Oznanila za 28. teden 2018

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

»Ali ni to tisti tesar, sin Marije in brat Jakoba, Jozéja, Juda in Simona? Mar njegove sestre niso tu, pri nas?« In spotikali so se nad njim. Jezus pa jim je govoril: »Prerok ni brez časti, razen v domačem kraju, pri svojih sorodnikih in v svoji hiši.« In ni mogel tam storiti nobenega mogočnega dela, samo na nekaj bolnikov je položil roke in jih ozdravil. In čudil se je njihovi neveri. (Mr 6,3–6)

BESEDA O BESEDI

NAUK, KI NI OD LJUDI Mr 6,1–6

Znana je trditev nekaterih raziskovalcev starih verstev, da so si narodi ustvarjali božanstva, kakršna so jim ustrezala. – Če ta trditev velja za katero od drugih verstev, nikakor ne velja za krščanstvo in njegovega ustanovitelja. Resda izpovedujemo, da je Jezus pravi človek – česar nobena religija ne trdi o svojem božanstvu – toda Jezus se obenem dviga nad ljudi in presega človeška merila. – Izšel je iz Nazareta in bi po mnenju someščanov moral biti takšen, kakršnega so hoteli. Ker je bil drugačen, samosvoj in neuklonljiv, so se nad njim spotikali. Celo v prepad so ga hoteli pahniti. – Nad njim so se spotikali tudi voditelji v Jeruzalemu. Ni bil in ni hotel postati ukrojen po njihovem modelu; imel je svoje poglede, ki se niso skladali z njihovimi; učil je nauk, ki je bil zanje nesprejemljiv. Posledica: obsodba, križanje in grob. – Rim si je podredil božanstva vseh dežel, ki jih je osvojil. Da bi se jim prikupil, jim je zgradil mogočen tempelj – panteon. Jezus se ni dal podkupiti in se Rimu ni uklonil. Rajši je dopustil, da so njegove pripadnike metali v ječe, kovali na galeje, pošiljali v izgnanstvo, obsojali na vsakovrstno umiranje. Vse pa se je končalo tako, da se je Rim uklonil Jezusu. – Jezusa so si hoteli podrediti stanovi v srednjem veku. Nobenemu se ni uklonil, vsem je bil s svojim naukom neprestani opomin. Vladarjem: kdor je največji, naj bo vsem strežnik; fevdalcem: gorje vsem, ki delate krivico; meščanom: ne zbirajte si zakladov, ki jih razjedajo molji; vojščakom: spravi meč na njegovo mesto; cerkvenim knezom: ne pomaga govoriti Gospod, Gospod, če je srce daleč od mene … Danes je Jezus spotika tistim, ki menijo, da ima človek neomejeno svobodo in da sme vse, kar more. Ker jim Jezus to svobodo oporeka, se gredo ateiste. Naj. A naj tudi vedo, da se on ne da krojiti nikogaršnji samovolji. On namreč ni od ljudi! (po: Beseda da besedo)

14. nedelja med letom

Današnji evangelij nam govori o tem, kako nezaupljivi so bili do Jezusa njegovi rojaki, ko je prišel z učenci v svoj kraj. Čudili so se, od kod Jezusu takšna modrost. Spotikali so se nad njegovimi čudeži. Tudi sami smo pogosto nezaupljivi, dvomimo v Božjo navzočnost in v dobroto ljudi okoli sebe. Te svoje dvome moramo zaupati nebeškemu Očetu. Naša iskrena molitev je priložnost, da ga prosimo, naj poglobi našo vero in nas obvaruje dvomov v dobroto ljudi ter ga prosimo za njegovo navzočnost med nami. (po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah)

Nova maša Matica Lesjaka je na današnjo nedeljo, 8. julija v župnijski cerkvi pri Sv. Juriju ob Taboru ob 10. uri. Tudi za številne iz naše župnije je ta slovesnost velik Božji dar, ki nas bogati s svojo pomenljivostjo in blagoslovom.
Veselimo se z veselimi in z molitvijo in sodelovanjem pri slovesnostih spremljamo novomašnika, pa tudi kasneje, ko življenje ne bo praznik. Bog daj, da bi v v duhovniško skupnost naše škofije, ki ima kar visoko povprečno starost, prinašal svežino in elan mladosti.
Občestvo gomilske župnije mu čestita in želi veliko sreče in bogatih sadov njegovega duhovniškega delovanja— že kar na prvem službenem mestu v Celjski stolni župniji sv. Danijela!
Kadar pa mu bo dana priložnost, pa ga bomo veseli v naši sredi.

