Oznanila za 5. teden 2019

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Odvil je zvitek in našel mesto, kjer je bilo zapisano: »Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim. Poslal me je, naj oznanim jetnikom prostost in slepim, da spregledajo, da zatirane pustim na svobodo, da oznanim leto Gospodove milosti.« Nato je zvitek zvil, ga vrnil služabniku in sédel. In začel jim je govoriti: »Danes se je to Pismo izpolnilo tako, kakor ste slišali.« (Lk 4,15-19.20)

BESEDA O BESEDI

BOŽJA BESEDA – SVETO PISMO Lk 1,1–4; 4,14–21

Zvitek, ki ga je Jezus bral v templju, je bila Božja beseda, zapisana na način, kot so ga uporabljali takrat. Danes je slednja zbrana v Svetem pismu.
Sveto pismo je osrednje in temeljno besedilo krščanstva in je najbolj brana knjiga v zgodovini. Sestavljeno je iz Stare in Nove zaveze. Prevedeno je v več kot 2100 jezikov. V teku zgodovine je imelo in ima tudi še danes poleg duhovno–verskega tudi izjemen pomen in vpliv na kulturo, umetnost in zgodovino.
Stara zaveza je večinoma pisana v hebrejščini, deloma tudi v aramejščini in grščini, Nova zaveza pa le v grščini. Prvi prevod Stare zaveze v grščino se imenuje Septuaginta, nastajal pa je v 3. in 2. stoletju pr. Kr. Ime izvira iz domnevnega števila prevajalcev, ki naj bi jih bilo 70. Prvi prevodi v latinščino so bili narejeni iz grške Septuaginte in so znani pod imenom Vetus Latina. Iz izvirnih jezikov je Sveto pismo v latinski jezik prvi prevedel sv. Hieronim v 4. stoletju po Kristusu. Prevod se imenuje Vulgata (latinsko: splošno razširjena). Večina prevodov v evropske jezike je temeljila na Vulgati. Trend sodobnih prevodov se naslanja skoraj izključno na besedila v izvirnikih. – Sveto pismo je sestavljeno iz 72 knjig, od katerih jih Stara zaveza vsebuje 45, Nova zaveza pa 27. Nekatere krščanske skupnosti, kot so evangeličani, Jehovove priče in druge, uporabljajo Sveto pismo z 39 knjigami Stare zaveze, ker ne priznavajo sedmih devterokanoničnih knjig. – Vsem knjigam Svetega pisma pa je skupno, da so Božja beseda, ki nam govori v vseh časih. Vzpodbuja nas, da bi rasli in se krepili v veri ter jo posredovali drugim. Vsak dan imamo možnost za to. Jezusu naj nam bo zgled v tem poslanstvu. Nad njim se je izpolnila davna prerokba – z njim naj odmeva v naša življenja. (po: radio.ognjisce.si)

3. nedelja med letom – nedelja Svetega pisma

In ko v skrbi za svoje telo vse bolj pazimo, s čim se hranimo, se zdi, da vse manj pazimo, s čim hranimo svojega duha. Zmeraj bolj pozabljamo in tajimo, kaj je stalo in še stoji v našem začetku, kot da nam konec ni vse bliže. S pisano, tiskano besedo si polnim srce, in saj veste: česar je polno srce … O, Beseda! (po: Gregor Čušin, Na tretji strani)

Gospod,
današnja zahvala bi morala biti nekaj posebnega.
Preko številnih piscev si nam podaril svojo besedo,
podaril si nam zakon ljubezni in večnega življenja.
Podaril si nam svojega Sina, ki nas je naučil brati tvoje Pismo,
podaril si nam Svetega Duha, ki nas s svojimi darovi uči brati in živeti.
Gospod: »Hvala ti.«
(po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih svetih mašah – leto C)

Svetopisemski maraton — vhod v današnjo nedeljo
Pretekli teden je bil v naši župnijski cerkvi treji Svetopisemski maraton. Začel se je ob 14. uri in zaključil točno ob 22.30 uri. Pol urna prekinitev je bila samo ob 17. uri, ko je bila sv. maša na praznik Spreobrnenja apostola Pavla s zaključkom molitvenega tedna za edinost kristjanov. Pa je tudi pri tem bogoslužju velik del pripadal Božji besedi, saj je svetopisemsko poročilo o spreobrnenju kar obsežno. Svetopisemski maraton je potekal lepo. Pri ambonu se je zvrstilo 30 bralcev in 6 veroučencev, ki so brali za dva bralca. Bog jim povrni! Gotovo pa so bili že nagrajeni z duhovno obogatitvijo.
Hvala tudi poslušalcem, da niso brali samo sebi, ampak so lahko z mize Božje besede lahko delili tudi drugim.

