Oznanila za 22. teden 2018

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Jezus je pristopil in jim spregovóril: »Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in poučujte vse narode. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.« (Mt 28,18–20)

BESEDA O BESEDI

V IMENU OČETA IN SINA IN SVETEGA DUHA Mt 28,16–20

Krst, o katerem govori Jezus svojim apostolom, ima čisto določen pomen. Potopiti narode v ime Očeta, Sina in Svetega Duha pomeni nagovarjati jih, da se puste preoblikovati po Svetem Duhu, ki želi v slehernem človeku uresničiti Božje posinovljenje, ga s tem posinovljenjem seznanja in slehernega privede do tega, da spozna, kako je tudi on sam v resnici sin Boga. – Vendar dejavnost Svetega Duha ne more biti magična. Sveti Duh ne more delovati drugače kot pri tistih, ki se mu dajo voditi. Treba je vedeti, da vsakega človeka prav ta pripravljenost za Božji poduk neizogibno vodi v trpljenje s Kristusom, šele potem bo lahko z njim v slavi. – Z nekaj besedami je težko izraziti pomembnost tega, kar so delali apostoli, ko so krščevali narode. Poverjena jim je bila služba ponovnega ustvarjanja ali prerajanja, ki ga prinaša Jezusov Duh. Bolj ko bodo učenci ubogljivi, lažje se bo vse narode dalo vključiti v članstvo ene same Očetove družine in jih narediti podobne njegovemu edinorojenemu Sinu. – Čisto logično pride na vrsto še zadnje Jezusovo naročilo: »Učite jih spolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal.« V kolikor se bodo narodi dali poučiti oziroma bodo po svojem krstu sprejeli preoblikovanje po Svetem Duhu, bodo iz tujcev postali sinovi. Ves smisel je v tem, da bodo ljudje mogli že iz zunanjega obnašanja apostolov opaziti, da so to ljudje, ki se puste voditi Duhu, na njih se izkustveno vidi delovanje in notranja prisotnost Duha. – V primeru, da bi apostoli izgubili pogum zaradi obsežnosti naloge, in še zato, da bi nam pomagal, da bi jim lažje zaupali glede njihovega poslanstva, jim je Jezus dal še tole obljubo: »In glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta.« Odslej vse poteka čisto drugače. Ali ni tudi nam lažje govoriti o Bogu v ozračju ljubezni, ki jo on sam navdihuje in ki je v našem srcu po vzgibih, ki dajejo polet našemu duhu, ter po navdihih, ki narekujejo naše odločitve? (po: T. Kompare, Bogoslužno leto B)

Sveta Trojica

PRAZNIK SVETE TROJICE

Kristjani smo krščeni v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, s čimer postanemo tudi člani Cerkve. Skrivnosti enega Boga v treh osebah verujočim ni dano spoznavati samo z razumom, temveč tudi na osnovi milostnega daru vere ter Božjega razodetja Jezusa Kristusa. O identiteti Boga Očeta in Svetega Duha je spregovoril Jezus Kristus.[1] Čeprav tri Božje osebe ločimo med seboj, nobena od treh oseb nikdar ne deluje brez sodelovanja drugih dveh. Očetu pripisujemo, da je Stvarnik vesolja in človeka, Jezusu Kristusu dela odrešenja, Svetemu Duhu, ki izhaja iz Očeta in Sina, pa dela posvečenja.

Šmarnice pri nas: v župnijski cerkvi med tednom vsak dan ob 19.00 uri. Ob nedeljah združeno s dopoldansko mašo, ali popoldne na prostem ob 16.00 uri:
27.5. pri križu na Rezani (Gomilsko).
V Št.R. bodo ob četrtkih ob 17.00 uri
Lepo vabljeni vsi: otroci, mladi, odrasli, starejši, …
Sklep šmarnične pobožnosti bo ta četrtek—na praznik sv. Rešnjega telesa in Krvi. Na zadnji dan meseca maja pa obhajamo tudi spomin Marijinega obiskanja—Marija nam prinaša Jezusa in nas vodi k Jezusu!

ORATORIJ 2018 bo v naši župniji od 9. do 15. julija
Priprave so že v polnem teku. Z nami bo svetniški kandidat misijonar Friderik Baraga s svojimi Indijanci. Bo nadvse zanimivo!
Prijavnice so že na voljo. Pohitite s prijavami.Trkamo pa tudi na srca dobrotnikov oratorija.

