Oznanila za 41. teden 2018

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Jezus pa jim je rekel: »Zaradi vaše trdosrčnosti vam je napisal to zapoved, na začetku stvarjenja pa ju je Bog ustvaril kot moža in ženo. Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso. Tako nista več dva, ampak eno meso. Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje!«  (Mr 10,5–9)

BESEDA O BESEDI

MOČ MOLITVE ROŽNEGA VENCA Mr 10,2–16

Prav 7. oktobra obhajamo praznik Rožnovenske Božje Matere, ki je bil v bogoslužje vpeljan kot spomin na krščansko zmago nad Turki pri Lepantu 7. oktobra 1571. Molitev rožnega venca je bila skozi mnoga stoletja vir moči in poguma, vir milosti in blagoslova. V mnogih Marijinih prikazovanjih na različnih koncih sveta je bilo po vidcih slišano naročilo: Molite rožni venec! Skupaj z naročilom po molitvi slišimo mnoge odmeve, kaj vse lepega in blagoslovljenega se je zgodilo po vztrajni in goreči molitvi ter premišljevanju rožnovenskih skrivnosti. – Tudi marsikateri zakon in družinska preizkušnja se reši v moči molitve rožnega venca. Dejstvo je, kar nam potrjuje tudi današnja Božja beseda, da zakonska zveza med možem in ženo presega zgolj človeško zakonodajo in je več kot le dogovor med zakoncema. Je uresničitev zamisli, ki jo je imel Bog, ko je ustvaril človeka kot moža in ženo. Kdor to zvezo pretrga in osnuje drugo zakonsko skupnost, po Jezusovih besedah prešuštvuje. – Ta izraz nam je znan iz Svetega pisma. Ljudska govorica ga ne uporablja. Mogli bi preprosto reči, da zakonec, ki to stori, stori nekaj, kar ni prav. Oddaljuje se od Božje zamisli. Ker je zakonska zveza med možem in ženo v Božji zamisli nekaj velikega, tudi njena prelomitev ne more biti brez velike odgovornosti. – Mojzes je razrešitev zakonske zveze dovolil zaradi trdosrčnosti. Tudi ta izraz kaže na oddaljevanje od Božje zamisli. Bog je ljubezen; zveza med možem in ženo je najmočnejši odsev te ljubezni, razbitje te zveze je znak velikega pomanjkanje ljubezni, je trdosrčnost. Bolj se človeštvo oddaljuje od Boga, več je med ljudmi trdosrčnosti. Zato je tudi vedno več »prešuštvovanja«.
Naj bo tudi prošnja po krepitvi ljubezni med zakonci ena od tistih, ki jih vključimo v naše molitvene namene, še posebej v tem mesecu premišljevanja skrivnosti rožnega venca. (po: Beseda da Besedo)

Naslovljeno na vas

V MESECU SEPTEMBRU V NAŠI ŽUPNIJI:
Krščenih je bilo 5 otrok, 1 deklica in 4 dečki.
Župljani se novih članov našega občestva veselimo in jim voščimo uspešno rast v vsem dobrem. Staršem, botri in botrom ter sorodnikom čestitamo z željo, da bi bili otroku dobri kažipoti v polno krščansko življenje.

