Oznanila za 42. teden 2018

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

»Otroci, kako težko je priti v Božje kraljestvo! Laže gre kamela skozi šivankino uho, kakor bogataš pride v Božje kraljestvo.« Ti pa so še bolj strmeli in govorili med seboj: »Kdo se potem more rešiti?« Jezus se je ozrl vanje in rekel: »Pri ljudeh je to nemogoče, ne pa pri Bogu, kajti pri Bogu je vse mogoče.« (Mr 10,23–27)

BESEDA O BESEDI

KAJ NAJ STORIM, DA DOSEŽEM VEČNO ŽIVLJENJE? Mr 10,17–30

Nihče med nami si ne more predstavljati, kaj je večno življenje, saj je onkraj naše izkušnje. Temeljnega pomena je, da ne zavržemo tega življenja, ki ga imamo. A, da bi v polnosti živeli življenje je najprej treba spoznati Boga, to pomeni, da je osrednjega pomena ljubiti Boga in bližnjega. Deset zapovedi, s katerimi Jezus odgovori na vprašanje mladega bogataša, kažejo le na zapoved ljubezni in usmerjajo na pot ljubezni. Kot temeljne elemente, ki pomagajo resnično ljubiti in najti pravo pot, pa lahko navedemo: družino kot temelj družbe, spoštovanje življenja kot Božjega daru, urejeno spolno življenje in zrele odnose med moškim in žensko, družbeni red in resnico.
Bog ima za vsakega človeka poseben načrt, vsak pa ga mora najti v okoliščinah, v katerih živi. Resnično življenje se najde v darovanju samega sebe na različne načine (prostovoljstvo, molitvene skupine in gibanja …). Na ta način morda življenje ne postane ravno lahko, postane pa lepo in srečno. Prizadevajmo si spoznati Jezusa s srcem in se z njim pogovarjajmo v molitvi.
Potrebna sta srce in razum; v občestvu s Cerkvijo je treba poslušati Jezusovo besedo, si prizadevati za bližnjega in pristopati k zakramentom. Na ta način se lahko izkusi Jezusovo ljubezen in se začuti Jezusov pogled na mene. Včasih pa so potrebne tudi žrtve in odpovedi ter pogum za prave izbire, ki se nam pogostokrat zdijo težke. Vsaka odpoved ima svoj zakaj. Vsak šport in vsak poklic recimo zahtevata odpovedi, ki nam pomagajo, da ne pademo v brezno drog, alkohola, zasužnjenosti z denarjem, spolnostjo, lenobo, ki se najprej zdijo kot svoboda, vendar so v resnici začetek suženjstva. Z odpovedmi premagati trenutne skušnjave in se približevati dobremu ustvarja resnično svobodo in življenju daje dragocenost. Brez »ne-ja« določene stvari ne zrastejo v velik »da« resničnemu življenju. (po: Benedikt XVI.)

28. nedelja med letom

DRAGI ZAKONCI – LETOŠNJI JUBILANTI!
Danes je v naši župniji vaš praznik. Je praznik za vso župnijo, ker je to praznik ljubezni, zvestobe, nesebičnosti, velikodušnosti, zaupanja, … To so vrline, ki so pogoj za sožitje v sleherni skupnosti: iz zakona prehajajo na celotno družino. Družine pa so osnovne skupnosti iz katerih so sestavljene vse druge, tja do narodne in mednarodnih.
V Katoliški cerkvi so v teh dneh v središču mladi, saj je tudi škofovska sinoda posvečena njim. Tudi v našem času so mladi soočeni z mnogimi izzivi. Živijo v svetu, kjer je veliko zmede na mnogih za srečno življenje pomembnih področjih. Posebej pa je premalo zgoraj omenjenih vrednot. Številne raziskave med mladimi kažejo, da današnja mladina postavlja družino zelo visoko, če ne na sam vrh lestvice vrednot. A v sedanji družbi se jim ponujajo ali celo vsiljujejo zelo zmaličeni modeli družine. Marsikomu se ne posreči izbrati pravo obliko skupnega življenja, temu pa sledi veliko razočaranje. Takšni primeri pa jim jemljejo pogum, da bi se odločali za vseživljenjsko skupnost in nepreklicno podaritev eden drugemu. Vi, dragi zakonski jubilanti, ste pred tolikimi in tolikimi leti naredili ta odločilni korak in ga danes slovesno potrjujete in s tem spričujete, da ga je vredno napraviti. Tako ste lahko mladim vzor in spodbuda.. Še vedno velja, da vzgledi vlečejo.
Vi obhajate obletnico poročnega dne. Pred oltarjev ste izrekli svoj življenjski »da« eden drugemu in z današnjim proslavljanjem tega dogodka vabite mlade, da bi z zakramentom sv. zakona stopili na skupno pot v zaupanju, da je Bog Ljubezen in neusahljiv vir ljubezni .
Za to pričevanje vam, dragi zakonski jubilanti, iskrena hvala!
Župljani vam čestitamo in želimo še veliko sreče in blagoslova na nadaljni skupni poti!