Naslovljeno na vas

Praznik sv. Rešnjega telesa – četrtek, 31. maja
Praznika svetega danes radujmo se,
iz srca vnetega Bogu naj hvala gre.

O Bog vse milosti, zbrani te prosimo,
tvoji naj bomo vsi, sveti nam z milostjo:
pota nam svoja daj, vodi nas v sveti raj
uživat tebe na vekomaj. Amen

Vse verne državljane vabimo k dejavni zavzetosti in k molitvi za domovino ter k delu za skupno dobro. Spodbujamo vas k večjemu veselju do življenja.
S svojo državo smo Slovenci uresničili tisočletne sanje našega naroda. Zato nase upravičeno lahko gledamo kot na zmagovalce zgodovine. Izborili smo si svoje mesto v družbi pod svobodnim soncem. Državo pa ne nazadnje sprejemamo tudi kot dar, ki smo ga dolžni predajati naprej, v skrbi za vse, ki prihajajo za nami. Zato je naša država tudi naša neodtujljiva skupna odgovornost ter osebna neodložljiva skrb vsakega državljana. Naša naloga je, da se kot aktivni državljani na volitvah in v civilni družbi, v javnosti in v svojem lokalnem okolju dejavno zavzamemo za suvereno državnost in demokratičnost, za svobodo, pravičnost in mir. Iz zapisa slovenskih škofov ob 25. obletnici samostojnosti Slovenije

Molitev za domovino
Troedini Bog, večna modrost! Ti vse čudovito urejaš in vodiš. Prosimo Te za naše voditelje, da bodo skrbeli za našo državo in slovenski narod. V času, ko se pripravljamo na volitve, Te prosimo, da bi se jih vsi kristjani udeležili in odgovorno oddali svoj glas za vse, ki se zavzemajo za pravičnost in življenje, za družine in otroke, za okolje in versko svobodo. Naj voditelji ponosno in dostojno predstavljajo našo državo ter se zavzemajo za vse, ki so v kakršnikoli stiski. Naj vsi skupaj gradimo Božje kraljestvo na zemlji, ki je kraljestvo miru, pravičnosti in ljubezni. Amen.
Marija, Pomočnica kristjanov, prosi za nas!

MAŠNI NAMENI

Mašnih namenov na spletni strani več ne objavljamo
Spoštovani,
z novo GDPR uredbo Evropske unije z dne 25. maja 2018, stopijo v veljavo nova pravila glede varovanja osebnih podatkov.
Mašne namene je odslej dovoljeno objaviti na spletni strani samo v primeru privolitve posameznika. Taka (pisna) privoljenja pa je zaradi narave verske dejavnosti v določenih primerih težko ali nemogoče pridobiti, zato na spletni strani mašnih namenov žal ne moremo več objavljati. Hvala za razumevanje.
Še vedno pa se mašni nameni lahko objavijo na župnijski oglasni deski oz. v župnijskih oznanilih, kakor je več pojasnjeno na spletni strani slovenske Katoliške cerkve.

NED – 27.5.
Sveta Trojica
Alojzij Grozde, mučen.
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00
16.00 šmarnice pri križu na Rezani

PON – 28.5.
Margareta Pole, mučenka
19.00

TOR – 29.5.
Maksim Emonski, škof
19.00

SRE – 30.5.
Kancijan, oglejski muč.
19.00

ČET – 31.5.
SV. REŠNJE TELO IN KRI
Obiskanje Dev. Marije
7.30 za vse župljane
19.00
sklep šmarnic, procesija sv. Rešnjega telesa

PET – 1.6. prvi petek
Justin, mučenec
19.00
Litanije Jezusovega srca, vrtnice

SOB – 2.6. prva sob.
Marcelin in Peter, muč
19.00
Posvetitev Brezmadežni

NED – 3.6.
9. nedelja med letom
Kaarel Lwanga in drugi ugandski mučenci
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00 (v Šentrupertu)
»Procesija« sv. Rešnjega telesa v cerkvi

V tem tednu: bo praznik Sv. Rešnjega telesa in krvi—začetek procesij, prvi petek in prva sobota. Vabljeni k spovedi in obhajilu.

Dežurni ministrant(ka): ministranti—šmarničarji , na praznik vsi
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko I.