Oznanila za 31. teden 2018

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Posedlo je torej kakih pet tisoč mož. Tedaj je Jezus vzel hlebe, se zahvalil in jih razdelil med sedeče. Prav tako je razdelil tudi ribe, kolikor so hoteli. Ko so se najedli, je rekel svojim učencem: »Poberite koščke, ki so ostali, da se kaj ne izgubi.« Pobrali so jih torej in napolnili dvanajst košar s koščki, ki so od petih ječmenovih hlebov ostali tistim, ki so jedli. (Jn 6,10–13)

BESEDA O BESEDI

NIČESAR NIMAMO PRAVICE ZAVREČI Jn 6,1–15

V našem času, ko je toliko razmetavanja in preobjedenosti, težko razumemo Jezusovo besedo, ki jo je rekel učencem, potem ko je pomnožil kruh in nahranil več tisoč ljudi. »Poberite kosce, da se kaj ne izgubi.« Kaj vse danes zmečemo proč – pa hajdi v trgovino po novo! Zato imajo domala po vseh slovenskih občinah težave z odlagališči odpadkov.
»Poberite kosce,« pravi Jezus, »da se kaj ne izgubi.« Ničesar nimamo pravice vreči proč, kar bi še utegnilo koristiti potrebnemu. Kar nam preostaja, ni naše, ampak dolgujemo tistemu, ki mu primanjkuje.
Ob tem lahko razmišljamo o našem odnosu do gmotnih dobrin nasploh. Zahodna porabniška družba se mora vprašati, s kakšno pravico si prilašča največji kos zemeljskih dobrin, energije, neobnovljivih virov, ki so last vsega človeštva. Današnji t. i. razviti zahodni svet živi na račun tretjega sveta in na račun prihodnjih rodov. Začeti moramo živeti drugače, da bodo drugi sploh lahko preživeli. Ne ubija samo orožje, temveč tudi naš slog življenja.
Pomislimo na to v teh počitniških dneh, ko bomo videli kraje brez divjih odlagališč, višine s čistim zrakom, bistre potoke in reke. Ali bodo vse to našli tudi tisti, ki bodo prišli za nami? – Kdor hote onesnažuje naravo, je podoben človeku, ki pljune materi v obraz. Pregreši se nad vsemi prihodnjimi rodovi. Kdor brezvestno razmetava gmotne dobrine, je ropar.
Jezusovo naročilo o pobiranju koscev, ki so ostali, naj nas uči spoštovanja do vsakega koščka kruha in katerekoli drug dobrine, ki nam je dana. (po: B. Dolenc, Ozare, TV)

SVETO BOGOSLUŽJE

NED – 29.7.
17. nedelja med letom
Marta, svetopisemska žena
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00
sv. krst

PON – 30.7.
Rufin, mučenec
19.00

TOR – 31.7.
Ignacij Lojolski, duhovnik, ustanov. jezuitov
19.00

SRE – 1.8.
Jakob Starejši, apostol
19.00

ČET – 2.8. prvi četrtek
Evzebij iz Vercelija, škof
porcijunkula
17.00 (v Šentrupertu)
19.00
Molitev za duhovne poklice

PET – 3.8. prvi petek
Lidija, svetopism. žena
19.00
Litanije Jezusovega srca

SOB – 4.8. prva sobota
Viktor, papež
19.00
Litanije Matere Božje

NED – 5.8.
18. nedelja med letom
Marija Snežna (Nives)
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00 (v Šentrupertu)

V tem tednu: prvi četrtek, prvi petek, prva sobota—lepo vabljeni tudi k zakramentom.

Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Trnava

Že bližnja napoved: župnijsko romanje bo letos na Dolenjsko (Stična, Ivančna Gorica—sv. Jožef, Pleterje, … ) 11. 8. Razmislite, odločite se in prijavite – če je le mogoče—že do prihodnje nedelje. Hvala!