Oznanila za 8. teden 2019

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Jezus se je ozrl po svojih učencih in govóril: »Blagor vam, ubogi, kajti vaše je Božje kraljestvo. Blagor vam, ki ste zdaj lačni, kajti nasičeni boste. Blagor vam, ki zdaj jokate, kajti smejali se boste. Blagor vam, kadar vas bodo ljudje sovražili, izobčili in sramotili ter vaše ime zavrgli kot zlo zaradi Sina človekovega Razveselite se tisti dan in vriskajte od sreče, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. (Lk 6,20–22a)

BESEDA O BESEDI

BLAŽENI JOKAJOČI, ŽALOSTNI Lk 6,17.20–26

»Blagor vam, ki zdaj jokate …« (prim. Lk 6,21). Kdo so ti, ki so žalostni, ki jokajo? Tisti, ki zaradi zunanjih razlogov (nesreče, bolezni, žalovanje, zaradi izgube ljubljene osebe ipd.) ali moralnih in duhovnih (življenjske situacije, ki jih je s človeškega vidika težko prenašati, občutek izgubljenosti in nemoči pri soočanju z zlom v svetu in človekovim zavračanjem Božjega načrta ipd.) doživljajo bolečino in tesnobo. Jezus blagruje te ljudi in tudi s tem vznemiri kulturo svojega časa. Pogani so namreč verjeli, da je bolne zadelo prekletstvo bogov. V Rimu so s Tarpejske skale metali v prepad prizadete otroke. Za Hebrejce je bila bolezen Božja kazen. – Kdo pa so za Jezusa ti jokajoči, žalostni? To niso ljudje, ki bi jih Jezus blagroval zaradi njihove prizadetosti. Sicer ne bi posvetil svojega življenja temu, da je delal dobro vsem, ki so bili jetniki zla. Pustil bi jih v njihovi blaženosti. »Blaženi žalostni in jokajoči« so ljudje, ki se kljub stiski in prizadetosti ne jezijo na Boga, se ne zapirajo vase, ne dopustijo, da bi jih trpljenje premagalo, ostajajo dosledni pri svojih izbirah in si še naprej prizadevajo za Božje kraljestvo v prepričanju, da trpljenje – tudi najhujše, smrt – ni dokončno stanje, temveč sedanje prehodno obdobje, ki vodi v življenje, v katerem ni smrti, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo. – In kako lahko to trdimo? Dokaz je Jezus. V Getsemaniju poti krvavi pot in se ne odpove izpolnjevanju Očetove volje in tako postane najbolj zgovoren primer blaženega žalostnega: ne cmerav, ne upogljiv, ne zakrknjen, ne zanesenjaški, temveč pogumen. – »Blaženi žalostni« ljudje, ki ne skrunijo Božjega imena in si ne ustvarjajo lažnih podob Boga, so pravi blagoslov za vse, najprej za družbo in potem za Cerkev. Prav oni pripomorejo, da se širi dobro, in pospešujejo pravi napredek družbe. (po: T. Lasconi, 10 … iz ljubezni)

6. nedelja med letom

Blagor nam
Blagor nam, če sebičnosti ne bomo postavljali za vodilo svojega življenja
in ne uživanja za njegov smisel in cilj,
temveč bomo, nasprotno, znali odkriti v zmernosti izvir moči,
v bolečini sredstvo odrešenja, v žrtvi najvišjo stopnjo veličine.

Blagor nam, če bomo zatiranje raje prenašali kot pa ga povzročali,
in če bomo čutili lakoto po pravičnosti.

Blagor nam, če bomo znali zaradi Božjega kraljestva odpuščati,
se zanj pogumno boriti, delati in služiti, trpeti in ljubiti.
Sv. Pavel VI.

Celjska škofija
V času, ko pričakujemo v naši celjski škofiji novega škofa, se marsikdo sprašuje, kakšna je ta škofija. Zato nekaj osnovnih podatkov
Leto ustanovitve: 2006
Zavetnik: bl. Anton Martin Slomšek – goduje 24. septembra
Sozavetnika: sv. Maksimilijan – goduje 12. 10, sv. Ema – goduje 27. 6.
Stolnica: sv. Danijel – goduje 28. avgusta
Glavna romarska pot: Petrovče (bazilika Marijinega obiskanja)
Škofijski upravitelj: Rok Metličar od 20. septembra 2018.
Škof msgr. dr. Stanislav Lipovšek celjski škof (2010-2018) in apostolski administrator mariborske nadškofije (od 31. julija 2013 do 14. marca 2015), sedaj upokojeni celjski škof. Škofovsko geslo: V ljubezni in resnici
Škof msgr. dr. Anton Stres CM, celjski škof (2006–2009). Škofovsko geslo: »Vse zaradi evangelija«

