Oznanila za 31. teden 2019

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Nekoč je na nekem kraju molil. Ko je nehal, ga je eden izmed njegovih učencev prosil: »Gospod, nauči nas moliti, kakor je tudi Janez naučil svoje učence.« Dejal jim je: »Kadar molite, recite: Oče! Posvečuje naj se tvoje ime. Pridi tvoje kraljestvo. Naš vsakdanji kruh nam dajaj od dne do dne in odpusti nam naše grehe, saj tudi mi odpuščamo vsakemu, ki nam je dolžan, in ne daj, da pademo v skušnjavo!« (Lk 11,1-4)

BESEDA O BESEDI

Gospod, nauči nas moliti (Lk 11,1)

Ljudje bi se radi vsega naučili, kajne? Na spletu lahko hitro poiščemo kako zavezati kravato, skuhati jajca ali celo izuriti zmaja. Učenci niso bili nič drugačni. Videli so Jezusa moliti. Slišali so, ko je pohvalil Marijo, ker je tiho sedela ob njegovih nogah in poslušala njegove nauke. Tudi oni so se hoteli tega naučiti.
Zato jih je Jezus naučil moliti t. i. »očenaš«. Čeprav se zdi kot navodilo v petih korakih, je še veliko več. Ta molitev razkriva marsikaj o Jezusu, saj nam za hip razodeva njegovo molitveno življenje. Spoznamo tudi sebe in božji pogled na to, kako bi morali živeti. Pojasni, kakšen odnos si Jezus želi, da bi imeli z Očetom – z istim razumom in srcem kakor on, ko je še hodil po svetu. Kakšen je naš Oče? Popoln, svet in vreden češčenja. Toda Jezus nam ni naročil, da naj rečemo »sveti Oče«. Samo »Oče«. Jasno je povedal, da naš Oče ni daleč, nedotakljiv, na nedostopnem prestolu. Blizu nam je in komaj čaka, da nam vdihne življenje. Sliši naš glas. Prisluhne nam, ko ga kličemo, in obljublja nam, da nam bo odgovoril. Velikodušno nam daje vsakdanji kruh – vse, kar potrebujemo za življenje in svetost.
Jezus je svojim učencem dal veliko več kot zgolj seznam nasvetov za učinkovito molitev. Zagotovil jim je, da se lahko Bogu pogumno približajo v zavesti, da jim bo vedno prisluhnil, odpustil in skrbel zanje in varoval. On, ki je svet, bo enako storil za nas. (po: Beseda med nami, št. 4, leto 19, str. 44, izdaja založba Družina)

ZRNA DUHOVNOSTI

Modre misli in delovanje svetnikov

Janez Vianej (1786 – 1859):
»Nisem rad župnik, a zelo sem vesel, da sem duhovnik, da morem maševati.«
»Ti si mi pokazal pot v Ars, jaz pa ti bom pokazal pot v nebesa«, je dejal dečku, ki mu je v meglenem dnevu pokazal pravo pot v Ars, kamor je bil nameščen po škofovem dekretu.
Tega izrednega duhovnika, o katerem je hudobni duh po ustih neke obsedenke izjavil: »Če bi bili na svetu samo trije taki, kot si ti, bi bilo moje kraljestvo uničeno!«, je papež Pij XI. leta 1929 postavil za zavetnika vseh dušnih pastirjev. (vir: https://revija.ognjisce.si/iz-vsebine/pricevalec-evangelija/1030-janez-marija-vianej-1786-1859, prevzeto 26. 7. 2019)

