Oznanila za 20. teden 2018

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Zdaj odhajam k tebi, vendar to govorim na svetu, da bodo imeli v sebi polnost mojega veselja. Izróčil sem jim tvojo besedo, svet pa jih je zasovražil, ker niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Ne prosim, da jih vzameš s sveta, ampak da jih obvaruješ hudega. Kakor si mene poslal na svet, sem tudi jaz njih poslal v svet, in zanje se posvečujem, da bi bili tudi oni posvečeni v resnici. (Jn 17,13–15.18–19)

BESEDA O BESEDI

RESNICA, KI OSVOBAJA Jn 17,11–19

Dragi bratje in sestre, v Božjem načrtu je človeško sporočanje bistveni način za življenje v občestvu. Človeško bitje, podoba in sličnost Stvarnika, je sposobno izraziti ter podeliti resnično, dobro in lepo. Sposobno je pripovedovati o lastni izkušnji in o svetu ter tako graditi spomin in razumevanje dogodkov. Toda človek, če hodi za svojo ošabno sebičnostjo, lahko popači tudi uporabo sposobnosti sporočanja. Pačenje resnice je značilen simptom izkrivljenosti. Nasprotno pa po zvestobi Božji logiki postane sporočanje področje izražanja lastne odgovornosti v iskanju resnice ter v izgradnji dobrega. Danes smo v kontekstu vedno hitrejšega sporočanja ter znotraj digitalnega sistema priče pojavu »lažnih novic«, tako imenovanih »fake news«. To nas vabi k razmišljanju in k skupnemu prizadevanju preprečevanja širjenja lažnih novic ter ponovnem odkrivanju vrednosti novinarskega poklica ter osebni odgovornosti vsakega pri sporočanju resnice. – Dejstvo je, da nobena dezinformacija ni nenevarna, saj zaupanje v to, kar je lažno, prinese nesrečne posledice. Tudi navidezno majhno izkrivljanje resnice ima lahko nevarne posledice. »Fake news« pogosto postanejo nalezljive, saj se zelo hitro razširijo in jih je težko zajeziti, ne toliko zaradi logike podelitve, značilne za »družabna omrežja«, temveč zaradi njenega oprijema nenasitljivega poželenja, ki se z lahkoto prebudi v človeškem bitju. Prav tako imajo tudi ekonomski in koristoljubni nameni za dezinformacijo svoje korenine v želji po oblasti; željo ukrasti svobodo srca. Sedaj je jasno, zakaj vzgoja za resnico pomeni vzgojo za razločevanje, preverjanje in preudarjanje želja ter nagnjenj, ki se gibljejo znotraj nas, da ne bi brez dobrega v sebi zagrizli v vsako skušnjavo. – Nenehna okužba z varljivo govorico zatemni notranjost osebe. Kako se torej ubraniti? Najbolj korenito zdravilo za virus lažnosti je ta, da se pustimo očistiti resnici. Človek odkrije in ponovno odkrije resnico, ko jo v samem sebi doživlja kot zvestobo in zanesljivost tistega, ki ga ljubi. Samo to osvobaja človeka: »Resnica vas bo osvobodila« (Jn 8,32). (po: papež Frančišek)

7. velikonočna nedelja

Ob nedelji sredstev družbenega obveščanja vas vse vabim, da se v molitvi, navdihnjeni po frančiškovski molitvi, obrnemo na poosebljeno Resnico, ki naj bo tista prva, ki jo kot »pravi poslušalci« sprejemamo in neomadeževano posredujemo naprej.

Gospod, naredi nas za orodje svojega miru.
Pomagaj nam prepoznati vrinjajoče se zlo v sporočanje,
ki ne ustvarja občestva.
Daj nam sposobnost odstranjati strup iz naših sodb.
Pomagaj nam govoriti o drugih kot o bratih in sestrah.
Ti si zvest in vreden zaupanja.
Stori, da bodo naše besede za svet semena dobrega;
stori, da bomo tam, kjer je hrup, uresničevali poslušanje;
stori, da bomo tam, kjer je zmeda, navdihovali soglasje;
stori, da bomo tja, kjer je dvoumnost, prinašali jasnost;
stori, da bomo tja, kjer je izključevanje, prinašali podeljevanje;
stori, da bomo tam, kjer je senzacionalnost, uporabljali treznost;
stori, da bomo tam, kjer je površinskost, postavljali resnična vprašanja;
stori, da bomo tam, kjer so predsodki, prebujali zaupanje;
stori, da bomo tja, kjer je napadalnost, prinašali spoštovanje;
stori, da bomo tja, kjer je zlaganost, prinašali resnico. Amen.
                     (iz Poslanice svetega očeta Frančiška za 52. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja)

