Oznanila za 32. teden 2018

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Jezus jim je odgovoril in rekel: »Resnično, resnično, povem vam: Ne iščete me zato, ker ste videli znamenja, ampak ker ste jedli kruh in se nasitili. Ne delajte za jed, ki mine, temveč za jed, ki ostane za večno življenje in vam jo bo dal Sin človekov; nanj je namreč vtisnil pečat Oče, Bog. … Jaz sem kruh življenja. Kdor pride k meni, gotovo ne bo lačen, in kdor vame veruje, gotovo nikoli ne bo žejen.« (Jn 6,26–28.35)

BESEDA O BESEDI

DELAJMO BOŽJA DELA Jn 6,24–35

Po čudežni pomnožitvi kruha so ljudje želeli Jezusa postaviti za kralja. Če bo to ponudbo sprejel, bodo – tako so upali – preskrbljeni za vsakdanji kruh. Jezus pa je njihove misli obrnil drugam: Ne delajte za jed, ki mine, ampak delajte za jed, ki ostane za večno življenje. – Tudi danes mora kristjan sredi množic, ki so zazrte samo v to, kar je zemeljsko in časno, usmerjati sebe in druge k vrednotam, ki ne minejo, ki presegajo še tako izpopolnjeno tostransko računalništvo, ker so naravnane na večnostne silnice.
Vera v mnogih srcih ugaša, pri drugih pa je naprodaj za skledo leče ali riža. Kristjan bo v zdravi samozavesti in brez občutka manjvrednosti po veri živel; če bo potrebno in primerno, bo zanjo zastavil tudi besedo. – Nebrzdano porabništvo zabrisuje ljudem čut za pravičnost, resnicoljubnost in poštenost. Vsi trošimo minljive dobrine, saj vemo, da brez njih ne moremo; toda kristjan jih troši tako in toliko, kolikor mu pomagajo stegovati se za neminljivimi. – Med ljudmi si utira pot nasilje. Posamezniki in skupnosti se vse bolj zanašajo na moč mišic, komolcev in orožja. Kristjan ve, da velike vojne kakor mali prepiri izhajajo iz človekovega srca. Zato se trudi oblikovati svoje srce po evangeliju, v okolje pa vnaša smisel za sporazumevanje, dobrohotnost. – Današnji čas nam jemlje osebno vrednost. Spreminja nas v predmete, številke in kramarsko blago. Kristjani vemo, da je vsak človek Božja podoba, da nas je Kristus vse odrešil in da smo vsi določeni za življenje v Bogu. Zato nam pomeni vsako človeško življenje Božji dar, pa naj bo še nerojeno, do polnosti razvito ali od starosti shirano.
Kljub dobrinam, ki nam jih prinaša napredek, je vedno več ljudi, ki se jih loteva črnogledost. Tudi kristjani se zavedamo nevarnosti, ki grozijo človeštvu. Pri vsem tem pa se ne vdajmo črnogledosti, saj živimo iz Kristusove velikonočne skrivnosti. (po: F. Cerar)

18. nedelja med letom

Umiri tempo

Če za kaj prosimo, pogosto slišimo: »Ni časa.«
Ljudje se ne morejo več izkopati iz svojega divjega tempa, nemira, divjanja – tudi na dopustu ne.
Turistični uradi nas kot ovce ženejo v počitniške raje.
Tudi iz dopusta in počitka so napravili industrijo.
Moraš sem in tja, pri vsem moraš sodelovati,
vse videti, vse moraš doživeti, povsod biti …
Za prosti čas ponujajo toliko stvari,
pri katerih preprosto moraš biti zraven, ker to vsi delajo.
Sicer postaneš posebnež in izjema.
Moraš sodelovati. Enakovreden z vsemi.
Svoj prosti čas moraš dobro organizirati.
Zato ti predlagam: Pa kdaj ne delaj ničesar!
Ali pa stori kaj, česar ti ni treba – a te to veseli.
Življenje – posebej še dopust – ni tekoči trak,
ki nam predpisuje, kaj moramo delati …
Umiri tempo svojega življenja, izstopi, poišči tišino.
V tišini boš našel čudovite prijatelje življenja,
ki so se človeku v hrupu in stresu izgubili.
V globoki tišini se najbolj približamo temeljem ljubezni do bližnjega.
In brez velikih želja (p)ostajamo srečni.
Phil Bosmans, Živi vsak dan

K ljubezni ne moremo nikogar prisiliti.
Ljubezen je lahko le odgovor na ljubezen.
Na ta način je hotel Bog osvojiti človeka.
Misel na to, kako nas je Bog ljubil,
je najboljša pot, da mu ljubezen vračamo.
(sv. Maksimilijan Kolbe)

Naslovljeno na vas

GREMO NA ROMANJE – V SOBOTO, 11. AVGUSTA 2018

Pleterje

Bliža se največji praznik Jezusove in naše nebeške Matere Marije – Vnebovzetje D. Marije ali veliki šmaren. Vsako leto imamo pred tem praznikom župnijsko romanje in tudi letos na bi bilo tako. Glavna postaja našega romanja bo Stična na Dolenjskem s baziliko Žalostne Matere Božje in znamenitim cistercijanskim samostanom. Stična je pomembno duhovno in kulturno žarišče v vsem slovenskem prostoru. Tu je kraj nekaterih velikih dogodkov in srečanj /np. vsakoletna Stična mladih v septembru/, duhovnih vaj, različni bogoslužij, … Tam bo romarska sv. maša, tudi

Stična

priložnost za sv. spoved in tudi ogled Muzeja sakralne (cerkvene) umetnosti. Pred tem bomo obiskali cerkev sv. Jožefa v Ivančni Gorici. Popoldne—po kosilu se bomo na kratko ustavili v zelo lepi Marijini cerkvi na Muljavi, nato pa posvetili vsaj nekaj časa kartuzijanskemu samostanu v Pletarjah. Oba samostana, ki ju bomo obiskali imata letos novomašnika. Avtobus bo odpeljal ob 7.00 uri. Vstopili boste lahko na običajnih mestih. Vrnili se bomo okrog 20. ure. Tisti, ki se še niste prijavil, pa ste namenjeni romati storite to čim prej. Sprejemalo se bo do izpolnitve prostih mest.

SVETO BOGOSLUŽJE

NED – 5.8.
18. nedelja med letom
Marija Snežna (Nives)
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00

PON – 6.8.
Jezusova spremenitev na gori
19.00

TOR – 7.8.
Sikst II., papež, mučen.
19.00

SRE – 8.8.
Dominik, duhovnik, ustanov. dominikancev
19.00

ČET – 9.8.
Terezija B. od Križa (Edit Stein), mučenka, sozavetnica Evrope
17.00 ne bo sv. maše (v Šentrupertu)
19.00

PET – 10.8.
Lovrenc, diakon, muč.
19.00

SOB – 11.8.
Klara (Jasna), redovna ustanoviteljica
7.00 odhod romarjev /maša v Stični
Doma ne bo sv. maše

NED – 12.8.
19. nedelja med letom
Ivana Šantalska, vdova, redovnica
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00

V tem tednu: v znamenju župnijskega romanja

Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Zakl

Napoved: na praznik Marijinega vnebovzetja, 15.8. bo peš romanje v Petrovče.