Oznanila za 27. teden 2018

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Ko so prišli pred predstojnikovo hišo, je videl vrvež in ljudi, ki so jokali in zelo žalovali. Vstopil je in jim rekel: »Kaj se razburjate in jokate? Deklica ni umrla, ampak spi.« In posmehovali so se mu. On pa je vse odslovil in vzel s seboj očeta in mater deklice ter tiste, ki so bili z njim, in stopil tja, kjer je bila deklica. Deklico je prijel za roko in ji rekel: »Talíta kum,« kar v prevodu pomeni: »Deklica, rečem ti, vstani!« (Mr 38–41)

BESEDA O BESEDI

DEKLICA, VSTANI Mr 5,21–43

Jezus nam hoče z današnjim evangelijem ponovno sporočiti, da je on gospodar in izvor življenja. Pripoveduje o dveh čudežih, ki se med seboj dopolnjujeta. Gre za obuditev življenja Jairovi hčeri in za ozdravljenje žene, ki je trpela zaradi krvotoka.
Brž ko se je »šef« sinagoge Jair predstavil in lepo prosil, da bi njegova hči ozdravela, je jezus pristal na to, da gre z njim. Kraj, kjer so se nahajali, je bilo gotovo zelo težko zapustiti. »Mnogo ljudi ga je obdajalo in stiskalo!« Med to množico pa se je nahajala tudi ženska, ki je bila videti nekam izgubljena. Imela je kronično bolezen in zdravniki je niso bili zmožni pozdraviti. Prizadevala si je, da bi se dotaknila roba njegove obleke, in si dopovedovala: »Ozdravela bom!« Krvavitev se ji je res takoj ustavila, kakor hitro ji je v tisti zmedi uspelo preriniti se do Jezusa. – Poleg tega čudeža je Jezus k življenju obudil še mlado deklico, kljub temu da so prišli ljudje jemat pogum očetu Jairu, češ da je bolno dekletce medtem že umrlo. – Oba čudeža vračata življenje. Pri tem se lahko spomnimo, da ima vse tisto, kar se tiče krvi, za Izraelce zelo jedrnat in verski pomen. Kri jim je vedno sedež življenja in simbol življenja. Vse, kar se tiče življenja, je v tesni zvezi z Bogom, ki je edini gospodar življenja. – S tem postopoma odkrivamo, da sta ti dve ozdravljenji, čeprav sta na videz tako različni, v resnici zelo sorodni. Prvo omogoča ponovno odkrijte življenja, o katerem bi zaradi nenehne krvavitve utegnili misliti, da se izteka. Drugo ozdravljenje pa ponovno vzpostavi dihanje pri otroku, ki je že prenehal dihati. – Dejstvo je, da sta Jair in žena s krvotokom prežeta z enakim prepričanjem: Jezus in edino on sam je sposoben zdraviti. Po tem prepričanju jima je bil dan ves pogum, s katerim sta dosegla celo prejem življenjske moči. Imamo tudi mi ta pogum, ki omogoča, da »vstanemo v življenje« in ga resnično živimo ? (po: T. Kompare, Bogoslužno)

13. nedelja med letom

ZLATA MAŠA ŠKOFA DR. STANISLAVA LIPOVŠKA
Naš škof dr. Stanislav Lipovšek obhaja v nedeljo, 1. 7. 2018, ob 16.00 slovesnost zlate maše. K njej smo lepo vabljeni duhovniki in verniki iz vse škofije. Pri bogoslužju poje stolno-opatijski pevski zbor.
V škofovem imenu Pastoralna služba vabi, da se zahvalni daritvi z veseljem pridružimo duhovniki in verniki.
Po bogoslužju v stolnici bo za vse prijateljsko srečanje in pogostitev pred stolnico. Pastoralna služba škofije Celje, Miha Herman

Nedelja Slovencev po svetu 2018 – 1. julij 2018
»Slovenija mora, kot je rekel dr. Lambert Ehrlich, ‘biti mejnik, ki druži in veže jug s severom, vzhod z zahodom. Sama ne sme biti ne eno, ne drugo, ne tretje. Ostati mora mejnik, ki druži vse, kakor Sv. Višarje. To nalogo bo pa Slovenija mogla izpolnjevati samo v svobodi, ne pod gospodarjem, ki bi sedel bodisi na jugu ali na severu, na vzhodu ali na zahodu …’. 

Slovenci zunaj meja živimo v neprestanem zavestnem in podzavestnem primerjanju sebe s svetom, ki nas obdaja. Iz tega gledišča se nam Slovenija zdi veliko večja, kot je v resnici. To opažajo skoraj vsi rojaki, nekateri tudi zelo visoki uradniki slovenske države, ki iz matice prihajajo na obisk k nam in opazujejo slovenske stvaritve v svetu.
Naj bo trojna, se pravi matična, zamejska in izseljenska, Slovenija vsem in za vse, kjerkoli nam je dano živeti, primeren in prijeten krov in zatočišče.« Dr. Andrej Fink

Naslovljeno na vas

Nova maša Matica Lesjaka bo v nedeljo 8. julija v župnijski cerkvi pri Sv. Juriju ob Taboru ob 10. uri. Zelo prav bi bilo, da bi se nas tudi iz naše župnije čim ve udeležilo. Bog ve, kdaj bo spet nova maša tako blizu.
Na dan nove maše bo v naši župniji samo jutranja sv. maša.
Veselimo se z veselimi in z molitvijo in sodelovanjem pri slovesnostih spremljajmo novega in sedaj najmlajšega duhovnika naše škofije!

ORATORIJ 2018 bo v naši župniji od 9. do 15. julija
Ta teden je čas zadnjih priprav. Blizu 30 animatorjev se vživlja v lepo, pa tudi odgovorno poslanstvo. Prijavilo se je nad 80 udeležencev. Če se je kdo še zadnji hip odločil, naj se prijavi najkasneje do torka.

SVETO BOGOSLUŽJE

NED – 1.7.
13. nedelja med letom – ned. Slovencev po svetu,
Estera, svetopis. žena

7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00 sv. krst (v Šentrupertu)

PON – 2.7.
Ptujskogorska Mati Božja
19.00

TOR – 3.7.
Tomaž, apostol
19.00

SRE – 4.7.
Urh (Uroš), škof
19.00

ČET – 5.7. prvi četrtek
Ciril in Metod, slov. ap., sozavetnika Evrope
7.30 v čast Svetemu Duhu
Molitev za duhovne poklice
17.00 ne bo sv. maše (v Šentrupertu)

PET – 6.7. prvi petek
Marija Goretti, devica, mučenka
7.30 litanije Jezusovega srca

SOB – 7.7. prva sob.
Vilibald, škof
7.30 litanije Matere Božje

NED – 8.7.
14. nedelja med letom
Kilijan, škof, mučenec
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00 ne bo sv. maše
nova maša v Taboru ob 10.00

V tem tednu: pomembnejši dnevi ob vstopu v novi mesec (drugo polletje tega leta): prvi četrtek, prvi petek, prva sobota. Vabljeni—tudi k zakramentom. Pa praznik sv. Cirila in Metoda, …

Bralci v nedeljo: I. ki bodo pri tej sv. maši II. druge sv. maše ne bo
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko I.