Šmarnice pri nas: v župnijski cerkvi med tednom vsak dan ob 19.00 uri. Ob nedeljah združeno s dopoldansko mašo, ali popoldne na prostem ob 16.00 uri: 13.5. pri Friškovčevi kapeli (pri Šreklovih) v Grajski vasi, 20.5. pri Gregurjevi (Kunstovi) kapeli, 27.5. pri križu na Rezani (Gomilsko). V Šentrupertu bodo ob četrtkih ob 17.00 uri
Lepo vabljeni vsi: otroci—še zlasti »novobirmanci«, bodoči prvoobhajanci, mladi, odrasli, starejši, …

Naslovljeno na vas

SLOVESNOST PRVEGA SV. OBHAJILA nedelja, 20. maja ob 10.00 uri

Tudi dan prve svete spovedi je velik dan. Kako dragocen dar je dar sprave, odpuščanja miru! Naj že otroci zaslutijo, kako veliko srečo imajo, da bodo kasneje v življenju, ko bodo dušne rane kdaj zares skeleče imeli možnost priti k Jezusu, ki se kot Usmiljeni Samarijan sklanja k nam. Člani družin prvoobhajancev, zagotovo pa starši, boste otroke spremljali k prvi sv. spovedi – in tudi sami pristopili k temu zakramentu, če so le pogoji za to. Morda kateri že dolgo ni napravil tega koraka, pa naj zato ne okleva, saj bo v tem primeru dejanje še dragocenejše!
Prvo sveto obhajilo je dan, ko Bog otroku in družini na viden, doživet način pokaže, da se človeku sam podarja. Hkrati s seboj pa tudi nas same nam samim podarja tako, kakor bi se sami nikdar ne bi znali.
To je veliki dan za prvoobhajance, ki bodo prvikrat povabljeni k Božji mizi, za njihove domače in za vse bogoslužno občestvo. Vsi naj bi se na ta praznik čim bolje pripravili in ga čim lepše praznovali. Mi, ki smo bili prvoobhajanci pred toliko in toliko leti bomo skupaj praznovali obletnice svojega prvega svetega obhajila, čeprav ga nismo imeli prav na isti dan. Zato naj bi ta dan s še večjo zbranostjo in ljubeznijo tudi sami prejeli sv. obhajilo.
Na slovesnost prvega sv. obhajila ste vsi prav lepo vabljeni.
Seveda pa bo spredaj namenjen prostor prvoobhajancem, njihovim staršem in domačim.
Naše evharistično občestvo vošči prvoobhajancem lepo doživetje praznika prvega sv. obhajila! Veselimo se z vami.

MAŠNI NAMENI

NED – 13.5.
7. VELIKONOČ. NED.
Fatimska Mati Božja
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Marijo oblet., Vinkota in Antona Vitanc
16.00 šmarnice v Grajski vasi (Friškovec)

PON. 14.5.
Bonifacij, mučenec
19.00 za +Ano Pristalič in vse njene

TOR – 15.5.
Izidor, kmet
19.00 za +Zofijo Vasle (god)

SRE – 16.5.
Janez Nepomuk, duhovnik, mučenec
19.00 v čast Svetemu Duhu za razsvetljenje

ČET – 17.5.
Jošt, puščavnik
17.00 za +Dragota—oblet., Ribičeve (v Šentrupertu)
19.00 za +Stankota Lobnikarja

PET – 18.5.
Janez I., papež, mučen.
18.15 prva sv. spoved
19.00 za +Marijo Pintar –30. dan

SOB – 19.5.
Krispin, redovnik
19.00 za +Franca Hudomalja –oblet.

NED – 20.5.
B I N K O Š T I
Dan prvega sv. obhajila
Bernardin Sien., duhov
7.00 češčenje
7.30 za + Franca Šrama
10.00 slovesnost prvega sv. obhajila
za vse župljane, prvoobhajance

V tem tednu: priprava na prvo sv. obhajilo

Seja Župnijskega pastoralnega sveta bo v sredo ob 20.00 uri v Domu srečanj. Vsi člani lepo vabljeni.

Mladinski: v soboto ob 20.00 uri v Domu srečanj. Mladi, vabljeni.

Bralci v nedeljo: I. kateri bodo pri tej sv. maši II. Starša prvoobhajancev
Dežurni ministrant(ka): ministranti—šmarničarji
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Zakl