Oznanila za 16. teden 2019

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

In položili so na žrebe svoja oblačila in nanj posadili Jezusa. Ko pa je šel dalje, so na pot razgrinjali svoje plašče. In ko se je že bližal pobočju Oljske gore, je začela vsa množica učencev z močnim glasom veselo hvaliti Boga za vsa čudovita dela, ki so jih videli. Klicaliso: »Blagoslovljen kralj, ki prihaja v Gospodovem imenu; mir v nebesih in slava na višavah!«  (prim. Lk 19,35–38)

BESEDA O BESEDI

TUDI JEZUS SE JE ZNAŠEL V STISKI Lk 19,28–40 in Lk 22,14–23,56

Evangelist Luka nam v pasijonu prikazuje tudi vrhunec Jezusove molitve. Jezus moli na Oljski gori in se bori z Božjo voljo. Tedaj se mu prikaže angel iz nebes in ga krepča. Molitev ni vselej samo izkušnja miru. Lahko je tudi boleče bojevanje z Božjo voljo. Toda Bog pošilja molivcu svojega angela, da bi mu podelil novo moč. Vendar angel Jezusa ne obvaruje pred strahom. Spričo strahu se poti. Toda ravno sedaj moli še vztrajneje (Lk 22,44). Ta prizor molitve na Oljski gori pripoveduje Luka zaradi stiske, ki jo imajo mnogi z molitvijo, tako danes kakor takrat. V molitvi pogosto doživljamo temo. Imamo vtis, da gre naša molitev v prazno. Nič ne koristi. Nič se ne zgodi. Bog se skriva za debelim zidom. Zdi se, da molči. Ker ne prodremo do Boga, nam gre kaj pogosto kakor učencem. Zaspimo. Naša molitev zaspi. In Jezus nas mora prebuditi: »Vstanite in molíte, da ne pridete v skušnjavo« (Lk 22,46). Prišli bomo v enake stiske kakor Jezus, v osamljenost, strah, zapuščenost, v stisko in trpljenje. Molitev je za nas pot, da bomo kakor Jezus uspešno prestali skušnjave in se tudi v največji stiski oklepali Boga.
Molitev na Oljski gori očitno daje Jezusu moč, da na poti pasijona vzdrži. Daje mu gotovost, da tudi v smrti ne more pasti iz dobrih Božjih rok. Jezusova molitev pa doseže vrhunec v njegovi molitvi na križu. Ko visi na križu, Jezus ne moli samo zase, ampak tudi za svoje morilce: »Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo« (Lk 23,34). In Jezus umre z besedo molitve na ustnicah. To je verz iz Ps 31, iz judovske večerne molitve. Kakor pobožen Jud moli Jezus na koncu svojega življenja: »Oče, v tvoje roke izročam svojega duha« (Lk 23,46). Toda Jezus doda besedam psalma svoj Abba-nagovor. Prav na križu nagovarja Boga nežno kot svojega Očeta. V smrti se vrača k Očetu. Kljub vsej grozi Jezus v molitvi vzdrži in ostane tako sredi svoje največje stiske v odnosu z Bogom. Da, odnos z Bogom ga osvobaja od moči ljudi. Nad njim ne morejo triumfirati niti njegovi morilci. (po: A. Grün, Jezus – veselo oznanilo)

CVETNA NEDELJA

14. radijski misijon na Radiu Ognjišče pod geslom Cerkev je mlada bo potekal od 7. do 13. aprila 2019 – zaključen.

VELIKI TEDEN V NAŠEM OBČESTVU
Priprava:
Kar se tiče duhovne priprave na največje praznike je bilo s strani župnije glavno že opravljeno. Priložnost za velikonočno sveto spoved še vsak dan do velikega četrtka pol ure pred bogoslužjem; kasneje pa bo manj možnosti, nekaj pa gotovo še: v župnijski cerkvi zlasti v sredo zvečer (na dan celodnevnega češčenja) na veliko soboto ob blagoslovu jedil, v Šetrupertu pa 20 min. pred blagoslovom. K svetemu obhajilu pa ste vabljeni za praznike tudi vsi, ki ste bili drugod pri zakramentu sprave.
Starejši in bolni so večinoma prejeli zakramente za velikonočno praznovanje na prvi petek, priložnost je bila tudi na ta cvetni petek. Za tiste, ki bi še želeli, bo še lahko v začetku tega tedna—najbolje v torek.
Tudi veroučenci od vključno četrtega razreda naprej, naj ne bi bili brez spovedi za veliko noč. Odlašanje nikakor ni dobro.
Čiščenje in urejanje župnijske cerkve za velikonočne praznike bo ta ponedeljek od 15.00 ure naprej. Prosimo dekleta in žene, da bi pokazale čut za lepoto božje hiše in zavest odgovornosti za naš skupni duhovni dom. Pa tudi kdo od moških bi bil zelo koristen. Pričakujejo pa tudi vse tri podružnične cerkve, da se jih boste pred prazniki usmilili. Lepo prosimo!