Peter Krizolog (406 – 450), zavetnik proti mrzlici in steklini:
»Človek, zakaj se tako malo ceniš, ko si tako dragocen Bogu? Zakaj se tako preziraš, ko te Bog tako spoštuje? Zakaj preiskuješ, kako si bil ustvarjen, ne premišljaš pa, za kakšen cilj si bil ustvarjen? Mar ni vse to, kar vidiš, ustvarjeno, da ti sredi tega prebivaš? Zate razlita svetloba razpršuje temo, zate je odmerjen pravi čas noči, zate je izmerjen dan. Zate razsvetljujejo nebo z različnim sijajem sonce, luna in zvezde. Zate je zemlja okrašena s cvetlicami, gozdovi in sadeži; zate je ustvarjena ta čudovita množica živih bitij v zraku, na zemlji in v bistri vodi …« (vir: https://revija.ognjisce.si/iz-vsebine/pricevalec-evangelija/1081-peter-krizolog-umrl-po-451, prevzeto 26.7.2019)

Ignacij Lojolski (1491- 1556):
»Nevarno je siliti vse, da gredo po isti poti, in še slabše je druge presojati po sebi.«
Ignacij Lojolski je mladim jezuitom o preobremenjenosti dejal: »Naj bo vaše služenje razumno. Prvič: Bogu s tem dolgoročno ne služite, tako kot konj, ki ga izčrpavamo že prvi dan, praviloma ne dokonča potovanja… Drugič: koristi, ki jih pridobite s takšno pretirano zavzetostjo, navadno ne obstanejo… Tretjič: obstaja nevarnost, da boste nepazljivo preobremenili svojo ladjo. Seveda je nevarno tudi, če pljujete prazni, ker bo ladjo potem premetavalo v valovih … toda nevarno je tudi, če jo preobremenite, ker se potem lahko potopi.« (vir: Duhovnost za vsak dan, James Martin, DJ, Mohorjeva družba, 2013)

NASLOVLJENO NA VAS

Zaključek oratorija in srečelov:
V nedeljo, 21. 7., smo uspešno zaključili Oratorij Gomilsko. Vanj je bilo vključenih 97 otrok, za katere je zavzeto skrbelo 32 animatorjev. 51 otrok je bilo iz župnije Gomilsko, 35 iz župnije Braslovče, 11 otrok pa je bilo iz ostalih župnij. Kar nekaj let je trajalo, da smo vzgojili animatorje »iz svojih vrst«. Medtem, ko so se otroci krepčali s hot dogi, ki jih je pripravil g. Jani Mahor, smo izvedli srečelov. Pri njem ste sodelovali v različnih vlogah: kot dobrotniki, kot kupci srečk, ali pa oboje hkrati. Za vse odigrane vloge se vam iskreno zahvaljujemo! Čutiti je bilo vašo podporo! G. župnik bi zapisal: »Bog povrni!« Da ne bi bilo kakšne krivice, ne bom na tem mestu nikogar posebej izpostavila. A kljub vsemu velja omeniti sv. Miklavža, ki nas ne obišče samo decembra. Darila prinese tudi na srečelov. In pa nekatera naša družinska podjetja, ki se jim s tega mesta lepo zahvaljujemo. Zanimivo, da ni bilo veliko dobitkov v obliki podeželske kulinarike, kljub temu, da smo župnija sredi polj. Pridne roke naših gospodinj so prispevale svoj del. Skratka, za nami je prijetno naporna, a uspešna nedelja. Kako tudi ne, saj nas je spremljal blagoslov g. župnika, ki jima ga je po vsej verjetnosti podelil, ko sta ga v soboto obiskala Eva in Tilen. G. Pirnat je čudovito vodil oratorijsko sv. mašo in otroke seznanil koga je nosil sv. Krištof, saj je to bila Krištofova nedelja. Tudi naveza stari-mladi se je dobro obnesla, saj smo animatorji in člani ŽPS odlično sodelovali in se dopolnjevali. Nad vsem pa je bdel Karli Semprimožnik.
Zanimivosti o oratoriju: s prihodom salezijancev v Slovenijo, l. 1901, so se pričeli oratoriji, ki pa so zamrli po II. svetovni vojni. Oživljeni so bili l. 1988. V l. 2016 je v Sloveniji delovalo 785 župnij (zaradi reorganizacije koprske škofije, jih je sedaj manj). V letošnjem letu se oratoriji odvijajo v 308 župnijah. Med njimi je tudi naša. Nismo torej nič posebnega, če imamo ta projekt, bili bi posebni, če bi ga ne imeli.
Vsem in vsakemu posebej, ki na kakršen koli način podpirate ta projekt se iskreno ZAHVALJUJEMO!