Kratka predstavitev škofije
Ozemlje: 2.711 km2
Število prebivalcev: 289.909
Število katoličanov: 226.392 (78,09 %)
Naddekanati: 4 (celjski, kozjanski, savinjsko-šaleški in savski)
Dekanije: 11 (Braslovče, Celje, Gornji Grad, Kozje, Laško, Nova Cerkev, Rogatec, Šaleška dolina, Šmarje pri Jelšah, Videm ob Savi in Žalec).
Župnije: 112

Naslovljeno na vas

Molimo za našo škofijo, za nove duhovne poklice, saj od lani, ko je postal duhovnik g. Matic Lesjak, celjska škofija nima nobenega škofijskega bogoslovca.
S 1. januarjem 2019 je bilo v škofiji Celje inkardiniranih 97 duhovnikov, katerih povprečna starost je 61,6 leta. Devet duhovnikov deluje izven škofije, od tega trije v tujini, eden pa je na izobraževanju; iz drugih škofij deluje v naši škofiji pet duhovnikov, redovnikov pa je 28. Diakoni so trije, od tega je en diakon v tujini. Trenutno pa naša škofija nima rednega škofa—ordinarija.

Molitev za imenovanje novega celjskega škofa
O Bog, večni pastir, skrbno in neprestano vodiš svoje l judstvo. Prosimo Te,
daj v svoji neskončni dobroti Cerkvi v celjski škofiji pastirja po svojem srcu,
ki bo zvesto hodil za teboj, zaradi svetosti tebi ugajal, za nas pa goreče skrbel. Naj uči z zgledom svoje osebnosti, nam pomaga rasti v evangeliju in odkrivati znamenja časa. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

PASTIRSKO PISMO SLOVENSKIH SKOFOV ZA LETOŠNJI POSTNI ČAS
Se bo po cerkvah bralo prihodnji dve nedelji, to je 24. februarja in 3. marca -napovedano je bilo že za eno nedeljo prej, a veljata ta dva datuma. Pismo nosi naslov VSEŽIVLJENJSKA KATEHEZA.
Prihodnjo nedeljo pa dobro prisluhnimo slovenskim škofom.

ROMANJE V ASSISI SAN GIOVANNI ROTONDO IN LORETO
Več o tem o romanju preberite v prejšnjih oznanilih.
Kdor pa želi še več informacij, jih lahko najde na pismeni predstavitvi romanja, ki je na voljo v župnijski cerkvi ali v župnišču. Prijave sprejema ga Marija Orožim v Domu srečanj po obeh sv. mašah še to nedeljo, 17. februarja.

Vsakemu človeku na svetu je Bog določil posebno mesto in posebno poslanstvo.
Zavedati se mora svoje odgovornosti, s tem pa dostojanstva in spoštovanja. (Tomaš Špidlik)

MAŠNI NAMENI

NED – 17.2.
6. nedelja med letom
Sedem ustanoviteljev servitov
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Marijo Semprimožnik

PON – 18.2.
Janez Regis, duhovnik, mučenec
17.00 za +Bognarjeve

TOR – 19.2.
Konrad iz Piacenze
17.00 za +Anico Drev

SRE – 20.2.
Sadot in perzijski mučenci
17.00 za +Jelko in dva Alojza Kobal

ČET – 21.2.
Peter Damiani, škof, cerkveni učitelj
16.00 za +Miro Rakun (v Šentrupertu)
17.00 za +Danico Košenina –oblet.

PET – 22.2.
Sedež apostola Petra
17.00 za +starše Dobnik in vse njune

SOB – 23.2.
Polikarp, škof, mučen.
17.00 za +Ivana Čulka

NED – 24.2.
7. nedelja med letom
Matija, apostol
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Amalijo in Andreja Urankar
Pri obeh mašah kvatrna nabirka

V tem tednu: veroučencem in vsem počitničarjem, naj bodo počitnice lepe in posvečene z nedeljsko sv. mašo!

Svetopisemska skupina se bo zbrala v torek ob 18.00 uri v župnišču. Lepo vabljeni.

Seja Župnijskega pastoralnega sveta bo v sredo ob 19.00 uri v Domu srečanj. Vsi člani lepo vabljeni.

Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Šmatevž