VABILO: to nedeljo, 27.1. je od 8.45 do 9.45 ure v Domu srečanj predstavitev romanja v Assisi /ki naj bi bilo od 22. do 25. junija letos/. Zastopnik iz potovalne agencije bo z besedo in sliko predstavil načrtovano romanje. Zanimivo bo tudi za tiste, ki ne bi imeli namena romati (morda pa bi lahko koga drugega seznanili s tem). Vabljeni.

Naslovljeno na vas

SVEČNICA – GOSPODOVO DAROVANJE – V SOBOTO, 2. FEBRUARJA
V Jezusovem življenjepisu, je »Jezusovo darovanje v templju« dogodek, pri katerem je Bog razodel svoj dobri namen, svojo voljo v blagor ljudi.
»Gospodovo darovanje« pomeni, da je bil Jezus posvečen Bogu, da mu je bil izročen. Z dejanjem darovanja je bilo potrjeno, da je Jezus bil in ostaja Božja last. Tako se je javno razodelo, kar je bilo o njem do tedaj prikrito.
V templju je prišlo do srečanja s prerokom Simeonom in staro prerokinjo Ano, ki sta že mnogo let služila na tem posvečenem kraju. Simeon je potrpežljivo in hrepeneče čakal, bogaboječ in zvest postavi, na prihod Mesije. Simeon je v Jezusu slavil Luč sveta. Cerkev je njegove besede vključila v molitev, ki jo pred začetkom noči molijo v samostanih, redovnih skupnostih in različnih občestvih. Tudi prerokinja Ana je spričo otroka izpovedala hvalospev Bogu in kot prva ženska oznanila veselo sporočilo vsem, ki so pričakovali odrešenje Božjega ljudstva. Tudi mi to storimo na ta praznik!

Računalniki, pametni telefoni, …
Sodobna elektronska komunikacijska sredstva so velika pridobitev našega časa. Žal pa so pogosto uporabljena za slabo, za zavajanje, za širjenje laži in pohujšanja. Je pa tudi nevarnost zasvojenosti. Zato bi bilo prav in dobro za otroke, če bi bili starši čim bolj seznanjeni s to problematiko.
Pri Sv. Jožefu v Celju bo v torek, 29.1. ob 19.00 uri predaval terapevt Miha Kramli. Tema: Radosti in pasti sodobne tehnologije pri odraščanju otrok. V torek, 12.2. ob 19.00 uri pa predavanje: Močni starši, stabilni otroci. Udeležbo priporočamo.

Zimske počitnice za otroke organizira Škofijska Karitas Celje od 18. do 22. februarja 2019 v Škofijskem domu Vrbje. Počitnice bodo s kvalitetnim aktivnim programom. Za otroke, katerih starši imajo nizke dohodke, je program brezplačen, ostali pa naj bi po svojih možnostih prispevali od 20 eur do 50 eur. Za informacije pokličite Sarajo Špec: 051 278 481.
Prijavnice dobite v župnišču, prijavite se najkasneje do 7.2.

MAŠNI NAMENI

NED – 27.1.
3. nedelja med letom
Nedelja Svetega pisma
Angela, ustan. uršulink
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00 za +Marijo in Viktorja Justinek

PON – 28.1.
Tomaž Akvinski, duhovnik, cerkveni učitelj
17.00 za +Marijo Brinovec

TOR – 29.1.
Valerij, škof
17.00 za +Mileno Pustoslemšek

SRE – 30.1.
Martina, mučenka
17.00 za +Lončičeve

ČET – 31.1. čet. pred
Janez Bosko, duhovnik, ustanov. salezijancev
16.00 za +Roziko Potočnik, Slavo Rančigaj (v Šentrupertu)
17.00 za +Marijo Pintar
Molitev za duhovne poklice

PET – 1.2. prvi petek
Brigita Irska, opatinja
17.00 za +Magdo in Ivana Mahor
Litanije Jezusovega srca

SOB – 2.2. prva sobota
Jezusovo darovanje -svečnica
Simeon in Ana
7.30 za +Franca Vasle, Horvatove, zdravje
17.00 za duhovne poklice
Litanije Matere Božje
Pri obeh mašah blagoslov sveč

NED – 3.2.
4. nedelja med letom
Blaž, škof, mučenec
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00 za +Ferdinanda Plaskana (v Šentrupertu)
Po mašah blagoslov sv. Blaža

V tem tednu: četrtek pred prvim petkom, prvi petek in prva sobota. Vabljeni!

Versko srečanje za odrasle bo v sredo ob 19.00 uri v Domu sračanj. Voditelj—gost srečanja bo g. Matej Pirnat, tajnik škofijske Karitas Celje s temo: Lukov evangelij. Vljudno vabljeni.

Mladi v soboto ob 18.00 uri: spravilo jaslic, nato srečanje. Lepo vabljeni.

Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Zakl