NED – 14.4. CVETNA, 6. POSTNA NEDELJA, Lidvina, devica
ob 7.00 češčenje
ob 7.30 sv. maša: za vse župljane – žive in rajne
ob 10.00 blagoslov zelenja pri pokopališču
sv. maša: za +Jožeta (r. d.) in Slavko Tiselj

SVETO BOGOSLUŽJE V VELIKEM TEDNU
VELIKI PON. –15.4., Helena (Jelica), kneginja
ob 19.00 sv. maša: za +Marijo, Franca in Janija Rančigaj

VELIKI TOR.– 16.4., Bernardka Lurška, redovnica
ob 19.00 sv. maša: za +Tomaža Lončarja –30. dan

VELIKA SRE.– 17.4., Robert, opat
ob 19.00 sv. maša: za +Pavlo –oblet. in Franca Jernejc

VELIKI ČET. – 18.4. – Spomin Jezusove zadnje večerje, dan zahvale za sv. obhajilo in molitve za duhovne poklice.
Ob 19.00 bogoslužje v. četrtka – Jezusova nova zapoved.
sv. maša: za +Marijo –oblet. in Antona Pintar, Mehanove
Bedenje »z Jezusom na Oljski gori«. Jezus tudi nas vabi: »Ostanite in molite z menoj.

VELIKI PET. – 19.4. Dan Jezusovega odrešilnega trpljenja in smrti. Premišljujemo skrivnost križa. Božji grob.
Ob 15.00 križev pot.
Ob 19.00 obredi velikega petka /edinstveni v letu!/: poslušanje božje besede, češčenje križa, sveto obhajilo.
Ta dan je strogi post!

VELIKA SOB. – 20.4. Dan Jezusovega groba. Božji grob pa je
ta dan kraj češčenja Kristusa v sv. hostiji.
Ob 7.00 blagoslov ognja (gob)
Blagoslov velikonočnih jedil: ob 11.00 v župnijski cerkvi (prvič),
ob 13.30 v Šmatevžu, ob 14.30 v Šentrupertu
ob 15.00 v Grajski vasi ob 16.00 v župnijski cerkvi (drugič)
Pri blagoslovu jedil sodelujte v cerkvi, da boste tudi vi deležni blagoslova.

Sklep postnega časa. Čemur smo se v postu odpovedali, spremenimo v dar.

V E L I K A N O Č
Ob 20,00 velikonočna vigilija: začetek pri cerkvi, slavje luči,
hvalnica velikonočni sveči, blagoslov krstne vode,
sv.maša z Alelujo: za +Jožeta Kunsta (r. d.)
VELIKA NED. – 21.4. Praznik Jezusovega vstajenja
Ob 7,00 vstajenjska procesija, slovesna sv. maša: za vse župljane
Ob 10,00 sv. maša: za +Dragota in vse Ribičeve

Radi se udeležujte bogoslužja v teh dneh. Ves veliki teden naj vam bo blagoslovljen. Velika noč pa naj vam bo krona – ne le tega tedna, ampak vsega leta!

V TEM TEDNU:
Karitas – Sestanek sodelavcev Karitas bo ta ponedeljek ob 19, 45 uri v župnišču. Vabljeni vsi!
Seja župnijskega pastoralnega sveta bo v sredo ob 20.00 uri v Domu srečanj. Vsi člani lepo vabljeni.

Bralci: bodite vsi na razpolago za branje vedno, ko boste pri bogoslužju od velikega četrtka do velike noči.
Dežurni ministrant(ka): od velikega četrtka do velike sobota vsak ministrant vsaj en dan, na veliko noč pa VSI.
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Čiščenje iz vse župnije —ta ponedeljek od 15. ure naprej, krašenje pa skupina Gomilsko I.

Napoved: Peš romanje na Brezje bo letos 4. in 5.maja.
Sveta maša na Brezjah bo v nedeljo, 5.5. ob 18.uri.
Če bo dovolj prijavljenih za popoldansko romanje na Brezje, bomo organizirali avtobus. S prijavami ne odlašajte, da bomo čim prej vedeli, ali romanje z avtobusom bo ali ne.
————————————————————————————————-
Na cerkvi sv. Krištofa v Grajski vasi je v teku obnova strehe. Bilo je planirano, da bo končano do velike noči, ker pa je vreme precej dni onemogočalo delo, se bo to malo zavleklo. Bo pač treba malo potrpeti. Zamenjana pa bodo tudi okna. – Za vsak dar v ta namen, vam bo župnijsko občestvo zelo hvaležno in vas priporočalo Bogu, ki dobroto nagrajuje.

Naj bo veliki teden za nas vse res veliki. Glejte, zdaj je čas milosti, so dnevi rešitve! Naj nas privede pripravljene na praznovanje velike noči. Potem si bomo lahko iskreno voščili lepo doživetje največjega praznika.

Vstali Kristus je odrešil svet in zgodovino nesmisla.
Ni ga odrešil trpljenja. Osmislil ga je.
(Alojz Rebula)