Ljubiti pomeni dajati in prejemati:
dajati ne samo nekaj,
ampak tudi samega sebe;
in sprejemati od drugih
ne samo nekaj,
ampak tudi nje same.
(Ivan Golub)
Naslovljeno na vas

ORATORIJ 2018 bo v naši župniji od 9. do 15. julija
Ta ponedeljek oratorij v naši župniji štarta. Blizu 30 animatorjev in preko 90 otrok bo šlo skupaj po Baragovih sledovih. To bo lepo in veselo!
Spremljajmo to mladostno dogajanje.
Pa ga tudi podprimo z lepimi mislimi, molitvijo in tudi stvarno podporo. Še vedno trkamo na vrata darežljivosti sponzorjev. Dobrodošla bodo tudi živila —sadje, sladke dobrote—a le domače. Če ste namenjeni kaj kupiti, darujte rajši denar, ker animatorji najbolje vejo kaj je potrebno nabaviti.
V nedeljo pa bodo pri drugi sv. maši darovi namenjeni animatorjem. Tudi s tem jim bomo izrazili hvaležnost za njihovo dobro voljo in trud, ki ga vložijo v oratorij.

Po sv. maši v nedeljo 15. julija po sklepu oratorija pri drugi sv. maši – ob 10. uri pa se bo začel ŽUPNIJSKI DAN. Maša bo v cerkvi, drugi del praznovanja pa pod šotori.
Po programu bo okrepčilo, nato pa prijateljsko druženje. Tudi mikrofon bo na razpolago vsem. Pa se pustimo tudi s čim presenetiti.

Tudi tokrat bo srečolov. Prosimo, da prispevate dobitke. Izkupiček bo šel deloma za kritje stroškov.
Lepo vabljeni prav vsi. S tem bomo izrazili zavest pripadnosti krščanskemu občestvu in hkrati utrdili medsebojno povezanost in prijateljstvo. Jezus je rekel: “Vi ste moji prijatelji.” Želi pa, da bi bili Njegovi prijatelji tudi prijatelji med seboj.
Veselimo se srečanja tudi z vami, s teboj.

Kako lepo je, če bratje in sestre prebivajo skupaj!

SVETO BOGOSLUŽJE

NED – 8.7.
14. nedelja med letom
Kilijan, škof, mučenec
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00 Ne bo sv. maše
nova maša v Taboru ob 10.00

PON – 9.7.
Avguštin Zhao Rong in drugi kitajski mučenci
19.00

TOR – 10.7.
Amalija (Alma), redov.
19.00

SRE – 11.7.
Benedikt, opat, zavetnik Evrope
19.00

ČET – 12.7.
Mohor, škof in Fortunat mučenca
17.00 (v Šentrupertu)
19.00

PET – 13.7.
Henrik II. (Hinko), cesar
19.00

SOB – 14.7.
Kamil de Lellis, duhovnik, redovni ustanovit.
19.00

NED – 15.7.
15. nedelja med letom
Bonaventura, škof, cerkveni učitelj
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
Sv. krst ob 9.30
10.00

V tem tednu:
Sestanek Odbora za župnijski dan bo ta ponedeljek ob 20.00 uri v Domu srečanj. Vsi člani lepo vabljeni.

Bralci v nedeljo: I. ki bodo pri tej sv. maši II. animatorji
Dežurni ministrant(ka): dva, ki nista na oratoriju
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: oratorijci