DEKANIJSKO SREČANJE CERKVENIH PEVSKIH ZBOROV
Danes je v naši župniji in vsej naši dekaniji praznik cerkvenega petja, praznik organistov, pevovodij in pevcev. Sveto pismo, zlasti v psalmih povzdiguje pomen glasbe v bogočastju. Enako cerkveni dokumenti o sv. bogoslužju. Pa tudi sami iz lastne izkušnje vemo, kako pomembno je petje za lepo in slovesno bogoslužje. Poslanstvo, ki ga vršite vsi, ki sodelujete z igranjem in petjem pri bogoslužju je je zelo pomembno. Zato vam ob tem vašem praznovanju čestitamo in se vam iz srca zahvaljujemo. Bog vam obilo povrni—sedaj z veseljem in zadovoljstvom, ki vas osrečuje, v večnosti s deležnostjo pri nebeškem bogočastju.
To vsakoletno srečanje cerkvenih pevskih zborov pa naj bi pri tistih, ki imajo Božji dar za igranje ali petje, prebudilo veselje za sodelovanje ali pa vsaj predramil vest, da bomo za zakopane talente dajali odgovor.
Povabilo: Ne odlašaj! Pevci te z veseljem pričakujejo.

V A B I L O: SREČANJE ZAKONSKIH SKUPIN/ZAKONSKIH PAROV
Lep pozdrav vsem, posebej še zakoncem v Celjski škofiji.
V soboto 20. oktobra bo srečanje zakonskih skupin Celjske škofije.
Potekalo bo pri bratih kapucinih v Celju (Breg 18, Celje).
Predvideni program: ob 15.00 sveta maša, somaševanje bo vodil upokojeni celjski škof dr.
Stanislav Lipovšek, ob 16.30 odmev svetovnega srečanja družin na Irskem. Predstavila ga
bosta Katarina in Marko Nzombandora. Istočasno bo potekal program za otroke, ki ga bodo vodile sestre FMM s sodelavci. Srečanje bomo zaključili z agape.
Dobrodošli tudi pari, ki niso vključeni v zakonske skupine.
Mir in vse dobro, br. Primož Kovač

VEROUČNA ŠOLA
V ponedeljek, 22.10.2018 ob 18. uri sestanek za starše otrok 1. in 2.  razreda za obe skupini.
V torek, 23.10.2018 ob 18. uri sestanek za starše otrok 4. in 5. razreda za obe skupini.
katehistinja Marija Rančigaj

SVETO BOGOSLUŽJE

NED – 14.10.
28. nedelja med letom
Kalist I., papež, mučen.
Sklep tedna za življenje
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00 za zakonske jubilante in njihove
SLOVESNOST ZAKONSKIH JUBILEJEV
15.00 DEKANIJ. SREČANJE PEVSKIH ZBOROV

PON – 15.10.
Terezija Velika /Avilska dev., cerkv. učiteljica
19.00

TOR – 16.10.
Gal, opat, puščavnik
19.00

SRE – 17.10.
Ignacij Antiohijski, škof, mučenec
19.00

ČET – 18.10.
Luka, evangelist
17.00 (v Šentrupertu)
19.00

PET – 19.10.
Pavel od Križa, duhov.
19.00

SOB – 20.10.
Rozalina, redovnica
19.00

NED – 21.10. MISIJONSKA
29. nedelja med letom
Uršula, dev., mučenka
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00

V tem tednu: dnevi priprave na misijonsko nedeljo.

Seja Župnijskega pastoralnega sveta bo v sredo ob 20.00 v Domu srečanj. Vsi člani lepo valjeni.

Misijonska nabirka—darovanje za misijone pri obeh mašah. Bog vam povrni!

Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Zakl