.1.
Jezusov krst
Rajmund, duhovnik
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +Franca Šram (v Šentrupertu)

PON – 8.1.
Severin Noriški, opat
17.00 za Antona Pintarja –oblet.

TOR – 9.1.
Hadrijan, opat
17.00 za +Valentina Rizmala –30. dan

SRE – 10.1.
Gregor Niški, škof, cerkveni učitelj
17.00 za +Stanislavo Košenina –osmina pogreba

ČET – 11.1.
Pavlin Oglejski, škof
16.00 za Zofijo Anžlovar (v Šentrupertu)
17.00 za vse dekanijske sodelavce Karitas, žive in rajne

PET – 12.1
Tatjana (Tanja), mučenka
17.00 za +(Janeza) Ivana Mahorja -osmina

SOB – 13.1.
Hilarij (Radovan), škof
17.00 za +Jakoba Dreva –oblet.

NED – 14.1.
2. nedelja med letom
Odon, prior v Jurkloštru
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +starše in brata Škoberne

V tem tednu:
Versko srečanje za odrasle bo v sredo ob 19.00 uri v Domu srečanj. Tema Romanje v Sveto deželo – romarji domačimi župljani. Vabljeni.
Sestanek Tajništva ŽPS bo po srečanju v sredo.

Bralci v ned: I. Saša Griguljak, Matjaž Rožič II. Simeona Raku, Eva Skok
Dežurni ministrant(ka): Lara Natek, Ana Srebočan
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko II.