Obnovitvena dela v podružnični cerkvi Grajska vas:
Počasi se dela zaključujejo. Vsem, ki ste že darovali za obnovo cerkve v samem osrčju prelepe Grajske vasi, se prav lepo zahvaljujemo. Velja pa še priporočilo za kakšen dar, seveda pa vaših zmožnostih in presoji. Zelo vam bomo hvaležni.

Zdravstveno stanje našega g. župnika:
G. župnik bo v naslednjem tednu nastopil zdravljenje v Zdravilišču Radenci, kamor je bil napoten za 14 dni. S pomočjo osebja je že sposoben hoditi. Njegovo zdravstveno stanje se sicer počasi, a zagotovo izboljšuje iz dneva v dan. Še naprej ga podpirajmo z molitvijo in mu želimo čimprejšnje okrevanje in vrnitev domov, saj je že čas, da bi občudoval prelepo okolico, za katero se nekateri resnično trudite.

VSEM PRIJETNE POČITNICE!
IN NE POZABITE, DA SMO VSTOPILI V ZADNJI MESEC LE-TEH!

MAŠNI NAMENI

NEDELJA – 28. 7.
17. nedelja med letom
KRIŠTOFOVA NEDELJA – praznik zavetnika cerkve v Grajski vasi
Viktor, papež
7.00 češčenje
7.30 za vse žive in rajne župljane
10.00 za † Slavko TISELJ (obl.) in † Jožefa (v Grajski vasi)
blagoslov vozil, MIVA

PONEDELJEK – 29. 7.
Marta in Marija, svetopisemski ženi
19.00 za † Marto KUNST (obl.)

TOREK – 30. 7.
Peter Krizolog; škof in cerkveni učitelj
TA DAN NE BO SV. MAŠE

SREDA – 31. 7.
Ignacij Lojolski; duhovnik in ustanovitelj jezuitov
19.00 za † Elizabeto KOCMUT (obl.)

ČETRTEK – 1. 8. – prvi četrtek
Jakob Starejši, apostol
17.00 za † Heleno in Marijo (v Šentrupertu)

PETEK – 2. 8. – prvi petek
Evzebij; škof
Porcijunkula; cerkvica sv. Marije Angelske blizu Assisija
19.00 za † Tomaža LONČARJA

SOBOTA – 3. 8. – prva sobota
Lidija; svetopisemska žena
19.00 za †Antona JERMANA

NEDELJA – 4. 8.
18. nedelja med letom
Janez Vianej; arški župnik, zavetnik vseh duhovnikov
7.00 češčenje
7.30 za vse žive in rajne župljane
10.00 za † Roka TERŠAKA ter † Julijo in † Poldiko NOVAK (v Šentrupertu)

Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Trnava

Župnijsko romanje: na zadnji redni seji ŽPS smo sprejeli sklep, da bi bilo tradicionalno župnijsko romanje 10. 8.. Glede na zelo spremenjene okoliščine, smo se odločili, da se romanje za nedoločen čas odloži. O kakšni spremembi, pa vas bomo sproti obveščali.

Kontakt: v primeru, da rabite duhovnika, se obrnite najprej na g. Alojza Pirnata, tel. štev.: 040-429-894 (duhovni pomočnik), ali na g. Damjana Ratajca (dekan), tel. štev.: 041-576-012. Obema hvala, ki se zelo trudita za duhovno oskrbo v naši »osiromašeni« župniji.