Oznanila za 29. teden 2018

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Poklical je k sebi dvanajstere in jih začel pošiljati po dva in dva. Dajal jim je: »Če vas kakšen kraj ne sprejme in vas ne poslušajo, pojdite od tam in si otresite prah z nog, njim v pričevanje.« In šli so ter oznanjali, naj se spreobrnejo. (Mr 6,7–9.11–12)

BESEDA O BESEDI

NAUK, KI NI OD LJUDI Mr 6,1–6

V Jezusovem govoru, ko pošilja svoje učence v svet, lahko prepoznamo pomembno zaporedje korakov:
Najprej Jezus pokliče svoje učence: preden se podamo na pot izpolnjevanja našega poslanstva, je pomembno, da se najprej zavemo, da je bil Bog prvi, ki nas je poklical. Ustaviti se moramo, da bi prepoznali rdečo nit – odnos z Bogom, ki se vleče skozi naše življenje, da bi začutili, po kateri poti nas želi voditi.
Jezus pokliče dvanajst učencev k sebi, da bi postali močnejši ob njegovi navzočnosti in da se bodo pripravili na svoje poslanstvo. Pred vsakim korakom v svet potrebujemo čas molitve, da smo ob Bogu in da ga prosimo za njegovo moč. – Nazadnje jih Jezus pošlje po svetu, po dva hkrati: če smo pred tem šli čez prva dva koraka, se bo naše osebno poslanstvo vsak dan znova izkristaliziralo. Srečanje in odnos z ljudmi, ki so poklicani na podoben način, nam daje pogum, da skupaj ostanemo zvesti našemu poslanstvu in da drug drugega pri tem podpiramo.—- Poslani smo, opremljeni z veliko močjo, da izganjamo nečiste duhove. »Nečistoča« se prične tam, kjer je Bog izločen iz življenja. Bog je življenjska moč, ki veje iz stvari, ljudi, dogodkov in prerokov. Kjer je ta življenjska moč zaustavljena, se prične bolezen, odtujenost od Boga in smrt. Zaradi tega pošilja Bog svoje preroke in pošilja nas, da bi prispevali svoj delež k odrešenju stvarstva. – Apostolom zapove, da naj ničesar ne vzamejo s seboj na pot. Edina prtljaga, ki jo potrebujemo kot preroki je, Božji duh. Bog sam je naša hrana, naša prtljaga, naša palica. Kdor hoče oznanjati, mora znati živeti z ljudmi. Ostanite v hiši, v katero ste vstopili …, in če vas kakšen kraj ne sprejme, pojdite od tam …” Za našo službo na tem svetu potrebujemo po eni strani jasno odločitev, po drugi pa veliko kreativnosti pri prilagajanju na okoliščine. (povzeto po: www.virc.at)

15. nedelja med letom

ORATORIJ 2018 in ŽUPNIJSKI DAN v naši župniji
V minulem tednu je bilo osrednje dogajanje v naši župniji župnijski oratorij. 120 mladih—animatorjev in otrok je ustvarjalo živahen utrip
Na prostoru v središču župnije, pa tudi na igrišču. Slišali je bilo veliko petja iz mladih grl, veliko lepih neposrednih srečanj, lepih uprizoritev dogodkov iz življenja našega velikega misijonarja in svetniškega kandidata Friderika Baraga, ki nas navdušuje s svojo požrtvovalnostjo in gorečnostjo za Božjo čast in resnično dobro ljudi. Gotovo je v vseh udeleženih prebujal čut za novo evangelizacijo med nami in za podporo današnjim misijonarjem, zlasti slovenskim.
Bog daj, da bi oratorij pomenil za mlade obogatitev, ne le počitnic, ampak, ampak tudi nadaljnjega življenja in naj bi v njihovih srcih in glavah za vedno odmeval refren oratorijske himne: »Le eno je potrebno, ljubili bi, … eno je potrebno, da Jezusa spoznam, eno je potrebno, da se mu predam.«
Bog povrni vsem, ki ste kakorkoli se vključili v oratorijsko dogajanje in karkoli naredili ali darovali v ta namen!