DRAGI ZAKONCI – LETOŠNJI JUBILANTI!
Leto 2018 ni čisto običajno za vas zakonski možje in žene, ki v tem letu obhajate pomenljivo obletnico poroke: več kot 50 let, zlato poroko, 45, 40, 35, 30, srebrno poroko, 20, 15, 10-letnico poroke. Ker se vašega jubileja veseli vsa župnija, je prav, da to praznovanje doživite skupaj z župnijskim občestvom kakor ste ga verjetno že ali ga še boste tudi v krogu sorodnikov in prijateljev. To skupno praznovanje bo v nedeljo, 14. oktobra ob 10.00 uri v župnijski cerkvi na Gomilskem. Po sv. maši pa bo srečanje pri prijateljskem omizju v župnijskem Domu srečanj. Želimo, da bi bilo tokrat še lepše kot pred petimi leti in bi se ga udeležili tudi takrat odsotni ter na novo vsi, ki letos obhajate 10-let zakonskega stanu.
Doživetje bo še polnejše, če boste pristopili tudi k sv. spovedi in sv. obhajilu kot ste za poroko (to seveda ni nujno, bi pa bilo zelo lepo in prav). Priložnost za sv. spoved je vsak dan pred sv. mašo.
Na to nedeljsko praznovanje ste prav lepo vabljeni vsi jubilanti. Vabila lahko pošljemo samo tistim, za katere imamo podatke, zato pridite ne glede na to ali ste prejeli vabilo ali ga niste. Hvaležni vam bomo, če boste svojo udeležbo najavili (obvezno ni) v župnišče – lahko tudi telefonsko na 572-61-98 ali 041 673 716. Naj Bog izpolni vaše želje in pričakovanja!
Župljani se želimo z vami Bogu zahvaljevati in se veseliti vaših poročnih jubilejev, zato vas pričakujemo!

DEKANIJSKO SREČANJE CERKVENIH PEVSKIH ZBOROV
Prihodnjo nedeljo, na dan zakonskih jubilejev, bo popoldne ob 15. uri v naši župnijski cerkvi dekanijsko srečanje cerkvenih pevskih zborov. Vsako župnijo naj bi zastopal en zbor ali glasbena skupina, ki sodeluje pri bogoslužju. Za našo župnijo bo letos nastopil Mešani cerkveni pevski zbor. Vsak zbor bo zapel 3 pesmi.
Na začetku pa bodo pete litanije Matere, za kar bo v prvi vrsti zadolžena naša župnija. Zato vabljeni v čim večjem številu k udeležbi.
To srečanje naj bo tudi priložnost, da izrazimo hvaležnost pevovodjem in pevcem, ki velikodušno opravljajo zelo pomembno poslanstvo v župnijskih občestvih.
Praznovanja in druženja, ki bo po končanem programu, pa ni brez pogostitve. Zato prosimo, da bi prispevali kaj za h kruhu in pecivo. Naši pevci so v vseh župnijah, kjer je to vsakoletno srečanje, deležni pravega gostoljubja. Tako naj bodo tudi drugi pri nas! Obvestite se kaj med seboj glede naloge, ki je pred nami.
To srečanje pevskih zborov in tudi pevcev med seboj, naj bi še druge spodbudilo k sodelovanju v zboru, če imajo dar za petje. Pri našem zboru bi bili zelo dobrodošli! Kdor s srcem poje, dvakrat moli!

Skrivnost uspeha v življenju ni v tem, da človek dela tisto, kar ljubi,
temveč da ljubi tisto, kar dela.
(Winston Churchill)

SVETO BOGOSLUŽJE

NED – 7.10. rožnovenska
27. nedelja med letom
Rožnovenska M. Božja
Začetek tedna za življenje
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00 (v Šentrupertu)

PON – 8.10.
Tajda, spokornica
19.00

TOR – 9.10.
Abraham in Sara, svetopisemska zakonca
19.00

SRE – 10.10.
Danilo (Danijel), škof
19.00

ČET – 11.10.
Janez XXIII., papež
17.00 ne bo sv. maše (v Šentrupertu)
19.00

PET – 12.10.
Maksimilijan Celjski, mučenec
19.00

SOB – 13.10.
Koloman, mučenec
19.00

NED – 14.10.
28. nedelja med letom
Kalist I., papež, mučen.
Sklep tedna za življenje
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00 za zakonske jubilante in njihove
SLOVESNOST ZAKONSKIH JUBILEJEV
15.00 DEKANIJ. SREČANJE PEVSKIH ZBOROV (v Gomilskem)

V tem tednu: »teden za življenje« – vseslovensko dogajanje v katerem naj bi bila v ospredju vrednota življenja. Sodelujmo, razmišljajmo.

Tajništvo ŽPS ima sestanek v sredo ob 20.00 v župnišču. Lepo valjeni.

Sv. krst bo: v soboto ob 11.00 uri in v nedeljo ob 9.30 uri na Gomilskem.

Bralci v ned.: I. ki bodo pri tej maši II. jubilanta

Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Trnava