Druga sv. maša te nedelje je bogoslužni sklep (pika na i) letošnjega oratorija, hkrati pa začetek in bistveni del praznovanja župnijskega dneva. Ta bo dosegel svoj namen, če bomo v dneh po njem lahko rekli, da nam je bilo lepo, ko smo bili skupaj, če bomo še bolj čutili željo po medsebojni povezanosti v krščanskem občestvu.
Hvala vsem, ki tudi s sodelovanjem na župnijskem dnevu spričujete zavest pripadnosti župnijski družini ali dobrih sosedskih odnosov.
Bog plačaj vsem za sodelovanje pri pripravi in izvedbi tega praznovanja, ki ste v ta namen kaj prispevali. Tudi vsem ki ste omogočili srečolov.
Naj bodo potrjene svetopisemske besede: »Kako lepo je, če bratje in sestre prebivajo skupaj!«

Naslovljeno na vas

KRIŠTOFOVA NEDELJA -2018
»Moj dar Boga slavi za vse prevožene poti«. S tem geslom bomo v nedeljo, 22. julija, obhajali nedeljo svetega Krištofa, zavetnika popotnikov.
Po župnijah bodo duhovniki blagoslavljali naša vozila (avtomobile, kombije, motorje, kolesa …) , verniki pa bomo ob tej priložnosti darovali za misijonska vozila. Preko misijonske vozniške akcije MIVA Slovenija že 31 let pomagamo slovenskim (in tudi drugim) misijonarjem v deželah tretjega sveta.
Z darom za misijonska vozila se Bogu zahvaljujemo, da nas je varoval na vseh poteh v preteklem letu. Darujemo po svojih zmožnostih. Z darovanjem kličemo Božji blagoslov tudi na morebitno novo kupljeno osebno ali družinsko vozilo, za varstvo pred daljšo potjo, mladi pa se lahko zahvalijo za vozniški izpit in prosijo za Božje varstvo na vseh kilometrih, ki so pred njimi.
Pri nas boste pri izhodu iz cerkve prejeli kartonček in nalepko in oddali svoj dar.
Kdor ne bo navzoč na Krištofovem blagoslovu vozil, lahko daruje tudi v dneh po Krištofovi nedelji (pri župniku), ali svoj dar nakaže na račun akcije MIVA Slovenija, ki ga objavljamo spodaj. V ta namen smo letos pripravili tudi zgibanko z osnovnimi podatki o akciji in priloženo položnico.
V imenu vseh naših misijonarjev se vam iskreno zahvaljujemo. Kot lahko preberete v brošuri, oni ne varčujejo s srčnimi izrazi hvaležnosti in vsakemu podporniku akcije MIVA zagotavljajo svojo molitev.
Zato naj velja: Z veseljem darujem in življenja rešujem!
Misijonsko središče Slovenije

SVETO BOGOSLUŽJE

NED – 15.7.
15. nedelja med letom
Bonaventura, škof, cerkveni učitelj
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
sv. krst ob 9.30
10.00
SKLEP ORATORIJA, ŽUPNIJSKI DAN
Pri drugi maši zbirka za animatorje

PON – 16.7.
Karmelska Mati Božja (Karmen)
19.00

TOR – 17.7.
Aleš, spokornik
19.00

SRE – 18.7.
Arnold, državnik, škof
19.00

ČET – 19.7.
Arsenij Veliki, puščavnik
17.00 za +Heleno in Marijo (v Šentrupertu)
19.00

PET – 20.7.
Marjeta Antiohijska, mučenka
19.00

SOB – 21.7.
Danijel (Danilo), prerok
19.00

NED – 22.7.- Krištofova
16. nedelja med letom
Praznik zavetnika cerkve v Grajski vasi
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00 (v Grajski vasi)
Blagoslov vozil, MIVA

V tem tednu:
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko II.
Napoved: župnijsko romanje bo letos na Dolenjsko (Stična Pleterje … ), 11. 8.